Aktuellt från HBV

Här hittar du information om det senaste som händer på HBV och våra medlemsbolag. 


 1. Ökad medlemsnytta

  Nu har det nya affärssystemet varit igång i några veckor och vi märker redan av effekten av att ha ett mer effektivt system vilket gynnar er medlemmar på fler än ett sätt. Ni kommer få möjlighet att kunna se vad som beställs på artikelnivå och våra upphandlare kommer kunna få fram ett ännu säkrare underlag till kommande upphandlingar. Ni får även en bättre översikt på fakturorna från oss i och med att ni alltid får med leverantörsfakturan som en bilaga och alltså kan se beställningsunderlaget.

 2. Pappersfakturor ett tag framöver

  På grund av vissa driftproblem vid implementeringen av vårt nya affärssystem, har vi varit tvungna att skicka ut ett antal pappersfakturor via vanlig post. Vissa av dessa fakturor kan ha kortare betalningstid än vad ni är vana vid. Vi beklagar detta och hoppas på överseende och att ni har möjlighet att betala dessa i tid trots detta.

 3. Nytt röravtal efter årsskiftet

  Nu har Högsta Förvaltningsdomstolens beslut kommit i upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Domstolen valde tyvärr att inte ge prövningstillstånd angående den dom som Kammarrätten i Stockholm meddelat.

 4. FAQ fakturering

  Har du frågor eller funderingar gällande efaktura och/eller fakturering? Titta gärna på vår sida FAQ fakturering där de vanligaste frågorna med svar finns.

  Vanliga frågor:

  Varför får vi fakturor på papper?
  Vi har fått en faktura till fel bolag, hur gör vi?
  Varför får vi två fakturor?
  Varför saknas vår referens på fakturan?
  Vad måste jag uppge vid beställning? etc

 5. Välkommen till Upphandlingsdagen!

  Dagen vänder sig till dig som ansvarar för eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor på våra medlemsbolag i hela landet. Möt våra intressanta gästföreläsare som informerar om viktig och aktuell information inom upphandlingsområdet. Säkra din plats och anmäl dig redan idag!

 6. Nytt nummer av HBV-magasinet

  Nu har tredje numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 7. Fakturaflödet igång

  HBVs fakturaflöde är nu flyttat till det nya affärssystemet och kundfakturor har återigen börjat att skickas ut.

  Vissa brister har identifierats och dessa åtgärdas löpande.

  Var gärna extra uppmärksamma på våra fakturor ett tag framöver då vi har upptäckt vissa problem med exempelvis öresavrundning samt felaktiga rabatter.
  Med anledning av ett distributionsproblem vid överflytten av vårt fakturaflöde har vi tvingats skriva ut fakturor i pappersformat och skicka dessa till er. Då dessa fakturor ställdes ut för en tid sedan är betalningstiden något kortare än de vanliga 30 dagarna. Felet som låg till grund för det är åtgärdat och ska inte uppkomma igen. Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende med detta under en övergångsperiod.

  -----------------------------------
  Texten uppdateras löpande om vi upptäcker fler felaktigheter.

 8. Saknar du fakturor?

  HBV håller för närvarande på att flytta över fakturaflödet till det nya affärssystemet. Med anledning av detta har inga fakturor skickats de senaste dagarna.

  Flödet kommer inom kort slås på igen och kundfakturorna kommer återigen börja skickas.

  Vi beklagar detta och hoppas att ni har överseende under denna korta period.

 9. Rättsprocessen är äntligen över!

  HBV har vunnit överprövningen av Avfallshanteringsprodukter 17-113, anbudsområde A-F. HBV vann målet i Förvaltningsrätten men leverantören som förlorade valde att överklaga till Kammarrätten. I början av september kom positivt besked från Kammarrätten om att de inte beviljar leverantören prövningstillstånd. Ramavtalen inom avtalsområde A–F börjar därför gälla 2017-09-15.

 10. Nu trycker vi på knappen!

  HBV kommer under september månad byta affärssystem. Vårt nuvarande system implementerades tidigt 1990-tal och den tekniska miljön håller nu på att fasas ut av IBM vilket innebär att vi måste byta system. Det nya systemet heter Visma Business. Den nya lösningen kommer i förlängningen ge oss en utökad möjlighet att priskontrollera fakturorna samt tillhandahålla mer detaljerad statistik till medlemsbolagen och våra kunder.

 11. Förlängt avtal Elfordon

  HBV har valt att förlänga avtalet gällande Elfordon 14-127 till och med 2018-01-31. Ramavtalen omfattar leverans av elfordon samt elfordon med hybridteknik, anpassade i första hand som arbetsfordon att använda till och från samt inom bostadsområden och parker.

 12. Nytt avtal Biogas

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Biogas 17-146. Avtalet är begränsat till de medlemsbolag som anmält sig till att vara avropsberättigade. Avtalet består av två anbudsområden och har en antagen leverantör. Avtalstiden gäller från och med 2017-10-01 kl. 06.00 till och med 2019-10-01 kl. 06.00 med möjlighet till förlängningar där den sammanlagda avtalstiden maximalt kan bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 13. Kunskapsdag LOU i Malmö

  Säkra din plats och anmäl dig redan idag till HBVs träff i Malmö den 19 september där vi fördjupar oss i den nya lagen om offentlig upphandling och dess för- och nackdelar. Per-Ola Bergqvist från Foyen Advokatfirma kommer att reda ut begreppen kring regeln om "eller likvärdig" och dess tillämpning i rättspraxis. Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB kommer att berätta om sina utmaningar med den nya lagstiftningen och representant från Advokatfirman Kahn Pedersen talar om avtalsfrågor i offentlig upphandling.

 14. Skaala i konkurs

  Skaala Fönster och Dörrar AB har idag fredagen den 25 augusti 2017 informerat HBV om att de har lämnat in en konkursansökan till Tingsrätten. För ytterligare frågor kontakta ansvarig upphandlare, Stefan Fredlund.

 15. Välkommen tillbaka Jonas!

  Jonas Löfgren, tidigare anställd på HBV 2015-2016, har glädjande nog valt att komma tillbaka och började den 14 augusti som upphandlingskonsult. Jonas har stor erfarenhet av LOU och har arbetat som upphandlare sedan 2011. Han kommer närmast från Solna stad som entreprenadupphandlare.

 16. Ny medarbetare

  Ville Gruner började den 7 augusti som ny upphandlingskonsult. Ville kommer närmast från inköpscentralen Sinfra (f.d. Värmek) där han i fyra år arbetat med offentlig upphandling inom energibranschen. I grunden är han byggingenjör med inriktning på energi och energieffektivisering inom fastigheter. En stark kraft för värdetillväxt hos HBVs alla medlemsbolag! Välkommen Ville!

 17. Rättsprocess gällande Avfallshanteringsprodukter fortsätter

  Överprövningen av Avfallshanteringsprodukter 17-113 anbudsområden A-F pågår fortfarande. HBV vann överprövningen i Förvaltningsrätten. De ansåg att HBV gjort en korrekt bedömning som uteslöt den anbudslämnande leverantör som inte inkommit med en korrekt sanningsförsäkran.

 18. Ny upphandling Elkraft 18-134-2

  HBV kommer att göra en ny upphandling av elkraft för de medlemsbolag som missade att anmäla sig till årets upphandling som annonserades under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 6 september. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 19. HBV söker prejudicerande dom

  HBV har beslutat att skicka in ett överklagande till Högsta Förvaltningsdomstolen gällande upphandlingen av Rörmaterial 16-104. Detta eftersom att HBV, enligt Kammarrätten i Stockholm, inte hade rätt att använda sig av hänvisningar till RSK-nummer i den aktuella upphandlingen.

 20. Sommar och sol

  Jag har nu varit igång i min roll som VD för HBV i snart två månader. Två intensiva och mycket spännande månader, då jag har besökt en hel del av er medlemmar för att lyssna in era tankar och funderingar. Fler intressanta möten står på tur nu i sommar och under hösten vilket jag ser mycket fram emot.

 21. Ny upphandling av Styr- och reglerutrustning 17-118

  HBV har påbörjat en ny upphandling av Styr- och reglerutrustning 17-118. Upphandlingen kommer att omfatta både varor och tjänster. Varor som kommer att ingå är: webb-DUCar, temperaturgivare, prognosmottagare, motordrivna ställdon till schuntventiler etc.

 22. Biogas 17-146 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Biogas 17-146. Upphandlingen avser leverans av biogas till angivna leveransområden för föranmälda bolag/myndigheter. Sista anbudsdag är 2017-08-14. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 23. HBV-magasinet juni 2017

  Nu har andra numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 24. Möbler och heminredning

  HBV har påbörjat upphandlingen av ett nytt ramavtalsområde, Möbler och heminredning 17-135. Upphandlingen kommer att vara rangordnad och omfatta exempelvis sängar och madrasser, soffor, bord, stolar, lampor och mattor för hemlika miljöer.

 25. Dyrare vitvaror med ny kemikalieskatt

  Riksdagen har beslutat att införa en kemikalieskatt från och med den 1 juli 2017 på produkter som innehåller skadliga flamskyddsmedel. I praktiken innebär det att vitvaror som väger 40 kilo eller mer blir 320 kronor dyrare exklusive moms, det vill säga 400 kronor dyrare totalt.

 26. Annonsering Elkraft 18-134

  HBV har annonserat upphandlingen av Elkraft 18-134. Upphandlingen avser elkraft för föranmälda bolag/myndigheter. Sista anbudsdag är 2017-07-05. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 27. Förlängt avtal Eldningsolja och diesel 14-139

  HBV har valt att förlänga avtalet gällande Eldningsolja och diesel 14-139 till och med 2018-05-31. Avtalet är rikstäckande och OKQ8 är antagen som enda leverantör. Avtalet kan ej förlängas ytterligare. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 28. Ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145

  HBV påbörjar ny upphandling av IMD produkter och tjänster 17-145. Upphandlingen kommer att vara rikstäckande och omfattar vattenmätare, elmätare, värmemängdsmätare, temperaturgivare, insamlingsenheter samt centralt system för mätinsamling som webbtjänst.

 29. Ny upphandling av Biogas 17-146

  HBV påbörjar arbetet med en ny upphandling av Biogas 17-146. Upphandlingen kommer att omfatta leverans av gas till de städer där gasnätet är i bruk. Ramavtalet kommer att vara uppdelat i två ramavtalsområden, där man antingen kan köpa enbart biogas eller en blandning av biogas och naturgas.

 30. Ny upphandling Energi, vatten och miljöoptimering 17-136

  HBV planerar för ny ramavtalsupphandling gällande optimering av fastigheters energi- och vattenförbrukning samt miljöförbättrande åtgärder. Upphandlingen är indelad i olika anbudsområden för varor och montage. Exempel på varor som kan komma att ingå i upphandlingen; strålsamlare, duschslangar, duschhandtag, förskruvningar, läckagevarnare, termostat för radiatorer, dagvattenfilter och 9 V batterier för brandvarnare. Enhetspriser för montage/utbyte av ovan nämnda varor samt utbyte av komfortfilter bakom radiator samt spisfläktfilter och/eller dagvattenfilter. Enhetspris för montering av trådlös rumstemperaturgivare.

 31. Ny chef Administrativa avdelningen

  Maria Moniér Melin är sedan den 15 maj ny administrativ chef på HBV. Maria kommer närmast från en tjänst som tf VD på ett shared service företag i Stockholm. Hon har även arbetat som ekonomichef, verksamhetsutvecklare och business controller i tidigare anställningar.

 32. Välkommen till medlemsträffar

  Tillsammans med vår avtalsleverantör Electrolux kommer vi att presentera avtalen inom vitvaror, storköks- och tvättstugeutrustning. Deltagarna kommer att få ta del av produktnyheter, energispartips och andra fördelar med Electrolux som avtalsleverantör.

 33. Rapport från stämman 2017

  Ett HBV i stark medvind och förnyelse stod i fokus på årets HBV-stämma på Clarion Hotel Post i ett soligt och vackert Göteborg den 4 maj. Tack till alla som deltog! Vi var totalt 59 personer från 25 medlemsbolag.

 34. Ny medlem Strängnäs Fastighets AB

  Vi hälsar Strängnäs Fastighets AB välkommen som ny medlem! Totalt är vi nu 332 medlemmar.

 35. Årsredovisning 2016

  HBV presenterar sin årsredovisning för 2016.

 36. Välkommen till stämman!

  Vi hälsar våra medlemmar välkomna till årets föreningsstämma i Göteborg den 4-5 maj. Vår nye VD Johan Almesjö kommer att finnas på plats och berätta om sina tankar och idéer om hur HBV kan vara verktyget som stärker den goda offentliga affären och på så vis bidrar till ökad medlemsnytta. Det kommer även att informeras om verksamhetsåret samt val till styrelse och andra förtroendeposter.

 37. Ny upphandling Elkraft 18-134

  Välkommen att delta i HBVs samordnade upphandling för Elkraft 18-134 som annonseras under maj månad. Tidigaste leveransstart är 1 januari 2018. Önskar ni delta i upphandlingen ska anmälan vara HBV tillhanda senast 28 april 2017. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 38. Nytt avtal Balkonginglasning 17-155

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Balkonginglasning 17-155. Det nya avtalet gäller från och med 2017-05-15 till och med 2019-05-14. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 39. Nytt avtal Avfallshanteringsprodukter 17-113 avtalsområde G-J

  HBV har delvis slutfört ramavtalsupphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 17-113, avtalsområde G-J. Anbudsområdena A-F är tyvärr föremål för överprövning. Det nya avtalet, avtalsområde G-J gäller från och med 2017-04-11 till och med 2019-04-10. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

 40. Brandskydd 15-120 förlängs

  Ramavtalet avseende Brandskydd 15-120 förlängs och gäller till och med 2018-09-30 med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 41. Nytt avtal Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140

  HBV har nu slutfört ramavtalsupphandlingen av Köksförnyelse och inredningssnickerier 16-140. Det nya avtalet gäller från och med 2017-04-01 till och med 2019-03-31. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Bengt Tibäck.

 42. Kakel och Klinker i ny upphandling

  HBVs ramavtal Kakel och Klinker 14-156 utgår efter avtalstidens slut 2017-05-31. Produkter som avropats via detta avtal kommer att ingå i den nya upphandlingen av Byggmaterial 17-123 med planerad avtalsstart 2018-03-01. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 43. HBV slutar med pappersfakturor

  HBV kommer under våren 2017 att byta affärssystem. Det nya systemet kommer ge oss en mer modern och effektiv fakturahantering. I och med detta byte och HBVs ständiga strävan efter minskad miljöpåverkan kommer vi att upphöra att skicka fakturor i pappersformat. Fakturorna kommer istället att skickas till våra kunder som Svefaktura alternativt som bifogad pdf-fil via epost.

 44. Prövningstillstånd beviljat Rörmaterial 16-104

  HBV förlorade upphandlingen av Rörmaterial 16-104 i Förvaltningsrätten. De menade att det inte var tillåtet att hänvisa till RSK-nummer såsom man hade gjort i upphandlingen och att upphandlingen därför måste göras om.

 45. HBV-magasinet mars 2017

  Nu har första numret av HBV-magasinet för 2017 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 46. Rekrytering Administrativ chef

  Nu söker vi en ny Administrativ chef till Allmännyttans inköpscentral. Placering är på huvudkontoret i Stockholm. I nära samarbete med VD och ledningsgruppen arbetar du med att utveckla företaget och dess resultat, ansvarar för företagets budget samt är strategiskt stöd till VD. I denna rekrytering samarbetar vi med företaget People360 AB.

 47. Ny upphandling av Byggmaterial 17-123

  HBV kommer inom kort påbörja upphandlingen av ramavtal gällande Byggmaterial 17-123. Avtalet kommer att omfatta byggmaterial, inredning, trävaror, träskivor, rumskomplettering, redskap/verktyg, gipsskivor, fästdon, beslag och golvmaterial. Avtalet kommer att vara regionsindelat och rangordnat upp till 100.000 kronor, därefter gäller förnyad konkurrensutsättning. Kommuner, kommunala bolag och förbund är välkomna att anmäla sig till denna upphandling.

 48. Vinnarna i HBVs tävling på Juroday

  De lyckliga vinnarna i HBVs tävling på Juroday blev Charlotte Jonasson och Rebecka Andraey! De vinner varsin biljett till den avslutande banketten under kvällen. Tävlingen bestod av att svara på frågan hur många miljoner HBVs avtal gällande Vitvaror omsatte år 2016.

 49. Balkongrenovering 17-157 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkongrenovering 17-157.
  Sista anbudsdag är 2017-04-10. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 50. Styr- och Reglerutrustning förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Styr- och Reglerutrustning 14-118 till och med 2017-09-30. Ramavtalet omfattar produkter och tjänster för styr och reglering av inomhusklimat. Ansvarig upphandlare är Mårten Kempe.

 51. Balkonginglasning 17-155 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Balkonginglasningar 17-155.
  Sista anbudsdag är 2017-03-20. Planerad avtalsstart är 2017-05-15. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 52. Elmaterial och belysning 15-103 förlängs

  HBV förlänger ramavtalet gällande Elmaterial och belysning 15-103 till och med 2018-04-30. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 53. Förrådsväggar 14-138 förlängs

  HBV har valt att förlänga ramavtalet gällande Förrådsväggar 14-138 till och med 2018-04-30. Avtalet omfattar förrådsväggar och tillhörande dörrar med olika låsningsalternativ samt garage-/cykelburar, med eller utan montering.

 54. Ulf Nyqvist ny tf VD

  Ulf Nyqvist, tidigare VD på AB Botkyrkabyggen, tar på styrelsens uppdrag över rollen som tillförordnad VD från och med den 15 februari. Ewa Flood, administrativ chef och tf VD på HBV, flyttar tillbaka till de sörmländska skogarna utanför Katrineholm till sommaren. Hon har därför sagt upp sig och arbetar sin sista dag på HBV den 30 maj 2017.

 55. Rapport från Hållbara dagar

  45 representanter från 25 medlemsbolag deltog i HBVs seminarium Hållbara dagar i Stockholm den 6–7 februari. 14 av HBVs avtalsleverantörer fanns på plats med en minimässa som visade deras produkter och tjänster. Ulf Lindblom, affärschef HBV, inledde med att presentera HBV och verksamhetsåret 2016. Han informerade om att 15 nya ramavtal skrevs under det gångna året.

 56. Nytt avtal Måleriprodukter 17-124

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen gällande Måleriprodukter 17-124. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden där anbudsområde A är rikstäckande rangordnat och anbudsområde B är rangordnat per län. Avtalstiden gäller från och med 2017-02-01 till och med 2019-01-31 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar.

 57. Avfallshanteringsprodukter 17-113 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Avfallshanteringsprodukter 17-113. Sista anbudsdag är 2017-03-06. Planerad avtalsstart är 2017-04-01.

 58. Nytt avtal Garageportar inklusive montage

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Garageportar inklusive montage 17-129. Avtalet är rikstäckande och rangordnat inom avtalsområde A, B och C, inom avtalsområde D gäller förnyad konkurrensutsättning. Avtalstiden gäller från och med 2017-02-01 till och med 2019-01-31 med möjlighet till ett (1) års förlängning maximalt två (2) gånger. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 59. Nytt avtal Vitvaror 15-101

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Vitvaror del A 15-101. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-21 till och med 2019-01-20 med möjlighet till ett (1) års förlängning maximalt två (2) gånger. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra (4) år. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

 60. Ny medlem Överkalix

  Vi hälsar Överkalix kommun välkommen som ny medlem! Totalt är vi nu 331 medlemmar.

 61. Ny Avtalsbok Januari 2017

  Nu finns HBVs Avtalsbok - Januari 2017 tillgänglig.

 62. Ny medlem

  Vi hälsar Flens kommunfastigheter välkommen som ny medlem i HBV! Totalt är vi nu 330 medlemmar.

 63. Nytt avtal Tvättstugeutrustning 17-102 Anbudsområde A

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Tvättstugeutrustning 17-102 Anbudsområde A. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-16 till och med 2019-01-15 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 64. Nytt avtal Järnhandelsvaror

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Järnhandelsvaror 16-122. Avtalet är länsindelat och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-13 till och med 2019-01-12 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Elin Erwid.

 65. Förlängda ramavtal

  HBV har valt att förlänga följande ramavtal: Byggmaterial 14-123, Rör och fastighetsförnödenheter 12-104, Inredningssnickerier 12-106 och Köksförnyelse 12-140.

 66. HBV vann vitvarumålet

  Kammarrätten dömer till HBVs fördel avseende upphandling av vitvaror. De avslår Förvaltningsrättens dom på alla punkter. Ett av de längsta överprövningsärenden i svensk rättshistoria kan äntligen läggas till handlingarna.

 67. Dörrar 15-105 förlängs

  HBVs ramavtal gällande Dörrar 15-105 förlängs och gäller till och med 2017-12-31 med möjlighet till ytterligare en förlängning på ett år. Ansvarig upphandlare Ludvig Prebner.

 68. Säkerhetsdörrar 15-111 förlängt

  HBVs ramavtal gällande Säkerhetsdörrar 15-111 förlängs och gäller till och med 2017-12-31 med möjlighet till ytterligare en förlängning på ett år. Ansvarig upphandlare Ludvig Prebner.

 69. Elkraft 17-134 klart

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Elkraft 17-134. Avtalstiden gäller från och med 2017-01-01 till och med 2020-12-31. Upphandlingen är indelad i 13 anbudsområden. En leverantör är antagen per anbudsområde. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 70. God Jul 2016

  Istället för julkort skänker HBV en gåva till Läkare utan Gränsers verksamhet. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation med världen som arbetsfält. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

 71. Avtal gällande Kontorsmaterial förlängs

  HBVs ramavtal gällande Kontorsmaterial 14-115 förlängs och gäller till och med 2018-04-30. Avtalet omfattar kontorsmaterial såsom papper, block, pennor, pärmar, mappar, kuvert med tryck, tillbehör och förbrukningsvaror för kontorsmaskiner.

 72. Nya foldrar om Fönsteravtalen

  Två nya foldrar gällande HBVs ramavtalsupphandling av Fönster 15-141 (komposit, aluminium samt renovering) och 16-141 (trä/aluminium samt träfönster) har tagits fram för att ge våra medlemsbolag en tydlig sammanfattning av de nya avtalen.

 73. Avtal med SAPS utgår

  SAPS avtal för Vitvaror 15-101 del C gällande installation och service gäller till och med 2016-12-31 och utgår sedan.

 74. Välbesökt HBV-träff i Karlstad

  HBVs regionansvariga Dan Sundberg (region mitt) och Gustav Lundin (region väst) arrangerade den 17 november en träff inom fyra viktiga ramavtalsområden Tvättutrustning, Vitvaror, Elmaterial och Tvättmedelsdosering.

 75. Ny Avtalsbok - december 2016

  Nu finns HBVs Avtalsbok - december tillgänglig.

 76. HBV-magasinet december 2016

  Nu har fjärde numret av HBV-magasinet för 2016 kommit. Där hittar du aktuell information om våra avtal och pågående upphandlingar.

 77. Nytt avtal Tvättmedelsdosering

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Tvättmedelsdosering 16-154. Avtalet är rikstäckande och rangordnat. Avtalstiden gäller från och med 2016-12-01 till och med 2018-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Martina Everskog.

 78. Garageportar 17-129 annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Garageportar 17-129. Sista anbudsdag är 2017-01-09. Planerad avtalsstart är 2017-02-01. Ansvarig upphandlare är Ludvig Prebner.

 79. Dom Rörmaterial 16-104 överklagas

  Nu har domen i överprövningen på upphandlingen av Rörmaterial 16-104 kommit från Förvaltningsrätten. HBV förlorade och domslutet blev att upphandlingen måste göras om. Förvaltningsrätten anger i skälen att HBVs hänvisning till RSK-nummer inte är tillåtet eftersom en hänvisning till ett märke endast får ske i undantagsfall enligt 6 kap 4 § LOU,

 80. Avtal utgår

  Elektroskandia Sverige ABs avtal för Vitvaror 15-101 del C gällande installation och service gäller till och med
  2016-12-31 och utgår sedan.

 81. HBVs VD slutar

  Åsa Sundqvist Olsson, VD sedan 2009 har sagt upp sig från HBV. Nu börjar rekryteringen av en ny VD till Allmännyttans inköpscentral. Styrelsen har utsett Ewa Flood som tillförordnad VD från den 1 december 2016 till dess att HBVs nya VD är på plats. Ewa har arbetat som administrativ chef på HBV sedan 2011.

 82. Tvättstugeutrustning annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Tvättstugeutrustning, anbudsområde A 17-102. Sista anbudsdag är 2016-12-19. Planerad avtalsstart är 2017-01-01. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 83. HBV föreläser på SP i Borås

  Stefan Fredlund och Gustav Lundin från HBV föreläser på temadagarna Ett bättre byggande - rätt och fel i byggandet ur ett byggnadsfysikaliskt perspektiv. Dagarna arrangeras av Statens provningsanstalt (SP) den 15-16 november 2016 i Borås.

 84. Garageportar försenad

  HBVs upphandling av Garageportar är tyvärr försenad. Planerad avtalsstart är den 1 februari 2017. Befintligt avtal för Garageportar går ut till årsskiftet och vi rekommenderar er att lägga eventuella beställningar innan dess för att garantera leverans innan det nya avtalet är på plats. Vi beklagar det inträffade och arbetar så hårt vi kan för att få det nya avtalet på plats så snart som möjligt.

 85. Järnhandelsvaror annonserat

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Järnhandelsvaror 16-122. Sista anbudsdag är 2016-12-12. Planerad avtalsstart är 2017-01-01. Upphandlingen omfattar järnhandelsvaror såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, förnödenheter samt personligt skydd.

 86. Nytt avtal Park- och lekplatsutrustning del A

  HBV vann överprövningen av Park- och Lekplatsutrustning 16-114 del A Lekplatsutrustning (produkter för lekplatser för små och större barn samt parkmöbler) i Förvaltningsrätten. Målet överklagades till Kammarrätten som nu meddelat att de inte kommer att ta upp målet för prövning. Det nya avtalet gäller från och med 2016-12-01 till och med 2018-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar.

 87. Måleriprodukter annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen gällande Måleriprodukter 17-124. Sista anbudsdag är 2016-12-07. Planerad avtalsstart är 2017-02-01. Upphandlingen är rangordnad och indelad i två anbudsområden. Ansvarig upphandlare är Lasse Lundmark.

 88. HBV rekryterar upphandlingskonsult

  HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med 180 ramavtal hjälper vi dagligen våra medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster. Nu söker vi en upphandlingskonsult inom bygg och fastighet.

 89. Elkraft annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Elkraft 17-134. Sista anbudsdag är 2016-11-30. Upphandlingen avser elkraft för föranmälda bolag/myndigheter. Ansvarig upphandlare är Sandra Sedig.

 90. Ramavtalen för Inredningssnickerier och Köksförnyelse förlängt

  Tilldelningsbeslutet för Köksförnyelser och inredningssnickerier 16-140 fattades den 21 mars 2016, men upphandlingen har tyvärr blivit föremål för överprövning. I väntan på laga kraft vunnen dom har nuvarande avtal, Inredningssnickerier 12-106 och Köksförnyelse 12-140, förlängts genom direktupphandling med befintliga leverantörer till och med 2016-12-31. Samma avtalsvillkor och priser gäller.

 91. Sök stöd för renovering och energieffektivisering

  Från den 1 oktober 2016 finns stöd att söka för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Under 2016 har regeringen avsatt 800 miljoner kronor för detta och föreslår 1 miljard kronor årligen till år 2020.

 92. Rapport från Upphandlingsdagen 2016

  Årets Upphandlingsdag hölls den 19 oktober på World Trade Center i Stockholm och lockade 78 personer. Temat var hur man utvecklar den goda offentliga affären. Dagen innehöll flera tillfällen att nätverka med kollegorna i branschen. Det var en inspirerande och lärorik dag för medlemmar som arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor. Tack alla som deltog!

 93. HBVs Föreningsstämma 2017

  HBVs föreningsstämma 2017 äger rum i Göteborg den 4-5 maj. Reservera datumen redan nu i din kalender.

 94. Nya medlemmar

  Vi hälsar Laxå kommunfastigheter AB och Karlshamns kommun välkomna som nya medlemmar i HBV.

 95. HBV-träffar i region Norr

  Janne Sunnari, HBVs regionansvarig i Norr arrangerar två träffar i Norr med temat energibesparing och energieffektivisering. Du kommer att få tips och råd hur du smartast investerar i energieffektiviseringsområden såsom solel, belysning laddningsstationer för elbilar. På träffarna medverkar även HBVs avtalsleverantör Rexel Sverige AB, antagen som rangordnad etta på ramavtalet gällande Elmaterial och belysning 15-103.

 96. Rör och fastighetsförnödenheter förlängt

  Ramavtalet gällande Rörmaterial och Fastighetsförnödenheter 12-104 har förlängts och gäller till och med 2016-10-31. Ansvarig upphandlare är Jonas Löfgren.

 97. HBV beviljas prövningstillstånd

  HBV har beviljats prövningstillstånd hos Kammarrätten avseende Förvaltningsrättens dom i vitvarumålet. Förvaltningsrättens dom kan skada offentlig upphandling framöver om den får ligga fast och dessutom bygger den på påstådda brister som är direkt felaktiga. HBV är glada men inte förvånade över prövningstillståndet.

 98. Upphandlingsdagen 2016

  Välkommen till HBVs Upphandlingsdag 2016, ett arrangemang för anställda hos våra medlemsbolag samt kommuner och kommunala bolag. Lär dig mer om hur du utvecklar den goda offentliga affären. Vi fokuserar på hållbara, innovativa och rättssäkra upphandlingar. Ta del av senaste nytt från HBV och träffa dina kollegor i branschen och utbyt erfarenheter.

 99. Upphandlingen av Fönster klart

  HBV har slutfört ramavtalsupphandlingen av Fönster
  16-141, anbudsområde A-E. Avtalstiden gäller från och med 2016-10-01 till och med 2018-09-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Ansvarig upphandlare är Stefan Fredlund.

 100. Tvättmedelsdosering annonserad

  HBV har annonserat ramavtalsupphandlingen av Tvättmedelsdosering 16-154.
  Sista anbudsdag är 2016-10-31.

Uppdaterad 14 mars 2017