Pågående upphandlingar. Hand på ett tangentbord. HBV-Magasinet visar en sida med pågående upphandlingar

Pågående upphandlingar

HBV genomför som allmännyttans inköpsfunktion samordnade upphandlingar på varor och i vissa fall tjänster. Upphandlingarna genomförs enligt LOU och våra medlemmar kan avropa från avtalen direkt utan att göra en egen upphandling. För närvarande har vi närmare 200 avtal inom närmare 50 kategorier. En sammanställning av pågående upphandlingar hittar du här på sidan.

Upphandlingar öppna för på- och avanmälan

23-181 Vitvaruinstallationer och service
Annonsering planerad till april 2023.
Befintligt ramavtal är giltigt till och med 2023-08-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.
Läs mer>>

23-167 Avloppsspolning och slamsugning
Strategiarbete pågår.
Annonsering planerad till april 2023.
Befintligt ramavtal är giltigt till och med 2023-09-30.
Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.
Läs mer>>

23-155 Balkonginglasningar
Annonsering planerad till april 2023.
Planerad avtalsstart är 2023-05-19.
Sista dagen för på- och avanmälan är 2023-03-31.
Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.
Läs mer>>

Annonserade upphandlingar 

För närvarande har HBV inga annonserade upphandlingar.

Upphandlingar under utvärdering

23-139 Förrådslösningar – enbart leverans
Sista anbudsdag är 2023-02-24.
Planerad avtalsstart snarast möjligt efter tilldelning.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylenius.

23-171 Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage
Sista anbudsdag var 2022-12-23.
Planerad avtalsstart 2023-03-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylénius.

23-172 Fönster och fönsterdörrar i komposit – enbart leverans
Sista anbudsdag var 2022-12-23.
Planerad avtalsstart 2023-03-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylénius.

23-125 Markvårdsmaskiner
Sista anbudsdag var 2023-01-24.
Planerad avtalsstart 2023-06-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Tilldelade upphandlingar

HBV har för närvarande inga tilldelade upphandlingar.

Överprövade upphandlingar

23-111 Säkerhetsdörrar, inklusive montage
Leverantören Svenska Skydd AB har ansökt om överprövning hos förvaltningsrätten gällande HBVs beslut om att avbryta upphandlingen.
Planerad avtalsstart 2023-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

23-112 Säkerhetsdörrar, enbart leverans
Leverantören Svenska Skydd AB har ansökt om överprövning hos förvaltningsrätten gällande HBVs beslut om att avbryta upphandlingen.
Planerad avtalsstart 2023-04-01.
Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.