25-126 Storköksutrustning

Omfattning

Ramavtalet omfattar storköksutrustning och är indelat i fyra avtalsområden:

A. Tillagning
B. Beredning
C. Kyl- och frysförvaring
D. Diskutrustning och rengöring

Ramavtalet är rikstäckande. Varje avtalsområde utvärderas och tilldelas separat och HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Annonsering

Annonsering av upphandlingen 25-126 Storköksutrustning är planerad till oktober 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-10-20.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2025-04-27. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.