Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Nya medlemmar

  Vi hälsar Boteknik i Norrköping AB och Studentbo i Norrköping AB, välkomna som nya medlemmar. Båda företagen ligger i den gamla industri- och handelsstaden Norrköping som ligger i Östergötland. Norrköping är Sveriges nionde största tätort. Tillsammans är vi nu 352 medlemsbolag!

 2. Nytt avtal för Fönster komposit, renovering samt fönstertillbehör delvis klart

  HBV har delvis slutfört upphandlingen av Fönster komposit, renovering samt fönstertillbehör 19-141. Anbudsområde B -Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering har tyvärr blivit föremål för överprövning och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. Det nya avtalet för övriga avtalsområden A samt C-H gäller från och med 2019-03-01.

 3. Överprövning Säkerhetsdörrar avslogs

  Dom från Förvaltningsrätten gällande Säkerhetsdörrar 19-111 har nu kommit. Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.Sista tidpunkt för överklagan till Kammarrätten är 2019-02-27. Kontrakt kan tidigast tecknas 2019-02-19, om ingen överklagan skickas in före dess. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 4. Lär dig mer om solenergi

  Upphandlingar genom HBVs nationella dynamiska inköpssystem för Solenergi, 18-168, omfattar solcellspaket, solcellssystem samt tjänster och varor kopplade till solenergi. Den precisa omfattningen av upphandlingen styrs av beställarens specifika behov.

 5. Park- och lekplatsutrustning Del B förlängs

  HBV förlänger ramavtalet avseende Park- och lekplatsutrustning - Del B Parkutrustning 16-114 till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och rangordnat och omfattar parkutrustning, såsom papperskorgar, askkoppar och cykelställ. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 6. Ramavtal för Gasspisar förlängs

  Ramavtalet för Gasspisar 16-109 förlängs och gäller till och med 2020-03-31. Därmed har HBV utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan inte förlängas ytterligare. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 7. Balkonginglasningar 17-155 förlängs

  Ramavtalet för Balkonginglasning 17-155 förlängs till och med 2020-05-14. HBV har därefter option på ytterligare förlängning. Avtalet avser balkonginglasningar inklusive leverans och montage med ramkonstruktion av aluminium, smalkonstruktion av aluminium eller inglasning utan ramkonstruktion. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner. Avtalet är rangordnat och indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga län.

 8. Vitvaror - installation och service överprövad

  Den nya upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Nuvarande avtal för Vitvaror Del C Installation och service 15-101 gäller till och med 2019-03-31. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 9. Nya upphandlingsområden inom Pilot Skåne

  Inom vårt projekt Pilot Skåne påbörjas nu processen för samordnad upphandling av fem nya ramavtalsområden; löpande måleriarbeten, smidestjänster, skadedjurssanering, myndighetsbesiktningar och löpande byggentreprenadtjänster. Kommuner, kommunala bolag och förbund inom Skåneregionen är välkomna att anmäla sig till dessa upphandlingar. Senast 2019-02-04 behöver vi din intresseanmälan.

 10. HBV växer!

  Vi hälsar Nordmalings kommun, Studentbostäder i Linköping AB och Örkelljungabostäder AB välkomna som nya medlemmar i HBV. Nordmalings kommun ligger i Västerbottens län i Ångermanland. Centralorten är Nordmaling. Studentbostäder ligger i Linköping i Östergötlands län. Studentbostäder förser ca 25 procent av studenterna på Linköpings universitet med boende. Örkelljungabostäder ligger i tätorten Örkelljunga som ligger i den nordvästra delen av Skåne län. Tillsammans är vi nu 350 medlemsbolag!

 11. Ny upphandling av Markvårdsmaskiner

  Nu påbörjar HBV den nya upphandlingen av Markvårdsmaskiner 19-125, bestående av åtta olika anbudsområden. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och ha en kombinerad avropsmodell med dynamisk rangordning och förnyad konkurrensutsättning i samtliga delar. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Externa kunder, kommuner, våra medlemmars underkunder och övriga upphandlande myndigheter är välkomna att anmäla sig till denna upphandling senast 2019-02-12.

 12. Nytt avtal för Köksfläktar klart

  HBV har slutfört upphandlingen av Köksfläktar 19-171. Avtalsstart för det nya avtalet är 2019-02-01. Produkter som omfattas är spisfläktar, spiskåpor och fläktskåp. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 13. Återbäringsbeskeden utskickade

  Måndagen den 14 januari löstes äntligen problemet med återbäringsbeskeden och de skickades ut till alla medlemmar som återkopplat med en epostadress. För att kunna se siffrorna i beskeden klickar du på "Aktivera redigering". Vi önskar alla medlemmar en trevlig läsning.

 14. Solenergi 18-168 annonserat

  Det dynamiska inköpssystemet för det nya ramavtalsområdet Solenergi, 18–168, är nu annonserat och öppet för kvalificering av leverantörer. DIS plattformen omfattas av olika typer av solcellspaket, system, tjänster och entreprenader kopplade till dessa. Den precisa omfattningen i upphandlingen styrs av beställarens specifika behov. I början av februari kommer det vara möjligt att göra beställningarna i det nya DISet. Ansvarig upphandlare är Ville Gruner.

 15. Försenade återbäringsbesked

  Vi beklagar men vi måste tyvärr meddela att återbäringsbeskeden blir några dagar försenade. Detta beror på tekniska problem och vi arbetar intensivt med att lösa detta och vi hoppas på att få ut beskeden i början på nästa vecka.

 16. Ny upphandling av Elkraft 20-134

  Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 20-134 som annonseras under mars månad 2019. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2020. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 4 februari 2019.

 17. Ramavtalet Skyltar förlängs

  Ramavtalet Skyltar 16-144 förlängs och gäller fram till och med 2020-02-28. HBV har därefter utnyttjat sista möjligheten till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ramavtalet är rikstäckande och rangordnat i del A och B och för del C gäller förnyad konkurrensutsättning. Produkter som omfattas är rikstäckande leverans, samt montage om beställare så önskar, av skyltar, trapphustavlor/hyresgästregister m.m. för inom- och utomhusbruk.

 18. Järnhandelsvaror förlängs

  Ramavtalet avseende Järnhandelsvaror 16-122 förlängs och gäller till och med 2020-01-12 med möjlighet för HBV till ytterligare en förlängningsperiod. Avtalet omfattar järnhandelsvaror såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, förnödenheter samt personligt skydd. Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län och rangordning gäller. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 19. Vitvaror Del A förlängs

  Det nu gällande ramavtalet för Vitvaror Del A, 15-101, förlängs och gäller fram till och med 2020-01-20 med möjlighet till ytterligare förlängning. Ramavtalet är rikstäckande, rangordnat och omfattar produkter såsom spis, kyl/frys, frys, kyl, spishäll, inbyggnadsugn, tvätt, tork och överskåp. Vitvaruavtalet är ett av HBVs största ramavtal och omsätter årligen drygt 500 miljoner kronor. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 20. DIS för Pellets öppnar

  HBVs DIS för Pellets 18-150 har nu öppnat och kvalificering av leverantörer pågår. Tidigast i månadsskiftet januari/februari 2019 kommer det vara möjligt att göra de första beställningarna i det nya DISet inför vintersäsongen 2019/2020. Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

 21. Elmaterial och belysning annonserat

  HBV har annonserat den nya ramavtalsupphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103. Upphandlingen omfattar leveranser av elmaterial och där tillhörande produkter som exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme. Sista anbudsdag är 2019-02-05.

 22. God Jul och Gott Nytt År

  Istället för att skicka julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med hela världen som arbetsfält.

 23. Vitvaror - installation och service annonserad

  Nu är den nya upphandlingen av Vitvaror - installation och service 19-181 annonserad. Sista anbudsdag är 2019-01-15. Upphandlingen är länsindelad med ytterligare indelning i storstadsregionerna och den består av två delar; installation av vitvaror samt service. Planerad avtalsstart 2019-04-01. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 24. Nytt nummer av HBV-magasinet

  Nu har fjärde numret av HBV-magasinet för 2018 kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar och reportage från våra medlemmar. Temat för numret är Hållbar framtid! Trevlig läsning.

 25. Brandskydd förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet för Brandskydd 15-120 förlängs och gäller till och med 2019-04-30. Produkter som omfattas är brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Den nya upphandlingen av Brandskydd kommer att annonseras efter årsskiftet 2018/2019. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 26. Intern revisionsupphandling för HBVs räkning annonserad

  HBV söker för internt bruk en revisionsbyrå och upphandlingen är annonserad i Visma. Uppdraget avser årlig revision av HBVs bokslut, årsredovisning per kalenderår samt förvaltningsgranskning. Även tilläggstjänster i form av revisionsnära och fristående rådgivning samt granskning av HBVs interna verksamhet omfattas. Den interna verksamheten består bland annat av en fakturagenomströmning om ca 1,2 miljoner fakturor (600 000 in och 600 000 ut) och med en omsättning på drygt 2,6 miljarder kronor.

 27. Tvättstugeutrustning Del A och B förlängs

  Ramavtalet för Tvättstugeutrustning 17-102 Del A förlängs till och med 2020-01-15 och är rangordnat och rikstäckande. Produkter som omfattas är produkter för tvättstugor i flerfamiljshus; tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar m.m. Ramavtalet för Tvättstugeutrustning del B - Service och installation 15-102 förlängs till och med 2019-12-31 och kan ej förlängas ytterligare.

 28. Full fart i Pilot Skåne

  Nu har arbetet med samordnade upphandlingar inom Pilot Skåne tagit fart på riktigt. I dagsläget har vi fem stycken aktiva uppdrag på gång. Intresset hos våra sydligaste medlemsbolag har varit stort på de utskick som har gjorts och våra upphandlingskonsulter Ludvig Prebner (projektledare) och Adam Anstrin påbörjar nu upphandlingsprocesserna.

 29. Kompositfönster samt fönsterrenovering och fönstertillbehör annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Kompositfönster samt fönsterrenovering och fönstertillbehör 19-141. Upphandlingen avser ramavtal gällande leverans, med eller utan montage, av fönster och fönsterdörrar utförda i komposit (plast), sidohängda samt renovering av fönster och fönstertillbehör (reservdelar). Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund. Sista anbudsdag är 2018-12-27.

 30. Upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar annonserad

  Den nya fristående och rikstäckande upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar 19-171 är annonserad. Sista anbudsdag är 2018-12-19. Upphandlingen omfattar köksfläktar både med och utan montage. Kökskåpor kan även avropas från ramavtalet gällande Ventilationskomponenter. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 31. Dörrar köps via Byggmaterial efter nyår

  Nuvarande ramavtal Dörrar 15-105 gäller fram till och med 2018-12-31. HBV kommer därefter inte att göra någon ny upphandling för detta ramavtalsområde på grund av att väldigt få av våra medlemsbolag nyttjar avtalet. Leverans av inner-, massiv-, klassade och oklassade dörrar kommer istället kunna avropas via ramavtalet för Byggmaterial 18-123 under övrigt sortiment. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 32. Upphandlingen av Tak och takrenoveringar senareläggs

  Den planerade upphandlingen av Tak och takrenoveringar 18-160 senareläggs och kommer istället att utföras under 2019. Anledningen till den framflyttade tidplanen är att det framkommit ny information från marknaden och från våra medlemsbolag. Det gör att vi vill omarbeta förfrågningsunderlaget för att erbjuda våra medlemmar det bästa och mest värdeskapande ramavtalet.

 33. Ny medlem

  Vi hälsar Hällefors kommun välkomna som ny medlem i HBV, allmännyttans inköpsfunktion. Hällefors kommun ligger i Örebro län i Västmanland och centralort är Hällefors. Kommunen är en gammal bruksort. Nu består vi av 347 medlemsbolag. Välkomna!

 34. Upphandling över nationsgränser

  HBVs affärsutvecklare Ville Gruner samordnar arbetet i ett nybildat nätverk med stöd från EU-kommissionen som undersöker möjligheterna till gränsöverskridande samarbete i upphandlingsfrågor. Normalt handlas så gott som alla varor och tjänster i den offentliga sfären upp inom det egna landets gränser. EU-kommissionen, ser gärna en enhetlig och mer öppen marknad.

 35. Markvårdsmaskiner på remiss

  HBV har en RFI (Request For Information) ute för ramavtalet Markvårdsmaskiner. Målet är att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som HBVs medlemsbolag har. Fram till 2018-11-09 finns det möjlighet att svara på denna.

 36. Luftfilter 16-130 förlängs

  Ramavtalet Luftfilter 16-130 förlängs och gäller till och med 2019-12-31. HBV har därmed utnyttjat sista möjligheten till förlängning och ramavtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

 37. Garageportar 17-129 förlängs

  Ramavtalet Garageportar inklusive montage 17-129 förlängs och gäller fram till och med 2020-01-31 med möjlighet till ytterligare förlängning. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom avtalsområde A, B och C, inom avtalsområde D gäller förnyad konkurrensutsättning. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 38. Filmen om oss - på två minuter

  Det började den 3 april 1952. Två bostadsbolag, Norrköpings Stads Stiftelse Hyresbostäder och AB Stockholmshem, beslutade sig för att göra något åt de skenande materialpriserna. De startade Husbyggnadsvaror HBV Förening. Redan ett år senare var vi sex anställda och omsatte nio miljoner kronor per år.

 39. Ny upphandling av Kompositfönster samt renovering av fönster och tillbehör

  I slutet av november 2018 kommer HBV att annonsera en ny upphandling av Kompositfönster samt renovering av fönster och tillbehör 19-141. Planerad avtalsstart är 2019-03-01. Den kommer att omfatta leverans och leverans inklusive montering av fönster och fönsterdörrar utförda i komposit (sidohängda och glidhängda), renovering av fönster samt fönstertillbehör. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-11-16.

 40. Rapport från Upphandlingsdagen 2018

  Ettor och nollor stod i centrum när HBV arrangerade sin årliga upphandlingsdag, digitaliseringen var nämligen ett återkommande tema i många av föreläsningarna. Dessutom bjöds det på nyheter inom upphandlingsområdet och gott om tid för mingel bland kollegor och affärskontakter.

 41. Vi växer!

  Vi hälsar Tornberget AB i Haninge och Eksjö Kommunfastigheter AB, välkomna som nya medlemmar. Tornberget ligger i Haninge kommun som är en del av Södertörn och är en av skärgårdskommunerna i Stockholms län. Eksjö Kommunfastigheter ligger i Eksjö som ligger i Jönköpings län. Tillsammans är vi nu 346 medlemsbolag.

 42. Säkerhetsdörrar överprövad

  Upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för nuvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Det nuvarande avtalet Säkerhetsdörrar 15-111 löper på till 2018-12-31. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 43. HBVs DIS för servicefordon tar fart

  HBVs första dynamiska inköpssystem, DIS, för servicefordon, startades i början av sommaren och hittills har medlemsbolagen lagt beställningar för ca 11,5 miljoner inom DISet. Detta är ett av de nya avtalsområden som HBV i rollen som allmännyttans inköpsfunktion ger till sina 344 medlemmar över hela landet.

 44. Vi ökar närvaron ute hos våra medlemmar

  För att utöka servicen ytterligare så går vi nu från fem till sex regionansvariga. Från och med 1 oktober tar Sofia Nordblom över en del av Benny Engströms och Janne Sunnaris områden vilket motsvarar delar av region Öst respektive region Norr. Detta gäller främst Gotland, Gävleborg, Stockholm och Upplands län vilket kommer att ligga under region Öst.

 45. Studie av HBV. SABO och Sust visar på minskning av renoveringskostnader

  I en studie gjord av HBV, SABO och Sustainable Innovation har man sett en potential till att minska de totala renoveringskostnaderna inom miljonprogrammet med 25 % från dagens nivå främst gällande sex renoveringslösningar. De sex områdena är badrum, hissar, fasader, kompletteringsbyggnader, entreprenörsavtal samt materialleveranser. Studien visar bland annat att man genom några få åtgärder kan se stora effekter gällande både ekonomi och energi.

 46. Köksfläktar i ny separat upphandling

  Den nya upphandlingen av Vitvaror - Köksfläktar 19-171, blir fristående och rikstäckande. Den kan eventuellt återigen bli en en del av det stora vitvaruavtalet när det ska upphandlas igen. Produkter som omfattas är köksfläktar både med och utan montagearbete. Kökskåpor kan även beställas från HBVs avtal gällande Ventilationskomponenter. Planerad avtalsstart 2019-01-01.

 47. Vitvaror - installation och service 19-181

  Den nya upphandlingen av Vitvaror - Installation och service 19-181 blir fristående och rikstäckande med regionsindelning. Den kommer att omfatta installation och service av vitvaror. Planerad avtalsstart är 2019-01-01. Icke medlemmar är välkomna att anmäla sig senast 2018-10-19. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 48. Avloppsspolning och slamsugning - nytt ramavtalsområde

  Avloppsspolning och slamsugning 19-167 blir ett helt nytt ramavtalsområde för HBV. Kringtjänster som eventuellt kommer att ingå är avloppsfilmning, rotskärning samt tömning av olje- och fettavskiljare samt enskilda avlopp. Avtalen kommer att vara geografiskt begränsade till kluster av kommuner beroende på kommunens storlek. Icke medlemmar är välkomna att anmäla sig senast 2018-12-21.

 49. Ny upphandling av Elmaterial och belysning

  Nu är det dags för en ny upphandling av Elmaterial och belysning 19-103. Planerad avtalsstart är 2019-05-01. Den kommer att omfatta produkter såsom kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar, elvärme och tillhörande produkter. Sista anmälningsdag för icke medlemmar är 2018-10-31.

 50. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det tredje numret av HBV-Magasinet kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och upphandlingar. Temat för numret är Ekonomisk hållbarhet och det innehåller bland annat reportage om den goda affären hos våra medlemsbolag.

 51. Rörmaterial 18-104 äntligen klart!

  Efter positivt besked från Kammarrätten och ingen ansökan om prövningstillstånd från motparten, kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal avseende Rörmaterial 18-104. Det nya avtalet gäller från och med 2018-09-19 till och med 2020-09-18 med möjlighet till förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

 52. Digitalt fokus på Upphandlingsdagen 2018

  HBVs årligen återkommande Upphandlingsdag äger i år rum på World Trade Center i Stockholm den 18 oktober. Årets tema bär namnet Digitalisering inom upphandling och uppföljning. Flera intressanta föreläsare deltar under dagen, till exempel Ahskan Fardost, forskare och doktor i organisk kemi och f.d. musikproducent och artist. Han berättar om hur digital teknik och internet radikalt förändrar människors beteenden och skapar helt nya förväntningar.

 53. Positivt besked för HBV gällande rörmaterial!

  I fyra månader har vi väntat på beslutet avseende Dahl Sverige ABs ansökan om prövningstillstånd. Tisdagen den 11 september kom äntligen beslutet. Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd – Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Om ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Högsta förvaltningsdomstolen senast fredagen den 21 september kan HBV gå vidare och teckna avtal enligt tilldelningsbeslut meddelat 2017-12-15.

 54. Park- och lekplatsutrustning Del A - Lekplatsutrustning 16-114 förlängs

  HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Park- och lekplatsutrustning Del A - Lekplatsutrustning 16-114 till och med 2019-11-30. Avtalet är rikstäckande och omfattar produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 55. Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap 17-124 förlängs

  HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Måleriprodukter, tapeter och måleriredskap till och med 2020-01-31. Avtalet är indelat i två anbudsområden där anbudsområde A är rikstäckande rangordnat och anbudsområde B är rangordnat per län. Produkter som omfattas är exempelvis måleriprodukter inklusive brytning av färg samt tapeter och måleriredskap. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 56. Tvättmedelsdosering 16-154 förlängs

  HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Tvättmedelsdosering 16-154 till och med 2019-11-30. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar tvättmedel, sköljmedel, blekmedel för doseringsutrustning samt doseringsutrustning med installation. Ansvarig upphandlare är Sara Björkman.

 57. Fönsteravtal trä/alu samt trä förlängs

  HBV förlänger giltighetstiden för ramavtalet gällande Fönster trä/aluminium samt trä 16-141 till och med 2019-09-30. Därefter har HBV option på ytterligare en förlängning på max ett år. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan max bli fyra år. Ramavtalet avser leverans exklusive och inklusive montering av fönster och fönsterdörrar utförda i trä/aluminium, sidohängda och glidhängda samt sidohängda fönster utförda i trä.

 58. Ny medlem

  Vi hälsar Åtvidabergs kommun välkomna som ny medlem i HBV, allmännyttans inköpsfunktion. Åtvidabergs kommun ligger i både Småland och i Östergötlands lanskap och centralort är Åtvidaberg. Nu består vi av 344 medlemsbolag. Välkomna!

 59. Tak och takrenoveringar - nytt ramavtalsområde

  HBV planerar att genomföra upphandling av ett nytt ramavtalsområde, ramavtal för låglutande tak innehållande omläggningar och takreparationer med tillhörande arbeten. Tak och takrenoveringar 18-160. Avtalet kommer att vara rikstäckande men blir regionsindelat i landets 21 län. Entreprenadform blir enligt ABT06.

 60. Kontoret stängt för utbildning

  Torsdagen den 30 augusti samt fredagen den 31 augusti, stänger HBVs kontor för utbildning. Vi öppnar växeln igen måndagen den 3 september kl 08.00. Söker du en viss person går det bra att skicka epost. 

 61. Minimässor flyttas till senare i höst


  HBVs planerade minimässor den 4 september i Malmö och 6 september i Gävle kommer att flyttas fram till senare datum i höst. Det har visat sig att dessa bokade datum krockade med flera av våra medlemmars egna aktiviteter. Därför väljer vi att ändra datum och hoppas då att fler deltagare har möjlighet att besöka våra uppskattade minimässor. Mer information kommer inom kort. Håll utkik!

 62. Tre nya medlemmar

  Vi hälsar Sollentunafastigheter AB 1, 2 och 3 välkomna som nya medlemmar. Totalt är vi nu 343 medlemsbolag. Sollentuna ligger i de södra delarna av landskapet Uppland i Stockholms län.

 63. Städprodukter och mjukpapper förlängt

  Befintligt ramavtal för Städprodukter och mjukpapper 16-108 förlängs och gäller till och med 2019-08-31 med möjlighet för HBV till ytterligare förlängningar. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, engångshandskar och första hjälpen. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 64. Rapport från Almedalen

  Tack alla som besökte oss i Almedalen! Under årets Almedalsvecka arrangerade HBV två seminarium inom vårt samarbete med SABO och Fastigo som gick under namnet ”Allmännyttans arena i Almedalen” onsdagen 4 juli i Visby.

 65. Reklamationsärenden via HBV-avtal

  Från och med i höst kommer vi att fakturera våra kunder för försenad betalning. Därför är det extra viktigt att vi får kännedom om eventuella bestridanden av fakturor som görs direkt till avtalsleverantören på grund av exempelvis reklamation, utebliven eller felaktigt leverans.

 66. Säkerhetsdörrar annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Säkerhetsdörrar 19-111. Upphandlingen omfattar brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade säkerhetsdörrar. Det nya ramavtalet kommer att vara rikstäckande och fördelat över fyra geografiska områden; nord, väst, syd och öst. Sista anbudsdag är 2018-09-10.

 67. Nytt nummer av Avtalsboken

  Ta del av de senaste avtalsnyheterna i HBVs Avtalsbok - juli 2018. Detaljerad information om alla avtal avseende villkor, leverantörer och priser hittar du bakom fliken "Avtal".

 68. Pappersfakturor är kostsamma

  HBV arbetar aktivt för en ökad hållbarhet och miljömedvetenhet. Som en del i detta försöker vi minimera onödiga pappersutskrifter och främst då våra fakturor. Även ur ett ekonomiskt perspektiv är den manuella hanteringen av pappersfakturor kostsam. Majoriteten av våra medlemmar och kunder har valt att ta emot fakturor från oss elektroniskt, vilket sparar miljö, tid och pengar.

 69. Nytt avtal på Ventilationskomponenter

  HBV har slutfört upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119 och ett nytt ramavtal finns på plats från och med den 1 juli 2018. Produkter som omfattas är exempelvis kanalsystem såsom spirorör med rördelar, fläktar, ventilationsaggregat samt spiskåpor. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom de fyra avtalsdelarna. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 70. Träffa HBV i Almedalen

  Under Almedalsveckan finns vi på HBV på plats i Almedalen och håller två seminarier och träffar medlemmar, leverantörer, branschkollegor och allmänheten och pratar om alla spännande utmaningar som vi och ni står inför. Tillsammans med SABO och Fastigo ordnar vi även en heldag med seminarier på onsdagen 4 juli på Allmännyttans arena i Almedalen, på Mellangatan 7 i Visby. Kom och hälsa på oss!

 71. Brandskydd 15-120 förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Brandskydd 15-120 till och med 2018-12-31. Ramavtalet är rikstäckande och omfattar brandskyddsprodukter och brandskyddstjänster. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 72. Installation av vitvaror och service på remiss

  Inför den kommande upphandlingen av nytt ramavtal för Installation och service av vitvaror vill vi gärna få information och synpunkter från medlemsbolag och leverantörer gällande exempelvis modell för prissättning, auktorisation, hållbarhet, leveranstider, beställningsrutiner etc.

 73. Rekrytering upphandlingskonsult till pilotprojekt i Skåne


  Syftet med Pilot Skåne är att testa en ny form av verksamhet för HBV, där ett team av upphandlare och projektledare får arbeta lokalt i Skåne, nära och tillsammans med de medlemsbolag och kunder som finns där.

  Projektet har efterfrågats och genomförs i samarbete med nätverket Skånehem och dess inköpsnätverk.

 74. Elkraft 19-134 annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Elkraft 19-134. Sista anbudsdag är 2018-07-06. Upphandlingen avser elkraft för föranmälda bolag/myndigheter. Tidigast leveransstart är 2019-01-01. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 75. Nytt DIS för Lås och entrésystem

  Nu drar vi på HBV igång vårt andra DIS, dynamiskt inköpssystem 18-147. Denna gång gäller det Lås och entrésystem, vilket är indelat i fyra anbudsområden; mekaniska lås, elektroniska lås, boknings- och informationstavlor och postboxar samt kameror och larm.

 76. Årets andra nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det andra numret av HBV-Magasinet för 2018 kommit. Här hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar och flera exempel på den goda affären hos våra medlemsbolag.

 77. Ny medlem

  Vi hälsar Hallsbergs kommun välkomna som ny medlem i HBV, allmännyttans inköpsfunktion. Hallsbergs kommun ligger i Örebro län i Närke och centralort är Hallsberg. Nu består vi av 340 medlemsbolag. Välkomna!

 78. Flera kvalificerade leverantörer för servicefordon

  Nu har det dynamiska inköpssystemet - DISet - för servicefordon varit igång ett tag och leverantörer har börjat kvalificera sig. Senast in är Din Bil som är en stor återförsäljare av servicefordon. Sedan tidigare är även Motor AB Halland och Nilsson Bil i Bohuslän-Dal kvalificerade.

 79. Nytt avtal för Förrådsväggar

  Ramavtalsupphandlingen för Förrådsväggar 18-138 har precis blivit klart. Avtalet omfattar leverans av förrådsväggar med eller utan montage. Avtalsstart är 1 juni 2018.

 80. Uppdaterad Integritetspolicy

  Den 25 maj 2018 sker det förändringar när det gäller hur personuppgifter får behandlas. Då träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft. Förordningen påverkar alla verksamheter, organisationer och företag som hanterar personuppgifter vilket innebär att vi på HBV också omfattas av de nya reglerna.

 81. Sverigeturnén med Upphandling24

  Upphandling 24:s Sverigeturné är nu igång. En seminarieturné för upphandlare och leverantörer där det mixas intressanta talare och ämnen med rundabordssamtal. Med på turnén finns Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, SKL Kommentus med flera.

 82. Avloppsspolning och slamsugning på remiss

  HBV planerar att upphandla tjänster för avloppsspolning och slamsugning. Inför den kommande upphandlingen vill vi gärna få information och synpunkter och därför har vi just nu en "request for information", RFI, ute. Sista dag att svara är 28 maj 2018. Hör av er!

 83. Vi växer!

  Vi hälsar Telge Fastigheter AB välkommen som ny medlem i allmännyttans inköpsfunktion, HBV. Detta innebär att vi nu består av 339 medlemsbolag. Välkomna!

 84. Tips: Boverket ger stöd till utemiljöer

  Just nu kan våra medlemsbolag söka stöd av Boverket för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Sista ansökningsdag till Boverket är 31 juli 2018. HBV har flera ramavtal som passar bra att använda vid förbättring av utemiljöer.

 85. Fortsatt väntan på röravtal

  Som vi på HBV meddelade förra veckan fick Dahl Sverige AB avslag på sin överprövning gällande HBVs rörmaterialsupphandling. Dock har Dahl nu valt att skicka in en ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten. Det innebär att vi på HBV inte får teckna rörmaterialsavtal förrän Kammarrätten fattat beslut i ärendet, vilket vi hoppas kommer före midsommar.

 86. Positivt besked för HBV i överprövningen av Rörmaterial 18-104

  I fredags den 27 april, kom domen från Förvaltningsrätten i Stockholm avseende överprövningen av HBVs upphandling Rörmaterial 18-104. Förvaltningsrätten avslog Dahl Sverige ABs ansökan om överprövning och om ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten, kan HBV därmed gå vidare och teckna avtal enligt tidigare tilldelningsbeslut.

 87. Ventilationskomponenter 18-119 annonserad

  HBV har annonserat upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119. Sista anbudsdag är 2018-05-27. Upphandlingen är indelad i olika produktområden, A till och med D samt anbudsområden: nord, mellan, syd och väst. Vid större objekt kan avrop efter FKU göras.

 88. Tack alla som kom till stämman!

  Ett HBV med starkt fokus på Hållbarhet genomförde i veckan sin föreningsstämma för 66e gången. I år var Stockholm värd för evenemanget som lockade hela 71 personer från totalt 29 medlemsbolag, inklusive personal från HBV och gästföreläsare. Ett speciellt tack mötesordförande Pelle Björklund, AB Svenska Bostäder, mötessekreterare Lise-Lotte Billborn, Armada Fastighets AB och justerare Pia Jönsson, AB Trelleborgshem.

 89. Förlängning av avtal för Storköksutrustning del A

  HBV-avtalet för Storköksutrustning del A har förlängts till och med 2019-06-09. I avtalet ingår storköksutrustning både med och utan installation. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 90. Söderköping nya medlemmar

  Nu har även Söderköpings kommun blivit medlemmar i HBV, allmännyttans inköpsfunktion, vilket innebär att vi består av 338 medlemsbolag. Välkomna!

 91. Välkomna Värnamo kommun

  Vi hälsar Värnamo kommun välkommen som ny medlem i HBV. Nu är vi totalt 337 medlemmar i allmännyttans inköpsfunktion.

 92. Årsredovisning 2017

  HBV presenterar sin årsredovisning för 2017.

 93. RFI om kompletteringsbyggnader

  Just nu har vi en Request for information (RFI) inför en eventuell framtida upphandling av kompletteringsbyggnader. Detta projekt genomför vi tillsammans med SABO och Sustainable Innovation. Fram till 2018-04-27 vill vi ha in feedback från leverantörer och i vår RFI som finns på Tendsign finns frågor om allt ifrån om vilka typer av kompletteringsbyggnader de kan leverera och vad de har för synpunkter på ett framtida avtal, som leveransvillkor, prissättning med mera.

 94. Ny upphandling av Elkraft 19-134

  Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 19-134 som annonseras under maj/juni månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2019. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 4 maj 2018.

 95. Ny upphandling av Säkerhetsdörrar 19-111

  HBV planerar nu en ny upphandling av ramavtal gällande Säkerhetsdörrar 19-111. Den nya upphandlingen kommer att vara rikstäckande och fördelad över fyra geografiska områden; Nord, Väst, Syd och Öst. Säkerhetsdörrarna som ingår i upphandlingen är brand-, ljud-, gas- och säkerhetsklassade.

 96. Dynamiskt inköpssystem - DIS - för servicefordon

  Nu, äntligen, drar vi på HBV igång vårt första dynamiska inköpssystem eller DIS. Genom det kan våra medlemmar handla servicefordon och komma med skräddarsydda förfrågningar till de kvalificerade leverantörerna inom DISet. Att göra specifika upphandlingar genom DIS istället för klassiska avrop från ramavtal är lite annorlunda men vi på HBV hjälper er gärna att komma igång. Som medlem skickar du en uppdragsbekräftelse genom DISet och alla kvalificerade leverantörer har möjlighet att svara.

 97. Administrativa ersättningen försenad

  I och med att det nya affärssystemet är igång var det tänkt att vi skulle ha skickat ut fakturor till våra leverantörer gällande den administrativa ersättningen redan i februari/mars. Tyvärr är vi lite försenade med detta men vi beräknas vara igång med att skicka ut fakturorna under april. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende med förseningen.

 98. Förrådsväggar 18-138 annonserat

  HBV har annonserat upphandlingen av Förrådsväggar 18-138. Sista anbudsdag är 2018-04-30. Upphandlingen kommer att omfatta leverans av förrådsväggar med eller utan montage. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 99. Ventilationskomponenter 14-119 förlängs

  Ramavtalet Ventilationskomponenter 14-119 förlängs och gäller till och med 2018-05-31. Den nya upphandlingen av Ventilationskomponenter 18-119 pågår och kommer att annonseras inom kort. HBV har ytterligare option på att förlänga befintligt avtal. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 100. HBV nominerat till Årets affärssystemprojekt 2018

  Under 2017 bytte vi på HBV tillsammans med systemleverantören Exsitec affärssystem. Systemet som implementerades var Visma Business och vid sidan av systembytet utvecklades även en automatisk genomfaktureringsfunktion. Målet med genomfaktureringsfunktionen var att fakturorna skulle hanteras helt automatiskt utan manuell handpåläggning och nu drygt ett halvår efter driftsstart har vi nått en automatiseringsgrad på över 90 procent. Affärssystemprojektet har nu, som ett av tre bidrag, gått till final i tävlingen om Årets affärssystemprojekt 2018.

Uppdaterad 2019-02-01