Trepartsavtal

Trepartsavtal är en värdeskapande och effektiv process som lämpar sig bra att använda både vid löpande arbeten samt vid nyproduktion och ombyggnation. Ett arbetssätt som adderar högt värde i den vardagliga verksamheten och som ger förutsättningar för långsiktigt hållbara affärer.

Vem kan tillämpa trepartsavtal?

Medlemmar, medlemmars helägda dotterbolag, underkunder och externa kunder (gemensamt benämnt avropsberättigad beställare) kan ge sina entreprenörer rätt att avropa på HBVs ramavtal genom ett trepartsavtal.

För att teckna ett trepartsavtal måste respektive avropsberättigad beställare vara avropsberättigad på det aktuella ramavtalet.

Fördelar med trepartsavtal

  • Enklare att utvärdera vid upphandling av entreprenör.
  • Entreprenörer får möjlighet att konkurrera på lika villkor, stora som små.
  • Oftast lägre och känt materialpris.
  • Större inflytande över vilka varor som används och därmed enklare förvaltning.
  • Entreprenörens inköp av varor är återbäringsgrundade.
  • Inga bakbonusar eller årsrabatter genereras till entreprenören.
  • Ökad trygghet när avtalat pris används vid ÄTA-arbeten.
  • Uppföljning via Mina sidor.

Så fungerar trepartsavtal

Trepartsavtalet tecknas mellan HBV, avropsberättigad beställare och entreprenör och gäller under samma tid som avropsberättigad beställares ramavtal eller projekt. 

Entreprenören avropar varor på HBVs ramavtal och HBV fakturerar sedan entreprenören för dessa. Entreprenören fakturerar därefter avropsberättigad beställare för arbete och vara enligt verifierad kostnad, med eller utan påslag, samt bifogar HBV-fakturan som bilaga om inget annat överenskommits. En entreprenör har inte rätt att avropa varor på HBVs ramavtal för någon annan part än till en avropsberättigad beställare.

Klicka på bilden för att göra den större.

Förutsättningar

Användandet av trepartsavtal eller tillhandahållande måste vara kravställt redan vid upphandling av entreprenör. HBV har tagit fram mallar med förslag på AF-texter som kan användas vid olika typer av entreprenader.

HBV avtal med trepartsmöjlighet

AvfallshanteringsprodukterLuftfilter
BadrumsmöblerMåleriprodukter
BrandskyddMöbler och heminredning
ByggmaterialPark- och stadsmiljö
Elmaterial och belysningRörmaterial
FastighetsförnödenheterStorköksutrustning – service och installation
Fönster – kompositleverans och montageStorköksutrustning – varor
Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leveransStyr- och reglerutrustning
FörrådslösningarStädmaterial och hygienprodukter
GarageportarSäkerhetsdörrar
IMD-produkterTvättmedelsdosering
Kompletteringsbyggnader – TvättstugorTvättstugeutrustning
Köks- och förvaringslösningarTvättstugeutrustning – service och installation
Köksfläktar och ventilationVitvaror
Lekplats- och sportutrustning

Varor som passar bra för detta arbetssätt

Löpande arbetenROT-arbetenNyproduktion
ByggmaterialFönsterFörrådslösningar
ElmaterialFörrådslösningarLekplats- och sportutrustning
LuftfilterKöks- och förvaringslösningarPark- och stadsmiljö
MåleriprodukterLekplats- och sportutrustningSäkerhetsdörrar
RörmaterialPark- och stadsmiljöTvättstuge-
utrustning
Städmaterial och hygienprodukterSäkerhetsdörrarVitvaror
TrädgårdsmaterialTvättstugeutrustning
VentilationsprodukterVitvaror

Tillhandahållande

Tillhandahållande är ett annat sätt att hantera materialinköpen på och en variant till trepartsavtal. Avropsberättigad beställare avropar då varor via HBVs ramavtal som sedan installeras och monteras av entreprenören. HBV fakturerar den avropsberättigade beställaren för varor och entreprenören fakturerar den avropsberättigade beställaren för tjänsten.