Mediarum

Mediarum

Här finns pressbilder att ladda ned samt ett flertal olika foldrar och rapporter. Vår ambition är att hålla antalet tryckt material till ett minimum, varför vi erbjuder vår information digitalt läsbar.

Logotype

Vår logotype får endast användas av våra avtalsleverantörer och samarbetspartners. Vill du använda vår logotype kan du skicka ett mejl till någon av oss på enheten för Kommunikation så skickar vi den till dig digitalt.

Pressbilder

Önskar du foton på någon medarbetare hos oss? Kontakta någon av oss på enheten för Kommunikation.

Det här gäller för våra bilder:

  • Bilderna får användas redaktionellt och i icke kommersiella sammanhang.
  • Bilderna får inte förändras utan tillstånd från fotograf eller HBV.

Foldrar

Här hittar du digitala foldrar om bland annat våra ramavtal med sammanställning av avtalets omfattning, antagna leverantörer och hur avrop sker samt foldrar om trepartsavtal, fakturarutiner med mera.
Välj år och respektive folder här >>

Rapporter

Här finns bland annat våra Årsredovisningar och Hållbarhetsrapporter.
Välj år och respektive rapport här >>