Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Avtal signerade för HBVs fönsteravtal med leverans och montage

Avtal signerade för HBVs fönsteravtal med leverans och montage

Det är med stor glädje vi nu kan informera att HBV, efter en lång överprövningsprocess, äntligen har kunnat teckna ramavtal för Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage, avtalsområde A, C och D. De nya ramavtalen börjar att gälla 2022-04-01. Tre leverantörer kommer tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage. Ansvarig inköpsstrateg är Anna Wörlund Rylenius.

Omfattning

Ramavtalet Fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium samt trä/trä – leverans med montage, avtalsområde A, C och D omfattar följande produktgrupper:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage.
C. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/aluminium – leverans med montage.
D. Vridfönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage.

Även fasta fönster ingår i respektive avtalsområde.

Ramavtalet är indelat i följande avtalsområden (A1–A4, C1–C4 och D1–D4) avseende fönster och fönsterdörrar samt tillbehör:

Följande län ingår i respektive region:

A1: sidohängda i trä/aluminium – region Nord

A2: sidohängda i trä/aluminium – region Syd

A3: sidohängda i trä/aluminium – region Väst

A4: sidohängda i trä/aluminium – region Öst

C1: vridfönster i trä/aluminium – region Nord

C2: vridfönster i trä/aluminium – region Syd

C3: vridfönster i trä/aluminium – region Väst

C4: vridfönster i trä/aluminium – region Öst

D1: vridfönster i trä/trä – region Nord

D2: vridfönster i trä/trä – region Syd

D3: vridfönster i trä/trä – region Väst

D4: vridfönster i trä/trä – region Öst

Region Nord:
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna

Region Syd:
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg

Region Väst:
Värmland, Västra Götaland, Halland och Jönköping

Region Öst:
Västmanland, Örebro, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppsala och Stockholm

Avropsordning

HBV har antagit följande leverantörer i rangordning för samtliga avtalsområden (A1–A4, C1–C4, D1–D4):

1. Interoc Dörr & Fönster AB
2. Entreprenadprojekt Täby AB
3. Mockfjärds fönster AB

Strikt rangordning gäller för upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar, där avrop i första hand ska ske från rangordnad etta i aktuellt avtalsområde och region.

För avrop av 300 stycken fönster/fönsterdörrar eller mer gäller förnyad konkurrensutsättning (FKU), där samtliga avtalade leverantörer i aktuellt avtalsområde och region tillfrågas och lämnar pris.

Sedan tidigare är HBVs ramavtal för avtalsområde B – Sidohängda fönster och fönsterdörrar i trä/trä – leverans med montage klart för avrop. Där gäller annan rangordning och det är därför viktigt att läsa bifogat rangordningsbeslut för att veta vilken leverantör ni ska beställa ifrån och hur ni ska avropa.

Läs mer i vår avtalskatalog>>

Leveransvillkor

Leveransvillkor ska anges vid avrop. Detta är särskilt viktigt då vite för leveransförsening utgår från avtalad tidpunkt för leverans. För det fall att ingen leveranstid har angetts vid avropet ska leveransen ske inom skälig tid.

Samtliga ramavtal och all erforderlig avtalsinformation samt beställningsrutiner finns att läsa i HBVs avtalskatalog.

Ett av världens största vitvaruavtal äntligen klart

Ett av världens största vitvaruavtal äntligen klart

Efter en lång överprövningsprocess meddelade Högsta förvaltningsdomstolen den 16 mars att prövningstillstånd ej medges för den klagande parten Elektroskandia Sverige AB. Därmed kan HBV, allmännyttans inköpsfunktion, gå vidare och teckna ett vitvaruavtal värt upp till fyra miljarder kronor över de närmaste fyra åren.

HBVs ramavtal Vitvaror 21-101 tilldelades redan i januari 2021 men överprövades först till Förvaltningsrätten, där domen kom i slutet av 2021 och därefter till Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Båda de sistnämnda instanserna meddelade inte prövningstillstånd, vilket betyder att HBV nu kan teckna avtal med tilldelade leverantörer. Ramavtalet omfattar vitvaror för hushåll, som spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp liksom även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp.

– Processen har pågått i drygt ett år och det känns väldigt bra att vi nu kan gå vidare, säger Jonas Löfgren, Enhetschef Ramavtal på HBV.

– Vi fick rätt på samtliga punkter i rätten, vilket naturligtvis är glädjande men än mer glädjande är att vi nu kan erbjuda våra medlemmar, de allmännyttiga bostadsbolagen, ett avtal som de väntat länge på.

Han påpekar att medlemmarna under processtiden kunnat avropa på det befintliga, förlängda avtalet 15-101 Vitvaror – Del A, men att många stora aktörer med omfattande projekt i uppstartsfasen valt att vänta in det nya avtalet.

Då befintligt avtal är förlängt till och med 2022-04-20 väljer HBV att inte avbryta detta i förtid utan avser att teckna det nya avtalet som gällande från och med 2022-04-21. 

– Redan det tidigare avtalet hade fantastiskt bra priser så i den nya upphandlingen valde vi att fokusera på kvalitet och uppföljning, berättar Jonas Löfgren vidare. Bland annat har högre krav ställts på energieffektivisering, garantiåtaganden och leveranstider.

Electrolux Hemprodukter AB kvarstår som rangordnad etta på avtalet medan den rangordnade tvåan är ny; ELON Group AB.

– Extra roligt förstås att vi får in en grossist och inte endast en renodlad tillverkare på avtalet, säger Jonas Löfgren och avslutar:

– Mer information om avtalet kommer inom kort på vår webbplats hbv.se och vi kommer att arrangera ett webbinarium om alla detaljer i god tid till avtalsstart.

HBVs ramavtal Vitvaror 21-101

Ramavtalet har en beräknad omsättning på närmare 2,8 miljarder kronor och takvolymen är fyra miljarder kronor.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-04-21. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Nytt ramavtal för elfordon klart

Nytt ramavtal för elfordon klart

Den 1 februari 2022 börjar HBVs nya ramavtal Elfordon 22-127 att gälla. Fyra leverantörer kvalificerade sig i upphandlingen och kommer att tillgodose våra medlemmars och övriga kunders behov av eldrivna arbetsfordon inklusive tillbehör och tillval av olika slag. Garantiåtaganden och service omfattas också av det nya ramavtalet. Nytt för denna avtalsperiod är avtalsområde D – Elfordon N1, som omfattar eldrivna lastbilar med en lägsta topphastighet av 70 km/h. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Ramavtalet Elfordon 22-127 omfattar eldrivna arbetsfordon med tillbehör och tillval av olika slag inklusive rikstäckande leverans, garantiåtaganden och service till våra medlemmar och övriga kunder som är avropsberättigade.

Ramavtalet omfattar fyra avtalsområden:

A – Korta elfordon
B – Semilånga elfordon
C – Långa elfordon
D – Elfordon N1 

Avtalsområde D – Elfordon N1 är ett nytt avtalsområde som omfattar eldrivna något större fordon med en topphastighet om antingen 50 km/h eller om 70 km/h. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

  • E-tron AB
  • Inzile AB
  • Maskinparken Sverige AB
  • Nomaco AB

Leverantörerna erbjuder även relevant utbildning för förare och servicetekniker hos beställaren.

Servicemöjligheter finns tillgängligt i hela landet och serviceavtal enligt tillverkarens serviceplan ska erbjudas beställaren vid anmodan. Service ska utföras på av beställaren anvisade plats. 

I de fall inbyte blir aktuellt, hanteras inbytet direkt mellan beställaren och leverantören/annan köpare. Beställaren är inte bunden till att göra inbyte genom leverantören.

Inbyte kan även hanteras inom förnyad konkurrensutsättning och då ska inbytestransaktionen ske direkt mellan beställaren och leverantören. 

Reservdelar ska finnas tillgängliga under minst fem år från beställning av offererat sortiment. Reservdelar avropas från den leverantör man köpt fordonet av som reservdelen ska användas till. 

Leasingkontrakt är inte en del av denna specifika upphandling utan upprättas mellan kontraktsparterna.

Garantier

  • Fem års garanti på litiumbatterier.
  • Ett års garanti på gel/AGM batterier.
  • Två års garanti på fordon och övriga komponenter.
  • Längre garantitider kan lämnas efter överenskommelse med leverantören.

Avropsmodell

Avrop vid köp av ett fordon sker genom dynamisk rangordning. Avrop vid köp av två eller fler fordon sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Leveransvillkor

Högsta acceptabla leveranstid är tolv veckor. Vid leverans och transport gäller Incoterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid) till av beställaren anvisad plats inom hela Sverige. 

Avtalstid

Avtalstid 2022-02-01 – 2024-01-31. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Elektroskandia ansöker om prövningstillstånd i HFD

Elektroskandia ansöker om prövningstillstånd i HFD

Rättsprocessen gällande HBVs upphandling 21-101 Vitvaror fortsätter. Leverantören Elektroskandia Sverige AB har nu ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal på befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror – Del A som gäller till och med 2022-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

HBVs upphandling Vitvaror 21-101 har varit överprövad sedan januari 2021. Först den 17 december 2021, nästan ett år senare, meddelade Förvaltningsrätten sin dom och dömde till HBVs fördel. Därefter valde leverantören Elektroskandia Sverige AB att ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten, som den 31 januari 2022 informerade att de inte meddelar prövningstillstånd. Nu återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela leverantören Elektroskandia Sverige AB prövningstillstånd eller om Förvaltningsrättens dom står fast. Vi hoppas på ett snabbt besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Omfattning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar vitvaror såsom spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Befintligt ramavtal Vitvaror – Del A 15-101 är förlängt till och med 2022-04-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.

Förlängning av ramavtal för fönsterrenoveringar

Förlängning av ramavtal för fönsterrenoveringar

HBV har beslutat att utnyttja den sista förlängningen av del E, F och G avseende ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Förlängningen gäller från och med 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtal Fönsterrenovering är en del av Ramavtal 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör, som har fått den nya rubriken ”Fönsterrenovering (en del av Ramavtal 19–141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör)”  i vår avtalskatalog för att tydliggöra att ramavtalet avser renovering av samtliga typer av fönster och fönsterdörrar det vill säga inte enbart renovering av fönster och fönsterdörrar i komposit.

Del E-G består av följande avtalsområden:

E. Renovering med kvarvarande karm och utbyte av bågpaket
F. Renovering med kvarvarande karm och utbyte av ytterbåge
G. Renovering med kvarvarande karm och uppgradering av innerbåge

Läs mer i HBVs avtalskatalog, klicka här>>.

Förlängning av del A-D Fönster – Komposit, renovering och tillbehör

Förlängning av del A-D Fönster – Komposit, renovering och tillbehör

HBV har beslutat att utnyttja den sista förlängningen av ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Förlängningen av del A, C och D gäller från och med 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Förlängningar av del B börjar att gälla från och med 2022-03-19 till och med 2023-03-18. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör del A–D  består av följande avtalsområden:

A. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning inklusive montering

B. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning inklusive montering

C. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning exklusive montering

D. Sidohängda fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning exklusive montering.

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar på att stor utveckling skett på detta område vad gäller hållbarhet, miljö och beständighet. Då ramavtalet även innefattar förnyad konkurrensutsättning under vissa förutsättningar finns möjlighet att precisera och komplettera krav vad avser miljö, hållbarhet, funktion/prestanda och liknande, i enlighet med utvecklingen som skett, och därmed få sådana behov uppfyllda.

Läs mer om ramavtalet och förutsättningar för avrop genom förnyad konkurrensutsättning i HBVs avtalskatalog.

Förlängning av ramavtal för fönstertillbehör

Förlängning av ramavtal för fönstertillbehör

HBV utnyttjar möjligheten till den sista förlängningen av del H i ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör. Denna förlängning börjar att gälla 2022-03-01 till och med 2023-02-28. Ansvarig inköpsstrateg är Haidi Faraj.

Omfattning

Ramavtal Fönstertillbehör är en del av ramavtalet 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör, men har fått den nya rubriken ”Fönstertillbehör (en del av Ramavtal 19-141 Fönster – Komposit, renovering och tillbehör)” i vår avtalskatalog för att tydliggöra att ramavtalet avser tillbehör till samtliga typer av fönster och fönsterdörrar det vill säga inte enbart tillbehör till fönster och fönsterdörrar i komposit.

Del H består av avtalsområde:

H. Fönstertillbehör

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog, klicka här>>.

Styr- och reglerutrustning annonserad på nytt

Styr- och reglerutrustning annonserad på nytt

Nu är den nya upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 annonserad. Upphandlingen är ett riksavtal bestående av fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster. Sista anbudsdag är 2022-03-27. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Vid tidigare annonsering av denna upphandling under hösten 2021, blev HBV tvungna att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Inget anbudsområde fick två eller flera anbud som uppfyllde de krav som ställdes. HBV är därför avtalslösa inom detta område sedan 1 januari 2022.

Upphandlingen Styr- och reglerutrustning 22-118 omfattar fem anbudsområden inom styr- och reglerprodukter och tjänster: Webducar med grundprogrammering med öppna gränssnitt Modbus / BACnet, PLC utan grundprogrammering, prognosstyrning med tillhörande databas för visualisering och med tillvalstjänster, överordnat system för övervakning och programuppdatering av anslutna fastigheter samt fastighetsstyrning med AI.

Anbudsområden

1 – WebDUC med tillbehör
2 – PLC med tillbehör
3 – Prognos- och klimatstyrning med tillhörande databas, tillvalsmoduler till exempel visualisering samt energirådgivare.
4 – Överordnat system för övervakning och fjärrstyrning.
5 – Fastighetsstyrning med AI.

Varje anbudsområde kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde, med undantag för anbudsområde 5 – Fastighetsstyrning med AI, där maximalt två leverantörer kommer att antas.

Avropsmodell

Avrop från anbudsområde 1-3 samt 5 kommer att ske genom strikt rangordning. Förnyad konkurrensutsättning kommer inte att tillämpas.

Avrop från anbudsområde 4 kommer att ske genom strikt rangordning vid avropsvärde lägre än 100.000 kronor. För avropsvärde från 100.000 kronor eller mer ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-04-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den sammanlagda avtalstiden inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Golvmaterial – renodlat varuavtal anpassat för trepartsavtal

Golvmaterial – renodlat varuavtal anpassat för trepartsavtal

Nu är upphandlingen Golvmaterial 22-164 annonserad och fram till och med 2022-04-03 är det möjligt för anbudsgivare att lämna anbud. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar leverans av golv i paket och golv på rulle samt tillbehör, lister och förbrukningsartiklar. Golvprodukter som omfattas är golv av trä, laminat, parkett, linoleum, vinyl och textil för bostadslägenheter och lokaler. Ansvarig inköpsstrateg är Helena Kuusisto.

Omfattning

Upphandlingen Golvmaterial 22-164 är rikstäckande och är ett rent varuavtal indelat i två anbudsområden:

A – Golv i paket
B – Golv på rulle

Golvprodukter som omfattas är golv av trä, laminat, parkett, linoleum, vinyl och textil för bostadslägenheter och lokaler. Upphandlingen avser enbart leverans av produkter. 

Anbudsgivare har möjlighet att lämna anbud i ett eller flera anbudsområden. Anbudsområdena kommer att utvärderas och tilldelas separat. HBV kommer att teckna avtal med två leverantörer per anbudsområde, dock gäller att färre leverantörer kan antas om färre än två anbudsgivare lämnar anbud och/eller färre än två anbudsdgivare uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen.

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Trepartsavtal

Detta ramavtal är anpassat för trepartsavtal. Det betyder att den av beställaren upphandlade golvläggaren kommer att ha möjlighet att avropa från detta ramavtal via trepartsavtal. Kontakta gärna någon av våra regionansvariga så berättar de mer.
Så fungerar trepartsavtal>>

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-05-10. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar är fyra år.

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

Ny upphandling av köksfläktar och ventilation

HBVs ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 sammanfogas till ett avtal, Köksfläktar och ventilation 22-110. Inför den kommande upphandlingen har HBV annonserat en RFI (Request For Information) för att uppnå en utökad kunskap om vad marknaden kan erbjuda utifrån våra medlemmars behov. En möjlighet för leverantörer och andra intressenter att lämna information om hur produkter och tjänster korresponderar med det som HBV har för avsikt att upphandla. Sista svarsdag är 2022-02-23.

Omfattning

Upphandlingen Köksfläktar och ventilation 22-110 omfattar leverans av köksfläktar och spiskåpor med möjlighet till installation. Upphandlingen omfattar även fläktar och ventilationsaggregat samt ventilationskanaler och tillbehör. Möjlighet att tillämpa trepartsavtal kommer att finnas. Ramavtalet kommer att vara rikstäckande och HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per anbudsområde.

Anbudsområden

A. Köksfläktar

B. Spiskåpor

C. Fläktar och ventilationsaggregat

D. Ventilationskanaler med tillbehör

Avropsordning

Avropsordning är rangordning. 

Annonsering

Annonsering är planerad till början av april 2022. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-04-04.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-07-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år. Befintligt ramavtal Vitvaror – Köksfläktar 19-171 samt Ventilationskomponenter 18-119 är giltiga till och med 2022-06-30.

Elektroskandia ansöker om prövningstillstånd i HFD

Elektroskandia ansöker om prövningstillstånd i HFD

Rättsprocessen gällande HBVs upphandling 21-101 Vitvaror fortsätter. Leverantören Elektroskandia Sverige AB har nu ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. HBV har tecknat tillfälliga förlängningsavtal på befintligt ramavtal 15-101 Vitvaror – Del A som gäller till och med 2022-04-20. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

HBVs upphandling Vitvaror 21-101 har varit överprövad sedan januari 2021. Först den 17 december 2021, nästan ett år senare, meddelade Förvaltningsrätten sin dom och dömde till HBVs fördel. Därefter valde leverantören Elektroskandia Sverige AB att ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten, som den 31 januari 2022 informerade att de inte meddelar prövningstillstånd. Nu återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen kommer att meddela leverantören Elektroskandia Sverige AB prövningstillstånd eller om Förvaltningsrättens dom står fast. Vi hoppas på ett snabbt besked från Högsta förvaltningsdomstolen.

Omfattning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar vitvaror såsom spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Befintligt ramavtal Vitvaror – Del A 15-101 är förlängt till och med 2022-04-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar. 

Extern remiss annonserad för Rörmaterial

Extern remiss annonserad för Rörmaterial

Inför den planerade upphandlingen av rörmaterial har HBV annonserat en extern remiss. Sista svarsdag är justerat till 2022-02-16. Syftet med denna remiss är att låta potentiella leverantörer och andra intressenter tycka till om det preliminära upphandlingsunderlaget. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Upphandlingen Rörmaterial 22-104 avser ramavtal gällande leveranser av rörmaterial såsom badrumsporslin, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk- och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar, kollektorrör för bergvärme etc.

Annonsering av denna upphandling är planerad till april 2022. Planerad avtalsstart är 2022-09-19.

Befintligt ramavtal Rörmaterial 18-104 är giltigt till och med 2022-09-18.
Läs mer>>

Glädjande besked från Kammarrätten gällande Vitvaror 21-101

Glädjande besked från Kammarrätten gällande Vitvaror 21-101

Kammarrätten har den 31 januari 2022 meddelat att de inte beviljar leverantören Elektroskandia ABs ansökan om prövningstillstånd gällande HBVs upphandling Vitvaror 21-101. Detta betyder att Förvaltningsrättens dom står fast. HBV kan teckna avtal med antagna leverantörer så snart den tio dagar långa avtalsspärren löper ut, såvida ingen ansökan om överprövning inkommer till Högsta förvaltningsdomstolen. Ansvarig inköpsstrateg är Jonas Löfgren.

Omfattning

Upphandlingen Vitvaror 21-101 omfattar vitvaror såsom spisar, kylskåp, frysskåp, kyl- och frysskåp men även diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp för hushåll.

Antagna leverantörer i rangordning

1. Electrolux Hemprodukter AB
2. ELON Group AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Befintligt ramavtal Vitvaror – Del A 15-101 är förlängt till och med 2022-04-20. Vid avrop bör ni förhålla er till direktupphandlingsgränsen om 700 000 kronor (från och med 1 februari 2022, se länk>>) i Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta för att inte riskera att köpen bedöms vara otillåtna direktupphandlingar.