Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Ny upphandling av Garageportar annonserad

  Emelie Färninger, ny inköpsstrateg på HBV, har i dagarna annonserat en ny rikstäckande upphandling av Garageportar 21-129. Dörren står nu öppen för leverantörer att lämna in anbud fram till och med 2020-10-19. Upphandlingen omfattar garageportar avsedda för allmänna garage i flerbostadshus och andra allmännyttiga fastigheter och innehåller fyra olika anbudsområden Anbudsområdena utvärderas separat och ramavtal kommer att ingås med två leverantörer per anbudsområde. Planerad avtalsstart 2021-02-01.

 2. EMP Storkök upphör med sin verksamhet

  Electrolux Professional ABs auktoriserade återförsäljare EMP Storkök, som ansvarat för försäljning och service av Electrolux Professionals storköksutrustning i södra Sverige, har upphört med sin verksamhet. EMP Storkök var verksamma i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar län.

 3. Prisjustering på engångshandskar

  Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Mot bakgrund av den rådande situationen vi befinner oss i med anledning av coronapandemin, kommer vår leverantör AllOffice att behöva justera sin priser gällande engångshandskar från och med 2020-10-01. Eventuella frågor besvaras av ansvarig inköpsstrateg Elin Erwid.

 4. Digital HBV-träff live från Malmö

  Välkommen till en lokal träff i Malmö där vår regionansvarige affärsutvecklare Lars Lönnblad tillsammans med kollegor informerar om avtalsnyheter på HBV. Med oss på plats finns även advokat Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma som kommer att uppdatera oss på vad som är högaktuellt inom rättsområdet offentlig upphandling. Även representanter från Sveriges Allmännytta gästar oss under träffen och berättar om framstegen inom Klimatinitiativet.

 5. Vi välkomnar Krokom

  HBV fortsätter växa och vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen Krokoms kommun som ny medlem. Krokom ligger i Jämtlands län och kommunen gränsar inte bara till Åre, Strömsunds och Östersunds kommuner utan även till Norge. Tillsammans med Krokoms kommun består vi nu av 368 medlemmar. Välkomna!

 6. Upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar avbryts

  HBV har beslutat att avbryta upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140. Orsaken är att det vid granskning av anbuden framkommit att effekten av viktningen inte återspeglar verkligheten och därmed inte ger det affärsmässigt bästa resultatet. Dessutom har vi upptäckt brister i transparensen, genom otydligheter i upphandlingsdokumenten.

 7. Annonserad upphandling av Lekplats- och sportutrustning

  Vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn. Nu är den annonserad och sista anbudsdag är 2020-10-17. Planerad avtalsstart är 2020-12-01. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman

 8. Elkraft 21-134 annonserad

  HBVs samordnade upphandling av Elkraft 21-134 har nu annonserats. Den omfattar leverans av elkraft för totalt 27 föranmälda kunder, där varje kund utgör ett anbudsområde som utvärderas separat. Endast en leverantör antas för respektive anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-10-19. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 9. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det tredje numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om säkra dörrbyten hos Hallstahem, kompletteringsbyggnader, riket runt och självklart om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 10. Skärpta miljökrav i nya avtalet för Tvättmedelsdosering

  HBV har slutfört upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Det nya rikstäckande ramavtalet börjar gälla 2020-12-01 och omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation och service. HBV har valt att skärpa miljökraven i det nya ramavtalet och på så sätt bidra till en mindre negativ miljöpåverkan. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 11. Brandskydd överprövad

  Anbudsgivaren Brand & Industriskydd i Osby AB har ansökt om överprövning gällande HBVs upphandling av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar nu tillfälle att få yttra oss. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 12. Tilldelning genomförd Fönsterupphandling 20-142

  Utvärderingen av upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans är klar och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-09-11. Upphandlingen omfattas av fyra produktområden, indelade i fyra regioner som utvärderats och tilldelats var för sig. Även fasta fönster ingår i respektive anbudsområde. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 13. Utvärdering klar för Fönsterupphandling 20-141

  Tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare gällande upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-11. Upphandlingen är regionalt indelad i fyra områden och består av fyra produktgrupper som utvärderats och tilldelats var för sig. Avropsordning är rangordning och avtalsstart är planerad till 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 14. Ny tilldelning av Badrumsmöbler

  Ett nytt tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare avseende HBVs upphandling av Badrumsmöbler 20-137. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-10. HBV valde att återkalla det första tilldelningsbeslutet som skickades ut i slutet av juni för att utföra kompletterande kontroller av de anbudslämnande leverantörerna. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 15. Beställ vitvaror i god tid

  Våra vitvaruleverantörer upplever för närvarande störningar i leveranskedjan, kopplat till den coronapandemi vi befinner oss i och har svårt att leverera enligt våra förväntningar. Precis som resten av världen vidtog våra leverantörer, i ett tidigt skede, omfattande åtgärder för att begränsa smittspridning och säkerställa de anställdas hälsa. Dessa tillfälliga nedstängningar av fabriker i stora delar av världen, reducerade tillverkningstakter och störningar i transportledet har sedan givetvis påverkat leveranssituationen negativt.

 16. Avtalsstart för Städmaterial och hygienprodukter

  AllOffice Nordic AB blev antagen som enda leverantör i HBVs rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Avtalet gäller från och med den 1 september. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 17. Domslut för Elmaterial och belysning dröjer

  Upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 tilldelades i mitten av april 2020 och överprövades av leverantören Rexel Sverige AB. Ärendet ligger för närvarande fortfarande kvar hos Förvaltningsrätten. HBV har dock stora förhoppningar om att Förvaltningsrätten ska ha möjlighet att meddela dom före september månads utgång.

 18. Förlängda anmälningstider till nya upphandlingar

  Nu förlänger vi anmälningstiden gällande några av våra pågående upphandlingar innan det är dags för annonsering. Våra medlemmar och helägda medlemsägda dotterbolag är alltid avropsberättigade per automatik, medan övriga upphandlande myndigheter såsom kommuner, systerbolag och ej helägda dotterbolag, måste göra en påanmälan till varje upphandling de önskar avropa ifrån.

 19. Utvärderingen av Brandskydd A2-A7 är klar

  Utvärderingen av upphandlingen Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, är nu slutförd och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-09-04 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna kontrakt med antagna leverantörer. Anbudsområde A är regionalt indelat och omfattar försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Planerad avtalsstart 2020-10-01.

 20. Tvättmedelsdosering tilldelad

  Utvärderingen av upphandlingen Tvättmedelsdosering 20-154 är nu slutförd och avtalsspärr råder till och med 2020-08-31. Diversey Sverige AB antas som ny rangordnad etta och Ecolab AB antas som rangordnad tvåa. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans av kemisk-tekniska produkter för automatisk tvättmedelsdosering samt doseringsutrustning till tvättmaskiner i flerbostadshus, inklusive installation. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 21. Ny annonsering av Fastighetsförnödenheter

  Med anledning av att ingen leverantör lyckades uppfylla samtliga ställda krav i upphandlingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har vi nu annonserat den på nytt. Sista anbudsdag är 2020-09-27. Nytt nummer på upphandlingen är 21-122-2 med planerad avtalsstart 2021-01-13. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 22. Välkomna till HBV!

  Idag, måndag den 17 augusti, börjar Rosanna Jederby som verksamhetsutvecklare och Marie Harder som strategisk kommunikatör på HBV! Rosanna kommer närmast från SKL Kommentus där hon var kategoriansvarig för Finansiella tjänster och Marie kommer närmast från en tjänst som marknadskoordinator på Fastigo. Vi hälsar båda två varmt välkomna till oss på HBV!

 23. Förlängd anbudstid

  HBV har beslutat att senarelägga sista anbudsdag gällande upphandlingen av Köks- och förvaringslösningar 20-140 till och med 2020-09-15. Vi vill med detta möjliggöra för anbudslämnande leverantörer att få tid att färdigställa väl genomarbetade anbud som håller hög kvalitet.

 24. Lekplats- och sportutrustning för alla åldrar

  Med vår nya upphandling av Lekplats- och sportutrustning 20-114 vill vi erbjuda våra medlemmar och andra upphandlande myndigheter utrustning som stimulerar en utvecklande lekupplevelse för både små och stora barn, oavsett funktionsförutsättningar, och som även uppmuntrar till träning som är grundläggande för god hälsa och ökat välbefinnande. Anmälan är öppen fram till och med 2020-08-23 och annonsering är planerad till slutet av augusti. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 25. Fastighetsförnödenheter annonseras på nytt

  Utvärderingen av Fastighetsförnödenheter 21-122 har nu slutförts. Totalt inkom sex anbud, varav inget tyvärr uppfyllde samtliga obligatoriska krav som ställdes i upphandlingen. Därför förbereds nu ett nytt upphandlingsunderlag som kommer att annonseras i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 26. Tilldelningsbeslut för Badrumsmöbler återkallas

  HBV har beslutat att återkalla det tilldelningsbeslut som skickades ut i början av juli gällande upphandlingen av Badrumsmöbler 20-137. En ny kvalificering och utvärdering kommer att göras och en ny tilldelning beräknas ske under augusti månad. I och med detta kommer den planerade avtalsstarten att flyttas fram till och med 2020-11-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 27. Storköksutrustning överprövad

  Upphandlingen av Storköksutrustning - varor 20-126 har blivit föremål för överprövning. Ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten och vi inväntar tillfälle att få yttra oss. Befintligt avtal Storköksutrustning 16-126 gäller till och med 2020-09-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 28. Tvättstugeutrustning för flerfamiljshus

  Den nya upphandlingen av tvättstugeutrustning för flerfamiljshus är nu påbörjad och vi välkomnar externa kunder att anmäla sig före 2020-08-07. Tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor m.m. är exempel på produkter som kommer gå att avropa via detta ramavtal. Dessutom omfattas även reservdelar och installation av i avtalet ingående produkter. Annonsering beräknas ske i augusti 2020. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 29. Ventilationskomponenter förlängs

  Det rikstäckande ramavtalet Ventilationskomponenter 18-119 förlängs och gäller till och med 2021-06-30. HBV har därefter möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Ramavtalet innefattar fyra delar; ventilationskanaler med tillbehör, fläktar, ventilationsaggregat och spiskåpor. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 30. Badrumsmöbler tilldelat

  Utvärderingen av upphandlingen Badrumsmöbler 20-137 är slutförd och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärren löper ut 2020-07-10. Det är en rikstäckande upphandling som omfattar två anbudsområden; badrumsmöbler av plåt och badrumsmöbler av högtryckslaminat. HBV har antagit tre leverantörer per anbudsområde och det nya ramavtalet är planerat att starta 2020-08-01. Ansvarig upphandlingskonsult är Stefan Fredlund.

 31. Rättsprocess i Göteborg avslutad

  Den 1 juli 2020 kunde HBV äntligen gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer inom avtalsområde 20 - Göteborg gällande ramavtalet Tvättstugeutrustning - service och installation 20-183. Kammarrätten valde att avslå den ansökan om prövningstillstånd som leverantören QSR Partner AB skickat in efter att HBV vunnit rättstvisten i Förvaltningsrätten.

 32. Köks- och förvaringslösningar annonserad

  Med upphandlingen Köks- och förvaringslösningar 20-140 vill vi tillgodose våra medlemmars och kunders behov av köks- och skåpluckor, skåpstommar och tillhörande produkter samt tillbehör och montering. Sista anbudsdag är 2020-08-31. Upphandlingen är geografiskt indelad och varje kategori kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Strikt rangordning kommer att gälla. Ansvarig inköpsstrateg är Bengt Tibäck.

 33. Storköksutrustning - varor tilldelad

  Storköksgruppen i Öst Svenska AB blir ny rangordnad etta i HBVs upphandling av Storköksutrustning - varor 20-126 med planerad avtalsstart 2020-09-10. Upphandlingen omfattar varor inom kategorierna kyl- och frysförvaring, diskutrustning och rengöring samt beredning och tillagning. Avtal kommer att tecknas så snart avtalsspärren löper ut 2020-07-09. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 34. Information med anledning av coronaviruset - Covid-19 (26 augusti)

  Med anledning av coronapandemin kommer HBV att senarelägga annonsering av vissa upphandlingar, samt förlänga anbudsfristen i andra fall för att på så sätt underlätta för leverantörer att ha möjlighet att lämna väl genomarbetade anbud. Materialförsörjningen från underleverantörer i Europa är till del fortfarande påverkad och det är i vissa fall svårt att få fram leveransinformation. Flera branscher har tvingats att korttidspermittera personal vilket har försvårat anbudsarbetet.

 35. Ny miljardupphandling av vitvaror

  Efter sommaren har det blivit dags för annonsering av HBVs nya upphandling av Vitvaror 21-101. Med en beräknad omsättning på drygt 600 miljoner kronor årligen, är den en av Sveriges största ramavtalsupphandlingar. En referensgrupp bestående av ett antal medlemsbolag har deltagit aktivt i upphandlingens förarbete och nu har en Request For Information, RFI, annonserats med sista svarsdag 2020-06-28. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 36. Inget Almedalen i år

  I början av april togs det väntade beslutet att Almedalsveckan 2020 ställs in. Anledningen är naturligtvis den coronapandemi som drabbat stora delar av världen och som påverkar samhället i allra högsta grad på alla tänkbara sätt. Årets Almedalsvecka skulle ha blivit det tredje året med HBV på plats för att diskutera bostadsfrågor och möta medlemmar och leverantörer.

 37. Vi växer igen!

  Den 15 juni godkände HBVs styrelse Ystads Kommun som ny medlem i föreningen. Ystad ligger beläget på Skånes sydkust och staden har gamla anor. Det gamla apotekshuset från 1400-talet, är till exempel ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien. Vi hälsar Ystads Kommun varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 367 medlemmar!

 38. Samordningsuppdragen

  Som ett resultat av det tidigare samverkansprojektet Pilot Skåne fortsätter HBV nu med samordningsuppdrag och implementerar arbetssättet inledningsvis i två regioner - Hälsingland och Skåne. Nu har de första fyra samordnade upphandlingarna annonserats för de deltagande medlemsbolagen i region Hälsingland; Golventreprenadtjänster, Plåtentreprenadtjänster, Byggentreprenadtjänster och Ventilationsentreprenadtjänster. Sista anbudsdag är 2020-07-07.

 39. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har årets andra nummer av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. I det här numret kan du läsa om nya fönster i Alvesta, hur HBV jobbar under coronakrisen, få en rapport från den digitala stämman samt läsa hur Vingåkers kommunfastigheter satsar på solceller via vårt DIS. Du kan även vara med och tycka till om HBV-Magasinet samtidigt som du kan vinna biobiljetter! Trevlig läsning!

 40. Annonsering av Köks- och förvaringslösningar senareläggs

  Ramavtalet Köks- och inredningssnickerier omsätter årligen drygt 225 miljoner kronor och är ett mycket viktigt avtal för HBVs medlemmar. Inför den kommande avtalsperioden har vi valt att ändra namnet till Köks- och förvaringslösningar 20-140, för att bättre återspegla upphandlingens fokus på produkter. Det är viktigt för oss på HBV att upphandlingsdokumenten är väl genomarbetade för att addera största möjliga värde för våra medlemmars och kunders verksamheter. Detta arbete har tagit längre tid än beräknat, vilket har resulterat i att annonseringen är framflyttad till slutet av juni.

 41. HBV byter telefonisystem

  Torsdagen den 28 maj, byter HBV telefonisystem. Detta kan innebära att det inte går att nå alla våra medarbetare via telefon under torsdagen och fredagen. Vi går däremot alltid att nå via epost.

 42. Fastighetsförnödenheter annonserad

  Beslag, elverktyg och maskiner och förnödenheter såsom slippapper, vägsalt, lim samt handverktyg och infästningar är exempel på produkter som omfattas av den nya upphandlingen Fastighetsförnödenheter 21-122 som nu är annonserad och blir en efterföljare till ramavtalet för Järnhandelsvaror. Upphandlingen är regionalt indelad i 21 anbudsområden vilket motsvarar Sveriges län där HBV kommer att ingå avtal med två leverantörer per anbudsområde. Sista anbudsdag är 2020-06-22. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 43. HBV investerar i Gröna fonder

  HBV har investerat i fonden Captor Dahlia Green Bond, en aktivt förvaltad obligationsfond som investerar i så kallade gröna obligationer. Med en grön obligation avses en obligation eller andra räntebärande finansiella tillgångar där likviden används för att finansiera projekt som har positiv klimatpåverkan.

 44. RFI - Tvättstugeutrustning

  Efter sommaren kommer den nya upphandlingen av Tvättstugeutrustning 21-102 att annonseras. Genom denna RFI (Request For Information) söker vi tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner inom detta upphandlingsområde för att på så sätt ha möjlighet att utforma ett upphandlingsunderlag som ger största möjliga medlemsnytta. Varmt välkommen att svara på denna RFI fram till och med 2020-05-27. Ansvarig inköpsstrateg är Sandra Sedig.

 45. Vi växer!

  Den 13 maj godkände HBVs styrelse Kommunfastigheter i Laholm som ny medlem i föreningen. Laholm ligger vid Lagans utlopp i Laholmsbukten i Hallands län och orten är en av de äldsta i länet. Arkeologiska utgrävningar visar på att platsen har varit bebyggd i cirka 4 000 år!
  Vi hälsar Kommunfastigheter i Laholm varmt välkomna och tillsammans består vi nu av 366 medlemmar!

 46. Leverans med montage av fönster och fönsterdörrar

  För kommande avtalsperiod har HBV valt att dela in upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium samt trä/trä i två separata upphandlingar, en som endast avser leverans och en som avser leverans med montage. Båda två är nu annonserade och sist ut var upphandlingen 20-141 som omfattar leverans med montage. Sista anbudsdag är 2020-06-12. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 47. Årsredovisning 2019

  HBV presenterar sin årsredovisning för 2019.

 48. RFI - Garageportar

  HBV har för avsikt att upphandla ett nytt ramavtal avseende garageportar. Avtalet kommer vara rikstäckande och uppdelat med olika avtalsområden, där olika slag av garageportar ingår. Med denna RFI eftersträvar HBV att få djupare kunskap om marknadsbehovet samt vägledning i hur leverantörerna på marknaden önskar utformning av ett framtida avtal. Sista svarsdag är satt till 2020-05-26. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 49. Avtalslöst gällande tvättstugeservice och installation i Göteborg

  Den 1 januari 2020 började det nya ramavtalet Tvättstugeutrustning - Service och installation 20-183 att gälla. Ramavtalet är regionalt indelat i 40 olika områden. I flera av anbudsområdena inkom inga anbud och anbudsområde 20 - Göteborg (Kungälv, Stenungsund, Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Ale samt Kungsbacka) överprövades av leverantören QSR Partner AB. Förvaltningsrätten dömde dock till HBVs fördel men leverantören har nu valt att driva rättsprocessen vidare genom att ansöka om prövningstillstånd hos Kammarrätten.

 50. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad

  Nu är upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142 annonserad. Sista anbudsdag är 2020-06-08. Upphandlingen är regionalt indelad och utgörs av 16 anbudsområden. Ramavtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. Planerad avtalsstart 2020-10-01. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 51. Brandskydd 20-120 A2-A7 annonserad

  Upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, avser försäljning av brandredskap och kurser inom brandskydd samt tjänster avseende årskontroller, besiktningar, montering av brandredskap och utrymningsmarkering. Sista anbudsdag är 2020-06-01. Avtal kommer att tecknas med max tre leverantörer per anbudsområde och avrop kommer att ske genom rangordning. Planerad avtalsstart 2020-08-01. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 52. Genomfakturering av elmaterial på gamla avtalet upphör

  HBVs nya upphandling av Elmaterial och belysning 20-103 har överprövats av Rexel Sverige AB och ärendet ligger för närvarande hos Förvaltningsrätten. Från och med den 1 juni 2020 kommer HBV att stoppa all fakturering på ramavtalet Elmaterial och belysning 15-103 som upphörde att gälla den 28 februari 2020 (se tidigare nyhet publicerad 29 januari 2020). Påbörjade inköpsprocesser som skett före detta datum anses därmed vara avklarade och levererade.

 53. Leverans och montage av fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä

  Den nya upphandlingen av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans med montage 20-141 annonseras inom kort och fram till och med 2020-05-05 finns det möjlighet för externa kunder att anmäla sig. Avropsmodellen kommer att vara rangordning i kombination med förnyad konkurrensutsättning från 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller fler. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 54. Upphandlingen av Städmaterial och hygienprodukter slutförd

  AllOffice Nordic AB antas som enda leverantör i HBVs nya rikstäckande ramavtal för Städmaterial och hygienprodukter 20-108. Med en vässad varukorg, baserad på våra medlemmars och kunders behov av miljömedvetna produkter inom detta avtalsområde, kan vi erbjuda ännu en avtalsperiod med konkurrenskraftiga priser. Det nya avtalet börjar att gälla 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 55. Sommartid

  Under perioden 4 maj till och med 4 september är kontoret öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

 56. Trevlig Valborg!

  Den 30 april har kontoret och växeln öppet till klockan 12:00. Den 1 maj har kontoret stängt. Vi öppnar igen på måndag den 4 maj klockan 08:00. Vi önskar alla en trevlig Valborg!

 57. Badrumsmöbler av plåt och högtryckslaminat

  I maj annonseras den nya rikstäckande och rangordnade upphandlingen av hållbara och funktionella Badrumsmöbler 20-137, som omfattar badrumsmöbler av plåt samt högtryckslaminat. Exempel på produkter som omfattas av upphandlingen är badrumsskåp, underskåp, belysning till badrumsskåp, stödhandtag, skötbord, medicinskåp, hygienskåp, strykskåp, tvättbänk, toalettarmstöd, WC-förhöjningssits, duschsits m.m. Sista dag för på- och avanmälan är 2020-05-05.

 58. RFI - Internet of things

  Internet of things, sakernas internet, är en viktig del av vårt samhälles digitalisering där nu även saker är ihopkopplade och kan kommunicera med varandra och bidra till att skapa smarta miljöer och automatiserade processer. HBV undersöker nu möjligheterna att bredda nyttan och funktionaliteten med två av våra ramavtalsområden, Styr- och regler samt IMD, genom att annonsera en RFI (Request For Information) gällande Internet of things. Sista svarsdag är 2020-05-07.

 59. Ny upphandling av Tvättmedelsdosering

  I mitten av maj 2020 kommer HBV att annonsera den nya rikstäckande upphandlingen av Tvättmedelsdosering 20-154. Förutom HBVs medlemmar som är avropsberättigade per automatik så finns det nu möjlighet för övriga kunder, såsom medlemmars underkunder samt externa kunder att anmäla sig till denna upphandling fram till och med 2020-04-30. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 60. Städmaterial och hygienprodukter tilldelad

  Efter utvärdering av upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 har HBV utsett AllOffice Nordic AB som enda leverantör. Ett tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudsgivare och nu råder avtalsspärr till och med 2020-04-24. Planerad avtalsstart är 2020-09-01 och avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den totala avtalstiden kan dock max bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 61. Storköksutrustning - varor 20-126 annonserad

  Upphandlingen Storköksutrustning - varor 20-126 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-05-19. Ramavtal kommer att tecknas med fem leverantörer i rangordning och avtalsstarten är planerad till 2020-06-15. HBV har tidigare slutfört den del av upphandlingen som avsåg service och installation av storköksutrustning och den började att gälla 2020-04-06. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 62. Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142

  Inom kort annonseras den nya upphandlingen Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä - leverans 20-142. Den omfattar köp och leverans av sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä och vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä. Våra medlemsbolag är avropsberättigade per automatik, men än finns det möjlighet ett par dagar till för externa kunder att anmäla sig till denna upphandling. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 63. Elmaterial och belysning 20-103 överprövad

  Rexel Sverige AB har ansökt om överprövning hos Förvaltningsrätten gällande upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. HBV kommer nu att analysera överprövningen och därefter återkomma med en handlingsplan. Detta arbete har givetvis högsta prioritet hos oss på HBV då vår ambition är att snarast möjligt ha ett nytt avtal på plats. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 64. Rörmaterial förlängs

  Rörmaterial 18-104 förlängs till och med 2021-09-18. HBV har därefter möjlighet till ytterligare förlängning, max ett år. Avtalet omfattar leveranser av rörmaterial, till exempel badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, toalettsitsar, rörkopplingar, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc. och där tillhörande produkter. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

 65. RFI - Lek- och sportutrustning

  En Request For Information (RFI) är nu annonserad i TendSign inför den kommande upphandlingen av Lek- och sportutrustning. Sista svarsdag är 2020-04-27. Lek-, sport- och fallskyddsutrustning är produktområden som kommer att omfattas av den nya upphandlingen och syftet med denna RFI är att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Ansvarig inköpsstrateg är Emma Hedman.

 66. Resema blir en del av Camfilkoncernen

  Camfil har köpt Resema AB och Resema A/S och från och med den 1 april är dessa bolag en del av Camfilkoncernen. Resema kvarstår som bolag och fortsätter att fortlöpande bedriva affärer som vanligt med samma personal och kontaktpersoner som tidigare.

 67. Elmaterial och belysning tilldelat

  HBV har nu slutfört utvärderingen av den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103. Ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare och avtalsspärr råder till och med 2020-04-14. Därefter kan avtal tecknas om ingen ansökan om överprövning inkommer till Förvaltningsrätten.

 68. Avtal klart för Storköksutrustning - service och installation

  HBV har slutfört upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 för anbudsområdet avseende tjänster - service och installation - som är regionalt indelat i 38 områden. Avtalet börjar gälla 2020-04-06. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och kommer att annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 69. Nytt nummer av HBV-Magasinet

  Nu har det första numret av HBV-Magasinet för 2020 kommit. Här kan du läsa om våra olika kundtyper, rapport från Hållbara dagar, Åmåls kommunfastigheter som investerar i solenergi samt om vitvaror som funktion, ett forskningsprojekt som HBV deltar i. Du kan också läsa om våra avtalsnyheter. Trevlig läsning!

 70. Grus och jord i bulk nya produktområden i nytt ramavtal

  Upphandlingen av ramavtal för Trädgårdsmaterial, växter och anläggningsmaterial 20-117 är klar och ramavtalet börjar gälla 2020-04-01. Ramavtalet omfattar endast leverans. Till skillnad mot det tidigare avtalet så är detta länsindelat samt innefattar två nya produktområden; Grus och Jord i bulk. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 71. Nytt ramavtal för Park- och stadsmiljö klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet för Park- och stadsmiljö 20-115 är nu klart och börjar gälla 2020-04-01. Det kommer att ge våra medlemmar och kunder möjlighet att avropa innovativa och hållbara parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande produkter för allmänna utomhusytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Avtalsområdena Smarta Parkmöbler, Grillar och Sandbehållare är nyheter i produktutbudet från tidigare upphandling. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 72. Storköksutrustning 20-126

  Tjänster avseende service och installation blir nytt anbudsområde i den nya upphandlingen av Storköksutrustning 20-126 och ett tilldelningsbeslut har nu skickats ut till samtliga anbudsgivare. Avtalsspärr råder till och med 2020-03-30. För anbudsområdet som endast avser varuköp av storköksutrustning inkom inga anbud som uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. HBV har därför tagit beslutet att avbryta upphandlingen av denna del på grund av bristande konkurrens och annonsera en ny upphandling inom kort. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 73. Park- och stadsmiljö 20-115 tilldelat

  Upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är på väg att slutföras och ett tilldelningsbeslut har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Nu råder avtalsspärr till och med 2020-03-26. Smarta parkmöbler är ett av flera nya intressanta anbudsområden som ingår i den nya rikstäckande upphandlingen. Detta anbudsområde erbjuder parkmöbler för framtidens smarta städer, med solceller, trådlöst wifi samt laddning av mobila enheter. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 74. Nytt ramavtal för Luftfilter klart

  Det nya rikstäckande ramavtalet Luftfilter 20-130 börjar att gälla 2020-04-01. Ett ramavtal som ska tillgodose våra medlemmars och kunders behov av högkvalitativa luftfilter med låg energiförbrukning som hjälper till att skydda människor, processer och produkter från luftburna partiklar. Nytt för denna avtalsperiod är att även köp eller hyra av luftrenare samt mätning och analys av luftkvalitet finns med som nya avtalsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 75. Rapport från Hållbara dagar 2020

  Den 9-10 mars anordnades Hållbara dagar på Quality Hotel Globe i Stockholm. Under två fullmatade dagar fick besökarna lyssna på en rad intressanta föredrag och utbyta erfarenheter och idéer med kollegor i branschen. Dagarna var precis som tidigare år, trots oron för coronaviruset, väldigt välbesökta och uppskattade. På plats fanns även drygt 20 av HBVs avtalsleverantörer för att visa upp sina produkter och berätta om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

 76. Fler kommuner ser fördelarna med medlemskap i HBV

  Den 12 mars godkände HBVs styrelse två nya medlemmar; Hultsfreds kommun och Arjeplogs kommun. Det betyder att vi nu är 365 medlemmar. Som medlem i HBV har man fler än 40 ramavtalsområden att avropa från och dessutom en återbäring på årets totala inköp. Tillsammans är vi starka och vår köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

 77. Upphandlingen av Brandskydd görs delvis om

  HBV gör om upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområdena A2-A7. Dessa anbudsområden har varit föremål för överprövning och Förvaltningsrätten dömde till HBVs nackdel med uppmaningen att dessa måste upphandlas på nytt. HBV följer nu Förvaltningsrättens dom och väljer därmed att inte ansöka om prövningstillstånd till Kammarrätten. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 78. Domslut gällande Brandskydd 20-120

  Nu har domen i överprövningen av upphandlingen av Brandskydd 20-120, anbudsområde A2-A7, kommit från Förvaltningsrätten. Avgörandet från domstolen gick emot HBV och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. HBV kommer nu att överlägga om en prövningsansökan ska skickas till Kammarrätten eller om vi följer uppmaningen om att göra om upphandlingen för dessa anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

 79. Gröna AVTALS-knappen

  Ett klick på den gröna AVTALS-knappen på vår hemsida leder nu besökaren till en sida där våra ramavtal presenteras i bokstavsordning. Därifrån klickar man sig vidare genom att välja det ramavtalsområde man önskar få mer information om. Det finns även möjlighet att klicka sig vidare till våra avtalskategorier i vår Avtalskatalog direkt i TendSign.

 80. Ny tilldelning gällande Luftfilter 20-130

  HBV har skickat ut ett nytt tilldelningsbeslut avseende Luftfilter 20-130. Efter att ha upptäckt ett fel i utvärderingen blev HBV tvungna att återkalla det tidigare utskickade tilldelningsbeslutet för att göra en korrigering. Resultatet av denna korrigering påverkade rangordningen för antagna leverantörer i anbudsområde A, filter av glas. Avtalsspärr gäller nu till och med 2020-03-09. Planerad avtalsstart är 2020-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 81. Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140 förlängs

  Upphandlingsarbetet med den nya upphandlingen av Köksförnyelse 20-140 är i full gång och planen är att annonsera under maj månad 2020 för att kunna ha ett nytt ramavtal på plats 2020-10-01. Vi tackar alla medlemmar och leverantörer som har varit med och bidragit med sina tankar och sin kunskap inom upphandlingsområdet via den enkät som skickades ut och den RFI som annonserades.

 82. Annonserad RFI Järnhandelsvaror

  HBV har nu påbörjat arbetet med en ny upphandling gällande Järnhandelsvaror 21-122 med planerad avtalsstart 2021-01-13. I samband med detta kommer även namnet att ändras till Fastighetsförnödenheter. Inför den nya upphandlingen har vi nu annonserat en RFI (Request For Information) för att säkerställa att vi ställer relevanta krav som uppfyller upphandlingens mål. Sista svarsdag är 2020-03-04. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 83. Städmaterial och hygienprodukter annonserad

  Med kloka inspel, tankar och åsikter från marknaden och våra medlemmar med hjälp av både en RFI (Request For Information) och en enkät, har vi nu sammanställt den nya upphandlingen Städmaterial och hygienprodukter 20-108 som nu annonserats. Sista anbudsdag är 2020-03-13. Produkter som omfattas är städkemikalier, städredskap, handhygien, mjukpapper, påsar, säckar, handskar, skoskydd, dispensrar och första hjälpen. Upphandlingen är rikstäckande och endast en leverantör kommer att antas. Antagen leverantör ska även kunna erbjuda utbildning och information kring produkter och städmetoder. Planerad avtalsstart 2020-09-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

 84. Nytt ramavtal för Skyltar klart

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu slutförd och det nya rikstäckande avtalet börjar gälla 2020-03-01. Ramavtalet är indelat i två avtalsområden som omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar. Strikt rangordning gäller och tre leverantörer är antagna inom respektive avtalsområde. Avtalstiden är två år, med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan dock maximalt bli fyra år. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 85. Elmaterial och belysning 20-103 annonserad

  Den nya upphandlingen av Elmaterial och belysning 20-103 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-03-10. Befintligt ramavtal Elmaterial och belysning 15-103 är giltigt till och med 2020-02-28. Därefter kommer HBV att vara avtalslösa till dess att den nya upphandlingen är klar och nya avtal är tecknade. Frågor kring upphandlingen besvaras av ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren och regionansvarig affärsutvecklare Janne Sunnari.

 86. Samarbete för ökad användning av hållbara produkter

  HBV har den 14 februari 2020 tecknat en avsiktsförklaring med Byggvarubedömningen, som markerar starten för ett gemensamt arbete som syftar till att öka antalet miljöbedömda varor som våra medlemmar avropar via HBV-avtal. På detta sätt vill vi skapa drivkrafter som minskar den skadliga exponeringen för människa och miljö som vissa varor kan utgöra, genom att våra medlemmar bättre kan göra medvetna materialval vid inköp.

 87. Coronaviruset påverkar leveranser

  Flera av HBVs avtalsleverantörer har signalerat att utbrottet av coronaviruset kan komma att orsaka leveransförseningar framöver. Hur transporter av material från Kina till omvärlden kommer att påverkas i det korta och längre tidsperspektivet är än så länge svårt att bedöma. Flera fabriker i Kina har i dagarna återupptagit produktionen, men hur stora konsekvenserna av produktionsstoppet blir återstår att se. HBV kommer att fortsätta rapportera löpande.

 88. Skyltar 20-144 tilldelad

  Den nya upphandlingen av Skyltar 20-144 är nu utvärderad och tilldelad. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-14. Upphandlingen är rikstäckande och indelad i två anbudsområden som utvärderats var och en för sig och avrop kommer att ske genom rangordning. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 89. Luftfilter 20-130 tilldelad

  HBV har slutfört upphandlingen av Luftfilter 20-130 och tilldelningsbeslut har skickats till samtliga anbudslämnare. Avtalsspärr råder till och med 2020-02-13. Upphandlingen är rikstäckande och rangordnad i samtliga anbudsområden. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 90. RFI - Badrumsmöbler

  HBV har annonserat en RFI gällande Badrumsmöbler 20-137 i syfte att samla information om produkter och tjänster som marknaden har att erbjuda inom detta upphandlingsområde. Vi vill också säkerställa att de krav vi ställer i upphandlingen är relevanta och uppfyller våra medlemmars behov. Sista svarsdag är 2020-02-10. Ansvarig inköpsstrateg är Senad Babacic.

 91. Park- och stadsmiljö annonserad

  Den nya upphandlingen av Park- och stadsmiljö 20-115 är nu annonserad. Sista anbudsdag är 2020-02-24. De efterfrågade produkterna är tilltänkta att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bland annat parkmöbler, cykelställ, grillar, papperskorgar och andra tillhörande varor för allmänna utomhusytor. Vi hoppas och tror att den nya upphandlingen ska bidra till att skapa trivsamma och trevliga miljöer för allmänheten att vistas i. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 92. Förlängd anbudstid - Storköksutrustning

  På grund av en uppkommen ändring av kravet gällande miljö- och kvalitetsledningssystem, har vi valt att förlänga anbudstiden till och med 2020-02-09 gällande vår annonserade upphandling av Storköksutrustning 20-126. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

 93. Frågor och svar om Elmaterial och belysning

  Upphandlingen av Elmaterial och belysning 19-103 var tyvärr föremål för en överprövning som resulterade i att upphandlingen behöver göras om. Arbetet med den nya upphandlingen, 20-103, pågår för fullt och det finns fortfarande möjlighet för våra medlemmars underkunder samt externa kunder i form av upphandlande myndigheter och organisationer att anmäla sig fram till dess att den nya upphandlingen annonseras. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

 94. Sista förlängningen av Avfallshanteringsprodukter del G-J

  Det rikstäckande ramavtalet Avfallshanteringsprodukter 17-113 del G-J förlängs och gäller till och med 2021-04-10. Därmed har HBV utnyttjat sista möjlighet till förlängning och avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig inköpsstrateg är Pia Söderström.

 95. Tekniskt fel gällande fakturering åtgärdat

  Det tekniska fel gällande HBVs fakturering som uppstod den 21 januari berodde på att en tjänsteleverantör till några av våra avtalsleverantörer, styrt om sitt fakturaflöde från samtrafiksavtal till Peppol utan att göra anpassningar för HBVs genomfakturering. Detta fel är nu avhjälpt och faktureringen fungerar återigen som den ska.

 96. Ingen ny upphandling av Gasspisar

  HBV har beslutat att inte göra någon ny upphandling av gasspisar när befintligt ramavtal Gasspisar 16-109 löper ut 2020-03-31. Endast ett fåtal medlemsbolag i Stockholmsregionen nyttjar detta ramavtal i dagsläget. Därför känns det mer motiverat att lägga resurser på att utveckla andra ramavtalsområden som ger större värde för fler medlemsbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Ludvig Prebner.

 97. Skyltar annonserad

  En ny upphandling av Skyltar 20-144 är nu annonserad och sista anbudsdag är 2020-01-30. Den omfattar leverans och montage av inomhus- och utomhusskyltar och är indelad i två anbudsområden. Samtliga anbudsområden är rikstäckande och utvärderas var och en för sig. Avtal kommer att tecknas med tre leverantörer per anbudsområde. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

 98. Säkra din plats på Hållbara dagar!

  Varmt välkommen till HBV-träffen Hållbara dagar, den 9-10 mars på Quality Hotel Globe i Stockholm. Kom och lyssna till intressanta föreläsningar med fokus på energi, miljö och hållbarhet och ta chansen att träffa några av HBVs avtalsleverantörer som finns på plats och visar sina mest klimatsmarta produkter. Träffen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt. Anmäl dig senast 28 februari!

 99. Torsås kommun ny medlem

  Idag välkomnar vi Torsås kommun som ny medlem i HBV. Torsås kommun ligger i Småland och är Kalmar läns sydligaste kommun och den gränsar till kommunerna Kalmar, Emmaboda och Karlskrona. Tillsammans består vi nu av 363 medlemmar!

 100. Hörbybostäder ny medlem

  Vi välkomnar Hörbybostäder som ny medlem i HBV och tillsammans består vi nu av 362 medlemmar. Hörbybostäder ligger i Hörby kommun som ligger i Skåne län. Kommunen gränsar till Eslöv, Höör, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla och Sjöbo. Välkomna!

Uppdaterad 2020-01-31