Mediarum

Avtalssammanfattning och rapporter

Här hittar du avtalssammanfattning av våra ramavtal, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och informationsblad. Vår ambition är att hålla antalet tryckt material till ett minimum, varför vi erbjuder vår information i blädderbara och digitala läsbara varianter.

Avtalssammanfattning

Här hittar du sammanfattning av våra ramavtal med en översikt av avtalets omfattning, antagna leverantörer och hur avrop sker. Du hittar också information om trepartsavtal, fakturarutiner med mera.
Välj år och sammanfattning här >>

Rapporter

Här finns bland annat våra Årsredovisningar och Hållbarhetsrapporter.
Välj år och respektive rapport här >>