HBVs interna hållbarhetsarbete

HBVs interna hållbarhetsarbete

Hållbarhet och socialt ansvar är mycket viktigt för oss och för våra medlemmar. HBV strävar efter att vara en god miljörådgivare. Vår ambition är att upphandla varor och tjänster med miljömässig hållbarhet. För att våra miljökrav ska göra skillnad arbetar vi kontinuerligt med att följa upp det interna hållbarhetsarbete som pågår hos oss och externt hos våra leverantörer.

Vår arbetsmiljö ska vara säker, trygg och jämställd, och ledningen ska i samverkan med medarbetarna utforma en bra arbetsmiljö. Varje chef ansvarar för att arbetsuppgifter och arbetsplatsen utformas och vidareutvecklas för att skydda medarbetarna mot ohälsa och olycksrisker samt för att hålla frisknärvaron på en hög nivå.

Vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats med rikt utbyte av tankar och idéer där samtliga medarbetare bidrar till att skapa en god arbetsmiljö och atmosfär i arbetet.

Som medarbetare ska man inte behöva känna sig kränkt eller diskriminerad på arbetsplatsen. Kränkande särbehandling samt om medarbetare utsatts för hot eller våld följs upp i vår medarbetarundersökning.

Vi ser ett systematiskt arbete med arbetsmiljö och hälsa som en lönsam investering för framtiden. Där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är viktiga förutsättningar för att nå resultat. Som ett led i detta arbete erbjuder vi våra medarbetare 5 000 kronor per år i friskvårdsbidrag.