Avtalsnyheter

Nytt ramavtal för städmaterial och hygienprodukter klart

Vi kan nu meddela att tidsfristen för att överklaga förvaltningsrättens dom avseende HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter har löpt ut. Ingen ansökan om prövningstillstånd har inkommit till kammarrätten, vilket innebär att vi nu tecknat avtal med den antagna leverantören AllOffice Nordic AB. Det nya ramavtalet träder i kraft på måndag den 17 juni 2024.

Omfattning

Ramavtalet 24-108 Städmaterial och hygienprodukter avser leverans av städmaterial och hygienprodukter och omfattas av följande produktgrupper:

  • Första hjälpen – exempelvis plåster, första hjälpen stationer, blodstoppare och ögondusch.
  • Handskar och skoskydd – exempelvis engångshandskar, skyddshandskar, bomullshandskar och skoskydd.
  • Kemiska produkter – exempelvis maskindiskmedel, rengöringsmedel, golvvårdsvax, kalkborttagning, fönsterputs, golvpolish och tvättmedel.
  • Mjukpapper – exempelvis pappershanddukar, toalettpapper och dispensrar.
  • Personlig hygien – exempelvis tvål, handdesinfektion, hudlotion och dispensrar.
  • Påsar och säckar – exempelvis sopsäckar, papperskorgspåsar och sanitetspåsar.
  • Servering – exempelvis engångsprodukter såsom servetter, glas, bestick, tallrikar, muggar och take-away formar.
  • Städredskap och tillbehör – exempelvis golvvårdsrondeller, moppar, sopset, stålull, moppgarn, mikrofiberdukar, skaft, dammsugare, rengöringssvampar, sprayflaskor och hinkar.


Ramavtalet omfattar även möjlighet att beställa från leverantörens övriga sortiment.

Antagen leverantör

Sammanlagt inkom tre anbud. Efter noggrann utvärdering och kvalificering kunde vi konstatera att AllOffice Nordic AB lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och därför tilldelades ramavtalet.

Volymuppskattning och takvärde

Den årliga inköpsvolymen under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 100 miljoner kronor. Det maximala värde som kan komma att avropas under ramavtalets löptid uppgår till 520 miljoner kronor.

Trepartsavtal

Det finns möjlighet att tillämpa trepartsavtal för detta ramavtal. Trepartsavtal är en värdeskapande och effektiv process som lämpar sig väl vid löpande arbeten. Avtalet tecknas mellan HBV, avropsberättigad beställare och beställarens upphandlade entreprenör. Entreprenören avropar städmaterial och hygienprodukter från HBVs ramavtal och HBV fakturerar sedan entreprenören för dessa. Entreprenören fakturerar därefter den avropsberättigade beställaren för arbete och varor enligt verifierad kostnad, med eller utan påslag, samt bifogar HBV-fakturan som bilaga, om inget annat överenskommits. Entreprenörens inköp av varor är återbäringsgrundade, inga bakbonusar eller årsrabatter genereras till entreprenören. Detta ger en ökad trygghet genom att avtalat pris används vid ÄTA-arbeten.

Läs mer om trepartsavtal>>

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-06-17 – 2026-06-16 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.