Nå hela allmännyttan som leverantör till HBV

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsbolagen. Styrelsen har mellan 6–8 ordinarie möten under året och deras huvuduppgift är att fatta strategiska beslut för HBVs verksamhet och framtid. Här på sidan hittar du kontaktuppgifter till vår styrelse.

Styrelseordförande

Stefan Sandberg
VD, AB Svenska Bostäder
Epost

Vice ordförande

Marie Thelander Delhag
VD, MKB Fastighets AB
Epost

Ledamöter

Lotta Björklund
VD, Mitthem AB
Epost

Jerker Eriksson
VD, AB Bostaden i Umeå
Epost

Anna Nordén
Vice VD och Utvecklingschef, Framtiden Byggutveckling AB
Epost

Anders Nordstrand
VD, Sveriges Allmännytta
Epost

Mikael Hansson
VD, AB Bostäder i Borås
Epost

Revisorer

Mikael Sjölander
Ordinarie revisor, Ernst & Young AB

Oliver Hagvall
Ordinarie revisor, Örebrobostäder AB

Från HBV

Johan Almesjö
VD, HBV
Epost

Ida Larsson
Personalrepresentant, HBV
Epost

Mårten Kempe
Personalrepresentant, HBV
Epost