Pågående upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och våra medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har vi närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier. En sammanställning av pågående upphandlingar hittar du här på sidan.

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

25-140 Köks- och förvaringslösningar
Annonseras i september/oktober 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-09-23.
Planerad avtalsstart är 2025-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Ida Larsson.

24-144 Skyltar
Annonseras i början av april 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-03-28.
Planerad avtalsstart är 2024-06-10.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.
Läs mer>>

Annonserade upphandlingar 

24-115 Park- och stadsmiljö
Sista anbudsdag är 2024-03-03.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.
Länk till annonserad upphandling>>

RFI – Tvättstugeutrustning
Sista svarsdag är 2024-02-19.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
Länk till annonserad RFI>>

24-117 Trädgårdsmaterial och växter
Sista anbudsdag är 2024-02-21.
Planerad avtalsstart är 2024-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Tim Lundgren.
Länk till annonserad upphandling>>

24-136 Storköksinstallationer och service
Sista anbudsdag är 2024-02-21.
Planerad avtalsstart är 2024-04-06.
Ansvarig inköpsstrateg är Ida Larsson.
Länk till annonserad upphandling>>

Upphandlingar under utvärdering

24-130 Luftfilter
Sista anbudsdag var 2024-02-11.
Planerad avtalsstart är 2024-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Helin Mårtensson.

24-193 Försäkringsförmedling Hemförsäkring
Sista anbudsdag var 2024-02-04.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.

24-192 Risk-, säkerhet- och skadeförebyggande arbete
Sista anbudsdag var 2024-01-28.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.

24-191 Skadehantering
Sista anbudsdag var 2024-01-16.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.

24-190 Försäkringsförmedling Företagsförsäkring
Sista anbudsdag var 2024-01-21.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.

Tilldelade upphandlingar

24-112 Dörrar, enbart leverans
Avtalsspärr råder till och med 2024-02-22.
HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 19-111 Säkerhetsdörrar till och med 2024-03-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Överprövade upphandlingar

24-111 Dörrar, inklusive montage
Leverantören Svenska Skydd AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm.
Avtalsspärren löpte ut 2024-02-12.
HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 19-111 Säkerhetsdörrar till och med 2024-03-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

24-108 Städmaterial och hygienprodukter
Leverantören Ahlsell Sverige AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.