Bli medlem

Bli medlem i HBV

Som medlem i HBV har ni mer än 40 ramavtal och fyra dynamiska inköpssystem (DIS) att avropa från, ni får bonus på köpen och dessutom en återbäring på årets inköp. Bli medlem i HBV, för tillsammans är vi starka och vår totala köparmakt ger oss möjlighet att skapa långsiktigt hållbara affärer.

Medlemsnytta

En upphandling kräver både kompetens och tid. Det gäller att känna till lagändringar, förändrad praxis och veta både sina skyldigheter och rättigheter. Vår samlade erfarenhet och kompetens står till medlemmarnas förfogande och vår uppgift är att underlätta er vardag. Bli medlem i HBV!

Återbäring

Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlem som koncernbolag och entreprenörer som nyttjar våra avtal. Återbäringen är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger och den årliga föreningsstämman fastställer varje år återbäringens storlek samt hur medlen ska förräntas.

Medlemmens återbäring innestår hos HBV i två år. Utbetalningen till medlemmen sker en gång per år vilket är i februari och hela utbetalningen består av återbäringen avseende köp gjorda för två år sen. 2020 utbetalades återbäringen på avrop som gjordes under hela 2017 och 2021 utbetalades återbäring på köp gjorda under hela 2018.

Utöver detta får våra medlemmar även utdelning på sitt insatskapital. Procentsatsen för detta bestäms på årsstämman varje år.

Volymbonus

Våra medlemmar kan dessutom få en volymbonus. Även den baseras på årets inköp som ovan och volymbonusen går med samma utbetalning som återbäringen. Styrelsen i HBV fastställer volymbonusens storlek.

Volymbonusen ligger mellan 1- 1,5 procent beroende på inköpets storlek:

Inköp > 7,5 mkr ger 1 procent
Inköp > 15 mkr ger 1,2 procent
Inköp > 30 mkr ger 1,5 procent