Avtalsnyheter

Utomhusskyltar annonserad på nytt

Den 24 maj 2024 valde HBV att avbryta den pågående upphandlingen 24-144 Skyltar, avtalsområde B – utomhusskyltar, på grund av bristande konkurrens. Nu har detta avtalsområde annonserats på nytt och sista anbudsdag är 2024-09-13.

Omfattning

Upphandlingen 24-144-2 Skyltar avser avtalsområde B, utomhusskyltar, som omfattar leverans av ett brett utbud av standardiserade skyltar, inklusive men inte begränsat till parkeringsskyltar, anvisningsskyltar, varningsskyltar, brandinformationsskyltar, namntavlor och skyltfundament i betong. Det omfattar även specialanpassade skyltar baserade på de avropsberättigades unika grafiska profiler. Antagna leverantörer ska även kunna tillhandahålla expertis och stöd vid inköp av skyltar och skyltning.

Länk till annonserad upphandling>>

Avropsordning

HBV har för avsikt att anta tre leverantörer i rangordning. Vid avrop gällande avtalat sortiment gäller strikt rangordning. För avrop som gäller specifika grafiska skyltlösningar eller skyltar som inte finns i det avtalade sortiment ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas vid avrop från 50 000 kronor (exklusive moms) och uppåt. Beställaren ska då skicka en skriftlig förfrågan till samtliga antagna leverantörer om att delta i den förnyade konkurrensutsättningen.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är snarast möjligt efter slutförd upphandling. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.