Upphandlingsstöd för våra medlemmar

Vi erbjuder våra medlemmar upphandlingsstöd med tillämpning av samtliga standardavtal (AB, ABT, ABK, ABFF). Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov.

Upphandlingsstöd

Enligt LOU kan en inköpscentral som HBV arbeta på olika sätt. Exempelvis kan inköpscentralen upphandla ramavtal som andra upphandlande myndigheter kan avropa från, eller genomföra upphandlingar som ombud för upphandlande myndigheter. Gemensamt för dessa situationer är att HBVs tjänster inte behöver upphandlas, eftersom det finns ett särskilt undantag i LOU för anlitande av inköpscentraler. I stället kan en upphandlande myndighet vända sig direkt till HBV för att få hjälp med sina inköp.

Behov av upphandlingsstöd?

Vår ambition är att hjälpa så många medlemmar som möjligt. Om ni har behov av upphandlingsstöd fyller ni i anmälningsblanketten ”Önskemål om hjälp med upphandlingsstöd” som finns på vår hemsida och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se.

Det här ingår i uppdraget

I uppdraget ingår framtagande av:

  • upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag
  • annonsering
  • kvalificering och utvärdering
  • tilldelning och framtagande av avtal.

Arvode

För upphandlingar enligt AB, ABT och ABK är arvodet 70 000 kronor per upphandling. För upphandling av inre- och yttre fastighetsskötsel enligt ABFF är arvodet 90 000 kronor per upphandling.

För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 timmar, till exempel vid nybyggnationer eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än enstegsförfarande/öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling, baserat på 1 100 kronor per timme.

Vid samordnad upphandling med exempelvis kommun eller annan upphandlande myndighet tillkommer 10 000 kronor per upphandling. HBV använder Mercell TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen.

Eventuella tilläggsuppdrag

Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemmen:

  • Kontraktsmöte/startmöte: 1 500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1 100 kronor per timme).
  • Mall för förnyad konkurrensutsättning (om det tillämpas i upphandling).

Samtliga priser är angivna exklusive moms.