Mediarum

Här hittar du information om hur du får tag i bilder på våra medarbetare samt vilka som har rätt att använda vår logotype.

Logotype

Vår logotype får endast användas av våra avtalsleverantörer och samarbetspartners. Vill du använda vår logotype? Kontakta någon av oss på enheten för Kommunikation så skickar vi den till dig digitalt.

Pressbilder

Önskar du foton på någon medarbetare hos oss? Kontakta någon av oss på enheten för Kommunikation.

Det här gäller för våra bilder:

  • Bilderna får användas redaktionellt och i icke kommersiella sammanhang.
  • Bilderna får inte förändras utan tillstånd från fotograf eller HBV.