Trepartsavtal

Flödet i trepartsavtal

HBV-anslutna medlemmars, medlemmars helägda dotterbolag, underkunders samt externa kunders entreprenörer kan också avropa på HBV-avtalen. Det görs genom ett trepartsavtal.


Två varianter

Trepartsavtalet tecknas mellan HBV, medlem och entreprenör. Entreprenören avropar varor på HBV-avtal och HBV fakturerar entreprenören för dessa. Entreprenören fakturerar därefter medlemmen för arbete och vara enligt verifierad kostnad, med eller utan påslag. En entreprenör har inte rätt att avropa varor på HBVs ramavtal för någon annan part än till en medlem.

Tillhandahållande är en variant till trepartsavtal. Medlemmen beställer varor via HBV-avtal som sedan installeras och monteras av entreprenören. HBV fakturerar medlemmen för varor och entreprenören fakturerar medlemmen för tjänsten. Information om tillämpning av detta förfarande måste finnas med redan vid upphandling av entreprenör.

Beställning av varor

Entreprenören beställer varor hos anvisad leverantör, enligt de avtalsvillkor som finns beskrivna för det specifika ramavtalet och enligt trepartsavtalet. För att tillämpa trepartsavtalet ska alla kundtyper vara avropsberättigade på respektive ramavtal som önskas avropas ifrån.

Läs mer om påanmälan här>>
Läs mer om avanmälan här>>

Fakturering

HBV fakturerar entreprenören löpande med 30 dagars betalningsvillkor allt eftersom varorna levereras. Entreprenören fakturerar sedan er som medlem, för vara och tjänst med eventuellt påslag enligt nedan:

• Fastslaget procentuellt påslag erhålls.
• Entreprenör får procentuellt påslag enligt lämnat anbud.
• Inget påslag erhålls, utan allt ingår i timarvode eller enhetspris.

Råd och stöd

HBVs regionansvariga affärsutvecklare ger er råd och stöd hur ni på bästa sätt kan nyttja trepartsavtal och vilka regler som gäller.
Läs mer>>

Uppdaterad 2022-06-22


Trepartsavtal -
allt du behöver veta!

Fördelar

Lågt materialpris

Rätt materialpris vid ÄTA-arbeten

Möjlighet att styra materialval

Mindre entreprenörer får samma leveransvillkor som större

Enklare att utvärdera vid upphandling