Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna gällande på- och avanmälan. Saknar du en fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig.

1. Varför behöver vi avanmäla oss?   

HBVs målsättning är att erbjuda våra medlemmar marknadens mest attraktiva avtal. För att påverka anbudsgivarna och alltså leverantörer på rätt sätt samt erbjuda transparens enligt LOU i våra upphandlingar, måste vi specificera behov och efterfrågan kvantitativt vilket ger leverantörer rätt förutsättningar att lämna attraktivare anbud.

2. Vad innebär det om vi avanmält oss men ångrar oss och ändå vill köpa på avtalet?

Enligt LOU omfattas endast de som förtecknats i förfrågningsunderlaget som avropsberättigade. Har man avanmält sig är man inte med i denna förteckning och väljer man att då nyttja avtalet ses det som en direktupphandling, vilket kan komma att strida mot LOU.

3. Hur informerar HBV om en kommande upphandling?

Vi skickar ut ett mejl till våra medlemmar och kunder cirka en månad före planerad annonsering av aktuell upphandling. Mejlet innehåller information om en eller flera upphandlingar som är på gång.

Är ni osäkra på om ni får dessa utskick, skicka ett mejl till info@hbv.se och skriv att ni vill ha våra utskick om på- och avanmälningar. Anmäl gärna en funktionsbrevlåda som mottagare av dessa mejl.

Vi presenterar också våra planerade och kommande upphandlingar här på hemsidan i toppnavigeringen under rubriken ”Pågående upphandlingar”, där kan ni alltid se vad som ligger i upphandlingsplaneringen.

4. Vad innebär det om vi inte har avanmält oss och under perioden får ändrade planer och vill genomföra en egen upphandling?

Vi påför inget tvång att använda avtalet, däremot påverkas framtida upphandlingar negativt om leverantörers förväntningar på anbudet inte införlivas. Det blir med andra ord svårare att åstadkomma framtida attraktiva avtal som gynnar er och övriga medlemmar och kunder.

Om antagen leverantör har rätt till skadestånd för utebliven vinst beror delvis på hur mycket den uppskattade volymen i avtalet minskar. Det är därför viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar.

5. Om man inte är medlem i HBV, vad gäller då?

Våra medlemmars underkunder samt externa kunder måste anmäla sig till våra upphandlingar för att ha rätt att avropa. Påanmälan måste inkomma till HBV innan den specifika upphandlingen annonseras.

Vi skickar ut ett mejl till alla underkunder och externa kunder cirka en månad innan en upphandling annonseras. Mejlet innehåller information om en eller flera upphandlingar som är på gång.

Är ni osäkra på om ni får dessa utskick, skicka ett mejl till info@hbv.se och skriv att ni vill ha våra utskick om på- och avanmälningar. Anmäl gärna en funktionsbrevlåda som mottagare av dessa mejl.

Är ni inte underkund eller extern kund än, men vill bli, kan ni ta kontakt med våra regionansvariga. Här hittar ni kontaktuppgifter till dem. Filtrera genom att klicka i ”Regionansvariga”.

6. Vi har behov av butik i närheten vid brådskande ärenden – kan vi vara med?

Vi förstår att det inom vissa upphandlingsområden är viktigt med en butik i närområdet. Detta gäller särskilt för vissa, till exempel brådskande arbeten. Vi försöker ofta anpassa våra upphandlingar så att det är möjligt med någon typ av regionala anbud. Är man med på en av våra upphandlingar och denna inte resulterar i en tilldelning som betyder att en butik finns i närområdet, bedömer vi att det ändå är förenligt med avtalet att nyttja ramavtalet för planerade arbeten och sedan köpa det akuta behovet från ett annat avtal med en lokal butik.