Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Fastighetsförnödenheter förlängs

Fastighetsförnödenheter förlängs

HBVs ramavtal 21-122 Fastighetsförnödenheter har förlängts och gäller till och med 2024-03-05. Därefter har HBV möjlighet att förlänga ramavtalet ytterligare ett år. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Omfattning

Ramavtalet 21-122 omfattar fastighetsförnödenheter som behövs för att förvalta en fastighet såsom elverktyg, handverktyg, tillbehör, järnhandelsvaror, förnödenheter, inredning till fastighet, infästningar, redskap, personligt skydd med mera. Produkterna ska vara avsedda för professionellt bruk om inget annat tydligt anges. Antagna leverantörer kan även erbjuda utbildning och information kring produkterna och även vägleda till rätt produktval avseende användning/metod och miljövänligare alternativ.

Strikt rangordning gäller för detta ramavtal som är indelat i 21 avtalsområden som motsvarar Sveriges samtliga 21 län.

Vill du få mer information om ramavtalet kan du se vårt webbinarium som presenteras av inköpsstrategen Adam Anstrin och Janne Sunnari, regionansvarig Norr. Klicka här>>

En sammanfattning av ramavtalet 21-122 Fastighetsförnödenheter finns att läsa i vår folder. Klicka här>>

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

Ahlsell Sverige AB
Bygg- och Industrigross Norden AB
Swedol AB

Läs mer om ramavtalet i vår avtalskatalog. Klicka här>>

Kompositfönster enbart leverans annonserad

Kompositfönster enbart leverans annonserad

Via vårt kommande rikstäckande ramavtal 23-172 Kompositfönster – enbart leverans, kommer våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder kunna avropa effektiva hållbara leveranser av fönster och fönsterdörrar i komposit med god kvalitet. Upphandlingen är nu annonserad och sista dag för leverantörer att lämna anbud är 2022-12-23.

Omfattning

Upphandlingen är rikstäckande och omfattar två avtalsområden:

C. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – enbart leverans
D. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – enbart leverans

HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde. Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig.

Avropsordning

För avrop med ett avropsvärde upp till och med 750 stycken fönster/fönsterdörrar ska avrop ske via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym uppgående till 751 stycken fönster /fönsterdörrar eller fler ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas där alla antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage annonserad

Fönster och fönsterdörrar i komposit – leverans med montage annonserad

Kompositfönster har blivit oerhört populära tack vare att de kräver minimalt med underhåll och varken behöver oljas eller målas om. HBVs nya upphandling 23-171 syftar till att erbjuda våra medlemmar och övriga avropsberättigade kunder ett helhetskoncept med leverans och installation av högkvalitativa fönster och fönsterdörrar i komposit, antingen med aluminiumförstärkning eller med stålförstärkning. Sista anbudsdag är 2022-12-23. Planerad avtalsstart 2023-03-01.

Omfattning

Upphandlingen är indelad i två grupper:

A. Fönster och fönsterdörrar i komposit med aluminiumförstärkning – leverans med montage
B. Fönster och fönsterdörrar i komposit med stålförstärkning – leverans med montage

Varje grupp är indelad i fyra regioner:

1. Nord:
Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län

2. Syd:
Skåne län
Blekinge län
Kalmar län
Kronobergs län

3. Väst:
Värmlands län
Västra Götalands län
Hallands län
Jönköpings län

4. Öst:
Västmanlands län
Örebro län
Gotlands län
Östergötlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var för sig. HBV har för avsikt att teckna avtal med tre leverantörer per avtalsområde.

Sista anbudsdag är 2022-12-23.

Avropsordning

Avrop med en avropsvolym upp till 300 stycken fönster/fönsterdörrar sker via fastställd rangordning. För avrop med en avropsvolym på 301 fönster/fönsterdörrar eller fler tillämpas förnyad konkurrensutsättning där samtliga antagna leverantörer ska tillfrågas.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-03-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Markvårdsmaskiner annonserad

Markvårdsmaskiner annonserad

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är annonserad och fram till och med 2023-01-24 finns det möjlighet för leverantörer att lämna anbud. Upphandlingen omfattar rikstäckande leverans och garantiåtaganden av markvårdsmaskiner, tillbehör, tillval och redskap av olika slag, lämpade för yttre skötsel inom bostadsområden och parker. Sista anbudsdag är 2023-01-24. Ansvarig inköpsstrateg är Adam Anstrin.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner omfattar nio avtalsområden:

A. Åkgräsklippare
B. Lastmaskiner
C. Redskapsbärare
D. Ej bogserade sopmaskiner
E. Bogserade sopmaskiner
F. Kompakttraktorer
G. Robotgräsklippare
H. Ogräsbekämpningsmaskiner
I. Handhållna maskiner

Varje avtalsområde kommer att utvärderas och tilldelas var och en för sig.

Avropsordning

Avropsmodell avtalsområde A–H:
Dynamisk rangordning gäller för avrop av upp till och med två maskiner. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas vid avrop av tre maskiner eller fler, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Avropsmodell avtalsområde I:
Avrop ska ske via dynamisk rangordning. Avropsförfrågan ska göras av den leverantör som har det lägsta totalpriset för det aktuella köpet.

Avtalstid

Planerad avtalsstart 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det fjärde numret av HBV-Magasinet ut. I det här numret kan du bland annat läsa om vår nya hemsida och om våra medlemsspecifika upphandlingar. Du kan även läsa om de äldre ljuskällorna som ska fasas ut samt om de nya reglerna för avfallshantering. Advokat John Hane berättar om innebörden av 6:3 och vi rapporterar från både Hållbara dagar och HBV Inköpsdag. Som alltid har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>

Säkerhetsdörrar – enbart leverans tilldelad

Säkerhetsdörrar – enbart leverans tilldelad

Utvärderingen av upphandlingen 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans är klar. Ramavtalet omfattar leverans av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag samt tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. Avtalsspärr råder till och med 2022-12.08.

Omfattning

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar följande kategorier:

Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier och montage omfattas inte av Ramavtalet.

Antagna leverantörer i rangordning:

F. Säkerhetsdörr av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Svenska Skydd AB
2. Beijer Byggmaterial AB

G. Säkerhetsdörr av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. CH Industry AB
2. Beijer Byggmaterial AB

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år. 

Säkerhetsdörrar – leverans med montage tilldelad

Säkerhetsdörrar – leverans med montage tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som inkommit med anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-12-08 och avtalsstart för det nya ramavtalet är planerat till 2023-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Omfattning

Ramavtalet 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage omfattar löpande anskaffning av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag inklusive montage och tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. 

Kategorier som ingår:

Dörrar, t.ex. säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

Tjänster, till exempel montage, rivning, service etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier omfattas inte av ramavtalet.

Ramavtalet är regionalt indelat i fem avtalsdelar som i sin tur är regional indelade i följande regioner:

Norr:

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Mellan:

Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Södra:

Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Gotlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

Antagna leverantörer:

A1. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

A2. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

A3. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

B1. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B2. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B3. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

C1. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

C2. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

C3. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

D1. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D2. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D3. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

E1. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Norr
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB

E2. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

E3. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år. 


Nytt avtal för förrådslösningar klart

Nytt avtal för förrådslösningar klart

Den 1 december 2022 börjar det nya ramavtalet 22-138 Förrådslösningar att gälla. HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2 och A3. I de övriga avtalsområdena, A1 och B, inkom inga anbud. Leverantören erbjuder förrådslösningar i tre olika säkerhetsklasser och panelerna är miljömärkta enligt Basta, SundaHus eller Byggvarubedömningen.

Omfattning

Ramavtalet 22-138 Förrådslösningar omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. Ramavtalet innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. I de avtalsområden där HBV har tecknat avtal, A2 och A3, omfattas montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.

Förrådslösningar finns i tre olika säkerhetsnivåer: säker, säkrare och säkrast. De passar utrymmen som till exempel vinds- och källarförråd. Produkterna kan kombineras, kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion. Tillbehören kan kombineras med olika säkerhetsklassade förrådslösningar.

Panelerna ger god ventilation och hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. Möjlighet att bygga tak/översektion finns. Näten är tillverkade av pressvetsade ståltrådar och fastsvetsad på rörram. Panelerna är konstruerade med vertikala och horisontella fastsvetsade ståltrådar. Panelerna är ytbehandlade, lackerade grå eller likvärdig standardkulör. Möjlighet att välja annan kulör finns mot ett bryttillägg.

Dörrarna har hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. De är konstruerade med vertikal fastsvetsad ståltråd och stålrörsramar är tvärgående för extra säkerhet. Dörrarna är tröskelfria.

Leverantören Troax Nordic AB är antagen som enda leverantör i följande avtalsområden:

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

I nedan angivna avtalsområden inkom inga anbud:

A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

Priser

För avtalsområde A2 och A3 ingår samtliga omkostnader i angivna priser, såsom exempelvis frakt, emballage, pall och miljöavgifter/-skatter. Leverantören får dock ersättning för resekostnad och hotellövernattning. Erforderliga montagedetaljer såsom skruvar, plugg, beslag, takfäste, klammer, u-profil, hörnprofil, skarvprofil (en per panel och dörr), som krävs för fullvärdigt montage ska ingå vid montering samt eventuell kapning av material.

Avtalstid

Avtalstid 2022-12-01 – 2024-11-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Electrolux Professional höjer priserna på övrigt sortiment

Electrolux Professional höjer priserna på övrigt sortiment

Från och med den 16 november 2022 höjer Electrolux Professional AB priserna med cirka 2,5 procent gällande det övriga sortimentet i ramavtalet 21-102 Tvättstugeutrustning. All information om ramavtalet hittar du i vår avtalskatalog, klicka här>>.

HBVs rikstäckande ramavtal 21-102 Tvättstugeutrustning omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Professional AB
2. Miele AB
3. AB Podab

Ramavtalet är giltigt till och med den 15 januari 2024.

Ny upphandling av markvårdsmaskiner

Ny upphandling av markvårdsmaskiner

För våra medlemmar och övriga associerade kunder har vi påbörjat upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar maskiner och redskap för skötsel av gator, parker, allmänna samlingsplatser och fastighetsförvaltning. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är indelad i sex avtalsområden:

A – Åkgräsklippare
B – Lastmaskiner
C – Redskapsbärare
D – Ej bogserade sopmaskiner
E – Bogserade sopmaskiner
F – Kompakttraktorer
G – Robotgräsklippare
H – Ogräsbekämpningsmaskiner
I – Handhållna motordrivna redskap

Avropsordning

Dynamisk rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt. Avrop ska ske från den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat och som framgår av den uppdaterade prisbilagan för respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas för avrop om 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt eller högre, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Annonsering

Annonsering är planerad till december 2022. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Läs mer om vårt befintliga ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner i vår avtalskatalog, klicka här>>.

AllOffice höjer priserna

AllOffice höjer priserna

HBV har efter förhandlingar med AllOffice Nordic AB, antagen som enda leverantör på ramavtalet 20-108 Städmaterial och hygienprodukter, kommit fram till en indexreglering av priserna med 19,5 procent från och med den 1 november 2022.

Anledningen till den tidigarelagda prisjusteringen är bland annat de skenande energipriserna för leverantörer inom till exempel papperstillverkning. För att motverka risken att bli utan leveranser av ett antal varor inom avtalet så har HBV godkänt denna prishöjning. AllOffice Nordic AB kommer inte att kunna justera priserna ytterligare under avtalsperioden. Ramavtalet är inne på sin första förlängning och gäller till och med 2023-08-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning om max ett år.

Förrådslösningar tilldelad

Förrådslösningar tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 22-138 Förrådslösningar och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som lämnade in anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-11-03.

Omfattning

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Förrådslösningar innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden. Avtalsområde A1, A2 och A3 omfattar även montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.


A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2-A3. I övriga avtalsområden, A1 och B, inkom inga kvalificerade anbud. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

IMD-produkter klart för start 1 november


IMD-produkter klart för start 1 november

Den 26 oktober 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte beviljar leverantören Infometric AB något prövningstillstånd. Därmed vinner HBVs upphandling 22-145 IMD-produkter laga kraft och från och med den 1 november 2022 är samtliga avtalsdelar på plats.

Omfattning

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. En nyhet för ramavtalet är att det innehåller en mall för personuppgiftsbiträdesavtal, ett så kallat PUB-avtal, vilket underlättar för våra medlemmar och kunder att följa lagstadgade krav gällande dataskydd.

Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer:

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB

Avropsordning

Avropsmodell för avtalsområde A-D:
Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avropsmodell för avtalsområde E:
Dynamisk rangordning.

Avropsordning för avtalsområde F:
Envera Sverige AB antagen som enda leverantör.

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A, C, D och E är 2022-11-01 – 2024-10-31.
Avtalstiden för avtalsområde B är 2022-04-01 – 2024-03-31.
Avtalstiden för avtalsområde F är 2022-05-01 – 2024-04-30.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Eventuella frågor om ramavtalet 22-145 IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Den 29 november klockan 10.00–11.30 arrangerar vi ett webbinarium om det nya ramavtalet för våra medlemmar och associerade kunder. På webbinariet berättar vi allt om hur avrop ska gå till och det finns möjlighet att ställa frågor både till ansvarig inköpsstrateg och de medverkande leverantörerna som är antagna på ramavtalet.