Nyhetskategori: Medlemsinfo

Besök HBV-torget på Fastighetsmässan

Den 15–16 mars är det dags för Fastighetsmässan på Kistamässan i Stockholm. HBV deltar som utställare tillsammans med ett flertal av våra avtalsleverantörer. Se oss även på scenen den 15 mars klockan 14.30 då vi genomför ett panelsamtal under rubriken ”Hållbart inköp – vad innebär det?”.

Registrera din kostnadsfria entrébiljett här>>

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Kom gärna och besök oss!

Nedan angivna leverantörer gör oss sällskap på HBV-torget:
Dafo Brand AB (HBV:5)
Deltronic Security AB (HBV:2)
Diversey Sverige AB (HBV:8)
Interoc Dörr & Fönster (HBV:3)
LIB Luck & InredningsBolaget (HBV:9)
MANN + HUMMEL Vokes Air AB (HBV:1)
Mockfjärds Fönster AB (HBV:4)
Modexa AB (HBV:6)
Rexel Sverige AB (HBV:7)

Scenframträdande

Datum: 15 mars
Tid: 14.30–15.00

Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. 

Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete?  Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Björn Fägersten, CEO, Politea
Johan Jemdahl, CEO Qarlbo Energy
Jeanette Lesslie Wikström, VD, Säkerhetsbranschen
Chris Österlund, VD, AB Botkyrkabyggen

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen tre nya medlemmar i föreningen och vi består nu av 381 medlemmar. De medlemmar som godkändes var Kungsörs KommunTeknik AB, Olofströms kommun samt Sala kommun.

Kungsörs KommunTeknik är en del av Kungsörs kommun, som ligger i Västmanlands län i Södermanland och Västmanland. Kungsör har gamla anor och redan för 3 000 – 4 000 år sedan var trakten där Kungsörs kommun ligger bebodd.

Olofströms kommun ligger i Blekinge och gränsar till kommunerna Osby, Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Tingsryd och Älmhult. Olofström är känt för sitt fiske trots att det är Blekinges enda inlandskommun, däremot kommunen är omgiven av hundratals sjöar.

Sala kommun ligger i Västmanlands län i landskapen Västmanland och Uppland. Sala är kanske mest känd för sin silvergruva men även gruvans konstgjorda vattensystem med Ekeby dammar är värt ett besök.

Vi hälsar alla tre varmt välkomna till HBV!

Årsbesked skickas 11 januari

Årsbesked skickas 11 januari

Onsdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar, därefter finns möjlighet att se siffrorna även på Mina sidor.

Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2022 kommer först efter vår föreningsstämma den 11 maj.

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Vi på HBV – allmännyttans inköpsfunktion har för avsikt att under våren 2023 upphandla försäkringsförmedlartjänster för att erbjuda ett tryggt och omfattande avtal för er, medlemmar. Vi har under hösten 2022 haft dialoger med representanter från våra referensgrupper som består av både medlemmar och potentiella leverantörer. Dialogerna har gett oss en bild av hur behoven ser ut, även om dess skiljer sig åt. Vi har också skapat oss en uppfattning om hur vi bäst ska utforma avtalet.

Vi har för avsikt att erbjuda ett avtal med flera försäkringsförmedlare inom områdena; förmedlingstjänster, skadetjänster, konsulttjänster och konsumentförsäkringar. Syftet med att erbjuda tjänster inom flera områden är för att tydliggöra avtalets omfattning men också för att möta de olika behoven. 

Följande tjänster tänker vi ska inrymmas i avtalet:

 • utformning av individuellt anpassade försäkringslösningar
 • upphandlingsstöd och genomförandet av upphandlingar av försäkringsprodukter
 • löpande försäkringsservice
 • riskbedömning, rådgivning, kartläggning och implementering av försäkringslösningar
 • skadetjänster
 • incidentrapportering (exempelvis: följa skador under självrisk)
 • regresshantering (följa och bistå medlems regresshantering)
 • skadeförebyggande-, risk- och säkerhetstjänster
 • identifiera och föreslå utvecklingsarbeten
 • planera, driva, utveckla och följa upp det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet
 • utbildningar
 • hemförsäkring.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.


Ny medlem

Ny medlem

Vid tidigare styrelsemöte godkändes Kalmar kommun som ny medlem i föreningen och vi består nu av 383 medlemmar i form av allmännyttiga bostadsbolag, fastighetsbolag och kommuner runtomkring i Sverige.

Kalmar kommun ligger i landskapet Småland. Kommunen gränsar i söder till Torsås kommun, i väster till Emmaboda kommun och Nybro kommun, i norr Mönsterås kommun och i öster Borgholms kommun och Mörbylånga kommun på Öland. I öster gränsar kommunen även till Kalmarsund och Östersjön.

Kalmar slott, med anor från 1100-talet, har blivit en symbol för Kalmar, mycket tack vare Kalmarunionen.

Vi hälsar Kalmar kommun varmt välkomna till HBV!

HBVs NKI 2022

HBVs NKI 2022

Medlemmarna är fortsatt nöjda med HBV, visar resultatet av årets NKI (Nöjd Kund Index). Våra medlemmar ser stor medlemsnytta med HBV och våra medarbetare får höga betyg för professionellt bemötande och rätt kompetens avseende lagar och regler för offentlig upphandling.

Årets undersökning visar att våra medlemmar fortsatt ser ett stort värde med att tillhöra HBV som inköpsorganisation. Att kunna nyttja våra samordnade upphandlingar och på så sätt slippa göra egna, spar både tid och resurser. Medlemmarna upplever också att de får rätt avtalade priser på sina inköp via HBVs ramavtal.

Årets NKI blev 75 ( 77 föregående år) och vi är mycket glada för det resultatet. Det betyder att medlemmarna tycker att vi uppfyller deras förväntningar och är nöjda med vårt arbete.

Stort tack till alla våra medlemmar som tog sig tid att svara på vår enkät om årets NKI. Era svar är mycket viktiga i vårt arbete att vara ert förstahandsval vid upphandling och för att tillsammans skapa långsiktigt hållbara affärer.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det fjärde numret av HBV-Magasinet ut. I det här numret kan du bland annat läsa om vår nya hemsida och om våra medlemsspecifika upphandlingar. Du kan även läsa om de äldre ljuskällorna som ska fasas ut samt om de nya reglerna för avfallshantering. Advokat John Hane berättar om innebörden av 6:3 och vi rapporterar från både Hållbara dagar och HBV Inköpsdag. Som alltid har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

HBV har beslutat att inte genomföra årets självskattningsenkät för avtalsleverantörer. Syftet med denna enkät är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Självskattningsenkäten ger oss inblick i våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete inom olika områden. Vi gör nu en översyn hur våra hållbarhetsrelaterade krav i avtalen korresponderar med frågorna i enkäten.

Vår ambition är att ha en kontinuerlig dialog med marknaden kring prioriterade frågeställningar såsom hållbarhetsfrågor. Vi genomför en analys av de två nu genomförda enkäterna samt inkomna svar. Analysen kommer att ge oss underlag för hur den breda dialogen med alla avtalsleverantörer ska gå till samt hur uppföljning med enskilda avtalsleverantörer ska genomföras. Vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av denna analys under första halvåret 2023 och hur det utvecklar vårt arbetssätt framgent.

Vi förstärker på affär och ekonomi

Vi förstärker på affär och ekonomi

Den här veckan förstärkte vi vår personalstyrka på både enheten för affär och på enheten för ekonomi. Den 3 oktober började Josko Lorger som affärsutvecklare på enheten för affärsutveckling och han har tidigare arbetat som inköpsansvarig på AB Bostaden i Umeå.

Samma dag började Biljana Lukovic att arbeta som redovisningsekonom på enheten för ekonomi. Hon kommer även ha hand om ekonomi- och fakturafrågor som kommer från våra medlemmar och kunder i vår norra region.

Vi hälsar båda två varmt välkomna till HBV!

HBV byter bank

HBV byter bank

Från och med 1 januari 2023 byter HBV bank från Nordea till Swedbank och vi går även över från Plusgiro 459780-3 till Bankgiro 481-7177. Detta gäller både inbetalningar och utbetalningar till HBV. Bakgrunden till bytet är att Swedbank har vunnit vår upphandling för betalningstjänster. Genom att gå över till Bankgiro blir HBV därmed också bankoberoende.

Från och med nu ska Bankgiro 481-7177 användas för alla betalningar till HBV. Detta gäller även den administrativa ersättningen. Inga insättningar på Plusgiro kan göras efter den 1 december 2022.Vid eventuella frågor skicka ett mejl till epost@hbv.se så får du hjälp.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det tredje numret av HBV-Magasinet ut och detta nummer har tema Uppföljning där vi berättar om hur vi arbetar med en strategisk process och där uppföljning är en stor del i arbetet med inköpsprocessen. Vi gör även en djupdykning hos Nordanstigs Bostäder där Olaf Jung berättar om deras Plushus. Vår affärsjurist Jonna Andersson förklarar även reglerna gällande sanktionerna mot Ryssland och Sandra Sedig berättar om vår nya enheter Konsultavtal. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>

Deltagare till referensgrupp försäkringsförmedlartjänster sökes

Deltagare till referensgrupp försäkringsförmedlartjänster sökes

Ett nytt ramavtalsområde är på gång att handlas upp, nämligen försäkringsförmedlartjänster. Generellt är försäkringskostnader för HBVs medlemmar en stor och oförutsägbar kostnad som gradvis upplevs ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker. HBV undersöker just nu marknaden inför förberedandet av upphandlingen och vi söker därför kandidater för dialog och för att delta i en referensgrupp.

Omfattning

HBVs idé om att upphandla tjänsten försäkringsförmedlare grundar sig i att medlemmarnas gemensamma behov och köparmakt skapar bättre villkor, premier och möjlighet till kontroll. Ett avtal med en eller flera försäkringsförmedlare skulle ge medlemmarna ett mervärde avseende tjänster inom försäkring.

Upphandlingen kommer att omfatta bastjänster och tilläggstjänster som våra medlemsbolag ska ha möjlighet att avropa om behov uppstår. HBV undersöker just nu marknaden inför förberedandet av upphandlingen, en så kallad tidig dialog. Genom dialog med potentiella leverantörer får HBV en bättre bild av vilka lösningar som är möjliga eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

Referensgrupper

Vi söker nu referensdeltagare till våra två referensgrupper!

Grupp 1: 1–5 representanter från våra medlemsbolag
Grupp 2: 1–5 representanter från potentiella leverantörer

I det fall intresset är stort för att delta i referensgrupperna kommer de fem första anmälda per grupp att antas. 

Kontakt

Har du frågor eller vill du ställa upp som referensdeltagare? Kontakta vår inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.

Vi förstärker på både inköp och ekonomi

Vi förstärker på både inköp och ekenomi

Den här sommaren har vi förstärkt vår personalstyrka på både inköpsavdelningen och på enheten för ekonomi.

Den 22 augusti började Carina Hedren arbeta som redovisningsekonom på enheten för ekonomi och Fredrik Möller började arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.

Den 15 augusti började Maria Nyquist arbeta som inköpsstrateg på enheten för ramavtal och Sofia Chowdhury började arbeta som ekonomiassistent på enheten för ekonomi. Atilla Kilic som tidigare haft sin LIA hos oss började arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.

Den 4 juli började Tina Nordlund arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.  

Ni kan läsa mer om våra nya kollegor här>> (ny länk måste till)

Det är härligt att ha er på plats och vi hälsar er alla varmt välkomna.