Avtalsnyheter

Slutförd upphandling av inomhusskyltar

Floda Systemskylt AB utses till rangordnad etta i avtalsområdet avseende inomhusskyltar i vår upphandling 24-144 Skyltar. Leverantören Skyltar & Märken AB tilldelas platsen som rangordnad tvåa. Nu råder avtalsspärr till och med 7 juni 2024.

HBV har granskat de anbud som inkommit gällande avtalsområde B, utomhusskyltar. Endast en anbudsgivare uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. På grund av bristande konkurrens har vi därför valt att avbryta upphandlingen för detta avtalsområde och annonsera den på nytt inom kort.