Close up view of parking for disabled people sign. Sweden.

24-144 Skyltar

Omfattning

Ramavtalet omfattar två avtalsområden, utomhusskyltar och inomhusskyltar. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna ramavtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Annonsering

Sista dag för på- och avanmälan är den 2024-03-28. Upphandlingen är planerad att annonseras i april 2024.

Avropsordning

För avrop på avtalat sortiment och övrigt sortiment ska avrop ske via fastställd rangordning.

För avrop som gäller specifika grafiska skyltlösningar utifrån beställarens specifika önskemål såsom skyltprogram och skyltar t ex utifrån beställarens grafiska profil (till exempel beställarens egna mått, färger, logotyp, design och utformning), eller produkter som inte finns i avtalat eller övrigt sortiment ska förnyad konkurrensutsättning genomföras. Detta gäller även lösningar av digital karaktär såsom digitala skyltar/lösningar.

Avtalstid

Planerad avtalsstart juni 2024. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.