Mina sidor

Mina sidor

Det är många faktorer som spelar roll för att göra goda affärer och kunskapen om dina inköp är en viktig parameter. Via Mina sidor skapas förutsättningar för en bra inköpsstyrning och samtidigt ges en tydlig översikt om vad som avropats på våra ramavtal.

Bättre affärer genom uppföljning

Genom att följa upp dina gjorda inköp skapas förutsättningar för ännu bättre affärer. Följ upp företagets inköp via rapporter i Mina sidor och få en god bild av jämförelse med föregående års siffror, omsättning per leverantör, per kundtyp och per ramavtal.

Överblick över trepartasavtal

I Mina sidor finns rapporter som visar vilken kreditgräns och vilka öppna poster (obetalda fakturor) som finns hos era trepartsentreprenörer.

Ta del av miljöspendsberäkning

Ett av syftena med miljöspendanalys är att metoden ska vara praktisk tillämpbar och leda framåt i arbetet med att minska inköpens miljöbelastning. Beräkningsmetoden är framtagen av Upphandlingsmyndigheten och metoden är implementerad i vårt system. Här får du mer information om verktyg för miljöspendanalys av enskilda organisationer.

Års- och återbäringsbesked

Den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek och hur medlen ska förräntas. I Mina sidor kan du ta del av rapporter om era års- och återbäringsbesked med information om volymbonus, utdelning och återbäringsgrundande omsättning.

Vem kan logga in?

Alla våra medlemmar har möjlighet att logga in på Mina sidor.

Hur får jag inloggningsuppgifter?

Den som är företagsledare eller kommunchef bestämmer vem av medarbetare som ska ha åtkomst till portalen, därför behöver företagsledare eller kommunchef skicka ett godkännande till info@hbv.se med medarbetarens namn, epost och befattning. Därefter skickar HBV ut en länk med inloggningsuppgifter till medarbetaren.