Avtalsnyheter

Uppföljningsmöte med Bravida – utredningarna fortsätter

HBV har nyligen hållit ett uppföljningsmöte med leverantören Bravida för att diskutera de pågående utredningarna och kommande åtgärder.

Pågående utredningar

Liana Henjer, affärsområdeschef på Bravida redogjorde för de två utredningar som pågår:

Region Skåne
Utredningen har avslöjat förekomsten av oärliga fakturor inom en av Bravidas enheter i Skåne. Den ansvarige chefen har tagits ur tjänst.

Övergripande utredning
Den övergripande utredningen har hittills inte påvisat några tecken på systematiska felhanteringar eller oärligheter inom Bravida. Det är ännu oklart om en extern part kommer att anlitas för vidare granskning. HBV har bett Bravida presentera en preliminär tidsplan för denna utredning och Liana Henjer kommer att kontakta företagets chefsjurist för att få mer information och därefter återkoppla till HBVs inköpschef Ola Kroon.

Återkoppling och åtgärder

Bravida har inte mottagit några återkopplingar från HBVs medlemmar. Däremot har Enköpings kommun valt att säga upp fyra avtal med Bravida på grund av leveransproblem, inte faktureringsproblem. Kommunikationen mellan parterna gällande detta orsakades av byten av ansvariga kontaktpersoner.

HBVs inköpschef Ola Kroon har bjudit in till ett uppföljningsmöte inom kort och under tiden fortsätter HBV att noggrant analysera och identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida samt granska utmaningar som eventuellt finns i samband med leveranser och tjänster. Vi fortsätter att rapportera löpande om hur situationen utvecklas.

Kontaktuppgifter

Övergripande och generella frågor:
Fredrik Jonsson, Bravida, Chefsjurist, fredrik.jonsson@bravida.se
Lijana Henjer, Bravida, Affärsområdeschef, lijana.henjer@bravida.se
Ola Kroon, HBV, Inköpschef, ola.kroon@hbv.se
Johan Almesjö, HBV, VD, johan.almesjo@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service, Stockholm:
Fredrik Kindstedt, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Vitvaror Stockholm, fredrik.kindstedt@bravida.se
Stefan Fredlund, HBV, Inköpsstrateg Konsultavtal, stefan.fredlund@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service:
Monica Öjeling, Bravida, Avdelningschef Bravida/HNA Storköksservice, monica.ojeling@bravida.se
Mikael Siklund, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Storkök, mikael.siklund@bravida.se
Ida Larsson, HBV, Inköpsstrateg Ramavtal, ida.larsson@hbv.se