Trepartsavtal

Flödet i trepartsavtal

HBV-anslutna medlemmars, underkunders samt externa kunders entreprenörer kan också handla på HBV-avtalen. Det görs genom trepartsavtal som vi på HBV tar fram åt våra kunder. Därmed säkerställs att varor som kundernas entreprenörer använder sig av har rätt pris, garanti- och övriga villkor.

Två varianter

Tillhandahållande (avrop på HBV-avtal) innebär att den HBV-anslutna kundens entreprenör avropar varor på HBVs avtal och faktura går med överenskommen märkning direkt till kunden.

Förupphandling (köp från HBV-avtal) innebär att ett trepartsavtal tecknas mellan entreprenör, beställare och HBV. Entreprenören avropar varor på HBV-avtal och HBV fakturerar entreprenören för dessa. Entreprenören fakturerar därefter både arbete och varor enligt verifierad kostnad med eller utan påslag.

Beställning av varor

Entreprenören beställer eller hämtar varan direkt hos HBV-leverantören. Vilken HBV-leverantör som ska användas framgår av förfrågningsunderlaget eller anvisas vid avtalsstart. 

Fakturering

HBV fakturerar entreprenören löpande allt eftersom varorna levereras.

För varor gäller ett av följande (framgår av förfrågningsunderlag eller kontrakt):
A. Procentuellt påslag erhålls enligt förfrågningsunderlag.
B. Procentuellt påslag enligt anbud.
C. Inget påslag erhålls.

Uppdaterad 2020-05-18


Trepartsavtal -
allt du behöver veta!

Fördelar

Lågt materialpris

Rätt materialpris vid ÄTA-arbeten

Möjlighet att styra materialval

Mindre entreprenörer får samma leveransvillkor som större

Enklare att utvärdera vid upphandling