Så här sparar vi dina personuppgifter

För oss är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss och vi vill eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Så här sparar vi dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

När du arbetar på ett företag eller en organisation som är; medlem i HBV, underkund till en av våra medlemmar, möjlig eller övrig kund till oss, avtalad entreprenör till en av våra medlemmar, underkund eller kund, avtalsleverantör till oss eller en återförsäljare till en sådan eller är en omkostnadsleverantör till oss sparar vi följande information om dig:

 • för- och efternamn
 • postadress
 • besöksadress
 • epost
 • telefonnummer
 • befattning/titel.

Vi sparar ovan uppgifter för att vi ska ha möjlighet att personligen kontakta dig i din yrkesroll och för att vi ska kunna göra riktade och relevanta utskick via epost och post som av någon anledning berör dig och ditt arbete. Vi sparar även eventuella noteringar i de fall du har varit i kontakt med någon av HBVs anställda i din yrkesroll samt om informationen har ett värde för HBV. 

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifterna kan komma att sparas i upp till tolv månader efter avslutad relation. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är intresseavvägning och du har när som helst rätt att skriftligen återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallats. De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan. Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra det enligt lag eller där vårt arbetsutförande kräver det. 

Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. 

Cookieinställningar för besökaren

Här kan du ändra dina inställningar eller tidigare medgivande för cookies.

Inställningar för cookies

Rättslig grund

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att informera om våra tjänster, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar (avregistrering). Ytterligare rättslig grund är avtal ingånget med HBV för avrop på våra ramavtal.

Hur gör du för att avsäga dig elektronisk information?

HBV kan komma att använda din epost för utskick rörande vår verksamhet. Om du inte vill att vi använder din epost för utskick är du välkommen höra av dig så inför vi en spärr för dina uppgifter. Anmälan om detta görs till utskick@hbv.se. Kom ihåg att uppge namn, epost samt företaget du arbetar på samt vilken typ av utskick du avsäger dig ifrån.

Den form av utskick du kan tänkas få är:

 • nyhetsbrev
 • information om kommande avtal
 • inbjudningar till träffar och webbinarier
 • HBV-Magasinet (pappersformat)
 • utskick om på- och avanmälningar till våra avtal.

Kontaktuppgifter

Husbyggnadsvaror HBV Förening upa (org. nr. 702000-9226) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 08 – 556 765 00 eller via epost till info@hbv.se.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen via deras hemsida www.datainspektionen.se.