25-102 Tvättstugeutrustning

Omfattning

Ramavtalet omfattar tvättstugeutrustning för flerfamiljshus och allmänna tvättstugor inom kategorierna tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, tillbehör och reservdelar samt installation av dessa. 

Annonsering

Annonsering av upphandlingen 25-102 Tvättstugeutrustning är planerad till september 2024. Sista dag för på- respektive avanmälan är 2024-08-30.

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2025-01-16. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.