Avtalsnyheter

Nytt tilldelningsbeslut för parkmöbler av återvunnet material

Den 22 mars 2024 återkallade HBV tilldelningsbeslutet avseende upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö, del B, parkmöbler av återvunnet material på grund av att utvärderingen behövde ses över på nytt. Nu har ett nytt tilldelningsbeslut skickats ut till samtliga leverantörer och avtalsspärr råder till och med 29 april 2024.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. KOMPAN Sverige AB
2. San Sac AB
3. Nola Industrier AB

I de övriga avtalsområden som omfattas av ramavtalet 24-115 Park- och stadsmiljö har HBV antagit följande leverantörer:

A. Parkmöbler
1. Söve AB
2. Lekolar AB
3. Cado AB
4. HAGS Aneby AB
5. KOMPAN Sverige AB

C. Cykelställ
1. Blidsbergs Mekaniska AB
2. HAGS Aneby AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

D. Papperskorgar och askkoppar
1. HAGS Aneby AB
2. KOMPAN Sverige AB
3. San Sac AB
4. Nola Industrier AB
5. SMEKAB AB

E. Smarta papperskorgar
1. EWF EKO AB
2. Hitsa AB

F. Grillar
1. Tressport och Lek AB
2. Widala AB
3. KOMPAN Sverige AB
4. Söve AB

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A, C–F är 2024-04-08–2026-04-07. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.