HBV erbjuder

Vi förenklar för våra medlemsbolag genom våra samordnade ramavtal som de enkelt och tryggt kan avropa från. Medlemsbolagen får bättre priser och dessutom återbäring och bonus på sina inköp. Därutöver erbjuder vi rådgivning och stöd i frågor som rör upphandling.

Vi erbjuder våra medlemsbolag:

HBV-avtal

Färdiga avtal att avropa varor och i vissa fall tjänster ifrån. Alla våra avtal hittar du här .

Trepartsavtal (förupphandling)

Möjlighet att i entreprenader dra nytta av HBV-avtalen.

Förnyade konkurrensutsättningar

Genomför eller stöttar vid genomförande av förnyade konkurrensutsättningar på våra HBV-avtal.

Utbildningar

Vi erbjuder olika utbildningspaket inom LOU.

Därutöver erbjuder vi mot en ersättning:

Upphandlingskonsulttjänster

Enskilda, skräddarsydda upphandlingar eller konsultation i upphandlingsfrågor.

 

Uppdaterad 2018-05-24