Utvecklingsrådet för Allmännyttans innovationsarena

Tillsammans med representanter från våra medlemmar, medarbetare från Sveriges Allmännytta, Sustainable Innovation i Sverige AB, Ignite Sweden och medarbetare från oss, har vi organiserat utvecklingsrådet för Allmännyttans innovationsarena.

Bistå med kunskap och erfarenhet

Syftet med rådet är att deltagarna ska kunna bistå med kunskap och erfarenhet för att på bästa sätt identifiera innovationsbehovet hos våra medlemmar. Tanken är även att utvecklingsrådet ska stötta i verkställandet av ett proaktivt inköpsarbete. Rådets sammansättning är inte fast utan kan uppdateras inför varje ny innovationscykel.

Följande kriterier har använts vid val av representanter för att delta i utvecklingsrådet:

  • geografisk och storleksmässig spridning
  • personliga egenskaper och roll/funktion hos medlemmen
  • att medlemmen är intresserad av och har egna pilotarenor för innovationer.

Utvecklingsrådet för Allmännyttans innovationsarena träffas cirka fyra gånger per år. Känner du att du har kompetens och erfarenhet som passar i utvecklingsrådet eller vet du någon som skulle kunna bidra med sin kompetens? Kontakta gärna Ville Gruner, enhetschef Affärsutveckling.