Vår 70-åriga historia

Vår 70-åriga historia

Långt innan LOU – redan 1952 – bildades Husbyggnadsvaror HBV Förening. Vår identitet som Allmännyttans inköpsfunktion har dock inte ändrats utan under våra 70 år har vi alltid arbetat för våra medlemmar. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmar!

Den 3 april 1952

Efter andra världskrigets slut inleddes den period som brukar kallas rekordåren. Den svenska industrin gick på högvarv, det ekonomiska välståndet växte, svenskarnas levnadsvillkor förbättrades och konsumtionen ökade.

Det var också under den här perioden som bostadsbristen byggdes bort. Mellan 1945 och 1960 byggdes drygt 800 000 lägenheter, och 38 procent av Sveriges befolkning bodde i lägenhet.

Problemet var materialpriserna

Det största problemet med byggandet var själva materialpriserna och den 3 april 1952 beslutade sig Hyresbostäder i Norrköping och Stockholmshem för att göra något åt de skenande priserna och de bildade oss. Ett år senare var vi sex anställda och omsatte nio miljoner kronor. Idag består vi av drygt 380 medlemmar, är drygt 50 anställda och tillsammans med våra medlemmar omsätter vi mer än 3 miljarder kronor per år.

Önskemålen har ändrats och utökats

Under resans gång har både samhällets och medlemmarnas önskemål ändrats och utökats. Från att vi vid starten 1952 endast hjälpte våra medlemmar med inköp av bland annat vitvaror till köken i de nybyggda husen och tvättmaskiner till de nya moderna tvättstugorna så har vi idag cirka 50 ramavtalsområden med fokus på fastighetsnära varor och tjänster och idag är vi en del av våra medlemmars inköpsfunktion.