På- och avanmälan till våra upphandlingar

På- och avanmälan till våra upphandlingar

HBV är en upphandlande myndighet och våra upphandlingar genomförs enligt LOU – Lag om offentlig upphandling. Vi handlar upp i eget namn, meddelar beslut och ingår ramavtal med antagna leverantörer. Från våra ramavtal kan medlemmar, medlems helägda dotterbolag, underkunder och externa kunder avropa från ramavtalen under förutsättning att de är avropsberättigade. På den här sidan förklarar vi hur det går till att på- och avanmäla sig till en upphandling.

Påanmälan upphandlingar

Gäller endast underkund och extern kund
Underkunder och externa kunder måste påanmäla sig inför varje upphandling för att ha rätt att avropa från ramavtalet. Processen för att bli avropsberättigade (påanmäld) är enkel. Inför kommande upphandlingar skickar vi en blankett för påanmälan via e-post till en utsedd kontaktperson hos er. Blanketten för påanmälan fylls i och skickas till anmalningar@hbv.se.

Avanmälan upphandlingar

Gäller endast medlem
Med strategisk planering inför varje upphandling skapar vi de bästa förutsättningarna för marknadens bästa upphandlingar för långsiktigt hållbara affärer.

Om ni som medlem inte önskar nyttja ett av våra ramavtal är det viktigt att en avanmälan fylls i och skickas in till oss. Om ni inte gör en avanmälan förutsätts att rätten att göra avrop under ramavtalet kommer att användas. Om ni avanmäler er från en upphandling, innebär det att samtliga av era medlems helägda dotterbolag också avanmäls automatiskt.

Gäller endast medlems helägda dotterbolag
En av HBVs godkända medlems helägda dotterbolag har inte rätt att göra en egen separat avanmälan.

Så här gör ni en avanmälan
Inför kommande upphandlingar skickar vi ut ett epostmeddelande till en utsedd kontaktperson hos er. Vill ni inte vara med på den aktuella upphandlingen meddelar ni oss genom att skicka in en avanmälan till avanmalningar@hbv.se.

För att underlätta er administrationen är vi tacksamma om ni förser oss med namnet på den person hos er som utsetts till ansvarig kontaktperson i upphandlingsfrågor. Uppgifterna skickas till info@hbv.se. Märk din epost“Kontaktperson i upphandlingsfrågor.

Intresseanmälan till planerade upphandlingar

Vill ni veta mer om våra planerade upphandlingar, eller anmäla intresse till en upphandling som ännu inte är öppen för påanmälan? Här på sidan hittar ni en blankett för intresseanmälan som ni fyller i och skickar till oss så kontaktar vi er. Registrera er gärna som prenumerant på våra ramavtal i vår avtalskatalog för att alltid få senaste info gällande en specifik upphandling.