Avtalsnyheter

Park- och stadsmiljö klart för avrop 8 april

Vi är glada att kunna presentera ramavtalet 24-115 Park- och stadsmiljö som träder i kraft den 8 april. Ramavtalet erbjuder ett noggrant utvalt sortiment av högkvalitativa, hållbara och naturvänliga produkter som är tillverkade för att skapa trivsamma offentliga miljöer.

Omfattning

Ramavtalet 24-115 för Park- och stadsmiljö omfattar totalt sex avtalsområden. HBV har emellertid återkallat tilldelningsbeslutet för del B, som gäller parkmöbler av återvunnet material, för att genomföra ytterligare granskning av de inkomna anbuden. Vi återkommer snart med mer information angående detta.

Varje avtalsområde har utvärderats och tilldelats separat och HBV har antagit följande leverantörer i rangordning.

A. Parkmöbler
1. Söve AB
2. Lekolar AB
3. Cado AB
4. HAGS Aneby AB
5. KOMPAN Sverige AB

C. Cykelställ
1. Blidsbergs Mekaniska AB
2. HAGS Aneby AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

D. Papperskorgar och askkoppar
1. HAGS Aneby AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

E. Smarta papperskorgar
1. EWF ECO AB
2. Hitsa AB

F. Grillar
1. Tressport och Lek AB
2. Widala AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Söve AB

Några av nyheterna är att både cykeltak och cykelgarage har lagts till i det utvärderade sortimentet för avtalsområde C – Cykelställ för denna avtalsperiod. Dessutom erbjuds nu möjligheten att avropa källsorteringskärl inom avtalsområde D – Papperskorgar och askkoppar.

Avropsordning

Inom avtalsområde A – Parkmöbler och C – Cykelställ har beställaren möjlighet att tillämpa förnyad konkurrensutsättning när speciella behov uppstår, som inte täcks av Prislista 1. Det kan till exempel vara specialdesignade lösningar såsom trädbänkar (bänkar placerade runt träd), flexibla alternativ med varierande material och/eller förankringsmöjligheter. I dessa fall ska antagna leverantörer inom angivet avtalsområde få möjlighet att lämna nya anbud enligt förfrågan, med de villkor som anges i ramavtalet.

Kravställning

I upphandlingen har HBV ställt följande krav på produkterna i respektive avtalsområde.

A. Parkmöbler

 • Produkterna ska vara av trä och/eller metall.
 • Bänkbord/picknickbord får vara tillverkade av trä/metall eller skivor av HPL, HDPE eller annat liknande material.
 • Produkterna erbjuds i minst tre av de vanligast förekommande kulörerna för produkten.


C. Cykelställ

 • Cykelställ ska vara tillverkade av ytbehandlat stål, antingen galvaniserat eller varmförzinkat.
 • Cykelpollare får ej bestå av skarpa kanter.
 • Det ska finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
 • Väggar i cykeltak/garage ska vara av metall eller trä.


D. Papperskorgar och askkoppar

 • Om inget annat anges för specifik produkt i prisbilagan ska
 • material för papperskorgar och askkoppar vara av stål, plåt eller
 • aluminium.
 • Materialet ska vara ytbehandlat, antingen genom galvanisering, varmförzinkning eller pulverlackering.
 • Produkterna ska vara avsedda för utomhusbruk och vara vädertåliga.


E. Smarta papperskorgar

 • Papperskorgen ska vara solcellsdriven med möjlighet till kommunikation via webbläsare eller app.
 • Papperskorgen ska innefatta inbyggd och automatisk kompaktor som komprimerar skräpet i papperskorgen.
 • Storleken på papperskorgen får ej överstiga 130 cm höjd och 70 cm bredd.
 • Kärlvolym ska vara minst 100 liter och ha en kapacitet om minst 350 liter.
 • Produkterna erbjuds i minst tre av de vanligast förekommande kulörerna för produkten.


F. Grillar

 • Grillar ska vara utrustade med justerbara galler som är säkrade från stöld.
 • Grillen ska ha höj- och sänkbart galler med avstånd från bottenplatta till galler mellan 12-15 cm.
 • Gallret ska vara rostfritt och grillen ska vara anpassad för användning med kol.
 • Grillar ska vara möjliga att förankra med nedgrävning eller ytmontering, gjutning, bultning, markplatta för bjälklag eller fristående, alternativt vara så pass tunga (minst 100 kg) att de inte kan förflyttas med enkelhet.
 • Grillarnas form kan vara rektangulära eller runda.

Avtalstid

Avtalstiden är 2024-04-08 – 2026-04-07 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.