24-154 Tvättmedelsdosering

Omfattning

Ramavtalet omfattar rikstäckande leverans av kemisk-tekniska produkter för doseringsutrustning samt doseringsutrustning inklusive installation och service, för tvättmaskiner i flerbostadshus (tvättstugor).

Annonsering

Upphandlingen 24-154 Tvättmedelsdosering är planerad att annonseras i augusti 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-07-26.

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.