Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Hörbybostäder ny medlem

  Vi välkomnar Hörbybostäder som ny medlem i HBV och tillsammans består vi nu av 362 medlemmar. Hörbybostäder ligger i Hörby kommun som ligger i Skåne län. Kommunen gränsar till Eslöv, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla och Sjöbo. Välkomna!

 2. Remiss - Elmaterial och belysning

  HBV har nyligen annonserat en remissrunda inför den kommande upphandlingen av Elmaterial och belysning. Fram till och med 2020-01-24 tar vi tacksamt emot kommentarer och synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravformuleringar, utvärderingsmodeller, leveransvillkor etc.

 3. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar

  I december slutförde HBV upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och det nya ramavtalet började gälla 1 januari 2020. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 4. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region finns presenterad i HBVs avtalskatalog.

 5. Årsbeskeden är utskickade

  Torsdag den 9 januari, skickade vi ut årsbeskeden till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2019 kommer först efter vår föreningsstämma den 13 maj.

 6. Finpångs kommun ny medlem

  Vi välkomnar Finspångs kommun som ny medlem i HBV. Finspång ligger i landskapet Östergötland och tillhör även länet med samma namn. Grannkommunerna är Norrköping, Motala, Linköping, Hallsberg, Örebro, Vingåker och Katrineholm. Tillsammans är vi nu 361 medlemmar!

 7. Park- och stadsmiljö 20-115

  Kategorin Park- och stadsmiljö är ett område som påverkar människors dagliga liv på många sätt. Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning - del B Parkutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-03-31. Sista anmälningsdag för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling är 2020-01-17. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 8. Ny upphandling Elmaterial och belysning

  Arbetet med en ny upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har nu påbörjats. Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer har nu möjlighet att anmäla sig till den nya upphandlingen till och med 2020-01-25. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.

 9. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar klart

  Nu har HBV slutfört upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och ett nytt värdeskapande ramavtal med förmånliga priser finns klart för avrop från och med 2020-01-01. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 10. Nytt ramavtal Brandskydd delvis klart

  HBV har delvis slutfört den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120. Upphandlingen består av åtta anbudsområden, varav sex nu är föremål för överprövning. Produkter som omfattas är produkter och tjänster avseende brandredskap, utbildningar och konsulttjänster inom brandskydd samt brandvarnare och filtar. Avrop sker genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 11. Garageportar förlängs

  Befintligt ramavtal för Garageportar 17-129 förlängs och gäller till och med 2021-01-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning. Produkter som omfattas är leverans av garageportar (vipportar, takskjutportar, slagportar och industriportar) inklusive montage. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 12. Storköksutrustning annonserad

  Nu är den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-01-29. Upphandlingen omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

 13. God Jul och Gott Nytt År

  Istället för att skicka julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med hela världen som arbetsfält.

 14. RFI - Fönster trä/aluminium samt trä

  HBV har nu annonserat en RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Fönster trä/aluminium samt trä 20-141. Leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2020-01-07. Syftet är att samla information inom detta upphandlingsområde och uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda utifrån våra medlemmars och kunders önskemål och behov. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 15. Ny tilldelning Tak och takrenoveringar

  Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut avseende upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160. Avtalsspärr råder till och med 2019-12-19. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 16. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det fjärde numret av HBV-Magasinet kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Temat för numret är Hållbara samarbeten och vi berättar bland annat om hur vi tillsammans med Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och Upphandlingsmyndigheten försöker utveckla framtidens hållbara affärer för våra medlemmar. Trevlig läsning!

 17. Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om

  Kammarrätten har nu meddelat att HBV inte fått något prövningstillstånd avseende överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Elmaterial och belysning 19-103. Detta medför att HBV kommer att göra om upphandlingen. Befintliga avtal för Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2020-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 18. Planerad störning i fakturaflödet

  Den 12 december, kommer vi uppgradera vårt ekonomisystem och vi kommer även byta ut vår server. Vi vill informera alla kunder och leverantörer om att detta kan medföra störningar i fakturaflödet.

  Vid eventuella frågor kontakta oss på 08-556 765 00 eller info@hbv.se.

 19. Ny upphandling av Skyltar

  HBV kommer inom kort annonsera en ny upphandling av Skyltar 20-144. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden; inomhusskyltar (exempelvis namntavlor, anslagstavlor och informationstavlor) samt utomhusskyltar (exempelvis parkerings- och trafikskyltar). Varje anbudsområde är rikstäckande och utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-03-01.

 20. Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019

  Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

 21. Solceller till sommaren

  Vid en träff mellan HBV och flera av de leverantörer som kvalificerat sig för DIS-upphandlingen gällande solenergi framkom att många redan börjat fylla sina orderböcker för nästa år. Avropsberättigade medlemmar som redan vet att de under 2020 kommer att satsa på en eller flera solcellsanläggningar rekommenderas att i god tid anmäla till HBV att de vill ta emot anbud.

 22. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region kommer att presenteras i HBVs avtalskatalog så snart ramavtalet börjar gälla.

 23. RFI - Köksförnyelse

  Vår kommande upphandling av Köksförnyelse 20-140 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information). Resultatet av denna RFI samt den enkät som tidigare skickats ut till våra medlemsbolag, kommer att påverka utformningen av upphandlingen som HBV har för avsikt att annonsera under februari 2020. Leverantörer och övriga intressenter har möjlighet ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-12-15.

 24. RFI - Städmaterial och hygienprodukter

  Var med och påverka vår kommande upphandling av Städmaterial och hygienartiklar genom att svara på den RFI som nu finns annonserad. Sista svarsdag är 2019-12-11. Produkter som kommer att omfattas av denna upphandling är exempelvis torkpapper, städkemikalier, städredskap med tillbehör, handhygien, påsar, säckar, städvagnar, dispenser och hållare, handskar och första hjälpen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 25. Nacka kommun ny medlem

  Vi välkomnar Nacka kommun som ny medlem i HBV. Nacka ligger i Stockholms län och är huvudsakligen belägen i de nordöstra delarna av Södermanland. Grannkommunerna är Lidingö, Stockholm, Tyresö, Vaxholm samt Värmdö. Tillsammans består vi nu av 360 medlemsbolag!

 26. Brandskydd 20-120 tilldelad

  Utvärderingen av den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120 är nu klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-29. Avtal kan därefter tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 27. Luftfilter annonserad på nytt

  HBV har nu korrigerat de otydligheter som fanns i upphandlingsunderlaget för Luftfilter 20-130 och annonserat på nytt. Sista anbudsdag är 2019-12-17. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är början av februari 2020.

 28. Nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Arbetet med att utvärdera inkomna anbud i det kommande ramavtalet avseende Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 pågår för fullt. För att skapa största möjliga värde för våra medlemmar och kunder har vi valt att dela in det nya ramavtalet i 40 olika avtalsområden. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 29. Sustainable Innovation på besök

  Idag den 15 november har vi haft besök av Sustainable Innovations styrelse på vårt kontor i Globen. Det är alltid lika trevligt att träffa våra samarbetspartner i givande diskussioner om hur vi kan utveckla den goda offentliga affären tillsammans.

 30. Uppsalahem vinner Årets Inköpsprestation 2018

  På Upphandlingsdagen den 17 oktober presenterades att Uppsalahem stod som vinnare av priset "Årets Inköpsprestation 2018". Tyvärr hade ingen av dom möjlighet att delta denna dag. Istället begav sig en delegation från HBV till Uppsalahems huvudkontor för att lämna över priset och bjuda personalen på tårta. Det var ett glatt gäng som tog emot, med Beatrice Nordling (verksamhetsutvecklare) och Annelie Aalto (inköpsansvarig) i spetsen.

 31. RFI Storköksutrustning

  Vår kommande upphandling av Storköksutrustning 20-126 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information) i syfte att kvalitetssäkra det underlag som HBV har för avsikt att annonsera under december 2019. Upphandlingen omfattar storköksutrustning med tillkommande installation och service och leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-11-22. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 32. Upphandlingen av Luftfilter avbryts

  Under annonseringsfasen av Luftfilter 20-130 har det framkommit att det funnits otydligheter i prisbilagan och energiberäkningen. HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingen och korrigera upphandlingsdokumenten. Därefter kommer HBV att annonsera upphandlingen på nytt inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 33. Ny upphandling av Storköksutrustning

  HBV har nu påbörjat den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126. Upphandlingen är indelad i två delar. Anbudsområdet ”Storköksutrustning” omfattar storköksutrustning med och utan installation. Produkter som omfattas är kyl- och frysförvaring, diskutrustning, varmkök och varmhållning samt beredning och tillagning. För detta anbudsområde kommer ramavtal att ingås med fem leverantörer i rangordning.

 34. Nytt namn på Upphandlingsavdelningen

  Från och med den 1 november byter upphandlingsavdelningen namn till inköpsavdelningen. I samband med namnbytet kommer även våra upphandlares och upphandlingskonsulters titlar att ändras till inköpsstrateger. Syftet med namnbytet är att det i större utsträckning ska spegla hela den inköpsprocess HBV arbetar utifrån.

 35. IMD-produkter förlängs

  Ramavtalet för IMD-produkter 17-145 förlängs och gäller till och med 2020-12-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning, max ett år. Det är ett rikstäckande ramavtal som omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

 36. Trevlig allhelgonahelg!

  Den 1 november har kontoret och växeln öppet mellan kl 08:00-12:00. Måndag den 4 november har vi öppet som vanligt igen. Trevlig allhelgonahelg!

 37. HBV överklagar dom - Elmaterial och belysning

  HBV har, efter analys av domen avseende upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 från Förvaltningsrätten, beslutat driva processen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten för att överklaga domen. Processen med att överklaga domen kan komma att ta cirka sex månader.

 38. Effektiva och Hållbara Beställningar i Stockholm och Karlstad

  Nu fortsätter vi vår resa genom Sverige med HBV-träffen Effektiva och Hållbara Beställningar. En träff där vi resonerar kring hur vi gemensamt kan effektivisera beställningsprocessen och på så sätt skapa en enkel och smidig hantering. Vi hälsar våra medlemmar och kunder välkomna till Stockholm den 29 november och Karlstad den 3 december.

 39. Innovationer i fokus på Upphandlingsdagen

  Som brukligt var det tätt i bänkraderna då HBV den 17 oktober anordnade årets upplaga av Upphandlingsdagen i World Trade Center, mitt i centrala Stockholm. Det blev en fullmatad dag med en rad intressanta föreläsningar. Dagen inleddes med att HBVs VD Johan Almesjö hälsade alla välkomna innan han bjöd upp Ola Kroon, chef för Upphandlingsavdelningen, för att berätta om vad HBV har på gång just nu.

 40. Elmaterial och belysning - dom meddelad

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen Elmaterial och belysning 19-103 kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och dess medlemsbolag och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. Den valda strategin att hänvisa till en branschomfattande hemsida för elprodukter, vilken användes till bedömning av likvärdigheten av offererade produkter, var enligt domstolen i dess utformning inte fulländad.

 41. HBV fick Hållbarhetspriset Årets prestation!

  Den 17 oktober genomfördes den första av Visma Commerces två användardagar på Norra Latin i Stockholm. Dagen avslutades med en prisutdelning där HBV tilldelades Hållbarhetspriset Årets prestation!

 42. Svårt att nå oss via epost!

  I början av veckan var det svårt att nå oss via epost. Detta berodde på stora driftstörningar på vår server. Problemet är nu löst men det kan vara så att epost som har skickats till oss, inte har nått fram. Har du skickat ett meddelande till oss och inte fått återkoppling ber vi dig att skicka om ditt meddelande, då risken finns att det inte har kommit fram som det ska. Vi beklagar detta och jobbar för att det inte ska ske igen!

 43. Park- och lekplatsutrustning Del A förlängs

  HBV förlänger ramavtalet för Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2020-11-30. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Produkter som omfattas av detta ramavtal är produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 44. RFI Park- och stadsmiljö

  En RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Alla synpunkter tas tacksamt emot till och med 2019-10-21. I denna RFI ställer vi frågor om bland annat indelning av olika anbudsområden, geografisk täckning av avtalet och vilka typer av produkter som ska framhävas inom respektive område samt frågeställningar gällande miljökrav på transporter. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 45. Vitvaror del A förlängs

  HBV har beslutat att förlänga det rikstäckande ramavtalet för Vitvaror del A 15-101 till och med 2021-01-20. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rangordnat och omfattar produkter såsom spis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, tvätt, tork och överskåp. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 46. Brandskydd annonserad

  Nu är upphandlingen av Brandskydd 20-120 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-08. Upphandlingen är indelad i åtta anbudsområden som utvärderas var för sig. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde. Avrop sker genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 47. Luftfilter annonserad

  Det har blivit dags att förnya ramavtalet avseende Luftfilter och den nya upphandlingen, 20-130, är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2019-11-10. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 48. Viktigt med rätt kundnummer hos IKEA

  Det är viktigt att använda rätt kundnummer när man avropar från HBVs avtal med IKEA på ramavtalet Möbler och heminredning 17-135. Använder man ett gammalt, som man haft sedan tidigare, kan detta kundnummer inte härledas till HBVs avtal och det skapar då problem vid exempelvis fakturering.

 49. Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial annonserad

  Vår upphandlingskonsult Adam Anstrin har nu annonserat upphandlingen Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Sista anbudsdag är 2019-10-22. Efter önskemål från våra medlemmar och övriga kunder är den nya upphandlingen, som kommer att ersätta befintligt ramavtal för Trädgårdsprodukter 16-117, geografiskt indelad i Sveriges 21 län.

 50. Tak och takrenoveringar annonserad

  Nu är upphandlingen av det nya ramavtalsområdet Tak och Takrenoveringar 19-160 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-23. Produkter som kommer att omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak samt helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet att teckna serviceavtal kommer också att finnas. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 51. Saknar ni anbud på Pellets?

  Några av HBVs medlemmar som avropat på HBVs DIS Pellets 18-150 inför uppvärmningssäsong 2019/2020, har inte fått några anbud i sina specifika upphandlingar. Indikationer från leverantörer pekar på att det för närvarande råder brist på pellets, och att leverantörerna därför har begränsad kapacitet att leverera pellets utöver sina befintliga leveransavtal.

 52. Nytt nummer av HBV-Magasinet ute


  Nu har det tredje numret av HBV-magasinet för 2019 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 53. Tvättstugeutrustning - Service och installation annonserad

  Nu är den nya fristående upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-10-06. Upphandlingen är rangordnad och indelad i 40 anbudsområden som utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 54. Kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen

  HBVs och Byggvarubedömningens samarbetsavtal erbjuder alla HBVs medlemmar ett kostnadsfritt konto hos Byggvarubedömningen. Via detta konto får du som medlem tillgång till Byggvarubedömningens databas över alla bedömda produkter.Varje medlemsbolag har rätt till ett konto utan kostnad. Kontot är personligt.

 55. Samhällsnytta ger nöjda medarbetare!

  Interna karriärmöjligheter, bra kompetensutveckling, korta beslutsvägar, tydliga chefer och inte minst att man skapar samhällsnytta är några av de faktorer som gör att HBV får höga poäng i sina medarbetarenkäter.

  – Jag har jobbat med HR i 40 år och tvivlat på att den ideala arbetsplatsen där alla är trevliga och engagerade verkligen existerar, men här på HBV tycker jag mig ha hittat den, säger HR-konsulten Anna-Lena Lehto.

 56. Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtal klart

  Den 1 oktober 2019 börjar det nya ramavtalet Avloppsspolning och slamsugning 19-167 att gälla. Ingen ansökan om överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter utskickat tilldelningsbeslut och därmed kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 57. Brandskydd förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs till och med 2019-12-31. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 58. Stängt för utbildning

  Onsdagen den 28 augusti samt torsdagen den 29 augusti, stänger HBVs kontor för utbildning. Vi öppnar växeln igen fredagen den 30 augusti kl 08.00. Söker du en viss person går det bra att skicka epost.

 59. Ny upphandling av Luftfilter

  Vår upphandlare Helena Kuusisto har påbörjat den nya upphandlingen av Luftfilter 20-130 med planerad avtalsstart 2020-01-01. Produkter som omfattas inom detta ramavtal är filter till ventilationsanläggningar, luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2019-09-01.

 60. Ny upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial

  HBV planerar att genomföra en ny upphandling av Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117. Den nya upphandlingen kommer att ersätta det tidigare ramavtalet Trädgårdsprodukter 16-117. Anmälan till den nya upphandlingen pågår till och med 2019-09-06 för externa kunder och annonsering planeras under hösten. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 61. Ny avtalskatalog ute nu!

  Nu är den lanserad! Ett klick på den gröna knappen "AVTAL" här på vår hemsida leder nu direkt in till vår nya avtalskatalog i Visma TendSign. En ny struktur kommer att göra det lättare att hitta rätt avtal och nyheter inom avtalet uppdateras i realtid. Genom att välja att prenumerera på de ramavtal du tycker är extra intressanta, får du en avisering så snart det sker en uppdatering inom ramavtalet. Vi hoppas att den nya avtalskatalogen ska skapa stort mervärde för dig som medlem, kund och leverantör.

 62. Liwa Färg i konkurs

  Det kommer att ske uppdateringar inom ramavtalet Måleriprodukter 17-124 på grund av att Liwa Färg AB försatts i konkurs. Detta innebär att det inte går att handla av dem längre och att de leverantörer som är rangordnade efter Liwa Färg AB tar Liwas plats i rangordningen. I övrigt löper ramavtalet på som tidigare. Frågor besvaras av ansvarig upphandlare Adam Anstrin.

 63. Tak och takrenoveringar

  Tak och takrenoveringar 19-160 är ett nytt ramavtalsområde som annonseras inom kort. Den omfattar låglutande tak samt omläggningar och takreparationer med tillhörande arbeten. Avtalet kommer att vara rikstäckande och blir regionsindelat i landets 21 län. Entreprenadform enligt ABT06. Ansvarig upphandlare är Senad Babacic.

 64. Fönster trä/aluminium samt trä sista förlängningen

  HBV har valt att förlänga ramavtalet avseende Fönster trä/aluminium samt trä 16-141 till och med 2020-09-30. Därmed har sista möjligheten till förlängning utnyttjats och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 65. Nya medlemmar under sommaren

  Under sommaren har vi förstärkts med tre nya tillskott så vi välkomnar Gavlefastigheter, Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg som nya medlemmar i HBV. Gavlefastigheter ligger i Gävle som ligger i Gävleborgs län. Både Järfälla kommun och Lokalfastigheter i Sundbyberg ligger i de södra delarna av Uppland i Stockholms län. Tillsammans består vi nu av 359 medlemsbolag!

 66. Förlängning av Avfallshanteringsprodukter del A-F

  Det rikstäckande ramavtalet avseende Avfallshanteringsprodukter 17-113, del A-F förlängs och gäller till och med 2020-09-14 med möjlighet till ytterligare förlängning. Ansvarig upphandlare är Pia Söderström.

 67. Tvättmedelsdosering sista förlängningen

  Det rikstäckande ramavtalet gällande Tvättmedelsdosering 16-154 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Produkter som omfattas är doseringsutrustning med eller utan installation för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor). Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

 68. Nytt ramavtal inom Pilot Skåne

  HBV har slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen Löpande glasarbeten 19-36 inom Pilot Skåne. Tilldelningsbeslut är skickat till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2019-07-22. Upphandlingen omfattar löpande glasarbeten av varierande karaktär, exempelvis demontering av gammalt glas, måttagning, upplockning av eventuellt glassplitter efter skadad glasruta och installation av ny glasruta. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 69. Nytt avtal Vitvaror - installation och service

  Med start den 1 september 2019 börjar det nya fristående ramavtalet för Vitvaror - installation och service 19-181 att gälla. Förvaltningsrätten valde att avslå de ansökningar om överprövning som inkom och i och med det kunde HBV slutföra upphandlingen och teckna avtal med tilldelade leverantörer. Avtalstiden är två år med möjlighet till två års förlängning. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 70. Efter Almedalen

  Då har vi efter några mycket intensiva dagar lämnat Almedalens alla arenor för i år och funderar redan över hur 2020 skulle kunna se ut. Men innan det slås fast ramar och lyfts idéer för framtiden, kan det vara klokt att reflektera över det som precis lämnat oss i form av möten och samtal som gett insikter och kunskaper för framtida värdeutveckling i våra affärer och för våra medlemmars väl och ve.

 71. Almedalsveckan fortsätter

  Hur kan den nedkylda bostadsmarknaden öppna upp för hållbar renovering? Hur kan grön finansiering i form av obligationer och lån vara en del av lösningen för en hållbar renovering? Välkommen till ett seminarium den 4 juli kl 12:00 - 13:00 i Teaterskeppet i hamnen. Ett samarbete med Sustainable Innovation, HBV, Riksbyggen och White Arkitekter.

 72. Följ oss direkt från Almedalen

  Idag är det dags för Allmännyttans arena i Almedalen. För andra året i rad finns vi på plats tillsammans med Fastigo och Sveriges Allmännytta. Vi bjuder på seminarier om byggande, bostadspolitik, kompetensförsörjning, inköpsfrågor och hyressättning under hela dagen. Vi livesänder samtliga seminarier så häng med oss under hela dagen!

 73. Ny kemikalieskatt på vitvaror

  Den 18 juni beslöt Riksdagen att höja kemikalieskatten enligt Regeringens förslag i vårbudgeten för 2019. Skatten på kemikalier höjs från åtta kronor till elva kronor per kilogram för vitvaror. Det maximala skattebeloppet per vara höjs från 327 kronor till 440 kronor. Den nya lagen gäller från och med den 1 augusti 2019.

 74. RFI - Trädgårdsprodukter

  HBV har nyligen publicerat en Request For Information i TendSign gällande kommande upphandling av trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial. Målet är att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns. Senast 2019-07-11 vill vi ha dina synpunkter. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 75. RFI - Luftfilter

  HBV har nu en RFI (Request For Information) annonserad i TendSign gällande kommande upphandling av Luftfilter 20-130. Sista svarsdag är 2019-07-19. Produkter som kommer att omfattas är t.ex. luftfilter, luftrenare samt mätning och analys av kvalitén på inomhusluft. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

 76. Arvidsjaur ny medlem

  Vi välkomnar Arvidsjaur kommun som ny medlem i HBV. Arvidsjaur ligger i Norrbottens län i Lappland, cirka 110 kilometer söder om norra polcirkeln. Kommunen har gränser mot kommunerna Arjeplog, Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå, Skellefteå, Norsjö, Malå och Sorsele. Tillsammans består vi nu av 356 medlemsbolag!

 77. Förnybart bränsle HVO100

  Nu finns möjlighet att avropa dieseldrivna markvårdsmaskiner som kan tankas med förnybart bränsle HVO100. Gällande bensindrivna maskiner så kan de drivas med alkylatbensin. Det finns även några maskiner som kan tillhandahållas med eldrift och det är sopmaskiner och kompaktlastare. Kontakta gärna HBVs avtalsansvarige Adam Anstrin eller hållbarhetsstrateg Lasse Lundmark för mer information.

 78. Överprövningar Vitvaror - installation och service avslogs

  Förvaltningsrätten har dömt till HBVs fördel och avslår de ansökningar om överprövning som inkommit gällande upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181. Därmed gäller avtalsspärr till och med 2019-06-28. Om ingen ny överprövning inkommer kan HBV därefter teckna avtal med tilldelade leverantörer.

 79. Möbler och heminredning förlängt

  Ramavtalet Möbler och heminredning 17-135 förlängs och gäller till och med 2020-11-30. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning. Produkter som omfattas är möbler för hemlika miljöer, sängar, madrasser och dagbäddar, textilier och inredningsdetaljer. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 80. Johan ny ledamot

  Igår, tisdagen den 11 juni, hade Sustainable Innovation bolagsstämma i Stockholm. Vi på HBV kan stolt meddela att vår VD Johan Almesjö valdes in till ordinarie ledamot i deras styrelse.

 81. Vi växer!

  Vi hälsar Kramfors Industri AB välkomna som nya medlemmar. Kramfors ligger i Ångermanland i Västernorrlands län och har ett västligt gränsläge till Höga kusten. Orten är även känd för sin stora sågverksindustri under den senare halvan av 1800-talet. Nu består vi av 355 medlemsbolag!

 82. Nya upphandlingar inom Pilot Skåne

  Inom vårt projekt Pilot Skåne planeras nu att genomföra samordnad upphandling för ramavtal inom byggentreprenadtjänster, löpande el- och måleriarbeten. Avtalen kommer att kunna vara geografiskt begränsade till kluster av kommuner inom Skåneregionen eller andra fördelningsnycklar.

 83. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har andra numret av HBV-Magasinet för 2019 kommit. Här kan du läsa om våra allmännyttiga seminarier i Almedalen, avropsmodellen dynamisk rangordning, hur du skapar hållbara beställningar och självklart om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 84. Avloppsspolning och slamsugning annonserad

  Nu är upphandlingen av Avloppsspolning och slamsugning 19-167 annonserad. Detta är ett nytt ramavtalsområde som avser avloppsspolning (högtryckstjänster) och slamsugning samt kringtjänster som rörfilmning och tömning av fett- och oljeavskiljare. Upphandlingen är indelad i 25 anbudsområden. Sista anbudsdag är 2019-07-01.

 85. Nominera till Årets inköpsprestation 2018

  Nu är det dags att uppmärksamma någon eller några som var särskilt framgångsrika inom inköpsområdet under 2018. Nominera inköpsprestationer som förtjänar att premieras! Vinnaren, eller vinnarna, presenteras på HBVs Upphandlingsdag den 17 oktober.

 86. Brandskydd annonseras inom kort

  Snart är det dags för den nya upphandlingen av Brandskydd 19-120 att annonseras. Sista anmälningsdag för externa kunder, såsom medlemmars underkunder samt övriga upphandlande myndigheter och organisationer som lyder under LOU, är 2019-06-05. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 87. Allmännyttans arena i Almedalen

  För andra året i rad finns vi på plats i Almedalen och håller tre seminarier och träffar medlemmar, leverantörer, branschkollegor och allmänheten och pratar om alla spännande utmaningar som vi och ni står inför. Tillsammans med Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och arbetsgivarorganisationen Fastigo ordnar vi en heldag med seminarier onsdagen den 3 juli på Allmännyttans arena på Mellangatan 7 i Visby. Kom förbi och träffa oss!

 88. Nytt ramavtal för Elkraft klart

  Inga överprövningar inkom till Förvaltningsrätten efter tilldelning av den nya upphandlingen av Elkraft 20-134. Detta betyder att vi nu tecknar avtal med tilldelade leverantörer. Det nya ramavtalet gäller från och med 2020-01-01 och avser leverans av elkraft för föranmälda bolag/myndigheter.

 89. Arboga nya medlemmar

  Vi välkomnar Arboga Kommunfastigheter som nya medlemmar och vi kan nu konstatera att vi består av 354 medlemsbolag! Arboga ligger vid Arbogaån i Västmanlands län och orten har anor från 1200-talet och i utkanten kan man besöka Sveriges äldsta byggda vattenväg som fortfarande är i bruk, Hjälmare kanal.

 90. Föreningsstämma och Medlemsfest

  HBVs föreningsstämma, som formellt sätter punkt för föregående verksamhetsår, ingick för första gången i ett större allmännyttigt sammanhang. HBV arrangerade nämligen, tillsammans med Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, Fastigo och SABO Försäkring, en hel dag – en medlemsfest – där respektive bolag höll sina stämmor på förmiddagen och där eftermiddagen ägnades åt inspirationsföreläsningar.

 91. Nytt avtal Markvårdsmaskiner

  HBV har nu slutfört den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Ingen ansökan om överprövning har inkommit till Förvaltningsrätten efter det att tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga anbudsgivare. Det betyder att HBV nu kan teckna avtal och det nya ramavtalet börjar gälla 2019-06-01. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 92. Elkraft tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Elkraft 20-134. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-20. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 93. Sommartid

  Under perioden 6 maj till och med 6 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30. Lunchstängt alla dagar kl 12.00-12.45.

 94. Ny upphandling av Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 blir en egen fristående ramavtalsupphandling. Ramavtalet kommer att omfatta service och installation av tvättstugeutrustning och kommer att vara geografiskt indelat. Planerad avtalsstart är 2020-01-01 och annonsering av den nya upphandlingen planeras till sommaren 2019. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 95. Markvårdsmaskiner 19-125 tilldelad

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya ramavtalsupphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125. Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr fram till och med 2019-05-13. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig upphandlare är Adam Anstrin.

 96. Trevlig Valborg!

  Den 30 april har kontoret och växeln öppet till klockan 12:00. Den 1 maj har kontoret stängt. Vi öppnar igen på torsdag den 2 maj klockan 08:00. Vi önskar alla en trevlig Valborg!

 97. Nya och nygamla medlemmar

  Under de senaste veckorna har HBV fått både nya och nygamla medlemmar. Några bolag gick ihop och bildade Junehem AB, vilket gjorde att medlemsantalet reducerades. Under april fick vi dessutom tre nya medlemmar, KKL Fastighets AB, Nybro Brunn AB och Telge Hovsjö AB. Vi hälsar alla fyra varmt välkomna!

 98. Årsredovisning 2018


  HBV presenterar sin årsredovisning för 2018.

 99. Mr HBV går i pension

  Benny Engström har varit HBV trogen i över 30 år, bortsett från en utflykt i början av nittiotalet då han arbetade för en leverantör i branschen. Lagom till påsk valde han att gå i pension.

 100. Storköksutrustning Del A förlängs

  Ramavtalet Storköksutrustning Del A 16-126 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Helena Kuusisto.

Uppdaterad 2019-02-01