Årsredovisning och Hållbarhetsrapport

Årsredovisningen för 2021 godkändes på vår föreningsstämma i maj, på World Trade Center i Stockholm. Du hittar både Årsredovisningen och vår Hållbarhetsrapport för 2021 här. Trevlig läsning.