Nå hela allmännyttan som leverantör till HBV

Nå hela allmännyttan som leverantör till HBV

Som leverantör till HBV når man ut brett till allmännyttan och får en bra plattform att arbeta utifrån. Du når allmännyttiga bostadsbolag som tillsammans förvaltar cirka 900 000 lägenheter runtom i Sverige, från Kiruna norr till Ystad i söder. Via våra DIS kan man även som leverantör kostnadsfritt kvalificera sig under hela avtalstiden.

Bli leverantör

Är ditt företag intresserat av att leverera fastighetsnära varor och tjänster till våra medlemmar och kunder? Börja redan nu genom att gå in på Opic och lägg in en prenumeration på upphandlingar från HBV, vilket innebär att du får en notis när vi publicerar något nytt. Som leverantör är det bra om du bevakar och håller dig uppdaterad om aktuella upphandlingar inom ditt företags specifika affärsområde.

Att lämna anbud

Vi tar endast emot anbud genom upphandlingsdatabasen Mercell TendSign. Några viktiga saker att tänka på när man lämnar anbud är:

 • Läs alltid igenom upphandlingsdokumenten noggrant.
 • Börja i god tid, att räkna på anbud är ofta tidskrävande och tar längre tid än man tror.
 • Skicka alltid eventuella frågor via Mercell TendSign i god tid innan sista datum för Frågor och svar går ut. Vi svarar inte på frågor gällande upphandlingen via varken telefon eller mejl utan allt går via Mercell TendSign.
 • Se alltid till att alla bilagor som efterfrågas i upphandlingsdokumentet, skickas in. Saknas någon bilaga, kan ert anbud förkastas.
 • Skicka inte in fler dokument/information än vad som efterfrågas. Det finns då risk att ert anbud måste förkastas för att ni har råkat reservera er mot något av kraven.
 • Lämna dina bästa villkor redan i anbudet. I våra upphandlingar kan du sällan förhandla om pris eller villkor i efterhand om det inte specifikt anges i upphandlingsdokumentet.
 • Kontrollera ditt anbud både en och två gånger innan du lämnar in det.
 • Skicka alltid in ert anbud i tid, ett anbud som lämnas in försent ska förkastas.

Fördelar med att vara HBV-leverantör

 • Når samtliga medlemmar med cirka 900 000 lägenheter.
 • Allt upphandlat och klart enligt LOU.
 • Hjälp med information kring avtal.
 • Kvalitetsstämpel och dörröppnare.
 • En kanal till alla medlemmar.
 • HBV har en viktig roll både för medlemmar och för leverantörer.

Medlemmarna får hjälp med upphandlingar och kan jämföra olika leverantörers alternativ. Leverantörerna får tillgång till en stor kundgrupp och hjälp med marknadsföring.

HBV har cirka 40 avtalsområden, närmare 200 avtal med olika leverantörer och våra avtal omsätter drygt 3 miljarder kronor per år.