Pågående upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har vi närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier. En sammanställning av pågående upphandlingar hittar du här på sidan.

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

23-173 Fönster- och dörrtillbehör
Annonseras i januari 2023.
Planerad avtalsstart är 2023-03-01.
Sista dagen för på- och avanmälan är 2022-12-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylénius.
Läs mer>>

Annonserade upphandlingar 

23-125 Markvårdsmaskiner
Planerad avtalsstart 2022-06-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage
Sista anbudsdag är 2022-12-23.
Planerad avtalsstart 2023-03-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylénius.
Länk till annons>>

23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans
Sista anbudsdag är 2022-12-23.
Planerad avtalsstart 2023-03-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylénius.
Länk till annons>>

Upphandlingar under utvärdering

För närvarande har HBV inga upphandlingar som utvärderas.

Tilldelade upphandlingar

22-107 Ramavtal Entreprenad – Byggservice
Avtalsspärr löper ut 2022-12-05.
Planerad avtalsstart 2023-01-01 – 2023-06-30.
Ansvarig inköpsstrateg är Angelica Centerhag.

23-111 Säkerhetsdörrar, inklusive montage
Avtalsspärr löper ut 2022-12-08.
Planerad avtalsstart 2023-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

23-112 Säkerhetsdörrar, enbart leverans
Avtalsspärr löper ut 2022-12-08.
Planerad avtalsstart 2023-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Överprövade upphandlingar

För närvarande har HBV inga överprövade upphandlingar.