Avtalsnyheter

Park- och stadsmiljö – ny granskning av anbud

HBV har beslutat att återkalla tilldelningsbeslutet avseende upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö, del B – Parkmöbler av återvunnet material, som meddelades den 22 mars 2024. Vi kommer nu att granska de inkomna anbuden på nytt och återkomma med ett nytt tilldelningsbeslut inom kort.

Mer information om upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö hittar du här>>.