Pågående upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och våra medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har vi närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier. En sammanställning av pågående upphandlingar hittar du här på sidan.

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

24-117 Trädgårdsmaterial och växter
Annonseras i månadsskiftet november/december.
Sista dag för på- och avanmälan är 2023-11-13.
Ansvarig inköpsstrateg är Tim Lundgren.
Läs mer>>

24-115 Park- och stadsmiljö
Annonsering planerad till hösten/vintern 2023.
Planerad avtalsstart 2024-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.

24-108 Städmaterial och hygienprodukter
Annonsering planerad till november 2023.
Planerad avtalsstart 2024-04-01.
Sista dag för på- och avanmälan är 2023-10-20.
Ansvarig inköpsstrateg är Maria Nyquist.
Läs mer>>

Försäkringsförmedlartjänster, hemförsäkring och andra försäkringsrelaterade tjänster
Annonsering planerad till oktober 2023.
Planerad avtalsstart i mars 2024.
Sista dagen för på- och avanmälan är 2023-09-14.
Ansvarig inköpsstrateg är Alexandra Hægerstrand Björkman.
Läs mer>>

24-155 Balkonginglasning
Annonsering planerad till oktober 2023.
Planerad avtalsstart är 2024-01-01.
Sista dagen för på- och avanmälan har förlängts till och med 2023-09-24.
Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
Läs mer>>

Annonserade upphandlingar 

23-111-2 Dörrar, inklusive montage
Sista anbudsdag är 2023-10-31.
HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 19-111 Säkerhetsdörrar till och med 2023-12-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
Länk till annonserad upphandling>>

23-112-2 Dörrar, enbart leverans
Sista anbudsdag är 2023-10-31.
HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal avseende befintligt ramavtal 19-111 Säkerhetsdörrar till och med 2023-12-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.
Länk till annonserad upphandling>>

Upphandlingar under utvärdering

23-125-2 Markvårdsmaskiner, del E – Bogserade sopmaskiner
Sista anbudsdag var 2023-09-24.
Planerad avtalsstart snarast möjligt.
Ansvarig inköpsstrateg är Tim Lundgren.

23-181 Vitvaruinstallationer och service
Sista anbudsdag var 2023-07-03.
Befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – installation och service är förlängt till och med 2023-11-30.
Ansvarig inköpsstrateg är Stefan Fredlund.

Tilldelade upphandlingar

För närvarande har HBV inga tilldelade upphandlingar.

Överprövade upphandlingar

För närvarande har HBV inga överprövade upphandlingar.