Avropa från dynamiskt inköpssystem – DIS

Avropa från dynamiskt inköpssystem – DIS

Vi hjälper våra medlemmar och kunder med vägledning vid nyttjande av våra DIS och vi ansvarar även för annonsering och utvärdering.

Handläggningstiden kan skilja sig åt beroende på avtalsområde och omfattning. Vi behöver era underlag i god tid, cirka 3-6 månader innan avtalet ska börja gälla och arbetet med specifika upphandlingar inom DIS är kostnadsfria.

Välj först DIS

Välj det DIS som du vill avropa från genom att klicka på länken för Avloppstjänster, Lås och entrésystem, Pellets, Servicefordon eller Solenergi. Ett nytt fönster öppnas i Mercell TendSign och du kommer till det DIS som du valt.

Instruktioner för beställare

 • Beställaren mejlar till dis@hbv.se med en kort beskrivning om uppdraget.
 • HBV skickar ett uppdragsavtal till beställaren som signerar detta via BankID.
 • HBV skickar aktuellt underlag till beställaren.
 • Bearbetning och administration av underlag i enlighet med uppdragsavtalet.
 • Utkast på upphandling skickas från HBV till beställaren för godkännande.
 • HBV publicerar därefter upphandlingsdokumenten elektroniskt via TendSign.
 • HBV öppnar, kvalificerar och utvärderar anbuden.
 • HBV tar fram tilldelningsbeslut som beställare signerar via BankID.
 • HBV skickar tilldelningsbeslut.
 • Kontrakt tecknas mellan beställare och leverantör.

Tipsa om lokala leverantörer
Tipsa gärna i god tid kompetenta och skickliga lokala leverantörer om att kvalificera sig för våra DIS.

Tilldelning av kontrakt i DIS

 • Samtliga kvalificerade leverantörer ska bjudas in i att lämna anbud. Om det dynamiska inköpssystemet har delats in i flera olika kategorier ska myndigheten bjuda in samtliga leverantörer som godkänts som deltagare inom den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud.
 • Krav och villkor som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen (av DISet) får läggas till i den specifika upphandlingen om så önskas.
 • Utvärderingen får endast ske baserat på de tilldelningskriterier som angivits i upphandlingen av DISet. Angivna tilldelningskriterier får vid behov preciseras närmare.
 • Tidsfristen för att lämna ett anbud är minst tio dagar från det att anbudsinbjudan skickades ut. Tänk på att huvudregeln som gäller i samtliga upphandlingar gäller även gäller för specifika upphandlingar i dynamiska inköpssystem. Den upphandlande myndigheten vid fastställande av tidsfristen måste alltid ta hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna behöver för att utarbeta sina anbud.
 • Efter tilldelningsbeslutet skickats ut löper en frivillig avtalsspärr om tio dagar.
 • De specifika upphandlingarna i dynamisk inköpssystemet måste genomföras helt elektroniskt.