Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Brandskydd 20-120 tilldelad

  Utvärderingen av den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120 är nu klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-29. Avtal kan därefter tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 2. HBV återkallar tilldelningsbeslut för Tak och takrenoveringar

  Tilldelningsbeslutet som meddelades 2019-11-11 i upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 dras härmed tillbaka. Anledningen till återkallelsen är att vi har fått in uppgifter som föranlett att tilldelningsbeslutet kan komma att omprövas. Nytt tilldelningsbeslut kommer att skickas ut inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 3. Luftfilter annonserad på nytt

  HBV har nu korrigerat de otydligheter som fanns i upphandlingsunderlaget för Luftfilter 20-130 och annonserat på nytt. Sista anbudsdag är 2019-12-17. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är början av februari 2020.

 4. Nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Arbetet med att utvärdera inkomna anbud i det kommande ramavtalet avseende Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 pågår för fullt. För att skapa största möjliga värde för våra medlemmar och kunder har vi valt att dela in det nya ramavtalet i 40 olika avtalsområden. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 5. Sustainable Innovation på besök

  Idag den 15 november har vi haft besök av Sustainable Innovations styrelse på vårt kontor i Globen. Det är alltid lika trevligt att träffa våra samarbetspartner i givande diskussioner om hur vi kan utveckla den goda offentliga affären tillsammans.

 6. Tak och takrenoveringar tilldelad

  Utvärderingen av det nya ramavtalsområdet Tak och takrenoveringar 19-160 är nu klar och tilldelning har skett. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-21. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 7. Uppsalahem vinner Årets Inköpsprestation 2018

  På Upphandlingsdagen den 17 oktober presenterades att Uppsalahem stod som vinnare av priset "Årets Inköpsprestation 2018". Tyvärr hade ingen av dom möjlighet att delta denna dag. Istället begav sig en delegation från HBV till Uppsalahems huvudkontor för att lämna över priset och bjuda personalen på tårta. Det var ett glatt gäng som tog emot, med Beatrice Nordling (verksamhetsutvecklare) och Annelie Aalto (inköpsansvarig) i spetsen.

 8. RFI Storköksutrustning

  Vår kommande upphandling av Storköksutrustning 20-126 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information) i syfte att kvalitetssäkra det underlag som HBV har för avsikt att annonsera under december 2019. Upphandlingen omfattar storköksutrustning med tillkommande installation och service och leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-11-22. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 9. Upphandlingen av Luftfilter avbryts

  Under annonseringsfasen av Luftfilter 20-130 har det framkommit att det funnits otydligheter i prisbilagan och energiberäkningen. HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingen och korrigera upphandlingsdokumenten. Därefter kommer HBV att annonsera upphandlingen på nytt inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 10. Ny upphandling av Storköksutrustning

  HBV har nu påbörjat den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126. Upphandlingen är indelad i två delar. Anbudsområdet ”Storköksutrustning” omfattar storköksutrustning med och utan installation. Produkter som omfattas är kyl- och frysförvaring, diskutrustning, varmkök och varmhållning samt beredning och tillagning. För detta anbudsområde kommer ramavtal att ingås med fem leverantörer i rangordning.

 11. Nytt namn på Upphandlingsavdelningen

  Från och med den 1 november byter upphandlingsavdelningen namn till inköpsavdelningen. I samband med namnbytet kommer även våra upphandlares och upphandlingskonsulters titlar att ändras till inköpsstrateger. Syftet med namnbytet är att det i större utsträckning ska spegla hela den inköpsprocess HBV arbetar utifrån.

 12. IMD-produkter förlängs

  Ramavtalet för IMD-produkter 17-145 förlängs och gäller till och med 2020-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år. Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

 13. Trevlig allhelgonahelg!

  Den 1 november har kontoret och växeln öppet mellan kl 08:00-12:00. Måndag den 4 november har vi öppet som vanligt igen. Trevlig allhelgonahelg!

 14. HBV överklagar dom - Elmaterial och belysning

  HBV har, efter analys av domen avseende upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 från Förvaltningsrätten, beslutat driva processen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen. Processen med att överklaga domen kan komma att ta cirka sex månader.

 15. Effektiva och Hållbara Beställningar i Stockholm och Karlstad

  Nu fortsätter vi vår resa genom Sverige med HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar. En träff där vi resonerar kring hur vi gemensamt kan effektivisera beställningsprocessen och på så sätt skapa en enkel och smidig hantering. Vi hälsar våra medlemmar och kunder välkomna till Stockholm den 29 november och Karlstad den 3 december.

 16. Innovationer i fokus på Upphandlingsdagen

  Som brukligt var det tätt i bänkraderna då HBV den 17 oktober anordnade årets upplaga av Upphandlingsdagen i World Trade Center, mitt i centrala Stockholm. Det blev en fullmatad dag med en rad intressanta föreläsningar. Dagen inleddes med att HBVs VD Johan Almesjö hälsade alla välkomna innan han bjöd upp Ola Kroon, chef för Upphandlingsavdelningen, för att berätta om vad HBV har på gång just nu.

 17. Elmaterial och belysning - dom meddelad

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen Elmaterial och belysning 19-103 kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och dess medlemsbolag och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. Den valda strategin att hänvisa till en branschomfattande hemsida för elprodukter, vilken användes till bedömning av likvärdigheten av offererade produkter, var enligt domstolen i dess utformning inte fulländad.

 18. HBV fick Hållbarhetspriset Årets prestation!

  Den 17 oktober genomfördes den första av Visma Commerces två användardagar på Norra Latin i Stockholm. Dagen avslutades med en prisutdelning där HBV tilldelades Hållbarhetspriset Årets prestation!

 19. Svårt att nå oss via epost!

  I början av veckan var det svårt att nå oss via epost. Detta berodde på stora driftstörningar på vår server. Problemet är nu löst men det kan vara så att epost som har skickats till oss, inte har nått fram. Har du skickat ett meddelande till oss och inte fått återkoppling ber vi dig att skicka om ditt meddelande, då risken finns att det inte har kommit fram som det ska. Vi beklagar detta och jobbar för att det inte ska ske igen!

 20. Park- och lekplatsutrustning Del A förlängs

  HBV förlänger ramavtalet för Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2020-11-30. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas av detta ramavtal är produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 21. RFI Park- och stadsmiljö

  En RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Alla synpunkter tas tacksamt emot till och med 2019-10-21. I denna RFI ställer vi frågor om bland annat indelning av olika anbudsområden, geografisk täckning av avtalet och vilka typer av produkter som ska framhävas inom respektive område samt frågeställningar gällande miljökrav på transporter. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 22. Vitvaror del A förlängs

  HBV har beslutat att förlänga det rikstäckande ramavtalet för Vitvaror del A 15-101 till och med 2021-01-20. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rangordnat och omfattar produkter såsom spis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, tvätt, tork och överskåp. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 23. Brandskydd annonserad

  Nu är upphandlingen av Brandskydd 20-120 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-08. Upphandlingen är indelad i åtta anbudsområden som utvärderas var för sig. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde. Avrop sker genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 24. Luftfilter annonserad

  Det har blivit dags att förnya ramavtalet avseende Luftfilter och den nya upphandlingen, 20-130, är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-10. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 25. Viktigt med rätt kundnummer hos IKEA

  Det är viktigt att använda rätt kundnummer när man avropar från HBVs avtal med IKEA på ramavtalet Möbler och heminredning 17-135. Använder man ett gammalt, som man haft sedan tidigare, kan detta kundnummer inte härledas till HBVs avtal och det skapar då problem vid exempelvis fakturering.

 26. Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial annonserad

  Vår upphandlingskonsult Adam Anstrin har nu annonserat upphandlingen Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Sista anbudsdag är 2019-10-22. Efter önskemål från våra medlemmar och övriga kunder är den nya upphandlingen, som kommer att ersätta befintligt ramavtal för Trädgårdsprodukter 16-117, geografiskt indelad i Sveriges 21 län.

 27. Tak och takrenoveringar annonserad

  Nu är upphandlingen av det nya ramavtalsområdet Tak och Takrenoveringar 19-160 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-23. Produkter som kommer att omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak samt helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet att teckna serviceavtal kommer också att finnas. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 28. Saknar ni anbud på Pellets?

  Några av HBVs medlemmar som avropat på HBVs DIS Pellets 18-150 inför uppvärmningssäsong 2019/2020, har inte fått några anbud i sina specifika upphandlingar. Indikationer från leverantörer pekar på att det för närvarande råder brist på pellets, och att leverantörerna därför har begränsad kapacitet att leverera pellets utöver sina befintliga leveransavtal.

 29. Nytt nummer av HBV-Magasinet ute


  Nu har det tredje numret av HBV-magasinet för 2019 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 30. Tvättstugeutrustning - Service och installation annonserad

  Nu är den nya fristående upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-06. Upphandlingen är rangordnad och indelad i 40 anbudsområden som utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 31. Kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen

  HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter.Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt.

 32. Samhällsnytta ger nöjda medarbetare!

  Interna karriärmöjligheter, bra kompetensutveckling, korta beslutsvägar, tydliga chefer och inte minst att man skapar samhällsnytta är några av de faktorer som gör att HBV får höga poäng i sina medarbetarenkäter.

  – Jag har jobbat med HR i 40 år och tvivlat på att den ideala arbetsplatsen där alla är trevliga och engagerade verkligen existerar, men här på HBV tycker jag mig ha hittat den, säger HR-konsulten Anna-Lena Lehto.

 33. Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtal klart

  Den 1 oktober 2019 börjar det nya ramavtalet Avloppsspolning och slamsugning 19-167 att gälla. Ingen ansökan om överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter utskickat tilldelningsbeslut och därmed kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 34. Brandskydd förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs till och med 2019-12-31. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 35. Stängt för utbildning

  Onsdagen den 28 augusti samt torsdagen den 29 augusti, stänger HBVs kontor för utbildning. Vi öppnar växeln igen fredagen den 30 augusti kl 08.00. Söker du en viss person går det bra att skicka epost.

 36. Ny upphandling av Luftfilter

  Vår upphandlare Helena Kuusisto har påbörjat den nya upphandlingen av Luftfilter 20-130 med planerad avtalsstart 2020-01-01. Produkter som omfattas inom detta ramavtal är filter till ventilationsanläggningar, luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-09-01.

 37. Ny upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial

  HBV planerar att genomföra en ny upphandling av Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Den nya upphandlingen kommer att ersätta det tidigare ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117. Anmälan till den nya upphandlingen pågår till och med 2019-09-06 för externa kunder och annonsering planeras under hösten. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 38. Ny avtalskatalog ute nu!

  Nu är den lanserad! Ett klick på den gröna knappen "AVTAL" här på vår hemsida leder nu direkt in till vår nya avtalskatalog i Visma TendSign. En ny struktur kommer att göra det lättare att hitta rätt avtal och nyheter inom avtalet uppdateras i realtid. Genom att välja att prenumerera på de ramavtal du tycker är extra intressanta, får du en avisering så snart det sker en uppdatering inom ramavtalet. Vi hoppas att den nya avtalskatalogen ska skapa stort mervärde för dig som medlem, kund och leverantör.

 39. Liwa Färg i konkurs

  Det kommer att ske uppdateringar inom ramavtalet Måleriprodukter 17-124 på grund av att Liwa Färg AB försatts i konkurs. Detta innebär att det inte går att handla av dem längre och att de leverantörer som är rangordnade efter Liwa Färg AB tar Liwas plats i rangordningen. I övrigt löper ramavtalet på som tidigare. Frågor besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin.

 40. Tak och takrenoveringar

  Tak och takrenoveringar 19-160 är ett nytt ramavtalsområde som annonseras inom kort. Den omfattar låglutande tak samt omläggningar och takreparationer med tillhörande arbeten. Avtalet kommer att vara rikstäckande och blir regionsindelat i landets 21 län. Entreprenadform enligt ABT06. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 41. Fönster trä/aluminium samt trä sista förlängningen

  HBV har valt att förlänga ramavtalet avseende Fönster trä/aluminium samt trä 16-141 till och med 2020-09-30. Därmed har sista möjligheten till förlängning utnyttjats och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 42. Nya medlemmar under sommaren

  Under sommaren har vi förstärkts med tre nya tillskott så vi välkomnar Gavlefastigheter, Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg som nya medlemmar i HBV. Gavlefastigheter ligger i Gävle som ligger i Gävleborgs län. Både Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg ligger i de södra delarna av Uppland i Stockholms län. Tillsammans består vi nu av 359 medlemsbolag!

 43. Förlängning av Avfallshanteringsprodukter del A-F

  Det rikstäckande ramavtalet avseende Avfallshanteringsprodukter 17-113, del A-F förlängs och gäller till och med 2020-09-14 med möjlighet till ytterligare förlängning. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 44. Tvättmedelsdosering sista förlängningen

  Det rikstäckande ramavtalet gällande Tvättmedelsdosering 16-154 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Produkter som omfattas är doseringsutrustning med eller utan installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

 45. Nytt ramavtal inom Pilot Skåne

  HBV har slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen Löpande glasarbeten 19-36 inom Pilot Skåne. Tilldelningsbeslut är skickat till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2019-07-22. Upphandlingen omfattar löpande glasarbeten av varierande karaktär, exempelvis demontering av gammalt glas, måttagning, upplockning av eventuellt glassplitter efter skadad glasruta och installation av ny glasruta. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 46. Nytt avtal Vitvaror - installation och service

  Med start den 1 september 2019 börjar det nya fristående ramavtalet för Vitvaror - installation och service 19-181 att gälla. Förvaltningsrätten valde att avslå de ansökningar om överprövning som inkom och i och med det kunde HBV slutföra upphandlingen och teckna avtal med tilldelade leverantörer. Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 47. Efter Almedalen

  Då har vi efter några mycket intensiva dagar lämnat Almedalens alla arenor för i år och funderar redan över hur 2020 skulle kunna se ut. Men innan det slås fast ramar och lyfts idéer för framtiden, kan det vara klokt att reflektera över det som precis lämnat oss i form av möten och samtal som gett insikter och kunskaper för framtida värdeutveckling i våra affärer och för våra medlemmars väl och ve.

 48. Almedalsveckan fortsätter

  Hur kan den nedkylda bostadsmarknaden öppna upp för hållbar renovering? Hur kan grön finansiering i form av obligationer och lån vara en del av lösningen för en hållbar renovering? Välkommen till ett seminarium den 4 juli kl 12:00 - 13:00 i Teaterskeppet i hamnen. Ett samarbete med Sustainable Innovation, HBV, Riksbyggen och White Arkitekter.

 49. Följ oss direkt från Almedalen

  Idag är det dags för Allmännyttans arena i Almedalen. För andra året i rad finns vi på plats tillsammans med Fastigo och Sveriges Allmännytta. Vi bjuder på seminarier om byggande, bostadspolitik, kompetensförsörjning, inköpsfrågor och hyressättning under hela dagen. Vi livesänder samtliga seminarier så häng med oss under hela dagen!

 50. Ny kemikalieskatt på vitvaror

  Den 18 juni beslöt Riksdagen att höja kemikalieskatten enligt Regeringens förslag i vårbudgeten för 2019. Skatten på kemikalier höjs från åtta kronor till elva kronor per kilogram för vitvaror. Det maximala skattebeloppet per vara höjs från 327 kronor till 440 kronor. Den nya lagen gäller från och med den 1 augusti 2019.

 51. RFI - Trädgårdsprodukter

  HBV har nyligen publicerat en Request For Information i TendSign gällande kommande upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial. Målet är att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns. Senast 2019-07-11 vill vi ha dina synpunkter. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 52. RFI - Luftfilter

  HBV har nu en RFI (Request For Information) annonserad i TendSign gällande kommande upphandling av Luftfilter 20-130. Sista svarsdag är 2019-07-19. Produkter som kommer att omfattas är t.ex. luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 53. Arvidsjaur ny medlem

  Vi välkomnar Arvidsjaur kommun som ny medlem i HBV. Arvidsjaur ligger i Norrbottens län i Lappland, cirka 110 kilometer söder om norra polcirkeln. Kommunen har gränser mot kommunerna Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå, Skellefteå, Norsjö, Malå och Sorsele. Tillsammans består vi nu av 356 medlemsbolag!

 54. Förnybart bränsle HVO100

  Nu finns möjlighet att avropa dieseldrivna markvårdsmaskiner som kan tankas med förnybart bränsle HVO100. Gällande bensindrivna maskiner så kan de drivas med alkylatbensin. Det finns även några maskiner som kan tillhandahållas med eldrift och det är sopmaskiner och kompaktlastare. Kontakta gärna HBVs avtalsansvarige Adam Anstrin eller hållbarhetsstrateg Lasse Lundmark för mer information.

 55. Överprövningar Vitvaror - installation och service avslogs

  Förvaltningsrätten har dömt till HBVs fördel och avslår de ansökningar om överprövning som inkommit gällande upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181. Därmed gäller avtalsspärr till och med 2019-06-28. Om ingen ny överprövning inkommer kan HBV därefter teckna avtal med tilldelade leverantörer.

 56. Möbler och heminredning förlängt

  Ramavtalet Möbler och heminredning 17-135 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning. Produkter som omfattas är möbler för hemlika miljöer, sängar, madrasser och dagbäddar, textilier och inredningsdetaljer. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 57. Johan ny ledamot

  Igår, tisdagen den 11 juni, hade Sustainable Innovation bolagsstämma i Stockholm. Vi på HBV kan stolt meddela att vår VD Johan Almesjö valdes in till ordinarie ledamot i deras styrelse.

 58. Vi växer!

  Vi hälsar Kramfors Industri AB välkomna som nya medlemmar. Kramfors ligger i Ångermanland i Västernorrlands län och har ett västligt gränsläge till Höga kusten. Orten är även känd för sin stora sågverksindustri under den senare halvan av 1800-talet. Nu består vi av 355 medlemsbolag!

 59. Nya upphandlingar inom Pilot Skåne

  Inom vårt projekt Pilot Skåne planeras nu att genomföra samordnad upphandling för ramavtal inom byggentreprenadtjänster, löpande el- och måleriarbeten. Avtalen kommer att kunna vara geografiskt begränsade till kluster av kommuner inom Skåneregionen eller andra fördelningsnycklar.

 60. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har andra numret av HBV-Magasinet för 2019 kommit. Här kan du läsa om våra allmännyttiga seminarier i Almedalen, avropsmodellen dynamisk rangordning, hur du skapar hållbara beställningar och självklart om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 61. Avloppsspolning och slamsugning annonserad

  Nu är upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning 19-167 annonserad. Detta är ett nytt ramavtalsområde som avser avloppsspolning (högtryckstjänster) och slamsugning samt kringtjänster som rörfilmning och tömning av fett- och oljeavskiljare. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden. Sista anbudsdag är 2019-07-01.

 62. Nominera till Årets inköpsprestation 2018

  Nu är det dags att uppmärksamma någon eller några som var särskilt framgångsrika inom inköpsområdet under 2018. Nominera inköpsprestationer som förtjänar att premieras! Vinnaren, eller vinnarna, presenteras på HBVs Upphandlingsdag den 17 oktober.

 63. Brandskydd annonseras inom kort

  Snart är det dags för den nya upphandlingen av Brandskydd 19-120 att annonseras. Sista anmälningsdag för externa kunder, såsom medlemmars underkunder samt övriga upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU, är 2019-06-05. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 64. Allmännyttans arena i Almedalen

  För andra året i rad finns vi på plats i Almedalen och håller tre seminarier och träffar medlemmar, leverantörer, branschkollegor och allmänheten och pratar om alla spännande utmaningar som vi och ni står inför. Tillsammans med Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och arbetsgivarorganisationen Fastigo ordnar vi en heldag med seminarier onsdagen den 3 juli på Allmännyttans arena på Mellangatan 7 i Visby. Kom förbi och träffa oss!

 65. Nytt ramavtal för Elkraft klart

  Inga överprövningar inkom till Förvaltningsrätten efter tilldelning av den nya upphandlingen av Elkraft 20-134. Detta betyder att vi nu tecknar avtal med tilldelade leverantörer. Det nya ramavtalet gäller från och med 2020-01-01 och avser leverans av elkraft för föranmälda bolag/myndigheter.

 66. Arboga nya medlemmar

  Vi välkomnar Arboga Kommunfastigheter som nya medlemmar och vi kan nu konstatera att vi består av 354 medlemsbolag! Arboga ligger vid Arbogaån i Västmanlands län och orten har anor från 1200-talet och i utkanten kan man besöka Sveriges äldsta byggda vattenväg som fortfarande är i bruk, Hjälmare kanal.

 67. Föreningsstämma och Medlemsfest

  HBVs föreningsstämma, som formellt sätter punkt för föregående verksamhetsår, ingick för första gången i ett större allmännyttigt sammanhang. HBV arrangerade nämligen, tillsammans med Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, Fastigo och SABO Försäkring, en hel dag – en medlemsfest – där respektive bolag höll sina stämmor på förmiddagen och där eftermiddagen ägnades åt inspirationsföreläsningar.

 68. Nytt avtal Markvårdsmaskiner

  HBV har nu slutfört den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Ingen ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten efter det att tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga anbudsgivare. Det betyder att HBV nu kan teckna avtal och det nya ramavtalet börjar gälla 2019-06-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 69. Elkraft tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elkraft 20-134. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-20. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 70. Sommartid

  Under perioden 6 maj till och med 6 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30. Lunchstängt alla dagar kl 12.00-12.45.

 71. Ny upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 blir en egen fristående ramavtalsupphandling. Ramavtalet kommer att omfatta service och installation av tvättstugeutrustning och kommer att vara geografiskt indelat. Planerad avtalsstart är 2020-01-01 och annonsering av den nya upphandlingen planeras till sommaren 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 72. Markvårdsmaskiner 19-125 tilldelad

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-13. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 73. Trevlig Valborg!

  Den 30 april har kontoret och växeln öppet till klockan 12:00. Den 1 maj har kontoret stängt. Vi öppnar igen på torsdag den 2 maj klockan 08:00. Vi önskar alla en trevlig Valborg!

 74. Nya och nygamla medlemmar

  Under de senaste veckorna har HBV fått både nya och nygamla medlemmar. Några bolag gick ihop och bildade Junehem AB, vilket gjorde att medlemsantalet reducerades. Under april fick vi dessutom tre nya medlemmar, KKL Fastighets AB, Nybro Brunn AB och Telge Hovsjö AB. Vi hälsar alla fyra varmt välkomna!

 75. Årsredovisning 2018


  HBV presenterar sin årsredovisning för 2018.

 76. Mr HBV går i pension

  Benny Engström har varit HBV trogen i över 30 år, bortsett från en utflykt i början av nittiotalet då han arbetade för en leverantör i branschen. Lagom till påsk valde han att gå i pension.

 77. Storköksutrustning Del A förlängs

  Ramavtalet Storköksutrustning Del A 16-126 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 78. Ny överprövning av Elmaterial och belysning

  HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 19-103 har återigen blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Befintliga avtal, Elmaterial och belysning 15-103, gäller till och med 2019-04-30 och därefter kommer HBV att teckna tillfälliga avtal med befintliga leverantörer under överprövningsperioden. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 79. RFI Tvättstugeutrustning - Service och installation

  HBVs kommande upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 är för närvarande ute på en remiss (Request For Information). Fram till den 23 april finns det möjlighet att skicka in dina synpunkter. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 80. Brandskydd på remiss

  Nu har HBV en RFI (Request For Information) ute för den kommande upphandlingen av Brandskydd 19-120. Den syftar till att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda inom detta område utifrån de behov som HBVs medlemsbolag har. Senast den 21 april behöver vi din återkoppling.

 81. Trädgårdsprodukter 16-117 förlängs

  Ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan inte förlängas ytterligare. Ramavtalet omfattar leverans av trädgårdsprodukter såsom trädgårdsgrossistmaterial, växter och trädgårdsredskap.

 82. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har första numret av HBV-magasinet för 2019 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 83. Nytt tilldelningsbeslut Elmaterial och belysning

  Med anledning av uppgifter som framkom i den inkomna överprövningen för tidigare meddelat tilldelningsbeslut, har HBV beslutat att fatta ett nytt tilldelningsbeslut gällande ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-04-23.

 84. Elmaterial och belysning överprövat

  Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Befintliga avtal, Elmaterial och belysning 15-103, gäller till och med 2019-04-30 och kommer därefter att förlängas. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 85. Ny upphandlingskonsult på HBV

  Idag, onsdagen den 3 april börjar Senad Babacic som upphandlingskonsult på HBV. Senad är en erfaren upphandlare/inköpare och har bland annat arbetat som konsult hos Telge Inköp. Han har lång erfarenhet inom upphandling både som chef och som upphandlare. Välkommen Senad!

 86. Vitvaror Del C Installation och service förlängs

  HBV förlänger ramavtalet avseende Vitvaror Del C Installation och service 15-101 till och med 2019-06-30 med samtliga leverantörer utom AB Sävedalens Hem & Kök.Den nya upphandlingen Vitvaror - installation och service 19-181 har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 87. Badrumsmöbler 16-137 förlängs

  Ramavtalet Badrumsmöbler 16-137 förlängs och gäller till och med 2020-07-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas är badrumsmöbler av plåt och högtryckslaminat. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 88. Elmaterial och belysning 19-103 tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-04-04. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 89. Medlemsfesten - Stämmodag 14 maj

  I år genomför HBV tillsammans med Fastigo, SABO och SABO Försäkringar en gemensam medlemsfest och seminariedag kombinerat med formella stämmor. Detta sker den 14 maj på Norra Latin i Stockholm. Vi önskar alla våra medlemsbolag och särskilt inbjudna gäster hjärtligt välkomna till denna heldag som bjuder på både spännande innehåll och trevligt nätverkande.

 90. Rapport från Hållbara dagar 2019

  HBVs Hållbara dagar anordnades den 19-20 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Närmare 80 deltagare från medlemsbolagen fanns på plats tillsammans med drygt 70 utställare från 31 företag, alla med HBV-avtal inom olika ramavtalsområden. Dagarna bjöd som vanligt på flertalet seminarier från olika gästföreläsare, gott om tid för nätverkande och erfarenhetsutbyten.

 91. Avtal tecknat gällande Fönster komposit, renovering samt tillbehör del B

  Förvaltningsrätten har glädjande nog nu meddelat att det inte inkommit något överklagande gällande den tidigare överprövningen som avslogs för del B, sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering. Därmed har avtal tecknats med antagna leverantörer från och med 2019-03-19. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 92. Elkraft 20-134 annonserad

  HBV har annonserat upphandlingen av Elkraft 20-134. Sista anbudsdag är 2019-04-09. Upphandlingen avser elkraft för 29 föranmälda bolag/myndigheter. Tidigast leveransstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 93. Hållbar innovativ upphandling - Sustainable Innovation

  Seminarieserie - Hållbar innovativ upphandling med Sustainable Innovation. Välkommen till tre inspirerande halvdagar med kunskapsspridning, workshops och nätverkande – hela tiden med fokus på innovativ upphandling inom bygg, bostäder och lokaler. Dessa halvdagar riktar sig till alla som är intresserade av upphandling, men framförallt beställare inom kommuner och kommunala bolag.

 94. Nytt avtal Säkerhetsdörrar

  HBV har slutfört upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111. Avtalsstart för det nya avtalet är 2019-04-01. Produkter som omfattas är brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade säkerhetsdörrar. Det nya ramavtalet är rikstäckande och fördelat över fyra geografiska områden; Nord, Väst, Syd och Öst. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 95. Köksförnyelse och inredningssnickerier förlängs

  Ramavtalet Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Strategiarbetet inför den nya upphandlingen har påbörjats och annonsering planeras till hösten 2019. Vår ambition är att kunna ha ett nytt ramavtal på plats till årsskiftet 2019-2020. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 96. Ny upphandling av Markvårdsmaskiner annonserad

  HBV har annonserat den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Sista anbudsdag är 2019-04-01. Upphandlingen består av åtta olika anbudsområden och är rikstäckande och kommer att ha en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning i samtliga delar. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 97. Biogas förlängs

  HBV förlänger ramavtalet avseende Biogas 17-146 till och med 2021-10-01. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och Axpo Sverige Aktiebolag är antagen som enda leverantör. Ansvarig upphandlare är Ville Gruner.

 98. Nya medlemmar

  Vi hälsar Boteknik i Norrköping AB och Studentbo i Norrköping AB, välkomna som nya medlemmar. Båda företagen ligger i den gamla industri- och handelsstaden Norrköping som ligger i Östergötland. Norrköping är Sveriges nionde största tätort. Tillsammans är vi nu 352 medlemsbolag!

 99. Nytt avtal för Fönster komposit, renovering samt tillbehör delvis klart

  HBV har delvis slutfört upphandlingen av Fönster komposit, renovering samt tillbehör 19-141. Anbudsområde B -Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering har tyvärr blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Det nya avtalet för övriga avtalsområden A samt C-H gäller från och med 2019-03-01.

 100. Överprövning Säkerhetsdörrar avslogs

  Dom från Förvaltningsrätten gällande Säkerhetsdörrar 19-111 har nu kommit. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.Sista tidpunkt för överklagan till Kammarrätten är 2019-02-27. Kontrakt kan tidigast tecknas 2019-02-19, om ingen överklagan skickas in före dess. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

Uppdaterad 2019-02-01