Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Tvättstugeutrustning för flerfamiljshus

  Den nya upphandlingen av tvättstugeutrustning för flerfamiljshus är nu påbörjad och vi välkomnar externa kunder att anmäla sig före 2020-08-07. Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor m.m. är exempel på produkter som kommer gå att avropa via detta ramavtal. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Annonsering beräknas ske i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 2. Ventilationskomponenter förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet Ventilationskomponenter 18-119 förlängs och gäller till och med 2021-06-30. HBV har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Ramavtalet innefattar fyra delar; ventilationskanaler med tillbehör, fläktar, ventilationsaggregat och spiskåpor. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 3. Badrumsmöbler tilldelat

  Utvärderingen av upphandlingen Badrumsmöbler 20-137 är slutförd och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-07-10. Det är en rikstäckande upphandling som omfattar två anbudsområden; badrumsmöbler av plåt och badrumsmöbler av högtryckslaminat. HBV har antagit tre leverantörer per anbudsområde och det nya ramavtalet är planerat att starta 2020-08-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 4. Rättsprocess i Göteborg avslutad

  Den 1 juli 2020 kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer inom avtalsområde 20 - Göteborg gällande ramavtalet Tvättstugeutrustning - service och installation 20-183. Kammarrätten valde att avslå den ansökan om prövningstillstånd som leverantören QSR Partner AB skickat in efter att HBV vunnit rättstvisten i Förvaltningsrätten.

 5. Köks- och förvaringslösningar annonserad

  Med upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 20-140 vill vi tillgodose våra medlemmars och kunders behov av köks- och skåpluckor, skåpstommar och tillhörande produkter samt tillbehör och montering. Sista anbudsdag är 2020-08-31. Upphandlingen är geografiskt indelad och varje kategori kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning kommer att gälla. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 6. Storköksutrustning - varor tilldelad

  Storköksgruppen i Öst Svenska AB blir ny rangordnad etta i HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 med planerad avtalsstart 2020-09-10. Upphandlingen omfattar varor inom kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Avtal kommer att tecknas så snart avtalsspärren löper ut 2020-07-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 7. Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (7 juli)

  Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är till del fortfarande påverkad och det är i vissa fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher har tvingats att korttidspermittera personal vilket har försvårat anbudsarbetet.

 8. Ny miljardupphandling av vitvaror

  Efter sommaren har det blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. En referensgrupp bestående av ett antal medlemsbolag har deltagit aktivt i upphandlingens förarbete och nu har en Request For Information, RFI, annonserats med sista svarsdag 2020-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 9. Inget Almedalen i år

  I början av april togs det väntade beslutet att Almedalsveckan 2020 ställs in. Anledningen är naturligtvis den coronapandemi som drabbat stora delar av världen och som påverkar samhället i allra högsta grad på alla tänkbara sätt. Årets Almedalsvecka skulle ha blivit det tredje året med HBV på plats för att diskutera bostadsfrågor och möta medlemmar och leverantörer.

 10. Vi växer igen!

  Den 15 juni godkände HBVs styrelse Ystads Kommun som ny medlem i föreningen. Ystad ligger beläget på Skånes sydkust och staden har gamla anor. Det gamla apotekshuset från 1400-talet, är till exempel ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien. Vi hälsar Ystads Kommun varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 367 medlemmar!

 11. Samordningsuppdragen

  Som ett resultat av det tidigare samverkansprojektet Pilot Skåne fortsätter HBV nu med samordningsuppdrag och implementerar arbetssättet inledningsvis i två regioner - Hälsingland och Skåne. Nu har de första fyra samordnade upphandlingarna annonserats för de deltagande medlemsbolagen i region Hälsingland; Golventreprenadtjänster, Plåtentreprenadtjänster, Byggentreprenadtjänster och Ventilationsentreprenadtjänster. Sista anbudsdag är 2020-07-07.

 12. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har årets andra nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. I det här numret kan du läsa om nya fönster i Alvesta, hur HBV jobbar under coronakrisen, få en rapport från den digitala stämman samt läsa hur Vingåkers kommunfastigheter satsar på solceller via vårt DIS. Du kan även vara med och tycka till om HBV-Magasinet samtidigt som du kan vinna biobiljetter! Trevlig läsning!

 13. Annonsering av Köks- och förvaringslösningar senareläggs

  Ramavtalet Köks- och inredningssnickerier omsätter årligen drygt 225 miljoner kronor och är ett mycket viktigt avtal för HBVs medlemmar. Inför den kommande avtalsperioden har vi valt att ändra namnet till Köks- och förvaringslösningar 20-140, för att bättre återspegla upphandlingens fokus på produkter. Det är viktigt för oss på HBV att upphandlingsdokumenten är väl genomarbetade för att addera största möjliga värde för våra medlemmars och kunders verksamheter. Detta arbete har tagit längre tid än beräknat, vilket har resulterat i att annonseringen är framflyttad till slutet av juni.

 14. HBV byter telefonisystem

  Torsdagen den 28 maj, byter HBV telefonisystem. Detta kan innebära att det inte går att nå alla våra medarbetare via telefon under torsdagen och fredagen. Vi går däremot alltid att nå via epost.

 15. Fastighetsförnödenheter annonserad

  Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 16. HBV investerar i Gröna fonder

  HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

 17. RFI - Tvättstugeutrustning

  Efter sommaren kommer den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102 att annonseras. Genom denna RFI (Request For Information) söker vi tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner inom detta upphandlingsområde för att på så sätt ha möjlighet att utforma ett upphandlingsunderlag som ger största möjliga medlemsnytta. Varmt välkommen att svara på denna RFI fram till och med 2020-05-27. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 18. Vi växer!

  Den 13 maj godkände HBVs styrelse Kommunfastigheter i Laholm som ny medlem i föreningen. Laholm ligger vid Lagans utlopp i Laholmsbukten i Hallands län och orten är en av de äldsta i länet. Arkeologiska utgrävningar visar på att platsen har varit bebyggd i cirka 4 000 år!
  Vi hälsar Kommunfastigheter i Laholm varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 366 medlemmar!

 19. Leverans med montage av fönster och fönsterdörrar

  För kommande avtalsperiod har HBV valt att dela in upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä i två separata upphandlingar, en som endast avser leverans och en som avser leverans med montage. Båda två är nu annonserade och sist ut var upphandlingen 20-141 som omfattar leverans med montage. Sista anbudsdag är 2020-06-12. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 20. RFI - Garageportar

  HBV har för avsikt att upphandla ett nytt ramavtal avseende garageportar. Avtalet kommer vara rikstäckande och uppdelat med olika avtalsområden, där olika slag av garageportar ingår. Med denna RFI eftersträvar HBV att få djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Sista svarsdag är satt till 2020-05-26. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 21. Avtalslöst gällande tvättstugeservice och installation i Göteborg

  Den 1 januari 2020 började det nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 att gälla. Ramavtalet är regionalt indelat i 40 olika områden. I flera av anbudsområdena inkom inga anbud och anbudsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale samt Kungsbacka) överprövades av leverantören QSR Partner AB. Förvaltningsrätten dömde dock till HBVs fördel men leverantören har nu valt att driva rättsprocessen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten.

 22. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad

  Nu är upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-06-08. Upphandlingen är regionalt indelad och utgörs av 16 anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 23. Brandskydd 20-120 A2-A7 annonserad

  Upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Sista anbudsdag är 2020-06-01. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde och avrop kommer att ske genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-08-01. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 24. Genomfakturering av elmaterial på gamla avtalet upphör

  HBVs nya upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har överprövats av Rexel Sverige AB och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Från och med den 1 juni 2020 kommer HBV att stoppa all fakturering på ramavtalet Elmaterial och belysning 15-103 som upphörde att gälla den 28 februari 2020 (se tidigare nyhet publicerad 29 januari 2020). Påbörjade inköpsprocesser som skett före detta datum anses därmed vara avklarade och levererade.

 25. Leverans och montage av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä

  Den nya upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 annonseras inom kort och fram till och med 2020-05-05 finns det möjlighet för externa kunder att anmäla sig. Avropsmodellen kommer att vara rangordning i kombination med förnyad konkurrensutsättning från 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller fler. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 26. Upphandlingen av Städmaterial och hygienprodukter slutförd

  AllOffice Nordic AB antas som enda leverantör i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde, kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Det nya avtalet börjar att gälla 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 27. Sommartid

  Under perioden 4 maj till och med 4 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

 28. Trevlig Valborg!

  Den 30 april har kontoret och växeln öppet till klockan 12:00. Den 1 maj har kontoret stängt. Vi öppnar igen på måndag den 4 maj klockan 08:00. Vi önskar alla en trevlig Valborg!

 29. Badrumsmöbler av plåt och högtryckslaminat

  I maj annonseras den nya rikstäckande och rangordnade upphandlingen av hållbara och funktionella Badrumsmöbler 20-137, som omfattar badrumsmöbler av plåt samt högtryckslaminat. Exempel på produkter som omfattas av upphandlingen är badrumsskåp, underskåp, belysning till badrumsskåp, stödhandtag, skötbord, medicinskåp, hygienskåp, strykskåp, tvättbänk, toalettarmstöd, WC-förhöjningssits, duschsits m.m. Sista dag för på- och avanmälan är 2020-05-05.

 30. RFI - Internet of things

  Internet of things, sakernas internet, är en viktig del av vårt samhälles digitalisering där nu även saker är ihopkopplade och kan kommunicera med varandra och bidra till att skapa smarta miljöer och automatiserade processer. HBV undersöker nu möjligheterna att bredda nyttan och funktionaliteten med två av våra ramavtalsområden, Styr- och regler samt IMD, genom att annonsera en RFI (Request For Information) gällande Internet of things. Sista svarsdag är 2020-05-07.

 31. Ny upphandling av Tvättmedelsdosering

  I mitten av maj 2020 kommer HBV att annonsera den nya rikstäckande upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Förutom HBVs medlemmar som är avropsberättigade per automatik så finns det nu möjlighet för övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder att anmäla sig till denna upphandling fram till och med 2020-04-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 32. Städmaterial och hygienprodukter tilldelad

  Efter utvärdering av upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 har HBV utsett AllOffice Nordic AB som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr till och med 2020-04-24. Planerad avtalsstart är 2020-09-01 och avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den totala avtalstiden kan dock max bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 33. Storköksutrustning - varor 20-126 annonserad

  Upphandlingen Storköksutrustning - varor 20-126 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-05-19. Ramavtal kommer att tecknas med fem leverantörer i rangordning och avtalsstarten är planerad till 2020-06-15. HBV har tidigare slutfört den del av upphandlingen som avsåg service och installation av storköksutrustning och den började att gälla 2020-04-06. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 34. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142

  Inom kort annonseras den nya upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142. Den omfattar köp och leverans av sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä och vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik, men än finns det möjlighet ett par dagar till för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 35. Elmaterial och belysning 20-103 överprövad

  Rexel Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer nu att analysera överprövningen och därefter återkomma med en handlingsplan. Detta arbete har givetvis högsta prioritet hos oss på HBV då vår ambition är att snarast möjligt ha ett nytt avtal på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 36. Rörmaterial förlängs

  Rörmaterial 18-104 förlängs till och med 2021-09-18. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning, max ett år. Avtalet omfattar leveranser av rörmaterial, till exempel badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, toalettsitsar, rörkopplingar, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc. och där tillhörande produkter. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 37. RFI - Lek- och sportutrustning

  En Request For Information (RFI) är nu annonserad i TendSign inför den kommande upphandlingen av Lek- och sportutrustning. Sista svarsdag är 2020-04-27. Lek-, sport- och fallskyddsutrustning är produktområden som kommer att omfattas av den nya upphandlingen och syftet med denna RFI är att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 38. Resema blir en del av Camfilkoncernen

  Camfil har köpt Resema AB och Resema A/S och från och med den 1 april är dessa bolag en del av Camfilkoncernen. Resema kvarstår som bolag och fortsätter att fortlöpande bedriva affärer som vanligt med samma personal och kontaktpersoner som tidigare.

 39. Elmaterial och belysning tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2020-04-14. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten.

 40. Avtal klart för Storköksutrustning - service och installation

  HBV har slutfört upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 för anbudsområdet avseende tjänster - service och installation - som är regionalt indelat i 38 områden. Avtalet börjar gälla 2020-04-06. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och kommer att annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 41. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det första numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om våra olika kundtyper, rapport från Hållbara dagar, Åmåls kommunfastigheter som investerar i solenergi samt om vitvaror som funktion, ett forskningsprojekt som HBV deltar i. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 42. Grus och jord i bulk nya produktområden i nytt ramavtal

  Upphandlingen av ramavtal för Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117 är klar och ramavtalet börjar gälla 2020-04-01. Ramavtalet omfattar endast leverans. Till skillnad mot det tidigare avtalet så är detta länsindelat samt innefattar två nya produktområden; Grus och Jord i bulk. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 43. Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 44. Storköksutrustning 20-126

  Tjänster avseende service och installation blir nytt anbudsområde i den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 och ett tilldelningsbeslut har nu skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-03-30. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 45. Park- och stadsmiljö 20-115 tilldelat

  Upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är på väg att slutföras och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-03-26. Smarta parkmöbler är ett av flera nya intressanta anbudsområden som ingår i den nya rikstäckande upphandlingen. Detta anbudsområde erbjuder parkmöbler för framtidens smarta städer, med solceller, trådlöst wifi samt laddning av mobila enheter. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 46. Nytt ramavtal för Luftfilter klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 47. Rapport från Hållbara dagar 2020

  Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

 48. Fler kommuner ser fördelarna med medlemskap i HBV

  Den 12 mars godkände HBVs styrelse två nya medlemmar; Hultsfreds kommun och Arjeplogs kommun. Det betyder att vi nu är 365 medlemmar. Som medlem i HBV har man fler än 40 ramavtalsområden att avropa från och dessutom en återbäring på årets totala inköp. Tillsammans är vi starka och vår köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

 49. Upphandlingen av Brandskydd görs delvis om

  HBV gör om upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområdena A2-A7. Dessa anbudsområden har varit föremål för överprövning och Förvaltningsrätten dömde till HBVs nackdel med uppmaningen att dessa måste upphandlas på nytt. HBV följer nu Förvaltningsrättens dom och väljer därmed att inte ansöka om prövningstillstånd till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 50. Domslut gällande Brandskydd 20-120

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. HBV kommer nu att överlägga om en prövningsansökan ska skickas till Kammarrätten eller om vi följer uppmaningen om att göra om upphandlingen för dessa anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 51. Gröna AVTALS-knappen

  Ett klick på den gröna AVTALS-knappen på vår hemsida leder nu besökaren till en sida där våra ramavtal presenteras i bokstavsordning. Därifrån klickar man sig vidare genom att välja det ramavtalsområde man önskar få mer information om. Det finns även möjlighet att klicka sig vidare till våra avtalskategorier i vår Avtalskatalog direkt i TendSign.

 52. Ny tilldelning gällande Luftfilter 20-130

  HBV har skickat ut ett nytt tilldelningsbeslut avseende Luftfilter 20-130. Efter att ha upptäckt ett fel i utvärderingen blev HBV tvungna att återkalla det tidigare utskickade tilldelningsbeslutet för att göra en korrigering. Resultatet av denna korrigering påverkade rangordningen för antagna leverantörer i anbudsområde A, filter av glas. Avtalsspärr gäller nu till och med 2020-03-09. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 53. Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs

  Upphandlingsarbetet med den nya upphandlingen av Köksförnyelse 20-140 är i full gång och planen är att annonsera under maj månad 2020 för att kunna ha ett nytt ramavtal på plats 2020-10-01. Vi tackar alla medlemmar och leverantörer som har varit med och bidragit med sina tankar och sin kunskap inom upphandlingsområdet via den enkät som skickades ut och den RFI som annonserades.

 54. Annonserad RFI Järnhandelsvaror

  HBV har nu påbörjat arbetet med en ny upphandling gällande Järnhandelsvaror 21-122 med planerad avtalsstart 2021-01-13. I samband med detta kommer även namnet att ändras till Fastighetsförnödenheter. Inför den nya upphandlingen har vi nu annonserat en RFI (Request For Information) för att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Sista svarsdag är 2020-03-04. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 55. Städmaterial och hygienprodukter annonserad

  Med kloka inspel, tankar och åsikter från marknaden och våra medlemmar med hjälp av både en RFI (Request For Information) och en enkät, har vi nu sammanställt den nya upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 som nu annonserats. Sista anbudsdag är 2020-03-13. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, handskar, skoskydd, dispensrar och första hjälpen. Upphandlingen är rikstäckande och endast en leverantör kommer att antas. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda utbildning och information kring produkter och städmetoder. Planerad avtalsstart 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 56. Nytt ramavtal för Skyltar klart

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu slutförd och det nya rikstäckande avtalet börjar gälla 2020-03-01. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden som omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Strikt rangordning gäller och tre leverantörer är antagna inom respektive avtalsområde. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 57. Elmaterial och belysning 20-103 annonserad

  Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-03-10. Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade. Frågor kring upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

 58. Samarbete för ökad användning av hållbara produkter

  HBV har den 14 februari 2020 tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som markerar starten för ett gemensamt arbete som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via HBV-avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar den skadliga exponeringen för människa och miljö som vissa varor kan utgöra, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

 59. Coronaviruset påverkar leveranser

  Flera av HBVs avtalsleverantörer har signalerat att utbrottet av coronaviruset kan komma att orsaka leveransförseningar framöver. Hur transporter av material från Kina till omvärlden kommer att påverkas i det korta och längre tidsperspektivet är än så länge svårt att bedöma. Flera fabriker i Kina har i dagarna återupptagit produktionen, men hur stora konsekvenserna av produktionsstoppet blir återstår att se. HBV kommer att fortsätta rapportera löpande.

 60. Skyltar 20-144 tilldelad

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu utvärderad och tilldelad. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-14. Upphandlingen är rikstäckande och indelad i två anbudsområden som utvärderats var och en för sig och avrop kommer att ske genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 61. Luftfilter 20-130 tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen av Luftfilter 20-130 och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudslämnare. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-13. Upphandlingen är rikstäckande och rangordnad i samtliga anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 62. RFI - Badrumsmöbler

  HBV har annonserat en RFI gällande Badrumsmöbler 20-137 i syfte att samla information om produkter och tjänster som marknaden har att erbjuda inom detta upphandlingsområde. Vi vill också säkerställa att de krav vi ställer i upphandlingen är relevanta och uppfyller våra medlemmars behov. Sista svarsdag är 2020-02-10. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 63. Park- och stadsmiljö annonserad

  Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-02-24. De efterfrågade produkterna är tilltänkta att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bland annat parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande varor för allmänna utomhusytor. Vi hoppas och tror att den nya upphandlingen ska bidra till att skapa trivsamma och trevliga miljöer för allmänheten att vistas i. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 64. Hackade epostkonton

  Medarbetare på HBV har fått sina epostkonton hackade. Detta får till följd att outlook skickar ut oönskade meddelanden till alla mottagare som finns registrerade i adressboken. Om du har fått ett meddelande från någon av HBVs medarbetare, där du ombedes klicka på länkar med inloggningsuppgifter etc, klicka inte!

 65. Förlängd anbudstid - Storköksutrustning

  På grund av en uppkommen ändring av kravet gällande miljö- och kvalitetsledningssystem, har vi valt att förlänga anbudstiden till och med 2020-02-09 gällande vår annonserade upphandling av Storköksutrustning 20-126. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 66. Frågor och svar om Elmaterial och belysning

  Upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 var tyvärr föremål för en överprövning som resulterade i att upphandlingen behöver göras om. Arbetet med den nya upphandlingen, 20-103, pågår för fullt och det finns fortfarande möjlighet för våra medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer att anmäla sig fram till dess att den nya upphandlingen annonseras. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 67. Sista förlängningen av Avfallshanteringsprodukter del G-J

  Det rikstäckande ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 del G-J förlängs och gäller till och med 2021-04-10. Därmed har HBV utnyttjat sista möjlighet till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 68. Tekniskt fel gällande fakturering åtgärdat

  Det tekniska fel gällande HBVs fakturering som uppstod den 21 januari berodde på att en tjänsteleverantör till några av våra avtalsleverantörer, styrt om sitt fakturaflöde från samtrafiksavtal till Peppol utan att göra anpassningar för HBVs genomfakturering. Detta fel är nu avhjälpt och faktureringen fungerar återigen som den ska.

 69. Ingen ny upphandling av Gasspisar

  HBV har beslutat att inte göra någon ny upphandling av gasspisar när befintligt ramavtal Gasspisar 16-109 löper ut 2020-03-31. Endast ett fåtal medlemsbolag i Stockholmsregionen nyttjar detta ramavtal i dagsläget. Därför känns det mer motiverat att lägga resurser på att utveckla andra ramavtalsområden som ger större värde för fler medlemsbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 70. Skyltar annonserad

  En ny upphandling av Skyltar 20-144 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-01-30. Den omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar och är indelad i två anbudsområden. Samtliga anbudsområden är rikstäckande och utvärderas var och en för sig. Avtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 71. Säkra din plats på Hållbara dagar!

  Varmt välkommen till HBV-träffen Hållbara dagar, den 9-10 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Kom och lyssna till intressanta föreläsningar med fokus på energi, miljö och hållbarhet och ta chansen att träffa några av HBVs avtalsleverantörer som finns på plats och visar sina mest klimatsmarta produkter. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Anmäl dig senast 28 februari!

 72. Torsås kommun ny medlem

  Idag välkomnar vi Torsås kommun som ny medlem i HBV. Torsås kommun ligger i Småland och är Kalmar läns sydligaste kommun och den gränsar till kommunerna Kalmar, Emmaboda och Karlskrona. Tillsammans består vi nu av 363 medlemmar!

 73. Hörbybostäder ny medlem

  Vi välkomnar Hörbybostäder som ny medlem i HBV och tillsammans består vi nu av 362 medlemmar. Hörbybostäder ligger i Hörby kommun som ligger i Skåne län. Kommunen gränsar till Eslöv, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla och Sjöbo. Välkomna!

 74. Remiss - Elmaterial och belysning

  HBV har nyligen annonserat en remissrunda inför den kommande upphandlingen av Elmaterial och belysning. Fram till och med 2020-01-24 tar vi tacksamt emot kommentarer och synpunkter på upphandlingsunderlaget gällande kravformuleringar, utvärderingsmodeller, leveransvillkor etc.

 75. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar

  I december slutförde HBV upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och det nya ramavtalet började gälla 1 januari 2020. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 76. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region finns presenterad i HBVs avtalskatalog.

 77. Årsbeskeden är utskickade

  Torsdag den 9 januari, skickade vi ut årsbeskeden till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2019 kommer först efter vår föreningsstämma den 13 maj.

 78. Finpångs kommun ny medlem

  Vi välkomnar Finspångs kommun som ny medlem i HBV. Finspång ligger i landskapet Östergötland och tillhör även länet med samma namn. Grannkommunerna är Norrköping, Motala, Linköping, Hallsberg, Örebro, Vingåker och Katrineholm. Tillsammans är vi nu 361 medlemmar!

 79. Park- och stadsmiljö 20-115

  Kategorin Park- och stadsmiljö är ett område som påverkar människors dagliga liv på många sätt. Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 kommer att ersätta befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning - del B Parkutrustning 16-114 som är giltigt till och med 2020-03-31. Sista anmälningsdag för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling är 2020-01-17. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 80. Ny upphandling Elmaterial och belysning

  Arbetet med en ny upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har nu påbörjats. Övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer har nu möjlighet att anmäla sig till den nya upphandlingen till och med 2020-01-25. HBVs medlemsbolag är avropsberättigade per automatik.

 81. Nytt ramavtal Tak och takrenoveringar klart

  Nu har HBV slutfört upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160 och ett nytt värdeskapande ramavtal med förmånliga priser finns klart för avrop från och med 2020-01-01. Produkter som omfattas är tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 82. Nytt ramavtal Brandskydd delvis klart

  HBV har delvis slutfört den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120. Upphandlingen består av åtta anbudsområden, varav sex nu är föremål för överprövning. Produkter som omfattas är produkter och tjänster avseende brandredskap, utbildningar och konsulttjänster inom brandskydd samt brandvarnare och filtar. Avrop sker genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 83. Garageportar förlängs

  Befintligt ramavtal för Garageportar 17-129 förlängs och gäller till och med 2021-01-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning. Produkter som omfattas är leverans av garageportar (vipportar, takskjutportar, slagportar och industriportar) inklusive montage. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 84. Storköksutrustning annonserad

  Nu är den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-01-29. Upphandlingen omfattar både varuköp av storköksutrustning samt tjänster avseende service och installation. Varor inom storköksutrustning omfattar kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Tjänster inom detta ramavtal omfattar service och installation av storköksutrustning.

 85. God Jul och Gott Nytt År

  Istället för att skicka julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med hela världen som arbetsfält.

 86. RFI - Fönster trä/aluminium samt trä

  HBV har nu annonserat en RFI (Request For Information) inför den kommande upphandlingen av Fönster trä/aluminium samt trä 20-141. Leverantörer och övriga intressenter ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2020-01-07. Syftet är att samla information inom detta upphandlingsområde och uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda utifrån våra medlemmars och kunders önskemål och behov. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 87. Ny tilldelning Tak och takrenoveringar

  Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut avseende upphandlingen av Tak och takrenoveringar 19-160. Avtalsspärr råder till och med 2019-12-19. Upphandlingen omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 88. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det fjärde numret av HBV-Magasinet kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Temat för numret är Hållbara samarbeten och vi berättar bland annat om hur vi tillsammans med Byggvarubedömningen, Sustainable Innovation och Upphandlingsmyndigheten försöker utveckla framtidens hållbara affärer för våra medlemmar. Trevlig läsning!

 89. Upphandlingen av Elmaterial och belysning görs om

  Kammarrätten har nu meddelat att HBV inte fått något prövningstillstånd avseende överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande Elmaterial och belysning 19-103. Detta medför att HBV kommer att göra om upphandlingen. Befintliga avtal för Elmaterial och belysning 15-103 gäller till och med 2020-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 90. Planerad störning i fakturaflödet

  Den 12 december, kommer vi uppgradera vårt ekonomisystem och vi kommer även byta ut vår server. Vi vill informera alla kunder och leverantörer om att detta kan medföra störningar i fakturaflödet.

  Vid eventuella frågor kontakta oss på 08-556 765 00 eller info@hbv.se.

 91. Ny upphandling av Skyltar

  HBV kommer inom kort annonsera en ny upphandling av Skyltar 20-144. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden; inomhusskyltar (exempelvis namntavlor, anslagstavlor och informationstavlor) samt utomhusskyltar (exempelvis parkerings- och trafikskyltar). Varje anbudsområde är rikstäckande och utvärderas var för sig. Ramavtal kommer att ingås med tre leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart är 2020-03-01.

 92. Nominera årets Hållbarhetsleverantör 2019

  Många leverantörer har under året varit framgångsrika i sina hållbarhetsarbeten. HBVs pris är ämnat att lyfta fram detta viktiga arbete. Under HBVs Hållbara dagar nästa år den 9-10 mars kommer vi att avslöja vilken leverantör som kammar hem titeln Årets Hållbarhetsleverantör. Nominering är härmed öppen!

 93. Solceller till sommaren

  Vid en träff mellan HBV och flera av de leverantörer som kvalificerat sig för DIS-upphandlingen gällande solenergi framkom att många redan börjat fylla sina orderböcker för nästa år. Avropsberättigade medlemmar som redan vet att de under 2020 kommer att satsa på en eller flera solcellsanläggningar rekommenderas att i god tid anmäla till HBV att de vill ta emot anbud.

 94. Nytt ramavtal Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Från och med 2020-01-01 finns ett nytt ramavtal för Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 klart för avrop. Det nya ramavtalet omfattar service och installation av tvättstugeutrustning och är geografiskt indelat i 40 olika ramavtalsområden. I varje avtalsområde, där anbud inkom, har avtal tecknats med max tre antagna leverantörer. Rangordning i respektive region kommer att presenteras i HBVs avtalskatalog så snart ramavtalet börjar gälla.

 95. RFI - Köksförnyelse

  Vår kommande upphandling av Köksförnyelse 20-140 är nu ute på remiss (RFI - Request For Information). Resultatet av denna RFI samt den enkät som tidigare skickats ut till våra medlemsbolag, kommer att påverka utformningen av upphandlingen som HBV har för avsikt att annonsera under februari 2020. Leverantörer och övriga intressenter har möjlighet ombedes bidra med sin kunskap och erfarenhet till denna RFI senast 2019-12-15.

 96. RFI - Städmaterial och hygienprodukter

  Var med och påverka vår kommande upphandling av Städmaterial och hygienartiklar genom att svara på den RFI som nu finns annonserad. Sista svarsdag är 2019-12-11. Produkter som kommer att omfattas av denna upphandling är exempelvis torkpapper, städkemikalier, städredskap med tillbehör, handhygien, påsar, säckar, städvagnar, dispenser och hållare, handskar och första hjälpen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 97. Nacka kommun ny medlem

  Vi välkomnar Nacka kommun som ny medlem i HBV. Nacka ligger i Stockholms län och är huvudsakligen belägen i de nordöstra delarna av Södermanland. Grannkommunerna är Lidingö, Stockholm, Tyresö, Vaxholm samt Värmdö. Tillsammans består vi nu av 360 medlemsbolag!

 98. Brandskydd 20-120 tilldelad

  Utvärderingen av den nya upphandlingen av Brandskydd 20-120 är nu klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2019-11-29. Avtal kan därefter tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 99. Luftfilter annonserad på nytt

  HBV har nu korrigerat de otydligheter som fanns i upphandlingsunderlaget för Luftfilter 20-130 och annonserat på nytt. Sista anbudsdag är 2019-12-17. Produkter som omfattas är luftfilter, luftrenare, hyra av luftrenare samt mätning och analys av inomhusluftkvalitet. Avrop kommer att ske genom rangordning och upphandlingen är rikstäckande. Planerad avtalsstart är början av februari 2020.

 100. Nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation

  Arbetet med att utvärdera inkomna anbud i det kommande ramavtalet avseende Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 pågår för fullt. För att skapa största möjliga värde för våra medlemmar och kunder har vi valt att dela in det nya ramavtalet i 40 olika avtalsområden. Planerad avtalsstart är 2020-01-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Uppdaterad 2020-01-31