Pågående upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och våra medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har vi närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier. En sammanställning av pågående upphandlingar hittar du här på sidan.

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

25-102 Tvättstugeutrustning
Annonseras i september 2024.
Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-08-30.
Planerad avtalsstart är 2025-01-16.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.
Läs mer>>

25-126 Storköksutrustning
Annonseras i oktober 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-10-20.
Planerad avtalsstart är 2025-04-27.
Ansvarig inköpsstrateg är Ida Larsson.
Läs mer>>

25-124 Måleriprodukter
Annonseras i september 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-08-30.
Planerad avtalsstart är 2025-02-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.
Läs mer>>

24-103 Elmaterial och belysning samt laddinfrastruktur
Annonseras i juni 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är förlängd till och med 2024-06-12.
Planerad avtalsstart är 2024-12-18.
Ansvarig inköpsstrateg är Amar Al-Djaber.
Läs mer>>

24-154 Tvättmedelsdosering
Annonseras i augusti 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-07-26.
Planerad avtalsstart är 2024-12-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Tim Lundgren.
Läs mer>>

25-140 Köks- och förvaringslösningar
Annonseras i september/oktober 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-09-23.
Planerad avtalsstart är 2025-04-01.
Kontakta gärna ansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl eller ansvarig inköpsstrateg Ida Larsson om du önskar vara referensperson för kommande upphandling.

24-114 Lekplats- och sportutrustning
Annonseras i augusti 2024.
Sista dag för på- och avanmälan är 2024-08-02.
Planerad avtalsstart är 2024-12-01.
Kontakta gärna ansvarig affärsutvecklare Katarina Björndahl eller ansvarig inköpsstrateg Maria Nyquist om du önskar vara referensperson för kommande upphandling.
Läs mer>>

24-193 Försäkringsförmedling Hemförsäkring
Annonseras inom kort.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.

Annonserade upphandlingar 

24-142 Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans
Sista anbudsdag är 2024-06-25.
Planerad avtalsstart är 2024-10-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Helin Mårtensson.
Länk till annons>>

Upphandlingar under utvärdering

25-134 Elkraft
Sista anbudsdag var 2024-06-02.
Planerad avtalsstart är 2025-01-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Johan Wimmergren.

Tilldelade upphandlingar

24-144 Skyltar
Avtalsspärr råder till och med 2024-06-07.
Planerad avtalsstart är 2024-06-10.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.

Överprövade upphandlingar

24-111 Dörrar, inklusive montage
Förvaltningsrätten i Stockholm avslog leverantören Svenska Skydd ABs ansökan om överprövning. Nu råder avtalsspärr till och med 2024-06-20 och först när den löpt ut kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer.
Ansvarig inköpsstrateg är Ida Larsson.

24-108 Städmaterial och hygienprodukter
Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade i sin dom daterad den 27 maj 2024 att de avslår leverantören Ahlsell Sverige ABs ansökan om överprövning gällande vår upphandling 24-108 Städmaterial och hygienprodukter. Nu råder avtalsspärr till och med 2024-06-07.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.