Om ramavtal. Medarbetare från HBV sitter vid ett konferensbord och tittar in i kameran.

HBV ramavtal

Vi genomför samordnade upphandlingar inom ramen för LOU, vilket resulterar i ramavtal för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter för våra medlemmar och andra avropsberättigade kunder. Med närmare 200 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemmar och andra kunder att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

Som inköpsfunktion åt våra medlemmar är vårt uppdrag att tillhandahålla attraktiva avtal för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning. Därutöver tillhandahåller vi upphandlingstjänster för de medlemmar som inte har resurser eller kompetens att genomföra upphandlingar själva. Allt upphandlas enligt LOU.

Verksamheten finansieras genom en administrativ ersättning som vi erhåller från leverantörerna. Överskottet från denna administrativa ersättning går oavkortat till medlemmarna i form av återbäring.

Ramavtal enligt LOU

Vi har i egenskap av inköpsfunktion genomfört upphandlingar inom olika kategorier enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) och dessa har resulterat i avtal som våra medlemmar och övriga kommuner och bolag som anmält sig i förväg, kan avropa från utan att behöva göra en egen upphandling.
LOU vad innebär det>>

Rangordnade avtal

I enighet med reglerna i LOU gäller att villkor för hur avrop ska ske är i förhand bestämda. Detta sker genom att avtalen har rangordnats. Vid beställning, avrop, från dessa ramavtal ska avrop ske från den leverantör som har rangordning nummer ett i första hand. Se alltid specifik information i respektive ramavtal om och när avrop från rangordnad nummer två och så vidare är tillåtet.

Förnyad konkurrensutsättning (FKU)

Inom flera av våra ramavtal gäller att förnyad konkurrensutsättning ska göras vid avrop över en viss volym eller att avtalets avropsmodell är förnyad konkurrensutsättning. Se alltid specifik information i respektive ramavtal om och när förnyad konkurrensutsättning är tillåtet.
När kan FKU användas>>

Övriga avropsmodeller

Vi använder oss av dynamisk rangordning/behovsstyrda avrop i vissa ramavtal (Markvårdsmaskiner). Se alltid specifik information i respektive ramavtal om hur avropet ska genomföras.
Här har vi samlat alla våra ramavtal>>