Om oss

Om oss

Vi är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper vi dagligen våra 397 medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Vi bildades 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar; Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi lyder under offentlighetsprincipen och är ett offentligt organ. Vår övergripande uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Att vi 2023 omsatte 3,75 miljarder kronor vittnar om våra framgångar. HBVs stadgar.

HBV är specialister

Vi är inköpsspecialister för fastighetsnära varor och tjänster. Utöver nationella ramavtal erbjuder vi skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt kringtjänster som trepartsavtal och samordningsuppdrag.

Kraft genom samverkan

Som enskild medlem kan det vara svårt att påverka men tillsammans kan vi ställa krav på marknaden och därmed utveckla och förbättra kvaliteten på framtidens varor och tjänster. Vi verkar för en tät dialog mellan medlemmar och leverantörer. Det sker bland annat genom våra regionansvariga och deras täta medlemsbesök.

Vi för ständigt en dialog med våra medlemmar, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. När brister upptäcks eller önskemål uppstår ger storleken bakom våra avtal kraften att förändra. Det innebär samma service och styrka för den lilla medlemmen som för det stora.

Kompetensnav

Genom olika möten och konferenser har vi också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemmar och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemmar och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av varor och tjänster för framtidens boende.

Lång erfarenhet

Vi har funnits i mer än 70 år och har arbetat för medlemmarna under alla år. Vi har lång erfarenhet av att skapa både ramavtal och skräddarsydda entreprenadupphandlingar på konsultbasis. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmar!

Vår vision

Vår vision är ”Allmännyttans inköpsfunktion för långsiktigt hållbara affärer”.