Nyhetskategori: Avtalsnyheter

Säkerhetsdörrar – enbart leverans tilldelad

Säkerhetsdörrar – enbart leverans tilldelad

Utvärderingen av upphandlingen 23-112 Säkerhetsdörrar – enbart leverans är klar. Ramavtalet omfattar leverans av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag samt tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. Avtalsspärr råder till och med 2022-12.08.

Omfattning

Ramavtalet är rikstäckande och omfattar följande kategorier:

Dörrar, till exempel säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier och montage omfattas inte av Ramavtalet.

Antagna leverantörer i rangordning:

F. Säkerhetsdörr av trä för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. Svenska Skydd AB
2. Beijer Byggmaterial AB

G. Säkerhetsdörr av stål för trapphus och loftgång-/ytterdörr, enbart leverans
1. CH Industry AB
2. Beijer Byggmaterial AB

Avropsordning är strikt rangordning.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år. 

Säkerhetsdörrar – leverans med montage tilldelad

Säkerhetsdörrar – leverans med montage tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som inkommit med anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-12-08 och avtalsstart för det nya ramavtalet är planerat till 2023-04-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Erwid.

Omfattning

Ramavtalet 23-111 Säkerhetsdörrar – leverans med montage omfattar löpande anskaffning av säkerhetsdörrar och andra klassade dörrar av olika slag inklusive montage och tillbehör för löpande utbyte och projekt. Dörrar som omfattas är både trä- och ståldörrar för trapphus, loftgångar/ytterdörrar och allmänna utrymmen. 

Kategorier som ingår:

Dörrar, t.ex. säkerhetsdörrar både inner- och ytterdörrar, allmänna utrymmen, andra klassade dörrar etc.

Tillbehör, till exempel säkerhetskåpa, säkerhetskedja, trycke, vred, låshus, nyckeltub, tidningshållare, brevlådor för dörrar, låsbara brevlådor, fastighetsboxar etc.

Tjänster, till exempel montage, rivning, service etc.

I övrigt sortiment ingår det som omfattas av avtalet (ovan kategorier) men inte finns med i Prislista 1 Avtalat sortiment. Det kan t.ex. vara dörrar med en annan säkerhetsklass, bättre ljudegenskaper osv. angivna i Prislista 2 Övrigt sortiment.

Innerdörrar inne i lägenheter och entrépartier omfattas inte av ramavtalet.

Ramavtalet är regionalt indelat i fem avtalsdelar som i sin tur är regional indelade i följande regioner:

Norr:

Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län
Västernorrlands län

Mellan:

Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Södermanlands län
Uppsala län
Stockholms län

Södra:

Västra Götalands län
Hallands län
Skåne län
Blekinge län
Gotlands län
Kalmar län
Kronobergs län
Jönköpings län
Östergötlands län

Antagna leverantörer:

A1. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

A2. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

A3. Säkerhetsdörrar av trä i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

B1. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B2. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

B3. Säkerhetsdörrar av stål i trapphus, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

C1. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB

C2. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB

C3. Säkerhetsdörr av trä för loftgång/ytterdörr inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Prosero Doorway AB

D1. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Norr
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D2. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

D3. Säkerhetsdörr av stål för loftgång/ytterdörr, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

E1. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Norr
1. Secor AB
2. Svenska Skydd AB

E2. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Mellan
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB

E3. Säkerhetsdörr av stål i trapphus med flerpunktslås, tryckmanövrerat i ett grepp, inklusive montage – Södra
1. Svenska Skydd AB
2. Secor AB
3. Prosero Doorway AB

Avropsordning är strikt rangordning. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-04-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, antingen av ramavtalet i dess helhet eller i förhållande till enskilda avtalsområden. Ramavtalets löptid inklusive förlängningar kan maximalt uppgå till fyra år. 


Nytt avtal för förrådslösningar klart

Nytt avtal för förrådslösningar klart

Den 1 december 2022 börjar det nya ramavtalet 22-138 Förrådslösningar att gälla. HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2 och A3. I de övriga avtalsområdena, A1 och B, inkom inga anbud. Leverantören erbjuder förrådslösningar i tre olika säkerhetsklasser och panelerna är miljömärkta enligt Basta, SundaHus eller Byggvarubedömningen.

Omfattning

Ramavtalet 22-138 Förrådslösningar omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Exempel på kategorier som ingår i ramavtalet är paneler/dörrar, tillbehör och tjänster. Ramavtalet innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. I de avtalsområden där HBV har tecknat avtal, A2 och A3, omfattas montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.

Förrådslösningar finns i tre olika säkerhetsnivåer: säker, säkrare och säkrast. De passar utrymmen som till exempel vinds- och källarförråd. Produkterna kan kombineras, kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion. Tillbehören kan kombineras med olika säkerhetsklassade förrådslösningar.

Panelerna ger god ventilation och hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. Möjlighet att bygga tak/översektion finns. Näten är tillverkade av pressvetsade ståltrådar och fastsvetsad på rörram. Panelerna är konstruerade med vertikala och horisontella fastsvetsade ståltrådar. Panelerna är ytbehandlade, lackerade grå eller likvärdig standardkulör. Möjlighet att välja annan kulör finns mot ett bryttillägg.

Dörrarna har hög säkerhet i händelse av inbrott, skadegörelse eller brand. De är konstruerade med vertikal fastsvetsad ståltråd och stålrörsramar är tvärgående för extra säkerhet. Dörrarna är tröskelfria.

Leverantören Troax Nordic AB är antagen som enda leverantör i följande avtalsområden:

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

I nedan angivna avtalsområden inkom inga anbud:

A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

Priser

För avtalsområde A2 och A3 ingår samtliga omkostnader i angivna priser, såsom exempelvis frakt, emballage, pall och miljöavgifter/-skatter. Leverantören får dock ersättning för resekostnad och hotellövernattning. Erforderliga montagedetaljer såsom skruvar, plugg, beslag, takfäste, klammer, u-profil, hörnprofil, skarvprofil (en per panel och dörr), som krävs för fullvärdigt montage ska ingå vid montering samt eventuell kapning av material.

Avtalstid

Avtalstid 2022-12-01 – 2024-11-30. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Electrolux Professional höjer priserna på övrigt sortiment

Electrolux Professional höjer priserna på övrigt sortiment

Från och med den 16 november 2022 höjer Electrolux Professional AB priserna med cirka 2,5 procent gällande det övriga sortimentet i ramavtalet 21-102 Tvättstugeutrustning. All information om ramavtalet hittar du i vår avtalskatalog, klicka här>>.

HBVs rikstäckande ramavtal 21-102 Tvättstugeutrustning omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter. HBV har antagit följande leverantörer i rangordning:

1. Electrolux Professional AB
2. Miele AB
3. AB Podab

Ramavtalet är giltigt till och med den 15 januari 2024.

Ny upphandling av markvårdsmaskiner

Ny upphandling av markvårdsmaskiner

För våra medlemmar och övriga associerade kunder har vi påbörjat upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner. Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Upphandlingen är rikstäckande och omfattar maskiner och redskap för skötsel av gator, parker, allmänna samlingsplatser och fastighetsförvaltning. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Omfattning

Upphandlingen 23-125 Markvårdsmaskiner är indelad i sex avtalsområden:

A – Åkgräsklippare
B – Lastmaskiner
C – Redskapsbärare
D – Ej bogserade sopmaskiner
E – Bogserade sopmaskiner
F – Kompakttraktorer
G – Robotgräsklippare
H – Ogräsbekämpningsmaskiner
I – Handhållna motordrivna redskap

Avropsordning

Dynamisk rangordning gäller för avrop med ett avropsvärde understigande 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt. Avrop ska ske från den leverantör som har den lägsta totalkostnaden för det aktuella köpet inom respektive avtalsområde med hänsyn till de aktuella priser som leverantörer lämnat och som framgår av den uppdaterade prisbilagan för respektive avtalsområde.

Avropsordning förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas för avrop om 2 500 000 SEK exklusive mervärdesskatt eller högre, alternativt när behovet inte kan tillgodoses med dynamisk rangordning på grund av funktionella och/eller tekniska egenskaper.

Annonsering

Annonsering är planerad till december 2022. Sista dag för på- och avanmälan är 2022-11-20.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2023-06-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

Läs mer om vårt befintliga ramavtal 19-125 Markvårdsmaskiner i vår avtalskatalog, klicka här>>.

AllOffice höjer priserna

AllOffice höjer priserna

HBV har efter förhandlingar med AllOffice Nordic AB, antagen som enda leverantör på ramavtalet 20-108 Städmaterial och hygienprodukter, kommit fram till en indexreglering av priserna med 19,5 procent från och med den 1 november 2022.

Anledningen till den tidigarelagda prisjusteringen är bland annat de skenande energipriserna för leverantörer inom till exempel papperstillverkning. För att motverka risken att bli utan leveranser av ett antal varor inom avtalet så har HBV godkänt denna prishöjning. AllOffice Nordic AB kommer inte att kunna justera priserna ytterligare under avtalsperioden. Ramavtalet är inne på sin första förlängning och gäller till och med 2023-08-31. Därefter har HBV option på ytterligare förlängning om max ett år.

Förrådslösningar tilldelad

Förrådslösningar tilldelad

HBV har slutfört upphandlingen 22-138 Förrådslösningar och ett tilldelningsbeslut har meddelats samtliga leverantörer som lämnade in anbud. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-11-03.

Omfattning

Upphandlingen omfattar löpande anskaffning av förrådslösningar och tillbehör av olika slag, inklusive elektroniska/digitala lås samt reservdelar vid både renovering samt nybyggnadsprojekt. Förrådslösningar innefattar lägenhetsförråd belägna i till exempel källare, vind samt även förråd inomhus så som barnvagns- och cykelförråd. Upphandlingen är indelad i fyra avtalsområden. Avtalsområde A1, A2 och A3 omfattar även montering, projektering, ritningsförslag, rivning av befintliga förråd samt service av förråd vid inbrott.


A1. Förrådslösningar inklusive montage – Norr
• Norrbottens län
• Västerbottens län
• Jämtlands län
• Västernorrlands län

A2. Förrådslösningar inklusive montage – Mellan
• Gävleborgs län
• Dalarnas län
• Västmanlands län
• Örebro län
• Värmlands län
• Södermanlands län
• Uppsala län
• Stockholms län

A3. Förrådslösningar inklusive montage – Södra
• Västra Götalands län
• Hallands län
• Skåne län
• Blekinge län
• Gotlands län
• Kalmar län
• Kronobergs län
• Jönköpings län
• Östergötlands län

B. Rikstäckande leverans av förrådslösningar exklusive montage

HBV har antagit Troax Nordic AB som enda leverantör i avtalsområde A2-A3. I övriga avtalsområden, A1 och B, inkom inga kvalificerade anbud. 

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2022-12-01. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid inklusive förlängningar kan maximalt bli fyra år.

IMD-produkter klart för start 1 november


IMD-produkter klart för start 1 november

Den 26 oktober 2022 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte beviljar leverantören Infometric AB något prövningstillstånd. Därmed vinner HBVs upphandling 22-145 IMD-produkter laga kraft och från och med den 1 november 2022 är samtliga avtalsdelar på plats.

Omfattning

Det rikstäckande ramavtalet 22-145 IMD-produkter omfattar varor och tjänster för individuell mätning och debitering av energi och vatten i flerbostadshus. En nyhet för ramavtalet är att det innehåller en mall för personuppgiftsbiträdesavtal, ett så kallat PUB-avtal, vilket underlättar för våra medlemmar och kunder att följa lagstadgade krav gällande dataskydd.

Ramavtalet omfattar sex avtalsområden där HBV har antagit nedan angivna leverantörer:

A. Flödesmätare för vatten och värme
1. Diehl GmbH
2. Ngenic Sverige AB
3. Elvaco AB

B. Volym- och energimätare med LORA/NB-IoT
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB

C. Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

D. Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet
1. Ecoguard AB
2. Elvaco AB
3. Diehl GmbH

E. Centralt system för mätinsamling (molntjänst)
Ecoguard AB
Elvaco AB

F. Fjärravläsning av huvudvattenmätare (tjänst)
Envera Sverige AB

Avropsordning

Avropsmodell för avtalsområde A-D:
Avrop vid projekt som omfattar färre än 500 stycken mätdon sker genom rangordning. Avrop vid projekt som omfattar 500 stycken mätdon eller fler sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avropsmodell för avtalsområde E:
Dynamisk rangordning.

Avropsordning för avtalsområde F:
Envera Sverige AB antagen som enda leverantör.

Avtalstid

Avtalstiden för avtalsområde A, C, D och E är 2022-11-01 – 2024-10-31.
Avtalstiden för avtalsområde B är 2022-04-01 – 2024-03-31.
Avtalstiden för avtalsområde F är 2022-05-01 – 2024-04-30.

Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Eventuella frågor om ramavtalet 22-145 IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Den 29 november klockan 10.00–11.30 arrangerar vi ett webbinarium om det nya ramavtalet för våra medlemmar och associerade kunder. På webbinariet berättar vi allt om hur avrop ska gå till och det finns möjlighet att ställa frågor både till ansvarig inköpsstrateg och de medverkande leverantörerna som är antagna på ramavtalet.

Rörmaterial 22-104 klart för start

Rörmaterial 22-104 klart för start

Den 19 september börjar HBVs nya ramavtal 22-104 Rörmaterial att gälla. Ahlsell Sverige AB antas som rangordnad etta i samtliga avtalsområden. Som rangordnad tvåa antas SGDS Gruppen AB, moderbolag för Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel med respektive dotterbolag. Ansvarig inköpsstrateg är Sara Björkman.

Omfattning

Ramavtalet Rörmaterial 22-104 omfattar leverans av rörmaterial som exempelvis: badrumsporslin, badrumsskåp med tillhörande badrumsbelysning, VVS-armaturer, badkar, rörkopplingar, vattensparprodukter, rörledningar för vatten och värme, avloppsrör, pumpar, värmeradiatorer, disk-och tvättbänkar, rensutrustning, rörverktyg, brunnar och brunnsbetäckningar, kollektorrör för bergvärme, med där tillhörande produkter samt övriga produkter som omfattas av RSK-databasens kategoriindelning. Möjlighet till underhållsutbildning samt energirådgivning omfattas också av ramavtalet.

Möjlighet att tillämpa trepartsavtal finns. 

I utvärderingen av denna upphandling har HBV tillämpat så kallad omvänd utvärdering. Antagna leverantörer lämnade de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden på grundval av pris samt uppfyllde samtliga ställda krav i upphandlingen. 

Antagna leverantörer i rangordning i respektive avtalsområde:

A – Stockholms län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

B – Västra Götalands län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

C – Skåne län
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

D – Samtliga län i Sverige exklusive avtalsområde A, B och C
1. Ahlsell Sverige AB
2. SGDS Gruppen AB

Avropsordning

Avropsordning är uteslutande rangordning, avrop genom förnyad konkurrensutsättning har utgått för detta ramavtal.

Avtalstid

Avtalstiden är 2022-09-19 – 2024-09-18. Avtalstiden är två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt bli fyra år inklusive förlängningar.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Sara Björkman. 

Upphandlingen Elkraft 23-134 annonserad

Upphandlingen Elkraft 23-134 annonserad

HBVs samordnade upphandling 23-134 Elkraft har annonserats och sista anbudsdag är 2022-10-02. Upphandlingen omfattar 20 anbudsområden som består av en eller flera av HBVs medlemmar och kunder. Det är möjligt för leverantörer att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. HBV kommer att anta en leverantör per anbudsområde. HBV har för denna upphandling engagerat Magnus Kjellin som har lång erfarenhet av elaffärer och upphandling, både teoretisk, praktisk och strategisk. Ansvarig inköpsstrateg är Emelie Färninger.

Omfattning

Upphandlingen 23-134 Elkraft omfattar leverans av elkraft till i förväg anmälda upphandlande myndigheter och bolag.

Det kommande ramavtalet erbjuder flera fördelar: 

 • En flexibel avtalsmodell som hanterar alla tre tidigare avtalsmodeller på ett mer flexibelt sätt.
 • Praktiskt stöd med avtalsförvaltning under avtalsperioden.
 • Tillgång till IT-baserat processtöd för hantering, styrning och kontroll av elavtalet.
 • Möjlighet till olika avtalsperioder.
 • Kontroll av fakturerade månadsbelopp.
 • Kvalitetssäkring av Leverantör i upphandling och under avtalsperioden genom praktisk avtalsförvaltning.
 • Möjlighet för lokala elbolag att offerera på sin lokala marknad.
 • Hantering av egen produktion, solkraft och vindkraft.
 • Samarbete med elinköps- och avtalsförvaltningsexperter Ensotech.
 • Årliga informationsmöten om Elkraft.
 • Låg administrativ avgift, endast 0,25 öre per KWh.

Avtalsperioder

Avtalsperioden på ramavtalet är fyra år från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Beställarens leveransavtal kan starta när som helst under ramavtalsperioden, dock senast 2026-01-01. Giltighetstiden på Beställarens leveransavtal kan vara minst ett år och högst fyra år.

Kontakt

Frågor om denna upphandling besvaras av ansvarig inköpsstrateg Emelie Färninger.

Köp i kassan med ditt nya IKEA kundnummer

Köp i kassan med ditt nya IKEA kundnummer

Från och med den 1 september är det återigen möjligt att handla i IKEAs varuhus och genomföra ditt köp i kassan med ditt nya IKEA kundnummer. En förutsättning för att det ska fungera är att kundnumret är kopplat till HBV-avtalet. IKEA är antagen som rangordnad etta på HBVs ramavtal Möbler och heminredning som började att gälla 2021-12-01. Ansvarig inköpsstrateg är Elin Larsson.

Så här gör du för att genomföra ett köp i IKEAs varuhus i kassan:

Kontakta en kassavärd när du kommer till kassan innan du scannar in dina produkter. Tala om för kassavärden att du är ramavtalskund på IKEA och visa upp ditt kundnummer tillsammans med godkänd legitimation.

Kassavärden kommer att ge dig en telefon som du scannar dina produkter med. Därefter hjälper kassavärden dig med själva betalningen. Köpet kommer att bokföras på en ramavtalsfaktura som skickas till HBV för vidare fakturering till företaget du representerar.

Välj själv hur du vill handla

Som ramavtalskund på IKEA kan du välja hur du vill handla:

 • Elektroniskt via en e-katalog, som implementeras i ditt inköpssystem. Kontakta företagsavdelningen på ditt närmsta IKEA varuhus på IKEA.se/företag_kontakt så hjälper de dig att komma igång.
 • Skicka in din order till IKEA via epost:
 • Ta fram ert kundnummer på IKEA.
 • Fyll i den ordermall som du hittar på hbv.se under informationen om avtalet och som är speciellt framtagen för kunder som handlar på IKEA via HBVs ramavtal. I mallen finns framförhandlade artiklar specificerade, men du kan också lägga till artiklar från övrigt sortiment på IKEA. 
 • Skicka den ifyllda ordermallen till oss via epost. Kontaktuppgifter hittar du på IKEA.se/företag_kontakt.

Ansök om kundnummer hos IKEA:

Kundnumret hos IKEA ska vara kopplat till HBV-avtalet och börjar på siffran 1 och består av 13 siffror. Om ni saknar kundnummer, vänligen fyll i era uppgifter i länken för att få ett nytt IKEA kundnummer. Efter att uppgifterna är inskickade och behandlade får ni ett välkomstmejl sänt till er med ert kundnummer. 

Dina företagsuppgifter till IKEA (office.com).

Infometrics ansökan om överprövning avslogs

Infometrics ansökan om överprövning avslogs

Förvaltningsrätten har i sin dom daterad 2022-08-24 meddelat att de avslår leverantören Infometric ABs ansökan om överprövning gällande HBVs upphandling 22-145 IMD-produkter, anbudsområde A, C, D och E. Nu råder avtalsspärr till och med 2022-09-05 och först därefter kan HBV gå vidare och teckna avtal med antagna leverantörer. Ansvarig inköpsstrateg är Mårten Kempe.

Omfattning

Upphandlingen IMD-produkter 22-145 är indelad i flera olika anbudsområden:

A – Flödesmätare för vatten och värme (överprövad)

B – Volym- och energimätare med LORA/NB-Iot (avtal tecknade)
1. Ambiductor AB
2. Elvaco AB
Avtalstid 2022-04-01 – 2024-03-31.

C – Komplett paket för lgh-mätning med B-Bus för kabel samt insamlingsenhet (överprövad)

D – Komplett paket för lgh-mätning med wireless M-Bus samt insamlingsenhet (överprövad)

E – Centralt system för mätinsamling (molntjänst) (överprövad)

F – Fjärravläsning av huvudvattenmätare (avtal tecknat)
1. Envera Sverige AB 
Avtalstid 2022-05-01 – 2022-04-30

I det tilldelningsbeslut som meddelades den 6 december 2021 hade HBV antagit följande leverantörer angivna i bokstavsordning:

 • Ambiductor AB
 • Diehl GmbH
 • Ecoguard AB
 • Elvaco AB
 • Ngenic Sverige AB

Kontakt

Frågor om ramavtalet 22-145 IMD-produkter besvaras av ansvarig inköpsstrateg Mårten Kempe.

Förlängda ramavtal

Förlängda ramavtal

Efter en fantastisk sommar är det dags att starta upp den andra halvan av året 2022. De flesta av våra medarbetare är nu tillbaka från sina semestrar och verksamheten har dragit igång ordentligt igen. HBV har beslutat att förlänga några av våra befintliga ramavtal.

20-103 Elmaterial och belysning

Ramavtalet 20-103 Elmaterial och belysning omfattar ett stort utbud av elmaterial och där tillhörande produkter såsom exempelvis kabel, belysningsarmaturer, gatubelysningsstolpar, ljuskällor, strömbrytare, eluttag, installationsmaterial, förläggningsutrustning, datanätsmaterial, centraler, motorvärmare, laddstolpar och elvärme.

Antagna leverantörer i rangordning:

1. Ahlsell Sverige AB
2. Rexel Sverige AB
3. Elektroskandia Sverige AB

Avropsordning är rangordning av avrop under 500 000 SEK. Vid avrop överstigande 500 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas.

Ramavtalet har förlängts ett år och gäller till och med 2023-12-17. HBV har därefter option på ytterligare ett års förlängning. 

Läs mer>>

19-160 Tak och takrenoveringar

Ramavtalet 19-160 Tak och takrenoveringar omfattar tak och takrenoveringar för låglutande tak och helhetslösningar med materiel och installationstjänster för att täta, skydda och bevara byggnadens tak. Möjlighet till serviceavtal finns.

Ramavtalet är indelat i 21 avtalsområden vilket motsvarar Sveriges samtliga 21 län. Vilken rangordning som gäller i respektive län presenteras i avtalskatalogen.

Avropsordning från ramavtalet är rangordning för avrop under 700 000 SEK. Avrop överstigande 700 000 SEK sker genom förnyad konkurrensutsättning. Samtliga avrop avseende serviceavtal sker genom förnyad konkurrensutsättning. 

Antagna leverantörer i bokstavsordning:

 • Arena Tak AB
 • Bjärgrim o Co Tak Aktiebolag
 • Hagmans Tak Mitt AB
 • Hagmans Tak Stockholm AB
 • Hagmans Tak Syd AB
 • NP Gruppen AB
 • Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
 • TAKAB

Ramavtalet är förlängt med sex månader och gäller till och med 2023-06-30. HBV har därefter option på ytterligare en förlängning om max sex månader.

Läs mer>> 

21-102 Tvättstugeutrustning

Ramavtalet 21-102 Tvättstugeutrustning omfattar produkter för tvättstugor i flerfamiljshus såsom tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, manglar, arbetsbord, strykbord, bokningstavlor, reservdelar samt installationer av i avtalet ingående produkter.

Ramavtalet är strikt rangordning och följande leverantörer är antagna i rangordning:

1. Electrolux Professional AB (Electrolux Laundry Systems Sweden AB)
2. Miele AB
3. AB Podab

Ramavtalet är förlängt ett år och gäller till och med 2024-01-15. HBV har därefter option på ytterligare förlängning om max ett år. 

Läs mer>>