Event och webbinarier

Se våra paneldebatter i Almedalen i efterhand

Du som inte hade möjlighet att besöka oss under Almedalsveckan i vårt hus på Trappgatan 17 kan nu se alla våra paneldebatter i efterhand. Vi vill än en gång tacka er alla som besökte oss och deltog i våra samtal.

Länkar till seminarierna

Tisdag 25 juni

Hur påverkar teknikutvecklat inköpsarbete värdet för offentliga verksamheter och medborgare?
Hur kan det offentliga inköpet hjälpa till att bryta systemhotande verksamhet i dagens Sverige?

Onsdag 26 juni

Social hållbarhet i en lokal kontext – hur kan nationella ramavtal stödja detta?
En robust inköpsförmåga för Sverige – vilket är ditt bidrag?
Offentlig upphandling – katalysator för innovation i allmännyttans tjänst?