Avtalsnyheter

HBV utreder leverantörsrelationen med Bravida

Med anledning av de senaste dagarnas utveckling kring företaget Bravida och rapporter om överfakturering, agerar HBV nu snabbt för att hantera de utmaningar som har uppstått. Vi prioriterar transparenta och effektiva åtgärder för att säkerställa att våra avtal och leveranser uppfylls på ett korrekt sätt.

HBV har nu startat ett detaljerat analysarbete för att identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida. Vi genomför även en djupgående granskning av våra avtal där Bravida är antagen leverantör för att kartlägga eventuella utmaningar som uppstått i samband med leveranser och tjänster.

HBV kommer att ta direkt kontakt med Bravida för att inleda en konstruktiv dialog och diskutera de aktuella utmaningarna. Vi utvecklar även en kommunikationsplan för att säkerställa att våra medlemmar och kunder är informerade om de åtgärder vi vidtar och hur planen framåt ser ut.

Företaget Bravida har kommenterat händelserna i ett pressmeddelande och tillsatt en grundlig utredning. Läs mer här>>