Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Trevlig midsommar!

  Vi önskar alla en riktigt trevlig midsommarhelg! Torsdag den 24 juni har HBVs kontor stängt. Vi hälsar dig välkommen åter igen på måndag den 28 juni, som vanligt från klockan 08:00.

 2. Ramavtalet Lekplats- och sportutrustning - alla delar på plats!

  Förvaltningsrätten avslog leverantören Lekolar ABs ansökan om överprövning och HBV har därför nu kunnat gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer avseende upphandlingen Lekplats- och sportutrustning, del A - lekplatsutrustning. Söve AB antas som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och slutligen Hags Aneby AB som trea. Avtalet gäller från och med 2021-06-14. Därmed är samtliga fyra avtalsdelar på plats för detta ramavtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 3. Oskarshamns kommun ny medlem

  Under dagens styrelsemöte godkändes Oskarshamns kommun som ny medlem i föreningen. Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län vid Döderhultsviken i norra Kalmarsund. Oskarshamn har varit en stor varvsstad och staden har även haft en betydande stenhuggarverksamhet. Staden är idag en industristad och några stora arbetsgivare i staden är Oskarshamns kärnkraftverk, Oskarshamnsvarvet och Liljeholmens Stearinfabrik. Oskarshamn är idag en viktig hamnstad och färjorna går bland annat till både Visby på Gotland och Byxelkrok på Öland. Godstrafiken går både nationellt och internationellt. Tillsammans med Oskarshamns kommun består vi nu av 374 medlemmar. Välkomna!

 4. Biogas annonserad

  Upphandlingen av ramavtal för leverans av biogas för uppvärmning till angivna leveransområden för sammanlagt tolv avropsberättigade medlemsbolag och upphandlande myndigheter/enheter har annonserats. Sista anbudsdag är 2021-07-11. Ansvariga inköpsstrateger är Sara Björkman och Elin Larsson.

 5. Elkraft 22-134 annonserad

  HBVs samordnade upphandling av Elkraft 22-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 19 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Sista anbudsdag är 2021-07-08. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 6. Golvmaterial - nytt ramavtalsområde

  Ännu ett värdeskapande avtalsområde för våra medlemmar och kunder att nyttja är under framtagande, nämligen golvmaterial. Inför den kommande upphandlingen har HBV därför annonserat en RFI, Request For Information, för att få en bättre bild av vad marknaden kan erbjuda utifrån de behov som finns och låta leverantörer lämna information om hur just deras produkter och tjänster korresponderar mot HBVs behov. Sista svarsdag är 2021-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 7. Nytt system för effektivare hantering

  För att effektivisera hanteringen av alla inkomna ärenden från våra kunder och leverantörer integrerar vi nu ett ärendehanteringssystem med vårt CRM-system.

 8. Möbler och heminredning annonserad

  Nu är den nya rikstäckande upphandlingen av Möbler och heminredning 21-135 annonserad och fram till och med 2021-06-29 finns det möjlighet för leverantörer att lämna in anbud. HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer i strikt rangordning. Upphandlingen avser ramavtal för fabriksnya möbler och inredning för hemlika miljöer. Lokaler som kan avses är exempelvis lägenheter såsom studentbostäder, evakueringsboenden och tillfälliga bostäder samt lunchrum/köksutrymmen och kontor. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 9. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det andra numret av HBV-Magasinet kommit. Här kan du läsa om hur Bostaden i Umeå jobbar med uppföljning, om våra nya avtal, rapport från Hållbara dagar och juristkrönikan som handlar om att upphandlande myndigheter är skyldiga att uppge takvolym.

  Vi har även en rättelse i den tryckta versionen, På sid 29 gällande avtalet 21-140 Köks- och förvaringslösningar står det i den första kolumnen att förnyad konkurrensutsättning gäller vid köp överstigande 500 000 kronor. Det är felaktigt och avrop ska ske genom rangordning. Vi beklagar detta och det är korrigerat i den digitala upplagan av HBV-Magasinet.

 10. Annonserad RFI inför upphandling av elfordon

  Var med och påverka vår kommande upphandling av Elfordon 22-127 genom att svara på den RFI (Request For Information) som HBV nu annonserat. Sista svarsdatum är 2021-06-09. Produkter som omfattas är korta, långa och semilånga elfordon. Annonsering av upphandlingen är planerad till september 2021 med avtalsstart 2022-02-01. Frågor om den kommande upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin eller regionansvarig affärsutvecklare Gustav Lundin.

 11. Håll koll på dina inköp

  Det är många faktorer som spelar roll för att göra goda affärer och kunskapen om dina inköp är en viktig parameter. HBVs Mina sidor är en portal med syfte att skapa förutsättningar för en bra inköpsstyrning och samtidigt ge en tydlig översikt vad som avropats. Nu utökar vi rapporterna med än mer matnyttig information.

 12. Senarelagd annonsering av upphandlingarna IMD-produkter samt Styr- och reglerutrustning

  På grund av ny information som framkommit har HBV tagit beslutet att senarelägga annonsering av upphandlingarna IMD-produkter och tjänster 22-145 samt Styr- och reglerutrustning 22-118 till efter sommaren. Nuvarande ramavtal för IMD-produkter och tjänster 17-145 samt Styr- och reglerutrustning 18-118 förlängs därför till och med 2021-12-31. Planerad avtalsstart för de nya ramavtalen avseende dessa områden är 2022-01-01. Sista datum för på- och avanmälan för de nya upphandlingarna senareläggs till och med 2021-07-31. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 13. Förläng sommaren med inglasade balkonger och uterum

  HBV är glada att presentera det nya rikstäckande ramavtalet Balkonginglasningar 21-155 med start 2021-05-19. Ramavtalet omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uterum. Avropsordning är strikt rangordning och leverantören Sunparadise Sverige AB antas som rangordnad etta. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 14. Nytt avtal klart för konstgräs

  Från och med 2021-05-07 har HBV ett nytt avtal på plats avseende avtalsområdet Konstgräs inom ramavtalet 20-114 Lekplats- och sportutrustning. Avtalet är rikstäckande och avropsordning är rangordning för avrop upp till 500.000 SEK. Vid avrop om 500.000 SEK eller högre tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet till trepartsavtal finns. Kompan Sverige AB antas som rangordnad leverantör nummer ett. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 15. Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor annonserad

  Välkomna att lämna anbud på HBVs annonserade upphandling 21-162 Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor. Sista anbudsdag är 2021-05-31. HBVs målsättning med denna upphandling är att skapa ett rikstäckande ramavtal för leverans av prefabricerade kompletteringsbyggnader avseende främst tvättstugor, inklusive montage på plats på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 16. Balkonginglasning utvärderad och tilldelad

  Anbudstiden för HBVs annonserade upphandling Balkonginglasning 21-155 löpte ut 2021-05-06 och HBV har nu slutfört utvärderingen och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga anbudsgivare. Tre leverantörer har antagits i strikt rangordning och nu råder avtalsspärr till och med 2021-05-19. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 17. Sommartid

  Under perioden 3 maj till och med 3 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00–16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

 18. Ny överprövning av Brandskydd

  Leverantören NOHA Sweden AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten gällande HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. NOHA och HBV är oeniga om tolkningen i upphandlingsunderlaget avseende ett krav på litiumsläckare.

 19. Piteå kommun ny medlem

  Vi välkomnar Piteå kommun som ny medlem i HBV. Piteå är en turist- och sommarstad och ligger vid havet i Norrbotten och staden fick sina stadsrättigheter redan år 1621. Många av de gamla husen från 1600-talet i centrum är bevarade än idag. Piteå är inte bara känt för sitt havsbad utan även för sin musikhögskola och gatufestivalen Piteå Dansar Och Ler (PDOL) med anor från 60-talet. Tillsammans består vi nu av 374 medlemmar. Välkomna!

 20. Stämma efter ett år med pandemi

  För andra gången i rad tvingade den rådande pandemin HBV att genomföra den årliga föreningsstämman i ett digitalt format. Sammanlagt deltog 45 personer inklusive HBVs egen personal varav femton räknades in i röstlängden. Simon Helmér, VD på Studentbostäder i Linköping tackades av efter cirka tio års arbete i HBVs styrelse då han kommer att gå vidare i sin yrkeskarriär och istället axla rollen som ny VD på Östsvenska Handelskammaren. Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder AB valdes in som ny representant i styrelsen på ett år.

 21. Prövningstillstånd nekas i Högsta Förvaltningsdomstolen

  Leverantören HNA Storköksservice ABs ansökan om prövningstillstånd avseende HBVs upphandling 20-126 Storköksutrustning, anbudsområde gällande varor inom storköksutrustning avslås, meddelar Högsta Förvaltningsdomstolen i sin dom daterad 2021-03-29. Det betyder att Kammarrättens dom står fast och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla 2021-04-27. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 22. Ny tilldelning av Brandskydd 20-120 A2-A7

  HBV valde att återkalla det första tilldelningsbeslutet som meddelades 2021-03-09 avseende upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Utvärderingen har nu omprövats efter att HBV har begärt in testrapporter för samtliga anbudsgivares offererade litiumsläckare, vilket varit ett krav enligt punkt fyra i upphandlingsföreskrifterna. Upphandlingen har nu tilldelats på nytt och avtalsspärren löper ut 2021-04-23. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 23. Balkonginglasning annonserad på nytt

  Inga anbud lyckades kvalificera sig när HBV annonserade upphandlingen Balkonginglasning 21-155 i början av året. Nu har upphandlingen annonserats på nytt och sista anbudsdag är 2021-05-06. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-19 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 24. Ramavtal för Vitvaror förlängs

  Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB har ansökt om överprövning avseende HBVs upphandling Vitvaror 21-101. Ärendet ligger fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Med anledning av detta förlänger vi ytterligare befintligt ramavtal Vitvaror 15-101 - Del A till och med 2021-07-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 25. HBV har lämnat remissvar!

  HBVs affärsjurist Jonna Andersson, jurist Haidi Faraj, inköpschef Ola Kroon, teamledare Jonas Löfgren och Sandra Sedig samt vår VD Johan Almesjö, har lämnat remissvar på finansdepartementets utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”. Här kan du läsa deras synpunkter på utkastet.

 26. Mina sidor ökar kunskap om bolagets inköpsmönster

  HBVs nya portal Mina sidor syftar till att öka möjligheten för medlemsbolagen att styra sina inköp och är begränsat till de inköp som sker via HBVs avtal. På uppdrag av Upphandlingsmyndigheten samlar nu Public Insight in inköpsstatistik från offentliga myndigheter och fokuserar bland annat på allmännyttans alla bolag i syfte att analysera hur inköpsmönster ser ut för att ha möjlighet att utveckla strategisk inköpsstyrning.

 27. Lansering av HBVs nya portal Mina sidor

  Den 6 april lanserar HBV den nya portalen Mina sidor. Vår målsättning med Mina sidor är att tillgodose varje medlemsbolags behov av anpassad och relevant information rörande inköp. Syftet med portalen är också att skapa förutsättningar för en bättre inköpsstyrning. Här finns rapporter som visar ert bolags omsättning samt till er associerade bolags omsättning per leverantör och ramavtal. Endast våra medlemmar har tillgång till den nya portalen.

 28. Tillfälliga förlängningsavtal tecknade

  I väntan på dom gällande överprövningen av vår upphandling 20-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä kommer HBV att teckna tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 16-141 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, avtalsområde A - sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering samt avtalsområde B - Glidhängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium leveranser inklusive montering till och med 2021-06-30. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

 29. Brandskydd - tilldelningsbeslut återkallas

  HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut 2021-03-09 till anbudsgivarna för upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. En ny kvalificering och utvärdering kommer nu att göras och en ny tilldelning beräknas ske inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 30. Nytt nummer och nytt utseende

  Nu har ett nytt nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. Magasinet har fått ett nytt utseende och vi hoppas att ni ska tycka om det!
  I det här numret kan ni kan bland annat läsa om Sigtunahem och hur de använt sig av två av våra DIS, vår självskattningsenkät, våra jurister som samtalar om överprövningar och våra senaste avtalsnyheter.

 31. Nytt avtal klart för Köks- och förvaringslösningar

  Upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 21-140 har varit föremål för överprövning, men i mitten av mars meddelade Förvaltningsrätten sin dom där det fastslogs att leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning avslås. Nu har avtalsspärren löpt ut och HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 april 2021 och avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 32. Balkonginglasning - anbudstiden förlängs

  Anbudstiden för HBVs upphandling av Balkonginglasning 21-155 har förlängts till och med 2021-03-29. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans samt montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer och avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 33. Köks- och förvaringslösningar - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten avslog leverantören Polyform Specialsnickeriers ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140. I och med denna dom hoppas HBV kunna gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut, vilket den gör 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 34. Fastighetsförnödenheter - nya avtal tecknade

  Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 omfattar alla typer av professionella verktyg och produkter som behövs för att förvalta en fastighet. Från och med 2021-03-06 har HBV tecknat avtal med antagna leverantörer i sju av de 21 anbudsområden som upphandlingen omfattar. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta och Tools Sverige AB som rangordnad tvåa. Övriga anbudsområden har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. För dessa områden hänvisar HBV till ramavtalet 16-122 som är förlängt till och med 2021-04-12. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 35. Förvaltningsrätten meddelar dom gällande upphandlingen av Brandskydd

  Sedan sommaren 2020 har HBVs upphandling Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7 varit föremål för överprövning. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom och bifaller NOHA Sweden ABs (tidigare Brand & Industriskydd i Osby AB) ansökan om överprövning och beslutar att HBV ska rätta tilldelningsbeslutet. En ny utvärdering har nu genomförts där en av de litiumsläckare som Presto Brandsäkerhet AB offererat påförts ett belastningspris. Tidigare utskickat tilldelningsbeslutet har nu återkallats och ett nytt har skickats ut, där avtalsspärr råder till och med 2021-03-19. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 36. Nytt avtal klart för Avfallshanteringsprodukter

  San Sac AB antas som rangordnad etta i samtliga fyra avtalsområden i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Avfallshanteringsprodukter 21-113. Det är ett renodlat varuavtal vilket betyder att markarbeten inte längre ingår. Även möjligheten att tillämpa förnyad konkurrensutsättning har utgått i det nya ramavtalet. Prisbilagan har utökats med nya produkter och anbudsgivarna har även fått prissätta tillval. Jämfört med den tidigare upphandlingen har HBV ställt fler krav inom de olika produktområdena. Det nya ramavtalet startar 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 37. Balkonginglasning annonserad

  HBVs upphandling Balkonginglasning 21-155 är nu annonserad och leverantörer är välkomna att lämna anbud fram till och med 2021-03-22. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans inklusive montering av inglasningar av balkonger och uteplatser. HBV kommer att tilldela de tre anbudsgivare som lämnat de mest ekonomiskt fördelaktiga anbuden utifrån utvärderingsgrundens pris. Planerad avtalsstart är 2021-05-15 och den årliga volymen uppskattas till cirka 28 miljoner kronor. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 38. Förrådsväggar - sista förlängningen

  HBV förlänger ramavtalet Förrådsväggar 18-138 till och med 2022-05-31. Därmed är sista möjligheten till förlängning utnyttjad och ramavtalet kan inte förlängas ytterligare. Ramavtalet omfattar förrådsväggar med eller utan montage. Vid avrop av upp till 50 stycken förråd gäller strikt rangordning. Vid avrop av fler än 50 stycken förråd tillämpas förnyad konkurrensutsättning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 39. Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor på remiss

  Inför den kommande upphandlingen av Kompletteringsbyggnader - Tvättstugor 21-162 har HBV nu annonserat en extern remiss i syfte att samla in synpunkter på det kommande upphandlingsunderlaget från potentiella leverantörer och övriga intressenter. Sista svarsdag är 2021-03-22. Ramavtalet kommer att omfatta prefabricerade och nyckelfärdiga kompletteringsbyggnader inklusive montage på plats, på av beställaren färdigställd grund. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 40. Måleriprodukter - nytt avtal tecknat för Gotland

  Genom ett förhandlat förfarande har HBV nu även slutfört upphandlingen Måleriprodukter 21-124 avseende avtalsområde A, köp i butik, för område Gotland. Colorama AB antas som enda leverantör och avtalet börjar att gälla 2021-03-01. Avtalsområde B, leverans, är rikstäckande och Flügger Sweden AB är antagen som enda leverantör. Avtalsstart för detta avtalsområde var 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 41. Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

  Upphandlingen IMD-produkter och tjänster 21-145 avser olika delar som ingår i ett komplett system för IMD, Individuell Mätning och Debitering. Som exempel kan nämnas mätdon för mätning av vatten, el, värme och temperatur, insamlingsenheter som ansluter till internet samt centralt system för mätinsamling (som molntjänst). Beställaren kan ha olika teknikval som kabelanslutet mätdon för M-Bus alternativt wireless M-Bus.

 42. Avfallshanteringsprodukter tilldelad

  Utvärderingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113 har nu slutförts och leverantören San Sac AB tilldelas som rangordnad etta i samtliga anbudsområden. Avtalsspärr råder till och med 2021-02-22. Upphandlingen omfattas av fyra anbudsområden som utvärderats och tilldelats var för sig. Till skillnad mot befintligt ramavtal för Avfallshanteringsprodukter kommer detta att vara ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerat till 2021-04-11. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 43. Lekplats- och sportutrustning del A överprövad

  Leverantören Lekolar AB har ansökt om överprövning avseende vår upphandling Lekplats- och sportutrustning 20-114 del A - Lekplatsutrustning. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten. HBV har därför beslutat att förlänga befintligt ramavtal Park- och lekplatsutrustning del A - Lekplatsutrustning till och med 2021-05-31. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 44. LHS Maskiner i konkurs

  HBVs avtalsleverantör LHS Maskiner AB försattes i konkurs den 11 januari 2021. Företaget bedrev försäljning och utförde service av park- och trädgårdsmaskiner samt entreprenadmaskiner och var antagen som leverantör i HBVs ramavtal för Markvårdsmaskiner 19-125, avtalsområde A - Åkgräsklippare. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 45. Ytterligare tre nya medlemmar

  Den 4 februari godkände styrelsen tre nya medlemmar; Sorsele kommun, Svedala Exploaterings AB samt Umeå kommun. Sorsele kommun ligger i Västerbottens län i Lappland och kommunen är Sveriges näst minsta kommun sett till antal invånare. Svedala Exploaterings AB ligger i Svedala i Skåne län och Umeå är Sveriges trettonde största tätort och ligger i Västerbottens län. Vi hälsar alla tre välkomna och tillsammans består vi nu av 373 medlemmar!

 46. Garageportar med eller utan montage

  Garageportar i olika former blir nu möjligt att avropa både med och utan montage när HBVs nya ramavtal börjar att gälla 2021-02-01. Garageportexperten Sverige AB är antagen som rangordnad leverantör nummer ett gällande leverans av vipportar, takskjutportar och slagportar med montage och AB Skånefabriken, ny leverantör för HBV, antas som nummer ett vid köp av garageportar med endast leverans. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 47. Nytt tilldelningsbeslut för Lekplats- och sportutrustning del A

  Ett nytt tilldelningsbeslut för upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114, anbudsområde Lekplatsutrustning, har skickats ut till samtliga anbudsgivare. HBV har antagit Söve AB som rangordnad etta, Kompan Sverige AB som tvåa och Hags Aneby AB som trea. Nu avvaktar vi avtalsspärren som löper ut 2021-02-01 innan vi kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 48. Storköksutrustning - Kammarrätten ger inte prövningstillstånd

  Upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 - varor har varit överklagad till Kammarrätten av leverantören HNA Storköksservice. Kammarrätten har nu beslutat att inte ta upp ärendet till prövning, vilket betyder att Förvaltningsrättens dom står fast. För HBVs del innebär detta beslut att vi nu kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löpt ut. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 49. SULO Group förvärvar San Sac

  Den 9 januari 2021 blev det officiellt att SULO Group förvärvar San Sac Group och därmed förstärker sitt engagemang på den skandinaviska marknaden. SULO Nordic AB önskar därmed utträde ur ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 till följd av denna företagsomstrukturering. Det innebär att endast San Sac AB kvarstår som avtalspart. HBV har godkänt detta leverantörsbyte. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 50. Nytt ramavtal för Måleriprodukter på plats

  Ingen överprövning inkom till Förvaltningsrätten efter HBVs tilldelning av upphandlingen Måleriprodukter 21-124-2. Det betyder att HBV nu går vidare och tecknar avtal med antagna leverantörer. Flügger Sweden AB antas som rangordnad leverantör nummer ett och Alcro Parti AB som nummer två. Ramavtalet består av två avtalsområden, A - köp i butik som är regionsindelat samt B - leverans som är rikstäckande. Det nya avtalet börjar att gälla 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 51. Nytt avtal för Badrumsmöbler klart för start

  Kammarrätten valde att avslå Invexa ABs ansökan om prövningstillstånd gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Det betyder att vi nu kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer och det nya ramavtalet börjar att gälla 2021-02-01. Ramavtalet är rikstäckande och består av två avtalsområden; produkter av plåt samt produkter av högtryckslaminat. Tre leverantörer är antagna i rangordning för respektive avtalsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 52. Upphandlingen av Vitvaror överprövad

  Anbudsgivaren Elektroskandia Sverige AB har ansökt om överprövning gällande HBVs upphandling av Vitvaror 21-101. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Under tiden kommer vi att förlänga befintligt ramavtal för Vitvaror 15-101 - Del A till och med 2021-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 53. Fastighetsförnödenheter överprövad

  Leverantören Ahlsell Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten avseende HBVs upphandling av Fastighetsförnödenheter 21-122-3. Denna upphandling kommer att ersätta befintligt ramavtal Järnhandelsvaror 16-122 som nu förlängs till och med 2021-04-12. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 54. Ny kollega på plats

  Så här efter jul- och nyårsledigheten har vi glädjen att presentera vår nya medarbetare Haidi Faraj som kommer att arbeta på inköpsavdelningen som både inköpsjurist och inköpsstrateg. Haidi är utbildad jurist från det Rättsvetenskapliga programmet vid Örebro Universitet med inriktning speciell avtalsrätt. Hon har tidigare arbetat på Örebro kommun som upphandlare men kommer närmast från Örebrobostäder där hon arbetat som upphandlingsansvarig och upphandlingsjurist. Varmt välkommen till oss på HBV!

 55. Förbättrad applikation gör det enklare att beställa solenergi

  Att upphandla en nyckelfärdig installerad solcellsanläggning kan vara krävande och svårt på många sätt. Nu har vi uppdaterat och förbättrat den applikation som gör det ännu enklare att beställa solenergi genom HBVs dynamiska inköpssystem (DIS). Vi hjälper dig genom hela processen!

 56. Ny upphandling av inglasade balkonger och uteplatser

  Det finns många fördelar med inglasade balkonger. Förutom att balkongsäsongen förlängs då man kan sitta ute redan tidigt på våren till långt in på hösten, så ger de också ett extra skydd mot regn och vind. De ger även tillgång för hyresgäster till extra utrymme som kan användas året runt. Dessutom skyddar en inglasad balkong mot ljud och buller utifrån samt bidrar till lägre uppvärmningskostnader tack vare glasets isolerande effekt. Nu påbörjar HBV en ny upphandling av Balkonginglasning med planerad avtalsstart 2021-05-15. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 57. Utvärdering av Vitvaror slutförd - Electrolux etta

  Electrolux Hemprodukter AB får fortsatt förtroende att leverera som antagen leverantör rangordnad nummer ett på HBVs nya ramavtal för Vitvaror 21-101. De lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet av de totalt fyra anbud som inkom efter annonseringen. ELON Group AB antas som nummer två och är ny leverantör för detta ramavtalsområde. Elektroskandia Sverige AB antas som nummer tre. Nu inväntar vi avtalsspärren som gäller till och med 2021-01-18. Därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med de tre antagna leverantörerna. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 58. Utskick av årsbesked

  Måndag den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar. Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2020 kommer först efter vår föreningsstämma den 27 april.

 59. Upphandlingen av Garageportar tilldelad

  Upphandlingen Garageportar 21-129-2 omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har nu slutfört utvärderingen och två leverantörer har antagits i rangordning för respektive anbudsområde. Avtalsspärren löper ut 2021-01-15 och det nya avtalet beräknas starta 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 60. Utvärderingen av Måleriprodukter slutförd

  Flügger Sweden AB antas som rangordnad leverantör nummer ett i HBVs upphandling Måleriprodukter 21-124-2. Alcro Parti AB antas som rangordnad tvåa i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Planerad avtalsstart för det nya ramavtalet är 2021-02-01. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap och är indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik och del B avser leverans och är rikstäckande. Avtalsspärren löper ut 2021-01-15. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 61. Ny upphandling av IMD-produkter och tjänster

  Det har blivit dags att upphandla ramavtalsområdet IMD-produkter och tjänster på nytt. Som ett naturligt steg i att bidra till fastighetsbranschens digitalisering utökar HBV produktportföljen denna gång med två nya internationellt vedertagna standarder, NB-IoT samt LORAwan. Dessa standarder underlättar för mätinsamling även i annan bebyggelse än flerfamiljshus. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 62. Fastighetsförnödenheter tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2021-01-14 och först därefter kan avtal tecknas med antagna leverantörer. Upphandlingen är regionalt indelad och avser fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inte annat anges. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 63. Vi växer igen

  Den 16 december godkände HBVs styrelse Kalix kommun som ny medlem i föreningen. Kalix ligger vid kusten i Norrbotten och kommunen delas in i Nederkalix och Töre. Namnet Kalix har samiskt ursprung och syftar på Kalixälvens svala vatten. Vi hälsar Kalix kommun varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 370 medlemmar.

 64. Elmaterial och belysning - avtal klart

  En lång rättsprocess i flera instanser är nu på väg att avslutas. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 11 december 2020 att de upphäver det interimistiska beslutet i Kammarrätten vilket innebär att HBV kan gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Avtal har nu tecknats med Ahlsell Sverige AB, rangordnad som nummer ett och inom kort kommer vi även att teckna avtal med övriga antagna leverantörer i rangordning, Rexel Sverige AB och Elektroskandia Sverige AB. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 65. Köks- och förvaringslösningar överprövad

  Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. HBV kommer därför att förlänga befintligt ramavtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 till och med 2021-03-31. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 66. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det sista numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om Upplands-Brohus som använder det nya avtalet Avloppsspolning och slamsugning, en rapport från HBVs Inköpsdag med bland annat Fredrik Lindström och riket runt. Vi berättar även om den nya energiskatten som börjar gälla den 1 mars 2021. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 67. Avfallshanteringsprodukter annonserad

  Flera värdeskapande nyheter finns att hitta i den nya upphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 21-113. Till att börja med är det ett renodlat varuavtal, där alla markarbeten har utgått och antalet anbudsområden har reducerats till fyra jämfört med befintliga tio. Avropsordning kommer att vara rangordning och möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning utgår i den nya upphandlingen. Sista anbudsdag är 2021-01-10. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 68. Köks- och förvaringslösningar tilldelad

  HBVs upphandling av Köks- och förvaringslösningar 21-140 är indelad i fem olika kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är sedan i sin tur indelade i län. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit 2-3 leverantörer i rangordning per anbudsområde. Samtliga levererar till alla län. Avtalsspärr råder nu till och med 2020-12-14 och HBV kan därefter gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 69. Elmaterial och belysning - HBV vann i Kammarrätten

  Kammarrätten har idag meddelat att de inte godkänner Rexel Sverige ABs ansökan om prövningstillstånd avseende HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 20-103. Vi är mycket glada över detta besked och ser nu fram emot att kunna gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut, vilken den gör 2020-12-14. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 70. Avtalsstart för Tvättmedelsdosering

  Den 1 december 2020 börjar HBVs nya rikstäckande avtal för Tvättmedelsdosering 20-154 att gälla. Ett ramavtal med skärpta miljökrav som omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 71. Nytt avtal klart för sportutrustning och fallskyddsutrustning

  HBV har slutfört upphandlingen av Lekplats- och sportutrustning 20-114 avseende anbudsområdena B - Sportutrustning och C - Fallskyddsutrustning. Nytt avtal för dessa två avtalsområden börjar att gälla 2020-12-01. Anbudsområde D - Konstgräs har blivit föremål för överprövning och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV valde att återkalla det tilldelningsbeslut som avsåg anbudsområde A - Lekplatsutrustning efter att ett fel upptäckts i utvärderingens sammanställning. Ett nytt tilldelningsbeslut har nu skickats ut och avtalsspärren löper ut 2020-11-30. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 72. Balkonginglasningar - RFI annonserad

  Inför den kommande upphandlingen av Balkonginglasning 21-155 har HBV annonserat en RFI, Request For Information, med sista svarsdatum 2020-12-08. Med denna RFI eftersträvar vi att få en djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 73. Nytt avtal för Elkraft klart

  Upphandlingen av Elkraft 21-134 har nu slutförts och det nya avtalet börjar gälla 2021-01-01. Avtalstiden är fyra år. Ramavtalet avser leverans av elkraft till de 28 bolag som anmälde sig till upphandlingen. Varje bolag utgjorde ett eget anbudsområde, som utvärderades och tilldelades separat. En antagen leverantör för respektive anbudsområde. Dessvärre inkom inga anbud för två av anbudsområdena. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 74. Tvättstugeutrustning - nytt avtal klart!

  Electrolux Professional AB antas som rangordnad etta i HBVs nya ramavtal för Tvättstugeutrustning 21-102 som börjar gälla 2021-01-16. Miele AB rangordnas som nummer två och AB Podab som nummer tre. Det nya avtalet innebär ett ökat fokus på maskiner med värmepumpsteknik och precis som i befintligt ramavtal har HBV ställt höga krav på produkternas livscykelkostnad. Ett större sortiment för prissatta reservdelar finns även med som en nyhet i avtalet, vilket har varit ett önskemål från våra medlemmar för att enkelt kunna utföra servicearbeten på maskiner som inte längre omfattas av garantin.

 75. Måleriprodukter annonserad på nytt

  Med små justeringar i upphandlingsdokumenten har HBV nu annonserat upphandlingen av Måleriprodukter på nytt. Fram till och med 2020-12-18 är det möjligt att lämna anbud. Upphandlingen omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap. Likt tidigare annonsering är upphandlingen indelad i två anbudsområden. Del A är geografiskt indelad i Sveriges 21 län och avser köp i butik medan del B är rikstäckande och avser endast leverans. Adam Anstrin är ansvarig inköpsstrateg och det nya avtalet är planerat att starta 2021-02-01.

 76. Vitvaror - anbudstiden förlängs

  HBVs ramavtal för Vitvaror omsätter årligen drygt 600 miljoner kronor och är därmed vårt största ramavtalsområde. Den nya upphandlingen, Vitvaror 21-101, är annonserad och med anledning av att det har inkommit en del frågor har HBV beslutat att förlänga anbudstiden till och med 2020-12-11. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet. Planerad avtalsstart är 2021-01-21. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 77. Storköksutrustning - HNA Storköksservice ansöker om prövningstillstånd

  Leverantören HNA Storköksservice har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende HBVs upphandling av Storköksutrustning 20-126 - varor. Vi avvaktar nu besked från Kammarrätten i ärendet och först därefter vet vi om avtal kan tecknas med tilldelade leverantörer. Befintligt avtal är förlängt till och med 2020-12-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 78. Lekplats- och sportutrustning tilldelat

  HBVs upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 omfattar fyra olika anbudsområden; lekplatsutrustning, sportutrustning, fallskyddsutrustning och konstgräs. Utvärderingen har nu slutförts och HBV har antagit tre leverantörer i rangordning per anbudsområde. Totalt inkom tolv anbud, varav några inte uppfyllde samtliga krav som ställts i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-23 och därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 79. Måleriprodukter - inga godkända anbud

  HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Måleriprodukter 21-124 då samtliga anbud var ogiltiga och innehöll brister i uppfyllande av de krav som ställts i den annonserade upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg Adam Anstrin kommer nu att förbereda ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal för Måleriprodukter gäller till och med 2021-01-31.

 80. Elkraft 21-134 tilldelat

  Utvärderingen av den samordnade upphandlingen av Elkraft 21-134 för totalt 28 föranmälda bolag och myndigheter har slutförts. Upphandlingen avser leverans av elkraft och planerad avtalsstart är 2021-01-01. Tilldelningsbeslut har nu meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärren gäller till och med 2020-11-20. Varje bolag/myndighet utgör separata anbudsområde och en leverantör per anbudsområde har antagits. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 81. Badrumsmöbler - Invexa ansöker om prövningstillstånd

  Leverantören Invexa AB har gått vidare och ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Tills dess att Kammarrätten lämnar besked i ärendet om prövningstillstånd beviljas eller inte, får HBV inte gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer enligt tilldelningsbeslutet. Om Kammarrätten väljer att avslå Invexa ABs ansökan om prövningstillstånd, kommer HBV att kunna teckna avtal med antagna leverantörer inom en relativt snar framtid. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 82. Utvärderingen av Tvättstugeutrustning 21-102 är slutförd

  HBV har slutfört den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102. Totalt inkom tre anbud och leverantören Electrolux Professional AB har tilldelats som rangordnad etta. Tilldelningsbeslutet har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder nu till och med 2020-11-20. Så snart avtalsspärren löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer, om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 83. Nya upphandlingen av Vitvaror annonserad

  HBVs befintliga ramavtal för Vitvaror har varit ett mycket uppskattat och väl använt ramavtal, vilket den ökande försäljningen under avtalsperioden vittnar om. Omsättningen har ökat från 400 MSEK till drygt 600 MSEK per år. Med anledning av detta väljer HBV att inte göra allt för stora förändringar i det kommande avtalet. Den nya upphandlingen är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-12-04. I den nya upphandlingen har HBV anpassat och vässat kraven på produkterna utefter de nya EU-direktiven för vitvaror som börjar gälla under 2021. Även kraven avseende garantiservice och vite har förtydligats och skärpts genom tydliga svars- och åtgärdstider kopplade till olika driftproblem.

 84. Elmaterial och belysning - Rexel ansöker om prövningstillstånd i Kammarrätten

  Rexel Sverige AB har ansökt om prövningstillstånd hos Kammarrätten. HBV får därför inte gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer tills dess att Kammarrätten lämnar besked om ärendet kommer att godkännas för prövning eller inte. Om Kammarrätten väljer att avslå Rexel Sveriges ansökan om överprövningstillstånd, kommer HBV att kunna teckna avtal med antagna leverantörer inom en relativt snar framtid. Om Kammarrätten däremot beviljar prövningstillstånd kan rättsprocessen tyvärr komma att dra ut på tiden. I dagsläget kan vi inte ange några hålltider för hur lång tid den här processen kan komma att ta, men vi hoppas givetvis på en snabb hantering av ärendet.

 85. Storköksutrustning - rättelse av tilldelningsbeslutet

  HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 har varit föremål för överprövning sedan i somras. Nu har Förvaltningsrätten meddelat dom och bifaller Electrolux Professional ABs ansökan om överprövning och beslutar att rättelse ska ske på så sätt att upphandlingen får avslutas först efter att en ny utvärdering har genomförts, där anbuden från STT - Storkökstillverkarna AB och HNA Storköksservice AB inte ska beaktas. HBV har därmed återkallat tidigare meddelat tilldelningsbeslut och skickat ut ett nytt. Avtalsspärr gäller till och med 2020-11-16. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 86. Fastighetsförnöden-heter annonserad på nytt med ny utvärderingsmodell

  Med en ändrad modell gällande utvärderingen, har HBV nu annonserat upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-3 på nytt. Sista anbudsdag är 2020-12-06. HBV kommer att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än tre anbudsgivare lämnar anbud eller uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 87. Ny annonsering av Garageportar 21-129

  Efter genomförd dialog med marknaden har HBV nu annonserat upphandlingen av Garageportar 21-129 på nytt. Sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2020-12-04. Upphandlingen omfattar leverans alternativt leverans och montage av garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter. Upphandlingen är rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas separat. Avropsordning är rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

 88. Projektstart för klimateffektiv solenergi

  HBV är stolt samarbetspartner till Energikontoret Storsthlm och RISE i projektet Klimateffektiv solenergi. Genom HBVs dynamiska inköpssystem (DIS) för solenergi är det enkelt och lätt att beställa en nyckelfärdig solcellsanläggning, helt anpassad efter specifika önskemål och behov. DISet är öppet och fritt för upphandlande myndigheter att ansluta sig till och vi kvalificerar löpande nya leverantörer som får möjlighet att lämna anbud i varje unik affär. HBV är experter på upphandling och vi hjälper och stöttar beställaren genom hela processen.

 89. Möbler och heminredning - RFI annonserad

  HBV har nyligen annonserat en RFI inför den kommande upphandlingen av Möbler och heminredning 21-135. Sista svarsdag är 2020-11-10. Genom denna RFI vill vi säkerställa att det i upphandlingen ställs relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av möbler och inredning för hemlika miljöer. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 90. Elmaterial och belysning - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten väljer att avslå den ansökan om överprövning som skickats in av leverantören Rexel Sverige AB gällande HBVs upphandling av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer att teckna avtal snarast möjligt med antagna leverantörer så snart avtalsspärren löper ut i början av vecka 46, under förutsättning att ingen ansökan om prövningstillstånd inkommer till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 91. Badrumsmöbler - ansökan om överprövning avslogs

  Förvaltningsrätten har valt att avslå Invexa ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-11-05. Därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Det nya avtalet kan då börja gälla 2020-12-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 92. Köks- och förvaringslösningar annonserad på nytt

  Den nya upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 21-140 har annonserats på nytt. Upphandlingen avser köks- och förvaringsskåp, inklusive tillbehör, med eller utan montering. Den är indelad i fem kategorier; lackat, laminerat, folierat, fanér och massivt. Kategorierna är i sin tur indelade i län. Dessa län utgör egna anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Anbudstiden pågår fram till och med 2020-11-19. Planerad avtalsstart 2021-02-01. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 93. Garageportar - inga anbud

  När sista anbudsdag var passerad gällande HBVs upphandling av Garageportar 21-129, hade inga anbud inkommit. Ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger kommer nu att föra dialog med leverantörer inom den aktuella marknaden och därefter göra ett omtag gällande upphandlingen. En ny upphandling kommer att annonseras inom kort. Befintligt ramavtal är giltigt till och med 2021-01-31.

 94. Upphandlingen av Fastighetsförnödenheter avbryts

  Efter att perioden för frågor och svar avslutats avseende upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122-2, har det framkommit information som gör att HBV nu väljer att avbryta upphandlingen. HBV kommer att se över utvärderingsmodellen och därefter annonsera upphandlingen på nytt. Beslutet om att avbryta upphandlingen har meddelats samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder fram till och med 2020-10-23. Eventuella frågor om upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

 95. Vi fortsätter att växa!

  Vi fortsätter att växa och vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen Gnesta Förvaltnings AB som ny medlem. Gnesta ligger i Södermanland och grundades 1883 men omnämns som "Gnytlistum" redan år 1383. Av namnet att döma tror man även att samhället har anor från järnåldern. Välkomna Gnesta Förvaltnings AB, nu består vi av 369 medlemmar!

 96. Måleriprodukter annonserad

  HBVs nya upphandling av Måleriprodukter 21-124 är indelad i två anbudsområden, köp i butik samt leverans. Den del som avser enbart leverans är rikstäckande, medan delen som avser köp i butik är regionalt indelad i Sveriges 21 län. Strikt rangordning kommer att gälla i samtliga anbudsområden, som utvärderas och tilldelas var för sig. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om inte lämnade anbud uppfyller samtliga krav som är ställda i upphandlingen. Sista anbudsdag är 2020-11-09. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

 97. Ny upphandling av Vitvaror annonseras inom kort

  Det har snart blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. Upphandlande myndigheter som inte är medlemmar hos HBV har fortfarande möjlighet att anmäla sig fram till och med 2020-10-14. Våra medlemmar och helägda medlemsägda dotterbolag är avropsberättigade per automatik. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 98. Beställ vitvaror i god tid

  Våra vitvaruleverantörer upplever för närvarande störningar i leveranskedjan, kopplat till den coronapandemi vi befinner oss i och har svårt att leverera enligt våra förväntningar. Precis som resten av världen vidtog våra leverantörer, i ett tidigt skede, omfattande åtgärder för att begränsa smittspridning och säkerställa de anställdas hälsa. Dessa tillfälliga nedstängningar av fabriker i stora delar av världen, reducerade tillverkningstakter och störningar i transportledet har sedan givetvis påverkat leveranssituationen negativt.

 99. Tvättstugeutrustning annonserad

  Nu öppnar vi möjligheten för leverantörer att lämna anbud i vår upphandling av Tvättstugeutrustning 21-102. En upphandling som omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus, såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Sista anbudsdag är 2020-11-02. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 100. Fönsterupphandling med montage delvis klart

  Upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä, anbudsområde A, C och D har överprövats av leverantören Mockfjärds Fönster AB. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. HBV har förlängt befintligt ramavtal, 16-141, avtalsområde A och B till och med 2020-12-31. Nytt ramavtal avseende leverans av fönster och fönsterdörrar 20-142 som avser endast leverans är klart och börjar gälla 2020-10-01. Detta nya ramavtal ersätter avtalsområdena D och E i ramavtalet 16-141. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

Uppdaterad 2021-01-31