25-124 Måleriprodukter

Omfattning

Ramavtalet omfattar måleriprodukter, tapeter och måleriredskap.

Annonsering

Annonsering av upphandlingen 25-124 Måleriprodukter är planerad till september 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-08-30.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2025-02-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.