Avtalsnyheter

Första mötet med Bravida genomfört – utredningen fortsätter

HBV har nyligen hållit sitt första möte med leverantören Bravida. Som tidigare meddelats har företaget påbörjat en intern utredning med stöd av en extern jurist efter Region Skånes polisanmälan. Ett fortsatt möte är planerat till fredagen den 26 april.

Vi på HBV fortsätter att noggrant analysera och identifiera eventuella avvikelser i fakturaflödet med Bravida. Vi granskar också eventuella utmaningar som kan ha uppstått i samband med leveranser och tjänster.

Bravida ser allvarligt på situationen och uppmanar företag som har stött på liknande problem att kontakta dem för ytterligare dialog.

Kontaktuppgifter

Övergripande och generella frågor:
• Fredrik Jonsson, Bravida, Chefsjurist, fredrik.jonsson@bravida.se
• Lijana Henjer, Bravida, Affärsområdeschef, lijana.henjer@bravida.se
• Ola Kroon, HBV, Inköpschef, ola.kroon@hbv.se
• Johan Almesjö, HBV, VD, johan.almesjo@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service, Stockholm:
• Fredrik Kindstedt, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Vitvaror Stockholm, fredrik.kindstedt@bravida.se
• Stefan Fredlund, HBV, Inköpsstrateg Konsultavtal, stefan.fredlund@hbv.se

Avtalsfrågor kopplat till ramavtalet 24-136 Storköksinstallationer och service
• Monica Öjeling, Bravida, Avdelningschef Bravida/HNA Storköksservice, monica.ojeling@bravida.se
• Mikael Siklund, Bravida, Avdelningschef Tvätt och Storkök, mikael.siklund@bravida.se
• Ida Larsson, HBV, Inkösstrateg Ramavtal, ida.larsson@hbv.se

HBV fortsätter att rapportera löpande hur situationen med Bravida utvecklar sig.