Avtalsnyheter

Elmaterial, belysning och laddinfrastruktur annonserad

Den 18 juni annonserade vi upphandlingen 24-103 Elmaterial, belysning och laddinfrastruktur. Vi välkomnar nu leverantörer inom denna bransch att lämna sina anbud senast 2024-09-13.

Omfattning

Upphandlingen omfattar flera nyheter jämfört med vårt befintliga ramavtal som löper ut 2024-12. En av de mest betydande förändringarna är att upphandlingen har delats in i två avtalsområden som kommer att utvärderas och tilldelas separat.

Avtalsområde A – Elmaterial och belysning, omfattar ramavtal gällande leveranser av produkter som exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, elvärme m.m.

Avtalsområde B – Laddinfrastruktur, omfattar ramavtal gällande leveranser av främst laddstolpar och laddboxar samt tillhörande material.

Vi planerar att teckna avtal med tre leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde. 

Ytterligare nyheter:

  • utökat ordinarie sortiment för att möta marknadens växande behov
  • större fokus på miljöbedömt sortiment
  • förnyad konkurrensutsättning är borttagen
  • avropsordning är strikt rangordning
  • möjlighet att frångå rangordningen i specifika fall
  • minskat krav på antal butiker
  • större fokus på snabba och effektiva leveranser


Sista anbudsdag är 2024-09-13. Länk till annonserad upphandling>>

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-12-18 – 2026-12-17 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.