Avtalsnyheter

Ahlsells ansökan om överprövning avslås

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i sin dom daterad den 27 maj 2024 att de avslår leverantören Ahlsell Sverige ABs ansökan om överprövning gällande vår upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter.

HBVs upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter överprövades av Ahlsell Sverige AB efter att HBV antagit AllOffice Nordic AB som leverantör. Ahlsell hävdade bland annat att AllOffice och Lyreco Sverige AB, som också lämnat in anbud, hade offererat felaktiga bruttoprislistor och att de inte uppfyllde kraven på antal produkter i ”Övrigt sortiment”. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog denna ansökan om överprövning och ansåg att HBVs utvärdering varit korrekt.

Tidsfristen för att överklaga Förvaltningsrättens dom löper ut den 17 juni 2024.