Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Kompletteringsbyggnader klart för avrop

  Från och med den 21 september kan HBVs avropsberättigade medlemmar och kunder avropa på det nya ramavtalet Kompletteringsbyggnader 21–162. Avrop sker genom dynamisk rangordning. Avtalet omfattar totalentreprenad av nyproduktion av prefabricerade kompletteringsbyggnader som uppförs på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 2. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det tredje numret av HBV-Magasinet kommit. Temat för numret är trepartsavtal och vi berättar om hur det fungerar i både förvaltning och nyproduktion. Vi gör djupdykningar hos Vallonbygden som skriver in trepartsavtal i nästan alla sina upphandlingar och hos ÖBO som upptäckt fördelarna med trepartsavtal i nybyggnation. Du hittar även aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Trevlig läsning!

 3. Smartare energianvändning med styr- och reglerutrustning

  Välkommen att lämna anbud i HBVs nya rikstäckande upphandling Styr- och reglerutrustning 22-118. Upphandlingen omfattar fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster och varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. Sista anbudsdag är 2021-10-05. Upphandlingen liknar till stor del nuvarande ramavtal Styr- och reglerutrustning 18-118 som är giltigt till och med 2021-12-31, men innehåller även en del nyheter. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 4. IMD-produkter annonserad

  Den rikstäckande upphandlingen IMD-produkter 22-145 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2021-10-05. Upphandlingen omfattar varor avseende individuell mätning och debitering och har delats in i sju anbudsområden som utvärderas och tilldelas var och en för sig. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 5. Information med anledning av Covid-19 (2 sep)

  Viss påverkan finns fortfarande på våra avtal med anledning av pågående pandemi. Det vi främst ser är material- och komponentbrist samt utmaningar inom logistikfunktioner. Vi har behövt justera priser enligt gällande avtalsvillkor där bland annat råvaruindex är en parameter för prisjustering.

 6. Nytt avtal klart för biogas

  Den 1 oktober 2021 klockan 06:00 börjar det nya ramavtalet Biogas 21-146 att gälla. Ramavtalet omfattar leverans av etthundra procent biogas för uppvärmning till de tolv bolag och upphandlande myndigheter som anmälde sig till upphandlingen. HBV har antagit E.ON Energilösningar AB som enda leverantör. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 7. Kompletteringsbyggnader utvärderad och tilldelad

  HBV har utsett ReCap Moduler Försäljnings AB och Älö Trä Vimmerby AB som leverantörer gällande vårt nya ramavtalsområde Kompletteringsbyggnader 21-162. Avrop kommer att ske genom dynamisk rangordning. Avtal kan tecknas först efter att avtalsspärren har löpt ut 2021-09-10. Planerad avtalsstart är 2021-09-21. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 8. Tillfälliga prisjusteringar

  Under sommaren har vissa råvarutunga artiklar på ramavtalen Rörmaterial 18-104 samt Elmaterial och belysning 20-103 fått provisoriska prisjusteringar till följd av coronapandemin. Prisjusteringarna är i enlighet med respektive ramavtal och fortlöper initialt till och med 30 september 2021.

 9. Fortsatt rättsprocess om upphandlingen Brandskydd

  Den 16 augusti meddelade Förvaltningsrätten att de avslår den ansökan om överprövning som skickats in av leverantören NOHA Sweden AB gällande HBVs upphandling Brandskydd 20-120 (anbudsområde A2-A7). Domen har överklagats till Kammarrätten och nu väntar vi på besked om Kammarrätten kommer att medge prövningstillstånd eller inte. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 10. Möbler och heminredning annonserad på nytt

  HBV beslutade före sommaren att avbryta upphandlingen Möbler och heminredning 21-135 på grund av bristande konkurrens. Nu har upphandlingen annonserats på nytt och sista anbudsdag är 2021-09-15. Upphandlingen avser ramavtal för fabriksnya möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som avses kan exempelvis vara studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum, köksutrymmen och kontor. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 11. Jörgen Ågren ny hållbarhetsstrateg på HBV

  Vi är glada att presentera Jörgen Ågren, ny hållbarhetsstrateg på HBV från och med den 11 oktober! I rollen som hållbarhetsstrateg kommer han att vara sammanhållande och driva vision och ramverk för HBVs hållbarhetsarbete framåt och säkerställa att hållbarhet genomsyrar och integreras i strategier, målsättningar, affärs- och verksamhetsutveckling. Jörgen kommer närmast från JM där han sedan 2005 arbetat som miljöledare och miljöchef. Varmt välkommen!

 12. Upphandlingen Biogas 21-146 tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen Biogas 21-146. E.ON Energilösningar AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet och antas som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärren löper ut 2021-08-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 13. Fel i märkningar på fakturor

  Då vår VAN-operatör Pagero har genomfört en förändring i fakturaflödet har flera fält tyvärr bytt plats på våra fakturor. Det innebär bland annat att märkningar på fakturor, främst från Ahlsell Sverige AB, har hamnat i fel fält på våra fakturor. Detta har ingenting med Ahlsell att göra utan felet ligger hos VAN-operatören Pagero. Fakturaflödet är stoppat och Pagero arbetar på att få fram en lösning så snart som möjligt.

 14. Nytt elkraftsavtal signerat och klart

  HBV har slutfört upphandlingen Elkraft 22-134 som omfattar leverans av elkraft för totalt 19 föranmälda bolag och myndigheter. Mälarenergi AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet och antas som enda leverantör i samtliga avtalsområden. Avtalstiden är 2022-01-01 - 2025-12-31. Kundens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden och fortlöpa som längst till och med 2025-12-31. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 15. Bättre affärer med Mina sidor

  Genom att följa upp dina gjorda inköp skapas förutsättningar för ännu bättre affärer. Via rapporter som finns i HBVs nya portal Mina sidor kan du enkelt följa upp företagets inköp och få en god bild av omsättning per leverantör, per kundtyp och per ramavtal. Dessutom kan du också ta del av företagets års- och återbäringsbesked med information om volymbonus, utdelning och återbäringsgrundande omsättning.

 16. Träffa oss i höst!

  Efter en fantastisk sommar och en skön ledighet ser vi nu fram emot en härlig höst och vinter fylld med inspirerande och kunskapshöjande aktiviteter. Vi hoppas att äntligen få möjlighet att kunna träffas fysiskt igen, även om det digitala formatet givetvis alltid kommer att finnas kvar som ett alternativ.

 17. Ny epostadress för ekonomi- och fakturafrågor

  För att effektivisera hanteringen av alla inkomna ärenden från våra kunder och leverantörer integrerar vi nu ett ärendehanteringssystem med vårt CRM-system. Från och med den 2 augusti ska alla ärenden som rör ekonomi- och fakturafrågor därför skickas till den nya epostadressen epost@hbv.se istället för till info@hbv.se eller till en specifik person på vår ekonomiavdelning.

 18. Fastighetsförnödenheter - rättsprocess avslutad

  Vi är glada att informera att inget nytt överklagande inkom efter att Kammarrätten meddelat att de inte beviljar leverantören Ahlsell Sverige AB prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen. Rättsprocessen är därmed avslutad. HBV kan nu gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer i de överprövade anbudsområdena. Leverantören Bygg- och Industrigross Norden AB antas som rangordnad etta i samtliga av dessa och avtalet gäller från och med 1 september 2021. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 19. Möbler och heminredning avbryts på grund av bristande konkurrens

  Endast en leverantör kvalificerade sig i HBVs utvärdering av upphandlingen Möbler och heminredning 21-135. På grund av bristande konkurrens har HBV därför beslutat att avbryta upphandlingen och annonsera den på nytt efter sommaren. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 20. Ny upphandling av Byggmaterial - RFI annonserad

  Den 28 februari 2022 upphör HBVs ramavtal Byggmaterial 18-123 att gälla. Arbetet med en ny upphandling har nu tagit fart och en RFI är annonserad för att låta marknaden säga sitt om hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att upphandla. Sista svarsdag är 2021-08-18 (tidigare 2021-08-09). Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 21. Ahlsell nekas prövningstillstånd i Kammarrätten

  Kammarrätten har nu gått igenom allt material gällande HBVs upphandling Fastighetsförnödenheter 21-122 som överprövats av leverantören Ahlsell Sverige AB och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas. Det betyder att Förvaltningsrättens dom står fast och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer avseende anbudsområde A, D, E, G, H, I, K, L, M, N, R, S, T och U så snart den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut.

 22. Befintligt vitvaruavtal förlängs ytterligare

  I väntan på dom från Förvaltningsrätten gällande upphandlingen Vitvaror 21-101 har HBV beslutat att teckna tillfälliga förlängningsavtal till och med 2021-10-20 med de antagna leverantörerna Electrolux Hemprodukter AB och Elektroskandia Sverige AB avseende befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror - del A. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 23. Befintligt vitvaruavtal förlängs

  Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB ansökte om överprövning gällande HBVs upphandling Vitvaror 21-101 och ärendet ligger fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten. I väntan på dom har HBV beslutat att teckna tillfälliga förlängningsavtal till och med 2021-10-20 med de antagna leverantörerna Electrolux Hemprodukter AB och Elektroskandia AB på befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror - Del A. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 24. Klimateffektiv solenergi i offentliga upphandlingar

  I projektet Klimateffektiv solenergi som drivs i samarbete mellan Energikontoret Storsthlm, HBV och RISE med stöd av Energimyndigheten utvecklas en utvärderingsmodell som syftar till att premiera solcellsmoduler med lågt klimatavtryck från tillverkningsprocessen. Nu låter vi marknaden vara med och tycka till om utvärderingskriterier och den beskrivna utvärderingsmodellen genom att annonsera en RFI. Sista svarsdag är 2021-08-31. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 25. Felaktiga fakturor

  Tyvärr har det i samband med ett test hos vår efakturaoperatör Pagero felaktigt skickats iväg ett antal fakturor till flera av våra medlemmar. De felaktiga fakturorna har fakturanummer som börjar på 12, 13 samt 14, de är även skickade som PDF. Fakturorna är tydligt markerade med texten "TEST" och de ska alltså makuleras och absolut inte betalas. Vi beklagar detta och hoppas att det inte innebär merjobb för någon av de som fått de felaktiga fakturorna.

 26. Kompletteringsbyggnader annonseras på nytt

  HBV har valt att avbryta upphandlingen 21-162 Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor. Vid utvärderingen framkom det att utvärderingsmodellen var felaktigt utformad och inte skulle ge det affärsmässigt bästa resultatet. HBV har därför nu gjort några mindre justeringar i utvärderingsmodellen för att uppnå maximal affärsnytta för våra medlemmar och kunder och annonserat upphandlingen på nytt. Sista anbudsdag är 2021-08-20. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 27. Nya tillfälliga förlängningsavtal tecknade

  I väntan på dom från Förvaltningsrätten har HBV beslutat att teckna nya tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 16-141 Fönster - trä/aluminium samt trä till och med 2021-09-30. Vid fortsatta avrop från detta avtal, avtalsområde A och B, bör beställaren dock förhålla sig till direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpet bedöms vara otillåten direktupphandling. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

 28. Nya medarbetare efter sommaren

  Snart är det dags för en lång och härligt solig sommar fylld med sköna, lediga dagar. Efter sommarledigheten har vi glädjen att presentera två nya medarbetare, nämligen Angelica Centerhag som ny inköpsstrateg och Anneli Peippo som HR-partner/HR-ansvarig. Varmt välkomna till oss!

 29. Ramavtalet Lekplats- och sportutrustning - alla delar på plats!

  Förvaltningsrätten avslog leverantören Lekolar ABs ansökan om överprövning och HBV har därför nu kunnat gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer avseende upphandlingen Lekplats- och sportutrustning, del A - lekplatsutrustning. Söve AB antas som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och slutligen Hags Aneby AB som trea. Avtalet gäller från och med 2021-06-14. Därmed är samtliga fyra avtalsdelar på plats för detta ramavtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 30. Oskarshamns kommun ny medlem

  Under dagens styrelsemöte godkändes Oskarshamns kommun som ny medlem i föreningen. Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län vid Döderhultsviken i norra Kalmarsund. Oskarshamn har varit en stor varvsstad och staden har även haft en betydande stenhuggarverksamhet. Staden är idag en industristad och några stora arbetsgivare i staden är Oskarshamns kärnkraftverk, Oskarshamnsvarvet och Liljeholmens Stearinfabrik. Oskarshamn är idag en viktig hamnstad och färjorna går bland annat till både Visby på Gotland och Byxelkrok på Öland. Godstrafiken går både nationellt och internationellt. Tillsammans med Oskarshamns kommun består vi nu av 374 medlemmar. Välkomna!

 31. Biogas annonserad

  Upphandlingen av ramavtal för leverans av biogas för uppvärmning till angivna leveransområden för sammanlagt tolv avropsberättigade medlemsbolag och upphandlande myndigheter/enheter har annonserats. Sista anbudsdag är 2021-07-11. Ansvariga inköpsstrateger är Sara Björkman och Elin Larsson.

 32. Elkraft 22-134 annonserad

  HBVs samordnade upphandling av Elkraft 22-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 19 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Sista anbudsdag är 2021-07-08. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 33. Golvmaterial - nytt ramavtalsområde

  Ännu ett värdeskapande avtalsområde för våra medlemmar och kunder att nyttja är under framtagande, nämligen golvmaterial. Inför den kommande upphandlingen har HBV därför annonserat en RFI, Request For Information, för att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns och låta leverantörer lämna information om hur just deras produkter och tjänster korresponderar mot HBVs behov. Sista svarsdag är 2021-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 34. Nytt system för effektivare hantering

  För att effektivisera hanteringen av alla inkomna ärenden från våra kunder och leverantörer integrerar vi nu ett ärendehanteringssystem med vårt CRM-system.

 35. Möbler och heminredning annonserad

  Nu är den nya rikstäckande upphandlingen av Möbler och heminredning 21-135 annonserad och fram till och med 2021-06-29 finns det möjlighet för leverantörer att lämna in anbud. HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer i strikt rangordning. Upphandlingen avser ramavtal för fabriksnya möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som kan avses är exempelvis lägenheter såsom studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum/köksutrymmen och kontor. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 36. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det andra numret av HBV-Magasinet kommit. Här kan du läsa om hur Bostaden i Umeå jobbar med uppföljning, om våra nya avtal, rapport från Hållbara dagar och juristkrönikan som handlar om att upphandlande myndigheter är skyldiga att uppge takvolym.

  Vi har även en rättelse i den tryckta versionen, På sid 29 gällande avtalet 21-140 Köks- och förvaringslösningar står det i den första kolumnen att förnyad konkurrensutsättning gäller vid köp överstigande 500 000 kronor. Det är felaktigt och avrop ska ske genom rangordning. Vi beklagar detta och det är korrigerat i den digitala upplagan av HBV-Magasinet.

 37. Annonserad RFI inför upphandling av elfordon

  Var med och påverka vår kommande upphandling av Elfordon 22-127 genom att svara på den RFI (Request For Information) som HBV nu annonserat. Sista svarsdatum är 2021-06-09. Produkter som omfattas är korta, långa och semilånga elfordon. Annonsering av upphandlingen är planerad till september 2021 med avtalsstart 2022-02-01. Frågor om den kommande upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

 38. Håll koll på dina inköp

  Det är många faktorer som spelar roll för att göra goda affärer och kunskapen om dina inköp är en viktig parameter. HBVs Mina sidor är en portal med syfte att skapa förutsättningar för en bra inköpsstyrning och samtidigt ge en tydlig översikt vad som avropats. Nu utökar vi rapporterna med än mer matnyttig information.

 39. Senarelagd annonsering av upphandlingarna IMD-produkter samt Styr- och reglerutrustning

  På grund av ny information som framkommit har HBV tagit beslutet att senarelägga annonsering av upphandlingarna IMD-produkter och tjänster 22-145 samt Styr- och reglerutrustning 22-118 till efter sommaren. Nuvarande ramavtal för IMD-produkter och tjänster 17-145 samt Styr- och reglerutrustning 18-118 förlängs därför till och med 2021-12-31. Planerad avtalsstart för de nya ramavtalen avseende dessa områden är 2022-01-01. Sista datum för på- och avanmälan för de nya upphandlingarna senareläggs till och med 2021-07-31. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 40. Förläng sommaren med inglasade balkonger och uterum

  HBV är glada att presentera det nya rikstäckande ramavtalet Balkonginglasningar 21-155 med start 2021-05-19. Ramavtalet omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uterum. Avropsordning är strikt rangordning och leverantören Sunparadise Sverige AB antas som rangordnad etta. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 41. Nytt avtal klart för konstgräs

  Från och med 2021-05-07 har HBV ett nytt avtal på plats avseende avtalsområdet Konstgräs inom ramavtalet 20-114 Lekplats- och sportutrustning. Avtalet är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns. Kompan Sverige AB antas som rangordnad leverantör nummer ett. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 42. Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor annonserad

  Välkomna att lämna anbud på HBVs annonserade upphandling 21-162 Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor. Sista anbudsdag är 2021-05-31. HBVs målsättning med denna upphandling är att skapa ett rikstäckande ramavtal för leverans av prefabricerade kompletteringsbyggnader avseende främst tvättstugor, inklusive montage på plats på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 43. Balkonginglasning utvärderad och tilldelad

  Anbudstiden för HBVs annonserade upphandling Balkonginglasning 21-155 löpte ut 2021-05-06 och HBV har nu slutfört utvärderingen och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga anbudsgivare. Tre leverantörer har antagits i strikt rangordning och nu råder avtalsspärr till och med 2021-05-19. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 44. Sommartid

  Under perioden 3 maj till och med 3 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00–16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

 45. Ny överprövning av Brandskydd

  Leverantören NOHA Sweden AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten gällande HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. NOHA och HBV är oeniga om tolkningen i upphandlingsunderlaget avseende ett krav på litiumsläckare.

 46. Piteå kommun ny medlem

  Vi välkomnar Piteå kommun som ny medlem i HBV. Piteå är en turist- och sommarstad och ligger vid havet i Norrbotten och staden fick sina stadsrättigheter redan år 1621. Många av de gamla husen från 1600-talet i centrum är bevarade än idag. Piteå är inte bara känt för sitt havsbad utan även för sin musikhögskola och gatufestivalen Piteå Dansar Och Ler (PDOL) med anor från 60-talet. Tillsammans består vi nu av 374 medlemmar. Välkomna!

 47. Stämma efter ett år med pandemi

  För andra gången i rad tvingade den rådande pandemin HBV att genomföra den årliga föreningsstämman i ett digitalt format. Sammanlagt deltog 45 personer inklusive HBVs egen personal varav femton räknades in i röstlängden. Simon Helmér, VD på Studentbostäder i Linköping tackades av efter cirka tio års arbete i HBVs styrelse då han kommer att gå vidare i sin yrkeskarriär och istället axla rollen som ny VD på Östsvenska Handelskammaren. Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder AB valdes in som ny representant i styrelsen på ett år.

 48. Prövningstillstånd nekas i Högsta Förvaltningsdomstolen

  Leverantören HNA Storköksservice ABs ansökan om prövningstillstånd avseende HBVs upphandling 20-126 Storköksutrustning, anbudsområde gällande varor inom storköksutrustning avslås, meddelar Högsta Förvaltningsdomstolen i sin dom daterad 2021-03-29. Det betyder att Kammarrättens dom står fast och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla 2021-04-27. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 49. Ny tilldelning av Brandskydd 20-120 A2-A7

  HBV valde att återkalla det första tilldelningsbeslutet som meddelades 2021-03-09 avseende upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Utvärderingen har nu omprövats efter att HBV har begärt in testrapporter för samtliga anbudsgivares offererade litiumsläckare, vilket varit ett krav enligt punkt fyra i upphandlingsföreskrifterna. Upphandlingen har nu tilldelats på nytt och avtalsspärren löper ut 2021-04-23. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 50. Balkonginglasning annonserad på nytt

  Inga anbud lyckades kvalificera sig när HBV annonserade upphandlingen Balkonginglasning 21-155 i början av året. Nu har upphandlingen annonserats på nytt och sista anbudsdag är 2021-05-06. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-19 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 51. Ramavtal för Vitvaror förlängs

  Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB har ansökt om överprövning avseende HBVs upphandling Vitvaror 21-101. Ärendet ligger fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Med anledning av detta förlänger vi ytterligare befintligt ramavtal Vitvaror 15-101 - Del A till och med 2021-07-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 52. HBV har lämnat remissvar!

  HBVs affärsjurist Jonna Andersson, jurist Haidi Faraj, inköpschef Ola Kroon, teamledare Jonas Löfgren och Sandra Sedig samt vår VD Johan Almesjö, har lämnat remissvar på finansdepartementets utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. Här kan du läsa deras synpunkter på utkastet.

 53. Mina sidor ökar kunskap om bolagets inköpsmönster

  HBVs nya portal Mina sidor syftar till att öka möjligheten för medlemsbolagen att styra sina inköp och är begränsat till de inköp som sker via HBVs avtal. På uppdrag av Upphandlingsmyndigheten samlar nu Public Insight in inköpsstatistik från offentliga myndigheter och fokuserar bland annat på allmännyttans alla bolag i syfte att analysera hur inköpsmönster ser ut för att ha möjlighet att utveckla strategisk inköpsstyrning.

 54. Lansering av HBVs nya portal Mina sidor

  Den 6 april lanserar HBV den nya portalen Mina sidor. Vår målsättning med Mina sidor är att tillgodose varje medlemsbolags behov av anpassad och relevant information rörande inköp. Syftet med portalen är också att skapa förutsättningar för en bättre inköpsstyrning. Här finns rapporter som visar ert bolags omsättning samt till er associerade bolags omsättning per leverantör och ramavtal. Endast våra medlemmar har tillgång till den nya portalen.

 55. Tillfälliga förlängningsavtal tecknade

  I väntan på dom gällande överprövningen av vår upphandling 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä kommer HBV att teckna tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A - sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering samt avtalsområde B - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering till och med 2021-06-30. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

 56. Brandskydd - tilldelningsbeslut återkallas

  HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut 2021-03-09 till anbudsgivarna för upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. En ny kvalificering och utvärdering kommer nu att göras och en ny tilldelning beräknas ske inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 57. Nytt nummer och nytt utseende

  Nu har ett nytt nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. Magasinet har fått ett nytt utseende och vi hoppas att ni ska tycka om det!
  I det här numret kan ni kan bland annat läsa om Sigtunahem och hur de använt sig av två av våra DIS, vår självskattningsenkät, våra jurister som samtalar om överprövningar och våra senaste avtalsnyheter.

 58. Nytt avtal klart för Köks- och förvaringslösningar

  Upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 har varit föremål för överprövning, men i mitten av mars meddelade Förvaltningsrätten sin dom där det fastslogs att leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning avslås. Nu har avtalsspärren löpt ut och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 april 2021 och avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 59. Balkonginglasning - anbudstiden förlängs

  Anbudstiden för HBVs upphandling av Balkonginglasning 21-155 har förlängts till och med 2021-03-29. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer och avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 60. Köks- och förvaringslösningar - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten avslog leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140. I och med denna dom hoppas HBV kunna gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut, vilket den gör 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 61. Fastighetsförnödenheter - nya avtal tecknade

  Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 omfattar alla typer av professionella verktyg och produkter som behövs för att förvalta en fastighet. Från och med 2021-03-06 har HBV tecknat avtal med antagna leverantörer i sju av de 21 anbudsområden som upphandlingen omfattar. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta och Tools Sverige AB som rangordnad tvåa. Övriga anbudsområden har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. För dessa områden hänvisar HBV till ramavtalet 16-122 som är förlängt till och med 2021-04-12. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 62. Förvaltningsrätten meddelar dom gällande upphandlingen av Brandskydd

  Sedan sommaren 2020 har HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 varit föremål för överprövning. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och bifaller NOHA Sweden ABs (tidigare Brand & Industriskydd i Osby AB) ansökan om överprövning och beslutar att HBV ska rätta tilldelningsbeslutet. En ny utvärdering har nu genomförts där en av de litiumsläckare som Presto Brandsäkerhet AB offererat påförts ett belastningspris. Tidigare utskickat tilldelningsbeslutet har nu återkallats och ett nytt har skickats ut, där avtalsspärr råder till och med 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 63. Nytt avtal klart för Avfallshanteringsprodukter

  San Sac AB antas som rangordnad etta i samtliga fyra avtalsområden i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Avfallshanteringsprodukter 21-113. Det är ett renodlat varuavtal vilket betyder att markarbeten inte längre ingår. Även möjligheten att tillämpa förnyad konkurrensutsättning har utgått i det nya ramavtalet. Prisbilagan har utökats med nya produkter och anbudsgivarna har även fått prissätta tillval. Jämfört med den tidigare upphandlingen har HBV ställt fler krav inom de olika produktområdena. Det nya ramavtalet startar 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 64. Balkonginglasning annonserad

  HBVs upphandling Balkonginglasning 21-155 är nu annonserad och leverantörer är välkomna att lämna anbud fram till och med 2021-03-22. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-15 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 65. Förrådsväggar - sista förlängningen

  HBV förlänger ramavtalet Förrådsväggar 18-138 till och med 2022-05-31. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ramavtalet omfattar förrådsväggar med eller utan montage. Vid avrop av upp till 50 stycken förråd gäller strikt rangordning. Vid avrop av fler än 50 stycken förråd tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 66. Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor på remiss

  Inför den kommande upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 har HBV nu annonserat en extern remiss i syfte att samla in synpunkter på det kommande upphandlingsunderlaget från potentiella leverantörer och övriga intressenter. Sista svarsdag är 2021-03-22. Ramavtalet kommer att omfatta prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader inklusive montage på plats, på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 67. Måleriprodukter - nytt avtal tecknat för Gotland

  Genom ett förhandlat förfarande har HBV nu även slutfört upphandlingen Måleriprodukter 21-124 avseende avtalsområde A, köp i butik, för område Gotland. Colorama AB antas som enda leverantör och avtalet börjar att gälla 2021-03-01. Avtalsområde B, leverans, är rikstäckande och Flügger Sweden AB är antagen som enda leverantör. Avtalsstart för detta avtalsområde var 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 68. Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

  Upphandlingen IMD-produkter och tjänster 21-145 avser olika delar som ingår i ett komplett system för IMD, Individuell Mätning och Debitering. Som exempel kan nämnas mätdon för mätning av vatten, el, värme och temperatur, insamlingsenheter som ansluter till internet samt centralt system för mätinsamling (som molntjänst). Beställaren kan ha olika teknikval som kabelanslutet mätdon för M-Bus alternativt wireless M-Bus.

 69. Avfallshanteringsprodukter tilldelad

  Utvärderingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113 har nu slutförts och leverantören San Sac AB tilldelas som rangordnad etta i samtliga anbudsområden. Avtalsspärr råder till och med 2021-02-22. Upphandlingen omfattas av fyra anbudsområden som utvärderats och tilldelats var för sig. Till skillnad mot befintligt ramavtal för Avfallshanteringsprodukter kommer detta att vara ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerat till 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 70. Lekplats- och sportutrustning del A överprövad

  Leverantören Lekolar AB har ansökt om överprövning avseende vår upphandling Lekplats- och sportutrustning 20-114 del A - Lekplatsutrustning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. HBV har därför beslutat att förlänga befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 71. LHS Maskiner i konkurs

  HBVs avtalsleverantör LHS Maskiner AB försattes i konkurs den 11 januari 2021. Företaget bedrev försäljning och utförde service av park- och trädgårdsmaskiner samt entreprenadmaskiner och var antagen som leverantör i HBVs ramavtal för Markvårdsmaskiner 19-125, avtalsområde A - Åkgräsklippare. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 72. Ytterligare tre nya medlemmar

  Den 4 februari godkände styrelsen tre nya medlemmar; Sorsele kommun, Svedala Exploaterings AB samt Umeå kommun. Sorsele kommun ligger i Västerbottens län i Lappland och kommunen är Sveriges näst minsta kommun sett till antal invånare. Svedala Exploaterings AB ligger i Svedala i Skåne län och Umeå är Sveriges trettonde största tätort och ligger i Västerbottens län. Vi hälsar alla tre välkomna och tillsammans består vi nu av 373 medlemmar!

 73. Garageportar med eller utan montage

  Garageportar i olika former blir nu möjligt att avropa både med och utan montage när HBVs nya ramavtal börjar att gälla 2021-02-01. Garageportexperten Sverige AB är antagen som rangordnad leverantör nummer ett gällande leverans av vipportar, takskjutportar och slagportar med montage och AB Skånefabriken, ny leverantör för HBV, antas som nummer ett vid köp av garageportar med endast leverans. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 74. Nytt tilldelningsbeslut för Lekplats- och sportutrustning del A

  Ett nytt tilldelningsbeslut för upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114, anbudsområde Lekplatsutrustning, har skickats ut till samtliga anbudsgivare. HBV har antagit Söve AB som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och Hags Aneby AB som trea. Nu avvaktar vi avtalsspärren som löper ut 2021-02-01 innan vi kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 75. Storköksutrustning - Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

  Upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 - varor har varit överklagad till Kammarrätten av leverantören HNA Storköksservice. Kammarrätten har nu beslutat att inte ta upp ärendet till prövning, vilket betyder att Förvaltningsrättens dom står fast. För HBVs del innebär detta beslut att vi nu kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 76. SULO Group förvärvar San Sac

  Den 9 januari 2021 blev det officiellt att SULO Group förvärvar San Sac Group och därmed förstärker sitt engagemang på den skandinaviska marknaden. SULO Nordic AB önskar därmed utträde ur ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 till följd av denna företagsomstrukturering. Det innebär att endast San Sac AB kvarstår som avtalspart. HBV har godkänt detta leverantörsbyte. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 77. Nytt ramavtal för Måleriprodukter på plats

  Ingen överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter HBVs tilldelning av upphandlingen Måleriprodukter 21-124-2. Det betyder att HBV nu går vidare och tecknar avtal med antagna leverantörer. Flügger Sweden AB antas som rangordnad leverantör nummer ett och Alcro Parti AB som nummer två. Ramavtalet består av två avtalsområden, A - köp i butik som är regionsindelat samt B - leverans som är rikstäckande. Det nya avtalet börjar att gälla 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 78. Nytt avtal för Badrumsmöbler klart för start

  Kammarrätten valde att avslå Invexa ABs ansökan om prövningstillstånd gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Det betyder att vi nu kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer och det nya ramavtalet börjar att gälla 2021-02-01. Ramavtalet är rikstäckande och består av två avtalsområden; produkter av plåt samt produkter av högtryckslaminat. Tre leverantörer är antagna i rangordning för respektive avtalsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 79. Upphandlingen av Vitvaror överprövad

  Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB har ansökt om överprövning gällande HBVs upphandling av Vitvaror 21-101. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Under tiden kommer vi att förlänga befintligt ramavtal för Vitvaror 15-101 - Del A till och med 2021-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 80. Fastighetsförnödenheter överprövad

  Leverantören Ahlsell Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten avseende HBVs upphandling av Fastighetsförnödenheter 21-122-3. Denna upphandling kommer att ersätta befintligt ramavtal Järnhandelsvaror 16-122 som nu förlängs till och med 2021-04-12. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 81. Ny kollega på plats

  Så här efter jul- och nyårsledigheten har vi glädjen att presentera vår nya medarbetare Haidi Faraj som kommer att arbeta på inköpsavdelningen som både inköpsjurist och inköpsstrateg. Haidi är utbildad jurist från det Rättsvetenskapliga programmet vid Örebro Universitet med inriktning speciell avtalsrätt. Hon har tidigare arbetat på Örebro kommun som upphandlare men kommer närmast från Örebrobostäder där hon arbetat som upphandlingsansvarig och upphandlingsjurist. Varmt välkommen till oss på HBV!

 82. Förbättrad applikation gör det enklare att beställa solenergi

  Att upphandla en nyckelfärdig installerad solcellsanläggning kan vara krävande och svårt på många sätt. Nu har vi uppdaterat och förbättrat den applikation som gör det ännu enklare att beställa solenergi genom HBVs dynamiska inköpssystem (DIS). Vi hjälper dig genom hela processen!

 83. Ny upphandling av inglasade balkonger och uteplatser

  Det finns många fördelar med inglasade balkonger. Förutom att balkongsäsongen förlängs då man kan sitta ute redan tidigt på våren till långt in på hösten, så ger de också ett extra skydd mot regn och vind. De ger även tillgång för hyresgäster till extra utrymme som kan användas året runt. Dessutom skyddar en inglasad balkong mot ljud och buller utifrån samt bidrar till lägre uppvärmningskostnader tack vare glasets isolerande effekt. Nu påbörjar HBV en ny upphandling av Balkonginglasning med planerad avtalsstart 2021-05-15. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 84. Utvärdering av Vitvaror slutförd - Electrolux etta

  Electrolux Hemprodukter AB får fortsatt förtroende att leverera som antagen leverantör rangordnad nummer ett på HBVs nya ramavtal för Vitvaror 21-101. De lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet av de totalt fyra anbud som inkom efter annonseringen. ELON Group AB antas som nummer två och är ny leverantör för detta ramavtalsområde. Elektroskandia Sverige AB antas som nummer tre. Nu inväntar vi avtalsspärren som gäller till och med 2021-01-18. Därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med de tre antagna leverantörerna. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 85. Utskick av årsbesked

  Måndag den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2020 kommer först efter vår föreningsstämma den 27 april.

 86. Upphandlingen av Garageportar tilldelad

  Upphandlingen Garageportar 21-129-2 omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har nu slutfört utvärderingen och två leverantörer har antagits i rangordning för respektive anbudsområde. Avtalsspärren löper ut 2021-01-15 och det nya avtalet beräknas starta 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 87. Utvärderingen av Måleriprodukter slutförd

  Flügger Sweden AB antas som rangordnad leverantör nummer ett i HBVs upphandling Måleriprodukter 21-124-2. Alcro Parti AB antas som rangordnad tvåa i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Planerad avtalsstart för det nya ramavtalet är 2021-02-01. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap och är indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik och del B avser leverans och är rikstäckande. Avtalsspärren löper ut 2021-01-15. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 88. Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

  Det har blivit dags att upphandla ramavtalsområdet IMD-produkter och tjänster på nytt. Som ett naturligt steg i att bidra till fastighetsbranschens digitalisering utökar HBV produktportföljen denna gång med två nya internationellt vedertagna standarder, NB-IoT samt LORAwan. Dessa standarder underlättar för mätinsamling även i annan bebyggelse än flerfamiljshus. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 89. Fastighetsförnödenheter tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2021-01-14 och först därefter kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Upphandlingen är regionalt indelad och avser fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat anges. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 90. Vi växer igen

  Den 16 december godkände HBVs styrelse Kalix kommun som ny medlem i föreningen. Kalix ligger vid kusten i Norrbotten och kommunen delas in i Nederkalix och Töre. Namnet Kalix har samiskt ursprung och syftar på Kalixälvens svala vatten. Vi hälsar Kalix kommun varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 370 medlemmar.

 91. Elmaterial och belysning - avtal klart

  En lång rättsprocess i flera instanser är nu på väg att avslutas. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2020 att de upphäver det interimistiska beslutet i Kammarrätten vilket innebär att HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Avtal har nu tecknats med Ahlsell Sverige AB, rangordnad som nummer ett och inom kort kommer vi även att teckna avtal med övriga antagna leverantörer i rangordning, Rexel Sverige AB och Elektroskandia Sverige AB. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 92. Köks- och förvaringslösningar överprövad

  Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. HBV kommer därför att förlänga befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 till och med 2021-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 93. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det sista numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om Upplands-Brohus som använder det nya avtalet Avloppsspolning och slamsugning, en rapport från HBVs Inköpsdag med bland annat Fredrik Lindström och riket runt. Vi berättar även om den nya energiskatten som börjar gälla den 1 mars 2021. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 94. Avfallshanteringsprodukter annonserad

  Flera värdeskapande nyheter finns att hitta i den nya upphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113. Till att börja med är det ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått och antalet anbudsområden har reducerats till fyra jämfört med befintliga tio. Avropsordning kommer att vara rangordning och möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning utgår i den nya upphandlingen. Sista anbudsdag är 2021-01-10. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 95. Köks- och förvaringslösningar tilldelad

  HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140 är indelad i fem olika kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är sedan i sin tur indelade i län. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit 2-3 leverantörer i rangordning per anbudsområde. Samtliga levererar till alla län. Avtalsspärr råder nu till och med 2020-12-14 och HBV kan därefter gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 96. Elmaterial och belysning - HBV vann i Kammarrätten

  Kammarrätten har idag meddelat att de inte godkänner Rexel Sverige ABs ansökan om prövningstillstånd avseende HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 20-103. Vi är mycket glada över detta besked och ser nu fram emot att kunna gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut, vilken den gör 2020-12-14. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 97. Avtalsstart för Tvättmedelsdosering

  Den 1 december 2020 börjar HBVs nya rikstäckande avtal för Tvättmedelsdosering 20-154 att gälla. Ett ramavtal med skärpta miljökrav som omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 98. Nytt avtal klart för sportutrustning och fallskyddsutrustning

  HBV har slutfört upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114 avseende anbudsområdena B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning. Nytt avtal för dessa två avtalsområden börjar att gälla 2020-12-01. Anbudsområde D - Konstgräs har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV valde att återkalla det tilldelningsbeslut som avsåg anbudsområde A - Lekplatsutrustning efter att ett fel upptäckts i utvärderingens sammanställning. Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut och avtalsspärren löper ut 2020-11-30. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 99. Balkonginglasningar - RFI annonserad

  Inför den kommande upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 har HBV annonserat en RFI, Request For Information, med sista svarsdatum 2020-12-08. Med denna RFI eftersträvar vi att få en djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 100. Nytt avtal för Elkraft klart

  Upphandlingen av Elkraft 21-134 har nu slutförts och det nya avtalet börjar gälla 2021-01-01. Avtalstiden är fyra år. Ramavtalet avser leverans av elkraft till de 28 bolag som anmälde sig till upphandlingen. Varje bolag utgjorde ett eget anbudsområde, som utvärderades och tilldelades separat. En antagen leverantör för respektive anbudsområde. Dessvärre inkom inga anbud för två av anbudsområdena. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2021-07-06