Vår organisation

Vår organisation

HBV är en organisation som har en känsla för goda affärer och driver inköp och hållbarhetsfrågor hos allmännyttan framåt vilket i slutändan gynnar allmännyttans hyresgäster. Vi är en lyhörd och inkluderande organisation som är öppen för både likheter och olikheter. Vår organisation har idag 55 medarbetare. De flesta av medarbetarna arbetar på huvudkontoret i Stockholm men vi har även representanter på fem orter i Sverige. Tack vare vår långa och gedigna erfarenhet, vet vi att vi ständigt måste följa med i utvecklingen för att ha rätten att ta plats på marknaden och kalla oss för Allmännyttans inköpsfunktion.

Vår ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp består av tre personer, VD Johan Almesjö tillika affärschef, inköpschef Ola Kroon samt chef för Ekonomi och Stab Maria Moniér Melin.

Medarbetarna är det viktigaste vi har

Hos oss är medarbetarnas kompetens, utveckling och välmående lika viktigt som vårt uppdrag – att erbjuda samordnade upphandlingar för varor och tjänster för renovering och förvaltning av allmännyttans fastigheter.

Vår organisationsstruktur

Klicka på bilden för att göra den större

Vi lever våra värdeord

Jag är samverkande
Jag är lyhörd och genom dialog anpassar jag mig och mitt arbete efter situationer och inkluderar alltid de som berörs.

Jag är engagerad
Jag visar mitt intresse och bidrar genom att vara aktivt närvarande.

Jag är professionell
Jag agerar affärsmässigt och är kompetent i min yrkesroll.

Jag är proaktiv
Jag är förutseende och på ett handlingskraftigt sätt skapar jag engagemang.