Vår styrelse

Kontaktuppgifter

Styrelseordförande

Ulf Rohlén 
VD, ÖrebroBostäder AB
Epost

Vice ordförande

Stefan Sandberg
VD, AB Svenska Bostäder
Epost

Ledamöter

Lotta Björklund
VD, Mitthem AB
Epost

Jerker Eriksson
VD, AB Bostaden i Umeå
Epost

Anna Nordén
Vice VD och Utvecklingschef, Framtiden Byggutveckling AB
Epost

Anders Nordstrand
VD, Sveriges Allmännytta
Epost

Marie Thelander Delhag
VD, MKB Fastighets AB
Epost

Revisorer

Mikael Sjölander
Ordinarie revisor, Ernst & Young AB

Ulf Magnusson
Ordinarie revisor, AB Hallstahem

Från HBV

Johan Almesjö
VD, HBV
Epost

Elin Larsson
Personalrepresentant, HBV
Epost

Olle Wiman
Personalrepresentant, HBV
Epost