Avtalsnyheter

Ny upphandling av inomhus- och utomhusskyltar

HBV har annonserat upphandlingen 24-144 Skyltar som syftar till att tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av skyltar för inomhus- och utomhusbruk. Via detta ramavtal kommer HBV erbjuda ett brett sortiment av standardskyltar såsom P-skyltar, anvisningsmärken, varningsmärken, brandskyltar, betongfundament till skyltar, namntavlor etc. Sista anbudsdag är 2024-05-14 och vår målsättning är att kunna erbjuda ett nytt ramavtal från och med mitten av juni 2024.

Omfattning

Upphandlingen 24-144 Skyltar är indelad i två avtalsområden som kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Ramavtalet omfattar:

A. Inomhusskyltar
Omfattar alla typer av skyltning som används inomhus, såsom i trapphus, kontorsutrymmen och andra inomhusmiljöer. Exempel på sådana skyltar är till exempel namnskyltar, informationstavlor, anslagstavlor och liknande skyltlösningar.

B. Utomhusskyltar
Omfattar skyltning för utomhusbruk, inklusive parkeringsskyltar, anvisningsskyltar, områdesmärken, påbudsmärken, varningsskyltar, tilläggsskyltar, och tillbehör som vepor och skyltfundament i betong. I detta område ingår även tjänster som montage, grundläggande grafisk design, och administrativ hjälp med ansökan om bygglov.

Avropsmodell

Avropsordning är rangordning där avrop i första hand ska ske från den leverantör som rangordnats som nummer ett.

I följande fall ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas, där samtliga antagna leverantörer inom avtalsområdet ska tillfrågas:

  • avrop av 15 skyltar eller fler som gäller specifika grafiska skyltlösningar
  • avrop av ett större antal skyltar under längre avropstid utifrån beställarens specifika önskemål, såsom skyltprogram och/eller skyltar utifrån beställarens grafiska profil (exempelvis beställarens egna mått, färger, logotyp, design och utformning)
  • avrop av produkter som inte finns inom avtalat sortiment.

Avtalstid

Planeras avtalsstart är 2024-06-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.