Våra tjänster

Våra tjänster

Vi vill göra det enkelt för våra medlemmar genom våra samordnade ramavtal, upphandlade enligt LOU, som de enkelt och tryggt kan avropa från. Medlemmarna får avtalade priser och dessutom återbäring och volymbonus på sina inköp. Därutöver erbjuder vi rådgivning och stöd i frågor som rör upphandling.

Dynamiskt inköpssystem – DIS

I jämförelse med ramavtalet är dynamiska inköpssystem mer flexibila och ger större möjligheter för de avropsberättigade att köpa de senast utvecklade produkterna och lösningarna. Därför lämpar sig dynamiska inköpssystem särskilt bra på marknader under snabb utveckling.
Fördelar med DIS>>

Förnyade konkurrensutsättningar

Förnyad konkurrensutsättning är ett sätt att avropa på ramavtal. Avrop genom förnyad konkurrensutsättning innebär att leverantörerna i ett ramavtal får möjlighet att på nytt lämna anbud för ett visst kontrakt. 
När kan FKU användas>>

Försäkringsförmedlartjänster

Generellt är försäkringskostnader för våra medlemmar en stor och oförutsägbar kostnad som upplevs gradvis ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker.
Fördelar med att nyttja försäkringsförmedlartjänster>>

HBVs ramavtal

Vi genomför samordnade upphandlingar för varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Vår ambition är att upphandla varor och tjänster med miljömässig hållbarhet och med rätt avtalsenliga priser. 
Alla våra ramavtal hittar du här>>

Information om våra ramavtal och antagna leverantörer hittar du i avtalsboken som uppdateras kontinuerligt.
Senaste versionen av avtalsboken>>

Trepartsavtal

Som inköpare kan det vara svårt att ha total överblick över vilket materialval som entreprenören gör i ett projekt eller i ett årsavtal. Det kan även vara svårt att kontrollera att rätt materialpris har fakturerats. I samband med entreprenader för både årsavtal, skötselavtal och projekt, kan medlemmarna, medlemmars helägda dotterbolag, underkunder samt externa kunders entreprenörer handla på våra ramavtal.
Fördelar med trepartsavtal>>

Upphandlingsstöd för våra medlemmar

Vi erbjuder våra medlemmar upphandlingsstöd med tillämpning av samtliga standardavtal (AB, ABT, ABK, ABFF). Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov.
Så här går det till>>