Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Avbrutna upphandlingar av dörrar

Avbrutna upphandlingar av dörrar

Efter att ha granskat de inkomna anbuden har HBV konstaterat att det endast finns en eller inga anbudsgivare som uppfyller samtliga krav som HBV ställt i de båda upphandlingarna 23-112-2 Dörrar, enbart leverans och 23-111-2 Dörrar, inklusive montage.

HBV har därför beslutat att avbryta upphandlingarna på grund av bristande konkurrens. Så snart den tio dagar långa avtalsspärren har löpt ut kommer upphandlingarna att annonseras på nytt under nya namn; 24-111 Dörrar, inklusive montage samt 24-112 Dörrar, enbart leverans.

Park- och stadsmiljö – RFI annonserad

Park- och stadsmiljö – RFI annonserad

En Request For Information, RFI, är nu annonserad inför den planerade upphandlingen 24-115 Park- och stadsmiljö. Genom denna RFI önskar vi få insikter om marknadens erbjudande inom detta avtalsområde och se hur leverantörerna kan möta behoven hos våra 390 medlemmar. Sista svarsdag är 2023-11-30.

Vi efterfrågar kommentarer och synpunkter gällande bland annat:

• avtalsområdena; parkmöbler och grillar, cykelställ och cykeltak/garage, papperskorgar och askkoppar, smarta avfallskärl/papperskorgar och parkmöbler av återvunnet material

• leveranstid

• kravställning gällande transporter

• kravställning gällande ytbehandling

• kravställning gällande hållbarhetsmaterial.

Vi ser fram emot en bred och informativ respons från leverantörer för att säkerställa en framgångsrik kommande upphandling innehållande de bästa möjliga produkterna inom park- och stadsmiljö. Sista svarsdag är 2023-11-30. Den nya upphandlingen är planerad att annonseras under första kvartalet 2024.
Länk till annonserad RFI>>

Befintligt ramavtal 20-115 Park- och stadsmiljö är giltigt till och med 2024-03-31. Läs mer>>

Nytt ramavtal för Vitvaruinstallationer och service till årsskiftet

Nytt ramavtal för Vitvaruinstallationer och service till årsskiftet

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal med antagna leverantörer till och med 2023-12-31 gällande befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – Installation och  service. Det nya ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service börjar sedan att gälla från och med 2024-01-01. Några avtalsområden i Stockholmsområdet är dock föremål för överprövning och i några avtalsområden kommer HBV att övergå till förhandlat förfarande eftersom det inte inkom några giltiga anbud.

Omfattning

Det nya ramavtalet 23-181 Vitvaruinstallationer och service omfattar två tjänsteområden:

A – Installationer
B – Service

I tjänsteområde A ska antagna leverantörer avropa produkter för beställarens räkning via HBVs befintliga ramavtal 21-101 Vitvaror samt 22-110 Köksfläktar och installation och framtida ramavtal för vitvaror och köksfläktar.

Varje tjänsteområde är sedan geografiskt indelat i 49 olika avtalsområden vilket gör att ramavtalet totalt omfattas av 98 avtalsområden som utvärderats och tilldelats separat.

Ramavtalet kan även komma att omfatta installation och service av tvättstugeutrustning enligt överenskommelse.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. Avrop ska i första hand ske från den leverantör som rangordnats som nummer ett inom aktuellt avtalsområde.

Antagna leverantörer

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A1 Installation – Stockholms län, Norr
1. Bravida Sverige AB
2. Movator AB
3. Elon Group AB

A3 Installation – Stockholms stad, Norr samt Ekerö
1. Movator AB 
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A6 Installation – Uppsala län
1. Upplands Vitvaruservice AB
2. Elon Group AB

A7 Installation – Södermanlands län
1. Elon Group AB
2. Garantgruppen AB

A8 Installation – Östergötlands län, Öst
1. Elon Group AB

A9 Installation – Östergötlands län, Väst
1. Elon Group AB

A10 Installation – Jönköpings län, Norr
1. Elon Group AB

A11 Installation – Jönköpings län, Syd 
1. Elon Group AB

A12 Installation – Kronobergs län
1. Elon Group AB

A13 Installation – Kalmar län, Norr
1. Elon Group AB

A14 Installation – Kalmar län, Syd
1. Elon Group AB

A15 Installation – Gotlands län
1. Elon Group AB

A16 Installation – Blekinge län
1. Bravida Prenad AB
2. SAPS Service Management AB
3. Elon Group AB

A17 Installation – Skåne län, Nordväst
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. Movator AB

A18 Installation – Skåne län, Sydväst
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Movator AB
3. Elon Group AB

A19 Installation – Skåne län, Nordost
1. Bravida Prenad AB
2. Elon Group AB

A20 Installation – Skåne län, Sydost
1. Movator AB
2. Elon Group AB

A21 Installation – Skåne län, Mellersta
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Elon Group AB
3. Bravida Prenad AB

A22 Installation – Hallands län
1. Elon Group AB
2. SAPS Service Management AB
3. Västkustens hushållsservice AB

A23 Installation – Västra Götalands län, Norr
1. Movator AB
2. Elon Group AB

A24 Installation – Västra Götalands län, Syd
1. Billingens Hushållsservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A25 Installation – Göteborgs stad, Nordost
1. Movator AB 
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A26 Installation – Göteborgs stad, Väst
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A27 Installation – Göteborgs stad, Centrum
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A28 Installation – Göteborgs stad, Hisingen
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A29 Installation – Värmlands län, Norr
1. Elon Group AB

A30 Installation – Värmlands län, Syd
1. Elon Group AB

A31 Installation – Örebro län
1. Elon Group AB
2. TW Service i Örebro AB

A32 Installation – Västmanlands län
1. Elon Group AB

A33 Installation – Dalarnas län, Norr
1. Elon Group AB

A34 Installation – Dalarnas län, Syd
1. SAPS Service Management AB
2. Elon Group AB
3. Falu Vitvaruservice AB

A35 Installation – Gävleborgs län, Norr
1. Elon Group AB

A36 Installation – Gävleborgs län, Syd
1. Elon Group AB

A37 Installation – Västernorrlands län, Ost
1. Elon Group AB

A38 Installation – Västernorrlands län, Mitt
1. Elon Group AB

A39 Installation – Västernorrlands län, Syd
1. Elon Group AB

A40 Installation – Jämtlands län, Norr
1. Elon Group AB

A42 Installation – Västerbottens län, Väst
1. Elon Group AB

A43 Installation – Västerbottens län, Mitt
1. Elon Group AB

A44 Installation – Västerbottens län, Ost
1. Elon Group AB
A45 Installation – Norrbottens län, Väst
1. Elon Group AB

A46 Installation – Norrbottens län, Ost
1. Elon Group AB

A47 Installation – Norrbottens län, Syd
1. Elon Group AB

A48 Installation – Norrbottens län, Nord
1. Elon Group AB

A49 Installation – Norrbotten/Västerbotten
1. Elon Group AB

B1 Service – Stockholms län, Norr
1. Norrorts Vitvaruservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

B6 Service – Uppsala län
1. Upplands Vitvaruservice AB
2. Elon Group AB

B7 Service – Södermanlands län
1. Garantgruppen AB
2. Elon Group AB

B9 Service – Östergötlands län, Väst
1. Elon Group AB 

B10 Service – Jönköpings län, Norr
1. Best Hushållsservice Aktiebolag
2. Elon Group AB

B11 Service – Jönköpings län Syd
1. Best Hushållsservice Aktiebolag
2. Elon Group AB

B12 Service – Kronobergs län
1. Elon Group AB

B14 Service – Kalmar län, Syd
1. Elon Group AB

B16 Service – Blekinge län
1. Bravida Prenad AB
2. SAPS Service Management AB

B17 Service – Skåne län, Nordväst
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. SAPS Service Management AB

B18 Service – Skåne län, Sydväst
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. SAPS Service Management AB
3. Elon Group AB

B19 Service – Skåne län Nordost
1. Bravida Prenad AB
2. Elon Group AB

B20 Service – Skåne län Sydost
1. Elon Group AB

B21 Service – Skåne län Mellersta
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. Garantgruppen AB

B22 Service – Hallands län
1. SAPS Service Management AB
2. Västkusten hushållsservice 
3. Elon Group AB

B23 Service – Västra Götalands län, Norr
1. Elon Group AB

B24 Service – Västra Götalands län, Syd
1. Billingens Hushållsservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Garantgruppen AB

B25 Service – Göteborgs stad, Nordost
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B26 Service – Göteborgs stad, Väst
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B27 Service – Göteborgs stad, Centrum
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B28 Service – Göteborgs stad, Hisingen
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B29 Service – Värmlands län, Norr
1. Elon Group AB

B30 Service – Värmlands län Syd
1. Svensk Vitvaruteknik AB
2. Elon Group AB

B31 Service – Örebro län
1. Svensk Vitvaruteknik AB
2. Elon Group AB

B32 Service – Västmanlands län
1. Elon Group AB

B33 Service – Dalarnas län Norr
1. Elon Group AB

B34 Service – Dalarnas län Syd
1. SAPS Service Management AB
2. Elon Group AB
3. Falu Vitvaruservice AB

B35 Service – Gävleborgs län, Norr
1. Elon Group AB

B36 Service – Gävleborgs län, Syd
1. Elon Group AB

B42 Service – Västerbottens län, Väst
1. Elon Group AB

B43 Service – Västerbottens län, Mitt
1. Elon Group AB

B44 Service – Västerbottens län, Ost
1. Elon Group AB

B45 Service – Norrbottens län, Väst
1. Elon Group AB

B47 Service – Norrbottens län, Syd
1. Elon Group AB

B48 Service – Norrbottens län, Nord
1. Elon Group AB

Geografiska områden   

1. Stockholms län, utom Stockholm stad (Upplands Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Täby, Sollentuna, Järfälla, Danderyd, Sundbyberg, Solna, Vaxholm, Österåker)

2. Stockholms län syd, utom Stockholm stad (Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö)

3. Stockholms stad, norr och Ekerö (Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta, Hässelby, Vällingby, Bromma, Ekerö)

4. Stockholms stad, syd (Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Enskede, Årsta, Vantör, Farsta, Skarpnäck) 

5. Stockholms stad, centrala samt Lidingö (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Lidingö)

6. Uppsala län 

7. Södermanlands län 

8. Östergötlands län, öst (Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik) 

9. Östergötlands län, väst (Motala, Linköping, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Boxholm, Kinda, Åtvidaberg, Ydre) 

10. Jönköpings län, norr (Mullsjö, Habo, Jönköping, Nässjö, Eksjö, Tranås, Aneby) 

11. Jönköpings län, syd (Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Sävsjö, Vetlanda) 

12. Kronobergs län 

13. Kalmar län, norr (Västervik, Hultsfred, Vimmerby) 

14. Kalmar län, syd (Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Nybro, Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm) 

15. Gotlands län 

16. Blekinge län 

17. Skåne län, nordväst (Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Landskrona, Svalöv Båstad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga, Klippan) 

18. Skåne län, sydväst (Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Lund, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Malmö) 

19. Skåne län, nordost (Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge) 

20. Skåne län, sydost (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad) 

21. Skåne län, mellersta (Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Perstorp) 

22. Hallands län 

23. Västra Götalands län, norr (Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Tanum, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Vänersborg, Uddevalla, Orust, Tjörn, Trollhättan, Lilla Edet, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö) 

24. Västra Götalands län, syd (Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsbo, Götene, Skövde, Tibro, Lidköping, Skara, Grästorp, Vara, Hjo, Tidaholm, Falköping, Essunga, Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Partille, Härryda, Mölndal, Mark, Tranemo, Svenljunga) 

25. Göteborg stad, nordöst (Angered, Kortedala, Gärdsås, Bergsjön) 

26. Göteborg stad, väst (Askim, Frölunda, Tynnered, Högsbo, Skärgården) 

27. Göteborg stad, centrum (Majorna, Kungsladugård, Centrum, Linné, Örgryte, Härlanda) 

28. Göteborg stad, Hisingen (Hisingen) 

29. Värmlands län, norr (Torsby, Eda, Arvika, Sunne, Hagfors, Filipstad, Munkfors) 

30. Värmlands län, syd (Årjäng, Säffle, Grums, Kil, Karlstad, Hammarö, Storfors, Kristinehamn, Forshaga) 

31. Örebro län 

32. Västmanlands län 

33. Dalarnas län, norr (Malung, Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand) 

34. Dalarnas län, syd (Vansbro, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Avesta) 

35. Gävleborgs län, norr (Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn) 

36. Gävleborgs län, syd (Ockelbo, Sandviken, Gävle, Hofors) 

37. Västernorrlands län, öst (Örnsköldsvik) 

38. Västernorrlands län, mitt (Sollefteå, Kramfors, Härnösand) 

39. Västernorrlands län, syd (Timrå, Sundsvall, Ånge) 

40. Jämtlands län, norr (Strömsund, Krokom, Östersund, Ragunda) 

41. Jämtlands län, syd (Åre, Berg, Härjedalen, Bräcke) 

42. Västerbottens län, väst (Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea) 

43. Västerbottens län, mitt (Vindeln, Lycksele, Åsele, Bjurholm, Vännäs) 

44. Västerbottens län, öst (Robertsfors, Umeå, Nordmaling) 

45. Norrbottens län, väst (Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur) 

46. Norrbottens län, öst (Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix) 

47. Norrbottens län, syd (Piteå, Boden, Luleå, Älvsbyn) 

48. Norrbottens län, nord (Kiruna, Gällivare) 

49. Norrbotten/Västerbotten (Skellefteå, Norsjö, Malå) 

Överprövade avtalsområden

Leverantören Vitvaruservice i Stockholm AB har lämnat in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten avseende följande avtalsområden:

A2 Installation – Stockholms län, Syd
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A4 Installation – Stockholms stad, Syd
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A5 Installation – Stockholms stad, centrala samt Lidingö
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B2 Service – Stockholms län, Syd
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B3 Service – Stockholms län, Norr samt Ekerö
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B4 Service – Stockholms stad, Syd
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B5 Service – Stockholms stad, Centrala samt Lidingö
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal gällande befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – Installation och service avseende dessa områden till och med 2024-02-28.

Avtalsområden utan anbud

I nedan angivna avtalsområden inkom inga anbud. HBV kommer därför att övergå till förhandlat förfarande och målsättningen är att inom kort kunna ha ett avtal på plats.

A41 – Jämtlands län, Syd (Åre, Berg, Härjedalen, Bräcke) 

B8 – Östergötlands län, Ost (Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik) 

B13 – Kalmar län Norr (Västervik, Hultsfred, Vimmerby) 

B15 – Gotlands län

B37 – Västernorrlands län, Ost (Örnsköldsvik) 

B38 – Västernorrlands län, Mitt (Sollefteå, Kramfors, Härnösand) 

B39 – Västernorrlands län, Syd (Timrå, Sundsvall, Ånge) 

B40 – Jämtlands län, Norr (Strömsund, Krokom, Östersund, Ragunda) 

B41 – Jämtlands län, Syd (Robertsfors, Umeå, Nordmaling) 

B46 – Norrbottens län, Ost (Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix) 

B49 – Norrbotten/Västerbotten (Skellefteå, Norsjö, Malå) 

Befintligt ramavtal 19-181 Vitvaror – Installation och service är förlängt till och med 2023-12-31.

Ny upphandling av städmaterial och hygienprodukter annonserad

Ny upphandling av städmaterial och hygienprodukter annonserad

HBV har annonserat upphandlingen 24-108 Städmaterial och hygienprodukter. Sista anbudsdag är 2023-12-03. Vi beräknar att avtalstecknande kan ske som tidigast i december 2023 med leveranser som påbörjas som tidigast 2024-01-01.

Omfattning

Ramavtalet 24-108 Städmaterial och hygienprodukter ska täcka våra medlemmars och övriga associerade kunders behov av städmaterial och hygienprodukter. Den antagna leverantören förväntas ha en rikstäckande organisation av kunniga säljrepresentanter som ska kunna erbjuda utbildning, information och rådgivning inom dessa typer av produkter. Inom området Övrigt sortiment ska HBVs avropsberättigade kunna köpa ytterligare varor som hör till sortimentet men som ej finns listade i varukorgen, såsom ytterligare varianter av varor på avtalat sortiment, men även exempelvis mindre städmaskiner såsom handdragna kombinerade mindre skur- och polermaskiner avsedda för professionellt bruk (innefattar ej stora åkmaskiner). 

Ramavtalet omfattar följande varugrupper:

Första hjälpen – exempelvis plåster, förstahjälpen stationer, blodstoppare och ögondusch.

Städredskap och tillbehör – exempelvis moppar, sop set, stålull, moppgarn, mikrofiberdukar, skaft, dammsugare, rengöringssvampar, sprayflaskor och hinkar.

Handskar och skoskydd – exempelvis engångshandskar, skyddshandskar, bomullshandskar och skoskydd.

Kemiska produkter – exempelvis maskindiskmedel, rengöringsmedel, golvvårdsvax, kalkborttagning, fönsterputs, golvpolish och tvättmedel.

Mjukpapper – exempelvis pappershanddukar, toalettpapper och dispenser.

Personlig hygien – exempelvis tvål, handdesinfektion, hudlotion och dispenser.

Påsar och säckar – exempelvis sopsäckar, papperskorgspåsar och sanitetspåsar.

Servering – exempelvis engångsprodukter så som servetter, glas, bestick, tallrikar, muggar och takeaway-formar.

Länk till annonserad upphandling>>

Det kommer att vara möjligt att göra beställningar från HBVs befintliga ramavtal 20-108 Städmaterial och hygienprodukter fram till och med den 30 november 2023 men efter detta datum upphör ramavtalet att gälla. Under den tid det tar att etablera det nya ramavtalet måste avrop ske genom direktupphandling hos den nuvarande leverantören eller en annan lämplig leverantör från och med den 1 december 2023.

Avtalstid

Ramavtalet gäller i två år från dagen för ikraftträdande med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Vi beräknar att avtalstecknande kan ske som tidigast i december 2023 med leveranser som påbörjas som tidigast 1 januari 2024.

Takvolymen för ramavtalet Städmaterial och hygienprodukter uppnådd

Takvolymen för ramavtalet Städmaterial och hygienprodukter uppnådd

Antalet avropande bolag på HBVs ramavtal 20-108 Städmaterial och hygienprodukter har ökat avsevärt vilket är en positiv indikation på att våra medlemmar och kunder har stor nytta av det. Det stora intresset för ramavtalet har resulterat i en betydligt större volym än förväntat, vilket i sin tur betyder att takvolymen kommer att uppnås innan ett nytt ramavtal kan finnas på plats.

Det kommer att vara möjligt att göra beställningar fram till och med den 30 november 2023 men efter detta datum upphör ramavtalet att gälla. HBV planerar att annonsera den nya upphandlingen 24-108 Städmaterial och hygienprodukter i början av november och avtalsstarten är planerad till januari 2024.

Under den tid det tar att etablera det nya ramavtalet måste avrop ske genom direktupphandling hos den nuvarande leverantören eller en annan lämplig leverantör från och med den 1 december 2023.

Alla avtalsdelar på plats i ramavtalet Markvårdsmaskiner

Alla avtalsdelar på plats i ramavtalet Markvårdsmaskiner

Avtalsspärren för upphandlingen 23-125-3 Markvårdsmaskiner, avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner har nu löpt ut och ingen ansökan om överprövning har registrerats av Förvaltningsrätten. Det betyder att ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner nu är på plats i sin helhet.

Omfattning

Ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar markvårdsmaskiner med tillbehör och redskap av olika slag, inklusive rikstäckande leverans och garantiåtaganden. I det fall inbyte av befintlig maskin blir aktuellt hanteras inbytet direkt mellan beställaren och leverantören/annan köpare. Beställaren är inte bunden till att göra inbyte genom leverantören.

Ramavtalet omfattar följande avtalsområden där HBV har antagit följande leverantörer (angivna i bokstavsordning):

A – Åkgräsklippare
Globgro AB (Globe Technologies Sweden AB)
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
XYZ Maskin AB

B – Lastmaskiner
Axima AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

C – Redskapsbärare
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Orust Motor AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Timan A/S
Willegruppen AB

D – Ej bogserade sopmaskiner
Maskinparken Sverige AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB

E – Bogserade sopmaskiner
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Ströman Maskin AB

F – Kompakttraktorer
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

G – Robotgräsklippare
Orust Motor AB
Positec Nordic AB
XYZ Maskin AB

H – Ogräsbekämpningsmaskiner
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

I – Handhållna maskiner
Globgro AB (Globe Technologies Sweden AB)
Hako Ground & Garden AB
Orust Motor AB
XYZ Maskin AB

Avropsordning

Avtalsområde A–H
Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avtalsområde I
Avrop ska ske via dynamisk rangordning oavsett antal.

Avtalstid

Avtalstid för avtalsområde A, C, D, F, G, H och I är 2023-10-01 – 2025-09-30.

Avtalstid för avtalsområde B är 2023-06-12 – 2025-06-11.

Avtalstid för avtalsområde E är 2023-11-01 – 2025-10-31.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog>>

Vitvaruinstallationer och service tilldelad

Vitvaruinstallationer och service tilldelad

HBV har slutfört utvärderingen 23-181 Vitvaruinstallationer och service och beslut om tilldelning har meddelats samtliga anbudsgivare. Vi är glada att notera att flera nya leverantörer har valt att delta i anbudsprocessen. Totalt inkom 22 anbud varav två av dessa inte uppfyllde samtliga krav som HBV ställt i upphandlingen. Nu råder avtalsspärr till och med 2023-11-09. Planerad avtalsstart för det nya ramavtalet är 2023-12-01.

Upphandlingen omfattar 98 olika avtalsområden. I tjänsteområde A ska antagna leverantörer avropa produkter för beställarens räkning via HBVs befintliga ramavtal 21-101 Vitvaror samt 22-110 Köksfläktar och installation och framtida ramavtal för vitvaror och köksfläktar. Sammanlagt omfattas upphandlingen av 98 avtalsområden. Ett avtalsområde består av ett tjänsteområde och ett geografiskt område. 

Tjänsteområden:
A – Installationer
B – Service

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

A1 Installation – Stockholms län, Norr
1. Bravida Sverige AB
2. Movator AB
3. Elon Group AB

A2 Installation – Stockholms län, Syd
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A3 Installation – Stockholms stad, Norr samt Ekerö
1. Movator AB 
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A4 Installation – Stockholms stad, Syd
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Köksmontage Gruppen AB

A5 Installation – Stockholms stad, centrala samt Lidingö
1. Movator AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

A6 Installation – Uppsala län
1. Upplands Vitvaruservice AB
2. Elon Group AB

A7 Installation – Södermanlands län
1. Elon Group AB
2. Garantgruppen AB

A8 Installation – Östergötlands län, Öst
1. Elon Group AB

A9 Installation – Östergötlands län, Väst
1. Elon Group AB

A10 Installation – Jönköpings län, Norr
1. Elon Group AB

A11 Installation – Jönköpings län, Syd 
1. Elon Group AB

A12 Installation – Kronobergs län
1. Elon Group AB
A13 Installation – Kalmar län, Norr
1. Elon Group AB

A14 Installation – Kalmar län, Syd
1. Elon Group AB

A15 Installation – Gotlands län
1. Elon Group AB

A16 Installation – Blekinge län
1. Bravida Prenad AB
2. SAPS Service Management AB
3. Elon Group AB

A17 Installation – Skåne län, Nordväst
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. Movator AB

A18 Installation – Skåne län, Sydväst
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Movator AB
3. Elon Group AB

A19 Installation – Skåne län, Nordost
1. Bravida Prenad AB
2. Elon Group AB

A20 Installation – Skåne län, Sydost
1. Movator AB
2. Elon Group AB

A21 Installation – Skåne län, Mellersta
1. EP-Service Kyl & Maskin AB
2. Elon Group AB
3. Bravida Prenad AB

A22 Installation – Hallands län
1. Elon Group AB
2. SAPS Service Management AB
3. Västkustens hushållsservice AB

A23 Installation – Västra Götalands län, Norr
1. Movator AB
2. Elon Group AB

A24 Installation – Västra Götalands län, Syd
1. Billingens Hushållsservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A25 Installation – Göteborgs stad, Nordost
1. Movator AB 
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A26 Installation – Göteborgs stad, Väst
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A27 Installation – Göteborgs stad, Centrum
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A28 Installation – Göteborgs stad, Hisingen
1. Movator AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

A29 Installation – Värmlands län, Norr
1. Elon Group AB

A30 Installation – Värmlands län, Syd
1. Elon Group AB

A31 Installation – Örebro län
1. Elon Group AB
2. TW Service i Örebro AB

A32 Installation – Västmanlands län
1. Elon Group AB

A33 Installation – Dalarnas län, Norr
1. Elon Group AB

A34 Installation – Dalarnas län, Syd
1. SAPS Service Management AB
2. Elon Group AB
3. Falu Vitvaruservice AB

A35 Installation – Gävleborgs län, Norr
1. Elon Group AB

A36 Installation – Gävleborgs län, Syd
1. Elon Group AB

A37 Installation – Västernorrlands län, Ost
1. Elon Group AB

A38 Installation – Västernorrlands län, Mitt
1. Elon Group AB

A39 Installation – Västernorrlands län, Syd
1. Elon Group AB

A40 Installation – Jämtlands län, Norr
1. Elon Group AB

A41 Installation – Jämtlands län, Syd
1. Inget anbud

A42 Installation – Västerbottens län, Väst
1. Elon Group AB

A43 Installation – Västerbottens län, Mitt
1. Elon Group AB

A44 Installation – Västerbottens län, Ost
1. Elon Group AB

A45 Installation – Norrbottens län, Väst
1. Elon Group AB

A46 Installation – Norrbottens län, Ost
1. Elon Group AB

A47 Installation – Norrbottens län, Syd
1. Elon Group AB

A48 Installation – Norrbottens län, Nord
1. Elon Group AB

A49 Installation – Norrbotten/Västerbotten
1. Elon Group AB

B1 Service – Stockholms län, Norr
1. Norrorts Vitvaruservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Elon Group AB

B2 Service – Stockholms län, Syd
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B3 Service – Stockholms län, Norr samt Ekerö
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B4 Service – Stockholms stad, Syd
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B5 Service – Stockholms stad, Centrala samt Lidingö
1. Bravida Sverige AB
2. Vitvaruservice i Stockholm Aktiebolag
3. Elon Group AB

B6 Service – Uppsala län
1. Upplands Vitvaruservice AB
2. Elon Group AB

B7 Service – Södermanlands län
1. Garantgruppen AB
2. Elon Group AB

B8 Service – Östergötlands län, Ost
1. Inget anbud

B9 Service – Östergötlands län, Väst
1. Elon Group AB 

B10 Service – Jönköpings län, Norr
1. Best Hushållsservice Aktiebolag
2. Elon Group AB

B11 Service – Jönköpings län Syd
1. Best Hushållsservice Aktiebolag
2. Elon Group AB

B12 Service – Kronobergs län
1. Elon Group AB

B13 Service – Kalmar län, Norr
1. Inget anbud

B14 Service – Kalmar län, Syd
1. Elon Group AB

B15 Service – Gotlands län
1. Inget anbud

B16 Service – Blekinge län
1. Bravida Prenad AB
2. SAPS Service Management AB

B17 Service – Skåne län, Nordväst
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. SAPS Service Management AB

B18 Service – Skåne län, Sydväst
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. SAPS Service Management AB
3. Elon Group AB

B19 Service – Skåne län Nordost
1. Bravida Prenad AB
2. Elon Group AB

B20 Service – Skåne län Sydost
1. Elon Group AB

B21 Service – Skåne län Mellersta
1. EP Service Kyl & Maskin AB
2. Bravida Prenad AB
3. Garantgruppen AB

B22 Service – Hallands län
1. SAPS Service Management AB
2. Västkusten hushållsservice 
3. Elon Group AB

B23 Service – Västra Götalands län, Norr
1. Elon Group AB

B24 Service – Västra Götalands län, Syd
1. Billingens Hushållsservice AB
2. Bravida Sverige AB
3. Garantgruppen AB

B25 Service – Göteborgs stad, Nordost
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B26 Service – Göteborgs stad, Väst
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B27 Service – Göteborgs stad, Centrum
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B28 Service – Göteborgs stad, Hisingen
1. QSR & Brion Vitvaror AB
2. Bravida Sverige AB
3. S. Holmgrens Väst AB

B29 Service – Värmlands län, Norr
1. Elon Group AB

B30 Service – Värmlands län Syd
1. Svensk Vitvaruteknik AB
2. Elon Group AB

B31 Service – Örebro län
1. Svensk Vitvaruteknik AB
2. Elon Group AB

B32 Service – Västmanlands län
1. Elon Group AB

B33 Service – Dalarnas län Norr
1. Elon Group AB

B34 Service – Dalarnas län Syd
1. SAPS Service Management AB
2. Elon Group AB
3. Falu Vitvaruservice AB

B35 Service – Gävleborgs län, Norr
1. Elon Group AB

B36 Service – Gävleborgs län, Syd
1. Elon Group AB

B37 Service – Västernorrlands län, Ost
1. Inget anbud 

B38 Service – Västernorrlands län Mitt
1. Inget anbud

B39 Service – Västernorrlands län, Syd
1. Inget anbud

B40 Service – Jämtlands län, Norr
1. Inget anbud

B41 Service – Jämtlands län, Syd
1. Inget anbud

B42 Service – Västerbottens län, Väst
1. Elon Group AB

B43 Service – Västerbottens län, Mitt
1. Elon Group AB

B44 Service – Västerbottens län, Ost
1. Elon Group AB

B45 Service – Norrbottens län, Väst
1. Elon Group AB

B46 Service – Norrbottens län, Ost
1. Inget anbud

B47 Service – Norrbottens län, Syd
1. Elon Group AB

B48 Service – Norrbottens län, Nord
1. Elon Group AB

B49 Service – Norrbotten/Västerbotten
1. Inget anbud

Geografiska områden   

1. Stockholms län, utom Stockholm stad (Upplands Bro, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Norrtälje, Täby, Sollentuna, Järfälla, Danderyd, Sundbyberg, Solna, Vaxholm, Österåker)

2. Stockholms län syd, utom Stockholm stad (Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Värmdö)

3. Stockholms stad, norr och Ekerö (Rinkeby, Kista, Spånga, Tensta, Hässelby, Vällingby, Bromma, Ekerö)

4. Stockholms stad, syd (Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö, Enskede, Årsta, Vantör, Farsta, Skarpnäck) 

5. Stockholms stad, centrala samt Lidingö (Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Lidingö)

6. Uppsala län 

7. Södermanlands län 

8. Östergötlands län, öst (Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik) 

9. Östergötlands län, väst (Motala, Linköping, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Boxholm, Kinda, Åtvidaberg, Ydre) 

10. Jönköpings län, norr (Mullsjö, Habo, Jönköping, Nässjö, Eksjö, Tranås, Aneby) 

11. Jönköpings län, syd (Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Värnamo, Sävsjö, Vetlanda) 

12. Kronobergs län 

13. Kalmar län, norr (Västervik, Hultsfred, Vimmerby) 

14. Kalmar län, syd (Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Nybro, Kalmar, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm) 

15. Gotlands län 

16. Blekinge län 

17. Skåne län, nordväst (Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Landskrona, Svalöv Båstad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga, Klippan) 

18. Skåne län, sydväst (Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Lund, Trelleborg, Svedala, Vellinge, Malmö) 

19. Skåne län, nordost (Bromölla, Kristianstad, Osby, Östra Göinge) 

20. Skåne län, sydost (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad) 

21. Skåne län, mellersta (Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Perstorp) 

22. Hallands län 

23. Västra Götalands län, norr (Strömstad, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Tanum, Mellerud, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Vänersborg, Uddevalla, Orust, Tjörn, Trollhättan, Lilla Edet, Stenungsund, Ale, Kungälv, Öckerö) 

24. Västra Götalands län, syd (Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsbo, Götene, Skövde, Tibro, Lidköping, Skara, Grästorp, Vara, Hjo, Tidaholm, Falköping, Essunga, Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Lerum, Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Partille, Härryda, Mölndal, Mark, Tranemo, Svenljunga) 

25. Göteborg stad, nordöst (Angered, Kortedala, Gärdsås, Bergsjön) 

26. Göteborg stad, väst (Askim, Frölunda, Tynnered, Högsbo, Skärgården) 

27. Göteborg stad, centrum (Majorna, Kungsladugård, Centrum, Linné, Örgryte, Härlanda) 

28. Göteborg stad, Hisingen (Hisingen) 

29. Värmlands län, norr (Torsby, Eda, Arvika, Sunne, Hagfors, Filipstad, Munkfors) 

30. Värmlands län, syd (Årjäng, Säffle, Grums, Kil, Karlstad, Hammarö, Storfors, Kristinehamn, Forshaga) 

31. Örebro län 

32. Västmanlands län 

33. Dalarnas län, norr (Malung, Älvdalen, Mora, Orsa, Rättvik, Leksand) 

34. Dalarnas län, syd (Vansbro, Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken, Avesta) 

35. Gävleborgs län, norr (Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn) 

36. Gävleborgs län, syd (Ockelbo, Sandviken, Gävle, Hofors) 

37. Västernorrlands län, öst (Örnsköldsvik) 

38. Västernorrlands län, mitt (Sollefteå, Kramfors, Härnösand) 

39. Västernorrlands län, syd (Timrå, Sundsvall, Ånge) 

40. Jämtlands län, norr (Strömsund, Krokom, Östersund, Ragunda) 

41. Jämtlands län, syd (Åre, Berg, Härjedalen, Bräcke) 

42. Västerbottens län, väst (Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Dorotea) 

43. Västerbottens län, mitt (Vindeln, Lycksele, Åsele, Bjurholm, Vännäs) 

44. Västerbottens län, öst (Robertsfors, Umeå, Nordmaling) 

45. Norrbottens län, väst (Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur) 

46. Norrbottens län, öst (Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix) 

47. Norrbottens län, syd (Piteå, Boden, Luleå, Älvsbyn) 

48. Norrbottens län, nord (Kiruna, Gällivare) 

49. Norrbotten/Västerbotten (Skellefteå, Norsjö, Malå) 

Nya upphandlingar av säkerhetsdörrar annonserade

Nya upphandlingar av säkerhetsdörrar annonserade

En lång rättsprocess är nu lagd till handlingarna och HBV har äntligen kunnat gå vidare och annonsera de båda upphandlingarna av säkerhetsdörrar, med och utan montage, på nytt. Sista anbudsdag är 31 oktober 2023. HBV beslutade den 8 december 2022 att avbryta upphandlingarna 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage samt 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans. Leverantören Svenska Skydd AB lämnade då in en ansökan om överprövning gällande detta beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog denna ansökan om överprövning i en dom som meddelades den 30 juni 2023. Svenska Skydd AB överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten vars beslut att inte meddela prövningstillstånd vann laga kraft den 22 september 2023.

Nu har vi annonserat upphandlingarna på nytt, fast under nya namn:

23-111-2 Dörrar, inklusive montage – länk>>
23-112-2 Dörrar, enbart leverans – länk>>

Syftet med namnbytet är att det ska bli tydligare att ramavtalen omfattar flera olika typer av dörrar och inte bara säkerhetsdörrar. En viss justering har gjorts från tidigare upphandlingar gällande bland annat avtalsområden, avropsmodellen och avtalat sortiment där fler tillbehör/tjänster har tillkommit i prisbilagan.

23-111-2 Dörrar, inklusive montage

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar), tillbehör och tjänster för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr inklusive montage.

Kategorier som ingår:

 • Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar (flera olika säkerhetsklasser), brandklassade dörrar, andra klassade dörrar till allmänna utrymmen så som t.ex. förrådsdörrar, cykelförrådsdörrar, tvättstugedörrar, källardörrar, dörrar till pann-/fläktrum etc. så kallade ”övriga dörrar”.
 • Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, ringklocka, tittöga, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, dörrfönster etc.
 • Tjänster, till exempel montage, rivning, service, lagning, akuta arbeten etc.


Varor och tjänster som inte anges i prislistorna får inte vara föremål för löpande avrop under ramavtalet. Avrop som omfattar produkter, anpassningar, tillbehör eller tjänster som inte finns i prislista men omfattas av avtalet får avropas genom förnyad konkurrensutsättning.

Innerdörrar inne i till exempel lägenheter, fastighetsboxar och entrépartier omfattas inte av upphandlingen.

Upphandlingen är indelad i tre olika grupper med tre avtalsområden i varje grupp. Sammanlagt omfattas upphandlingen av nio avtalsområden som utvärderas och tilldelas separat.

Grupp A – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr
Avtalsområde A1 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord
Avtalsområde A2 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Mellan
Avtalsområde A3 – Dörrar av trä i trapphus och loftgång/ytterdörr – Syd

Grupp B – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr
Avtalsområde B1 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Nord
Avtalsområde B2 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Mellan
Avtalsområde B3 – Dörrar av stål i trapphus och loftgång/ytterdörr – Syd

Grupp C – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp
Avtalsområde C1 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Nord
Avtalsområde C2 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Mellan
Avtalsområde C3 – Dörrar av stål med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp – Syd

Region Nord består av:
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Region Mellan består av:
Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län
Gotlands län

Region Syd består av:
Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde.

23-112-2 Dörrar, enbart leverans

Upphandlingen omfattar leverans av löpande anskaffning av dörrar såsom till exempel säkerhetsdörrar, brandklassade dörrar, ljudklassade dörrar, dörrar till allmänna utrymmen (övriga dörrar) och tillbehör för löpande utbyte, projekt, renoveringar och nyproduktion. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar/radhus och till allmänna utrymmen. Tillbehör ska kunna avropas tillsammans som tillval till dörr samt separat.

Kategorier som ingår:

 • Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar (flera olika säkerhetsklasser), brandklassade dörrar, andra klassade dörrar till allmänna utrymmen så som t.ex. förrådsdörrar, cykelförrådsdörrar, tvättstugedörrar, källardörrar, dörrar till pann-/fläktrum etc. så kallade ”övriga dörrar”.
 • Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, ringklocka, tittöga, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, dörrfönster etc.


Innerdörrar inne i lägenheter, entrépartier, fastighetsboxar och montage av dörrar omfattas inte av upphandlingen.

Upphandlingen omfattas av två avtalsområden:

Trä – Dörrar av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
Stål – Dörrar av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans

Upphandlingen är rikstäckande.

HBVs målsättning är att teckna avtal med tre leverantörer i rangordning per avtalsområde.

Avtalstid

HBV beräknar att avtalstecknande kan ske som tidigast i november 2023. Leveranser beräknas påbörjas som tidigast i december 2023. Avtalstiden är två år från avtalstecknande med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Nya avtal tecknade för Markvårdsmaskiner

Nya avtal tecknade för Markvårdsmaskiner

Den 1 oktober börjar det nya ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner, avtalsområdena A, C, D, F, G, H och I att gälla. HBV har sedan tidigare tecknat avtal gällande avtalsområde B, lastmaskiner, med start den 12 juni i år.

Omfattning

Ramavtalet 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar nio avtalsområden, som utvärderats och tilldelats separat. HBV har antagit följande leverantörer, angivna i bokstavsordning:

A – Åkgräsklippare
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
XYZ Maskin AB

B – Lastmaskiner
Axima AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

C – Redskapsbärare
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Orust Motor AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB
Timan A/S
Willegruppen AB

D – Ej bogserade sopmaskiner
Maskinparken Sverige AB
Sweep Sopmaskiner Sverige AB

E – Bogserade sopmaskiner
Utvärdering pågår

F – Kompakttraktorer
Axima AB
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB

G – Robotgräsklippare
Orust Motor AB
Positec Nordic AB
XYZ Maskin AB

H – Ogräsbekämpningsmaskiner
Hako Ground & Garden AB
Maskinparken Sverige AB
Willegruppen AB

I – Handhållna maskiner
Globgro AB
Hako Ground & Garden AB
Orust Motor AB
XYZ Maskin AB

Avropsordning

Avtalsområde A–H
Avrop av upp till och med två maskiner ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde, med hänsyn till de aktuella priser som framgår av det dynamiska rangordningsdokumentet. Förnyad konkurrensutsättning gäller vid avrop av tre eller fler maskiner, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avtalsområde I
Avrop ska ske via dynamisk rangordning oavsett antal.

Avtalstid

Avtalstid för avtalsområde A, C, D, F, G, H och I är 2023-10-01 – 2025-09-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Avtalstid för avtalsområde B är 2023-06-12 – 2025-06-11. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.


Brandvarnare och brandfiltar – nytt ramavtal klart från årsskiftet

Brandvarnare och brandfiltar – nytt ramavtal klart från årsskiftet

Deltronic Security AB lämnade det mest fördelaktiga anbudet i HBVs upphandling 24-131 Brandvarnare och brandfiltar och antas som nya rangordnad etta när det nya ramavtalet börjar att gälla den 1 januari 2024.

Omfattning

Ramavtalet 24-131 Brandvarnare och brandfiltar är rikstäckande och omfattar försäljning av brandvarnare och brandfiltar, neutrala men även specifika med tryck om så önskas.

Kategorier som omfattas:

 • brandvarnare (till exempel optiska, uppkopplade, sammankopplade och andra typer av varnare såsom gas- och vattenvarnare, spisvakt, ställkostnad och tryck av produkt etc.)
 • brandfiltar (till exempel enlagers, flerlagers, olika storlekar, med eller utan tryck etc.)
 • tillbehör (till exempel adapter till brandvarnare, batterier, skyltar etc.).

Avropsordning

Avropsordning är strikt rangordning. I upphandlingen har HBV tillämpat så kallad omvänd anbudsutvärdering, vilket innebär att endast de leverantörer vars anbud rangordnats högst i anbudsutvärderingen har kontrollerats mot tillämpliga uteslutningsgrunder samt kvalificeringskrav.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Deltronic Security AB
2. Dafo Brand AB

Avtalstid

2024-01-01 – 2025-12-31 med möjlighet för HBV att förlänga ramavtalet en eller flera gånger. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år.

Förbered din DIS-annonsering för avloppstjänster

Förbered din DIS-annonsering för avloppstjänster

Den 1 oktober börjar HBVs dynamiska inköpssystem (DIS) 23-167 Avloppstjänster att gälla. Redan nu kan du förbereda din annonsering genom att mejla en kort beskrivning av ditt uppdrag till dis@hbv.se.

Omfattning

Exempel på tjänster som omfattas av detta DIS är:

 • avloppsspolning
 • brunnslocksinspektioner
 • dagvattenbrunnar
 • enskilt avlopp
 • högtrycksspolning
 • rotskärning av dagvatten- och avloppsledningar
 • slamsugning
 • stamspolning
 • torrsugning
 • TV-filmning/inspektion av rörledningar för fastighet
 • tömning av fett- och oljeavskiljare.

Så gör du din beställning

1. Börja med att skicka ett meddelande till dis@hbv.se med en kort beskrivning av uppdraget.

2. HBV skickar sedan ett Uppdragsavtal tillbaka till Beställaren som signerar detta med BankId.

3. HBV skickar ut aktuellt underlag till Beställaren.

4. HBV bearbetar och administrerar underlaget tillsammans med Beställaren i enlighet med Uppdragsavtalet.

5. HBV skickar ett utkast på upphandlingen till Beställaren för godkännande.

6. HBV publicerar därefter upphandlingsdokumenten elektroniskt via TendSign.

7. HBV öppnar, kvalificerar och utvärderar inkomna anbud.

8. HBV upprättar ett tilldelningsbeslut som Beställaren signerar med BankId.

9. HBV meddelar tilldelningsbeslut till antagna leverantörer.

10. Kontrakt tecknas mellan Beställare och Leverantör.

Kvalificerade leverantörer

HBV kvalificerar löpande nya leverantörer till DISet, så tipsa gärna din lokala leverantör om att kvalificera sig. Hittills har nedan angivna leverantörer kvalificerats:

 • Bollnäs Lastbilcentral AB
 • Cija Tank Aktiebolag
 • Cleanpipe Sverige AB
 • GR Avloppsrensning i Stockholm AB
 • IRG Rörinspektion AB
 • LGT:s Högtryck AB
 • Norva24 Miljöhantering AB
 • Norva24 Miljövision AB
 • Norva24 Söderlindh AB
 • Ohlssons i Landskrona AB
 • Puls – Planerad Underhållsservice Aktiebolag
 • Recover Industriservice AB
 • Renall AB
 • Solna Högtrycksspolning AB
 • Sortera Industry AB
 • Spol & Industriservice i Norrköping AB
 • Swoosh Nord AB
 • Ulvsby Miljö AB

Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

Ramavtalet Park- och stadsmiljö förlängt

HBV utnyttjar möjligheten till den sista förlängningen av ramavtalet 20-115 Park- och stadsmiljö. Förlängningen gäller till och med 2024-03-31.

Omfattning

Ramavtalet 20-115 Park- och stadsmiljö är rikstäckande och indelat i sex olika avtalsområden. Avropsordning är strikt rangordning för köp upp till 500 000 SEK. För köp över 500 000 SEK gäller förnyad konkurrensutsättning, där samtliga antagna leverantörer i aktuellt avtalsområde ska tillfrågas.

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för respektive avtalsområde:

Parkmöbler
1. Tressport och Lek AB
2. Lappset Sweden AB
3. Kompan Sverige AB

Smarta parkmöbler
1. EWF ECO AB

Grillar
1. HAGS Aneby AB
2. Lappset Sweden AB
3. Veksö AB

Cykelställ
1. Kompan Sverige AB
2. HAGS Aneby AB
3. E-bolagen Sverige AB

Papperskorgar och askkoppar
1. E-bolagen Sverige AB
2. Formenta International AB
3. Lappset Sverige AB

Sandbehållare
1. Tressport och Lek AB
2. E-bolagen Sverige AB
3. Formenta International AB

Ny upphandling av bogserade sopmaskiner annonserad

Ny upphandling av bogserade sopmaskiner annonserad

HBVs upphandling 23-125-3 Markvårdsmaskiner Avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner har annonserats på nytt. Sista anbudsdag är 2023-09-24.  Upphandlingen omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av bogserade sopmaskiner lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker.

Omfattning och avropsordning

Upphandlingen 23-125-3 Markvårdsmaskiner Avtalsområde E – Bogserade sopmaskiner omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av bogserade sopmaskiner lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker året om. I upphandlingen har HBV ställt krav på att produkterna ska uppfylla samtliga grundläggande hälso- och säkerhetskrav, vara CE-märkta och uppfylla respektive direktiv. Varje motortyp ska omfattas av ett typgodkännande och samtliga motordrivna maskiner ska omfattas av EUs maskindirektiv (för närvarande 2006/42/EG). HBV har även ställt krav gällande fossilfria transporter. Samtliga maskiner med dieseldrivna motorer ska kunna drivas på förnybart bränsle, HVO100 (SS-EN 15940) eller likvärdigt utan förändrat garantiåtagande från antagen leverantör gentemot beställaren. Maskiner med bensindrivna motorer ska kunna drivas på miljöbränsle, alkylatbensin (SS 155461:2017 eller senare version).

Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till och med två maskiner. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet. Förnyad konkurrensutsättning gäller för avrop av tre maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Länk till annonserad upphandling>>

Avtalstid

Avtalstiden är två år från dagen för ikraftträdande. HBV har rätt att förlänga ramavtalet med en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.