Nyhetskategori: Medlemsinfo

Nytt HBV-Magasin ute

Nytt HBV-Magasin ute

Nu har nummer 3 av HBV-Magasinet landat ute hos våra medlemmar och leverantörer. Det här numret har haft tema Uppföljning och du kan läsa om allt från Mina Sidor 2.0 och uppföljning av Portalen hos Hyresbostäder i Norrköping till reportage om hur Vätterhem och flera medlemmar arbetar med att klimatsäkra sina fastigheter. Juristtexten fördjupar sig i ämnet ”Ändring av kontrakt och LOU” och vår VD Johan berättar om vårt utvecklingsråd för innovation. Trevlig läsning!

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Under torsdagens styrelsemöte godkändes tre nya medlemmar Bergslagsbo i Fagersta kommun AB, Enköpings kommun och Robertsfors kommun och nu består vi av 385 medlemmar!

Bergslagsbo i Fagersta kommun AB är en av HBVs yngsta medlemmar och företaget registrerades i november 2022. Bergslagsbo ligger i Fagersta kommun, som ligger i Västmanland och gränsar till kommunerna Norberg, Sala, Surahammar, Skinnskatteberg och Smedjebacken. 

Enköpings kommun ligger i den sydöstra delen av Uppsala län i Uppland. Kommunen gränsar till kommunerna Heby, Uppsala, Håbo, Strängnäs, Västerås och Sala. Enköping brukar kallas för Sveriges närmaste stad, Pepparrotsstaden samt Parkernas stad. Enköping är även en av Sveriges äldsta städer. 

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län och kommunen gränsar åt Bottenviken i öst, Skellefteå kommun i norr och Umeå kommun i söder. Robertsfors är bland annat känt för sina järngjuteri- och industridiamantfabriker. Robertsfors hette ursprungligen Edfastmark. 

Varmt välkomna till HBV!

Rapport från Almedalen

Rapport från Almedalen

Almedalsveckan 2023 genomfördes på plats i Visby med mer än 2 100 evenemang. Bakom dessa stod drygt 1 200 arrangörer och givetvis fanns HBV med bland dessa. Förutom de tre programpunkter som vi genomförde i det hus vi hyrde, deltog HBV som partner till Hållbarhetsarenan, arrangerat av Sustainable Innovation tillsammans med cirka 30 medarrangörer på temat hållbar framtid. Här nedan ser du detaljerad information om de olika programpunkterna och det finns möjlighet att se de flesta av dom i efterhand.

Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Tisdag 27 juni klockan 15.45–16.15
Arrangör: Tidningen Offentliga Affärer, Compare/Digital Well Arena
Medverkande: Johan Almesjö, Ulrika K Jansson (kommundirektör, Karlstad), Lina Svensberg (Compare), Inger Ek (Upphandlingsmyndigheten), Teresa Jonek (Teknikföretagen), Viktoria Hagelstedt (DIGG)
Länk till inspelning>>

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Kan offentlig upphandling driva på utvecklingen mot mer cirkulära produkter och affärsmodeller?

Onsdag 28 juni klockan 13.00–13.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Jörgen Ågren, Jan Agri (Tricircular), Eva Svensson Myrin (Miljö- och Avfallsbyrån), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Inom alla näringsgrenar och i hela samhället diskuteras nu modeller och förhållningssätt för att minska resursförbrukningen och effektivisera återanvändning och återbruk. Vilken roll kan det offentliga spela i denna utveckling och omställning?

Hur kan allmännyttans avtal vara en drivkraft för hållbar samhällsutveckling?

Onsdag 28 juni klockan 15.00–16.00
Arrangör: HBV
Medverkande: Johan Almesjö, Sofia Nordblom, Ola Kroon, Sandra Sedig och Therese Borg
Länk till inspelning>>

Allmännyttan med sina cirka 900 000 lägenheter och en årlig omsättning på 100 miljarder kronor är en av de dominerande aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden. Påverkar deras inköp i tillräckligt hög grad en önskvärd samhällsutveckling eller kan ett medvetet inköpsarbete påskynda omställningen?

Hur ökar vi omställningstakten genom upphandling i en kontext av global och lokal instabilitet?

Torsdag 29 juni klockan 11.30–12.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Johan Almesjö, Oscar Jonsson (Försvarshögskolan), Nina Jacobsson Stålheim (Framtiden AB), Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Vanessa Ware (Kista Science City), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att nå våra klimatmål måste vi hitta vägar att skala upp de lösningar vi provar så snabbt och säkert som möjligt. Hållbarhet måste helt enkelt bli standard. Hur gör vi det i bred skala?

Kan gemensam upphandling öka hållbart byggande hos privata fastighetsägare?

Torsdag 29 juni klockan 12.45–13.30
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Lotta Bångens (Energieffektiviseringsföretagen), Johan Almesjö, Chris Österlund (AB Botkyrkabyggen), Rikard Sjöqvist (Granitor), Marie-Louise Persson (Riksbyggen), Ola Månsson (Installatörsföretagen)
Länk till inspelning>>

Många fastighetsägare lagar inte taket fast det läcker och investerar än mindre i hållbart byggande. Kan gemensam upphandling lösa dessa utmaningar och öka privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningars potential att bidra till energieffektivare och klimatsmartare åtgärder i sina byggnader?

Från pilot till uppskalning – innovationer som snabbt får oss att nå ett klimatneutralt byggande

Torsdag 29 juni klockan 15.30–16.15
Arrangör: Sustainable Innovation
Medverkande: Ville Gruner, Anna-Maria Jakobsson (Sankt Kors Fastigheter), Maria Perzon (Castellum), Sara Gorton (Skanska), Ylva Åborg (Fojab/Klimatarena Stockholm), Maria Sandell (JM)
Länk till inspelning>>

Hur kan vi främja organisationers vilja att införa nya innovationer för att nå klimatmålen? Enklare processer och attraktiva affärsmodeller behövs för att införa radikal innovation i befintliga strukturer och verksamheter.

Cirkulärt byggande – hur kan politik och företag samverka för att möta EUs klimatkrav?

Torsdag 29 juni klockan 15.30–17.00
Arrangör: Tarkett
Medverkande: Johan Almesjö, Dag Duberg (Tarkett), Åsa Lindgren (Ramboll Buildings), Per Everhill (Tekniska Verken Linköping), Anna Denell (Vasakronan), Ellen Einebrant (Återvinningsindustrierna), Elisabeth Schylander (NCC), Åsa Lindhagen (MP), Emma Wiesner (C), Leif Nysmed (S)

EU ställer krav på omfattande uppgradering av fastighetsbeståndet och redovisning av miljöpåverkan i flera led. Kommuner och företag i framkant är redo att möta dem, men vad krävs för att det ska bli verklighet?

Kan kommunala bostadsbolag driva ett långsiktigt innovationsfrämjande inköpssamarbete?

Torsdag 29 juni klockan 16.30–17.15
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Stina Lantz (Ignite Sweden AB), Lina Svensberg (Compare), Magnus Ulaner (Sveriges Allmännytta), Victoria Westergren (Upphandlingsmyndigheten), Thomas Sundén (Sustainable Innovation)
Länk till inspelning>>

För att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nå klimatmålen som endast är ”två upphandlingar bort” behöver vi samla oss och skapa förutsättningar och processer som främjar innovationer på både kort och lång sikt.

Hur blir offentlig sektor motor i den gröna omställningen?

Fredag 30 juni klockan 11.00–11.45
Arrangör: HBV
Medverkande: Ville Gruner, Martin Kjellin (Unityworks), Stina Lant (Ignite Sweden AB), Markus Magnell (PropTech Sweden), Carl Ståhle (Sveriges Allmännytta)
Länk till inspelning>>

Vi står inför ett reellt miljöhot och den offentliga inköpskraften tenderar till att forsätta att köpa det som den alltid har gjort. Kan offentliga affärer styrda mot innovation vara en möjliggörare för att möta dessa hot?

Nu kommer försäkringsförmedlartjänster till HBV

Nu kommer försäkringsförmedlartjänster till HBV

Som ett led i att utveckla vårt erbjudande till medlemmarna har HBV tagit beslut om att upphandla försäkringsförmedlartjänster. För Allmännyttans inköpsfunktion är detta ett nytt och spännande steg som kommer att möjliggöra ytterligare områden där HBV kan bidra med sin kunskap och expertis. Upphandlingarna kommer att ske under hösten och beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.

Fyra områden kommer att upphandlas

Det är olika områden inom försäkring som kommer att utmynna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det i olika områden är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, skapa förutsättningar för en mer kraftfull konkurrensutsättning och för att skapa en kvalitetskedja.

Tjänsterna som rör försäkringsförmedling avser skadeförsäkring/företagsförsäkring och hemförsäkring, dessa kommer att utgöra två olika områden. När det gäller de två andra områdena kommer dessa att avse skadehantering och stöd vid skada samt risk, säkerhet och skadeförebyggande arbete. De tjänsterna kan hypotetiskt komma att erbjudas av andra typer av leverantörer än försäkringsförmedlare.

I arbetet med strukturen och utformningen av tjänsterna har HBV arbetat tillsammans med Kristina Hårdänge som är jurist och expert inom försäkringsregelverken.

– Det känns väldigt roligt att vi nu tar det här steget och kommer kunna erbjuda försäkringsförmedlartjänster och andra relaterade försäkringstjänster till våra medlemmar. Vi tror att detta kommer kunna sänka kostnaderna för våra medlemsföretag, men också skapa en långsiktighet och förutsägbarhet för våra medlemmar kring frågor som rör bolagens försäkringar, säger Alexandra Haegerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för försäkringsförmedlartjänster på HBV.

Detta behöver ske framåt

Som medlem är man automatiskt avropsberättigad på samtliga fyra (4) upphandlingar. Underkunder, externa kunder, upphandlande myndigheter och kommuner behöver däremot påanmäla sig aktivt. När det gäller upphandlingen av försäkringsförmedlartjänster rörande hemförsäkring ber vi medlemmarna att fylla i en särskild blankett. Detta eftersom vi önskar få en volymuppskattning som är nödvändig i utformningen av en gruppförsäkringslösning. På HBVs hemsidan finns det mer information om tjänsterna och HBV planerar för både ett seminarium för medlemmar men också en anbudsskola för potentiella leverantörer.

– Jag och mina kollegor finns tillgängliga för medlemmar som vill ta ett möte för att reda ut eventuella frågetecken kring vad upphandlingarna kommer att innehålla, hur det praktiskt kommer att fungera och vad man behöver tänka på. Potentiella leverantörer som har frågor är också välkomna att höra av sig. Kort sagt så finns vi här för att besvara alla frågor kring vår nya funktion. Tveka inte att höra av er, säger Alexandra Haegerstrand Björkman.

Processen framåt

  • I slutet av september planerar HBV att annonsera upphandlingarna.
  • Utvärdering och tilldelning beräknas ske i början av december.
  • I början på det nya året kommer sedan avtal att skrivas.
  • Beräknad avtalsstart är 1 mars 2024.


Processen är preliminär och kan komma att ändras under processens gång.

Boka ett möte

Alexandra Haegerstrand Björkman, inköpsstrateg och ansvarig för försäkringsförmedlartjänster på HBV, når ni på 08-556 765 48 alternativt alexandra.haegerstrand@hbv.se.

Vill du veta mer?

Mer information om HBVs försäkringsförmedlartjänster och andra försäkringsrelaterade tjänster hittar du här.

Årets andra nummer av HBV-Magasinet

Årets andra nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer årets andra nummer av HBV-Magasinet ut och det här numret har tema trepartsavtal. Vi träffar representanter från vår medlem Mitthem AB som var en av de första medlemmarna att testa trepartsavtal. Vi berättar också om våra Hållbara dagar där cirkularitet och klimat var i fokus. Kristian Pedersen, advokat och partner på Advokatfirman Kahn Pedersen reder ut golvpriser och liknande metoder för att motverka osunt låga anbudspriser. Trevlig läsning.
Du hittar det senaste numret här>>

Lagändring kemikalieskatt

Lagändring kemikalieskatt

Från och med den 1 juli 2023 ändras lagen som innefattar kemikalieskatten. I lagen 2016:1067 ändras dels skattesatsen men också rätten till avdrag. Skattesatsen sänks från 12 kr/kg till 11 kr/kg och max skattebelopp ändras till 489 kronor. Avdragssystemet ändras så att rätten till avdrag enbart påverkas om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Hur ämnet är tillsatt påverkar inte längre avdragsrätten vilket innebär att skatten ändras på samtliga varor.

Lagändringen medför ändringar i prislistorna hos vissa av våra avtalade leverantörer som har varor som innehåller brom, klor eller fosfor. Läs mer i vår avtalskatalog under respektive ramavtal.

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkändes tre nya medlemmar, Ljusdals kommun, Tierps Kommunfastigheter AB samt Ydre kommun och nu består föreningen av 383 medlemmar.

Ljusdal ligger i Hälsingland i Gävleborgs län och namnet Ljusdal syftar till placeringen i Ljusnans dalgång. Området där tätorten Ljusdal nu ligger, har varit bebott under flera tusen år och när Norra stambanan färdigställdes 1880, påbörjades utvecklingen från jordbruksbygd till stationssamhälle. Ljusdal är även en känd bandyort.

Tierp ligger i Uppsala län i landskapen Uppland och Gästrikland. Tierp har en stark tradition av industrier och än idag ger det en hel del arbetstillfällen i kommunen. I Tierp finns det ett rikligt kulturarv med flera historiska bruk och platser. Exempelvis Vendel är en plats som har gett upphov till Vendeltiden, år 550-800 efter Kristus.

Ydre ligger i Östergötlands län i landskapet med samma namn och kommunen är belägen på norra sidan av Sydsvenska höglandet, vid sjön Sommens södra strand. Sommen-området är känt för sina gamla kurorter och vilohem. Ydre är till invånarantalet Sveriges minsta kommun utanför Norrland.

Kontorets öppettider under Kristi himmelsfärd

Kontorets öppettider under Kristi himmelsfärd

I samband med Kristi himmelsfärdsdag har kontoret öppet på onsdag den 17 maj klockan 08.00–12.00, stängt torsdag den 18 maj och fredag den 19 maj. På måndag den 22 maj har kontoret öppet som vanligt. Vi önskar dig en fin helg.

 

 

 

 

Årets föreningsstämma genomförd

Årets föreningsstämma genomförd

Vår årliga föreningsstämma genomfördes den 11 maj på Quality Hotel Globe i Stockholm. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar bjöds det på en inspirationsföreläsning med Björn Fägersten, VD, Politea om ”Hur geopolitiken ritar om marknadens spelplan”.

Stämman fastslog räkenskaperna för 2022 och den 16 maj skickade vi det definitiva Återbäringsbeskedet 2022 till våra medlemmar. Återbäringen som är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger fastslogs till 1,5 procent. Ingen förändring har skett i styrelsens sammansättning. Styrelsen representeras av följande personer:

Ulf Rohlén, Styrelseordförande, VD, ÖrebroBostäder AB
Stefan Sandberg, Vice Ordförande, VD, AB Svenska Bostäder
Anders Nordstrand, Styrelseledamot, VD, Sveriges Allmännytta
Anna Nordén, Styrelseledamot, Vice VD och Utvecklingschef, Framtiden Byggutveckling AB
Jerker Eriksson, Styrelseledamot, VD, AB Bostaden i Umeå
Lotta Björklund, Styrelseledamot, VD, Mitthem AB
Marie Thelander Dellhag, Styrelseledamot, VD, MKB Fastighets AB
Mikael Sjölander, Ordinarie revisor, Ernst & Young AB

Tack för en väl genomförd stämmoförhandling och ett extra stort tack till Johan Johansson, VD, Stiftelsen Bodenbo som var stämmans ordförande och till Lise-Lotte Billborn, Förvaltningschef/Vice VD, Armada Bostäder AB som var stämmans sekreterare.

Kontorets öppettider maj till september

Kontorets öppettider maj till september

Vi har ändrade öppettider på kontoret under perioden 2 maj till den 1 september. Kontoret är öppet måndag till torsdag mellan klockan 08.00–16.00 och på fredagar mellan klockan 08.00 – 15.30. Lunchstängt alla dagar klockan 12.00–13.00. Vi önskar er en fin vår och en trevlig sommar.

Årets första nummer av HBV-Magasinet

Årets första nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer årets första nummer av HBV-Magasinet ut och det här numret har tema Medlemsspecifika tjänster. Vi träffar Jan Forsberg, driftchef på LudvikaHem och vi pratar med projektchef Alf Lilletofte på Leksandsbostäder AB och hans kollegor Conny Widén, projektledare och Olle Oskarsson som arbetar som både vice VD och gatuchef. Vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren berättar om vårt hållbarhetsråd och vi presenterar även programmet för vårens stämma och Hållbara dagar. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>>

Besök HBV-torget på Fastighetsmässan

Den 15–16 mars är det dags för Fastighetsmässan på Kistamässan i Stockholm. HBV deltar som utställare tillsammans med ett flertal av våra avtalsleverantörer. Se oss även på scenen den 15 mars klockan 14.30 då vi genomför ett panelsamtal under rubriken ”Hållbart inköp – vad innebär det?”.

Registrera din kostnadsfria entrébiljett här>>

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Kom gärna och besök oss!

Nedan angivna leverantörer gör oss sällskap på HBV-torget:
Dafo Brand AB (HBV:5)
Deltronic Security AB (HBV:2)
Diversey Sverige AB (HBV:8)
Interoc Dörr & Fönster (HBV:3)
LIB Luck & InredningsBolaget (HBV:9)
MANN + HUMMEL Vokes Air AB (HBV:1)
Mockfjärds Fönster AB (HBV:4)
Modexa AB (HBV:6)
Rexel Sverige AB (HBV:7)

Scenframträdande

Datum: 15 mars
Tid: 14.30–15.00

Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. 

Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete?  Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Björn Fägersten, CEO, Politea
Johan Jemdahl, CEO Qarlbo Energy
Jeanette Lesslie Wikström, VD, Säkerhetsbranschen
Chris Österlund, VD, AB Botkyrkabyggen

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen tre nya medlemmar i föreningen och vi består nu av 381 medlemmar. De medlemmar som godkändes var Kungsörs KommunTeknik AB, Olofströms kommun samt Sala kommun.

Kungsörs KommunTeknik är en del av Kungsörs kommun, som ligger i Västmanlands län i Södermanland och Västmanland. Kungsör har gamla anor och redan för 3 000 – 4 000 år sedan var trakten där Kungsörs kommun ligger bebodd.

Olofströms kommun ligger i Blekinge och gränsar till kommunerna Osby, Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Tingsryd och Älmhult. Olofström är känt för sitt fiske trots att det är Blekinges enda inlandskommun, däremot kommunen är omgiven av hundratals sjöar.

Sala kommun ligger i Västmanlands län i landskapen Västmanland och Uppland. Sala är kanske mest känd för sin silvergruva men även gruvans konstgjorda vattensystem med Ekeby dammar är värt ett besök.

Vi hälsar alla tre varmt välkomna till HBV!