Reklamation av fakturor via HBV-avtal

Från och med hösten 2018 kommer vi att fakturera våra kunder för försenad betalning. Därför är det extra viktigt att vi får kännedom om eventuella bestridanden och anmärkningar av fakturor som görs direkt till avtalsleverantören på grund av exempelvis reklamation, utebliven eller felaktigt leverans eller i de fall där ni har fått en faktura till fel bolag.
Lämna in en reklamation så fort som möjligt när du har upptäckt ett fel, dock senast inom åtta dagar från fakturadatumet.
Glöm inte att meddela oss när ärendet är löst.

För att förenkla hanteringen av reklamationsärenden, gör så här:

  • Bestrid alltid fakturan direkt till den leverantör som ni beställt varan av.

  • För att kunna betalstoppa fakturan måste ni också meddela oss på HBV samtidigt som ni bestrider fakturan till leverantören. Detta är viktigt eftersom genomfaktureringen sker via oss. 

  • Sätt alltid info@hbv.se som kopiamottagare i e-postmeddelandet när ni skickar ert bestridande av fakturan till leverantören.

  • Meddela alltid oss när ärendet är löst så vi vet att fakturan ska betalas. 

Om vi inte får kännedom inom åtta dagar att ni har bestridit fakturan eller reklamerat den så kommer vi att betala fakturan i enlighet med gällande betalningsvillkor och sedan förvänta oss betalning från er. 

Vi tillämpar debitering av dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:365).

Tveka inte att höra av er till oss med frågor gällande bestridanden av leverantörsfakturor eller våra faktureringsrutiner.

Uppdaterad 2019-05-22

Kontakt