Nyhetskategori: Medlemsinfo

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

Ingen självskattningsenkät för leverantörer 2022

HBV har beslutat att inte genomföra årets självskattningsenkät för avtalsleverantörer. Syftet med denna enkät är att följa upp och skapa en dialog mellan oss och avtalsleverantörerna för att gemensamt hitta en väg till ett mer hållbart samhälle. Självskattningsenkäten ger oss inblick i våra avtalsleverantörers hållbarhetsarbete inom olika områden. Vi gör nu en översyn hur våra hållbarhetsrelaterade krav i avtalen korresponderar med frågorna i enkäten.

Vår ambition är att ha en kontinuerlig dialog med marknaden kring prioriterade frågeställningar såsom hållbarhetsfrågor. Vi genomför en analys av de två nu genomförda enkäterna samt inkomna svar. Analysen kommer att ge oss underlag för hur den breda dialogen med alla avtalsleverantörer ska gå till samt hur uppföljning med enskilda avtalsleverantörer ska genomföras. Vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av denna analys under första halvåret 2023 och hur det utvecklar vårt arbetssätt framgent.

Vi förstärker på affär och ekonomi

Vi förstärker på affär och ekonomi

Den här veckan förstärkte vi vår personalstyrka på både enheten för affär och på enheten för ekonomi. Den 3 oktober började Josko Lorger som affärsutvecklare på enheten för affärsutveckling och han har tidigare arbetat som inköpsansvarig på AB Bostaden i Umeå.

Samma dag började Biljana Lukovic att arbeta som redovisningsekonom på enheten för ekonomi. Hon kommer även ha hand om ekonomi- och fakturafrågor som kommer från våra medlemmar och kunder i vår norra region.

Vi hälsar båda två varmt välkomna till HBV!

HBV byter bank

HBV byter bank

Från och med 1 januari 2023 byter HBV bank från Nordea till Swedbank och vi går även över från Plusgiro 459780-3 till Bankgiro 481-7177. Detta gäller både inbetalningar och utbetalningar till HBV. Bakgrunden till bytet är att Swedbank har vunnit vår upphandling för betalningstjänster. Genom att gå över till Bankgiro blir HBV därmed också bankoberoende.

Från och med nu ska Bankgiro 481-7177 användas för alla betalningar till HBV. Detta gäller även den administrativa ersättningen. Inga insättningar på Plusgiro kan göras efter den 1 december 2022.Vid eventuella frågor skicka ett mejl till epost@hbv.se så får du hjälp.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det tredje numret av HBV-Magasinet ut och detta nummer har tema Uppföljning där vi berättar om hur vi arbetar med en strategisk process och där uppföljning är en stor del i arbetet med inköpsprocessen. Vi gör även en djupdykning hos Nordanstigs Bostäder där Olaf Jung berättar om deras Plushus. Vår affärsjurist Jonna Andersson förklarar även reglerna gällande sanktionerna mot Ryssland och Sandra Sedig berättar om vår nya enheter Konsultavtal. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>

Deltagare till referensgrupp försäkringsförmedlartjänster sökes

Deltagare till referensgrupp försäkringsförmedlartjänster sökes

Ett nytt ramavtalsområde är på gång att handlas upp, nämligen försäkringsförmedlartjänster. Generellt är försäkringskostnader för HBVs medlemmar en stor och oförutsägbar kostnad som gradvis upplevs ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker. HBV undersöker just nu marknaden inför förberedandet av upphandlingen och vi söker därför kandidater för dialog och för att delta i en referensgrupp.

Omfattning

HBVs idé om att upphandla tjänsten försäkringsförmedlare grundar sig i att medlemmarnas gemensamma behov och köparmakt skapar bättre villkor, premier och möjlighet till kontroll. Ett avtal med en eller flera försäkringsförmedlare skulle ge medlemmarna ett mervärde avseende tjänster inom försäkring.

Upphandlingen kommer att omfatta bastjänster och tilläggstjänster som våra medlemsbolag ska ha möjlighet att avropa om behov uppstår. HBV undersöker just nu marknaden inför förberedandet av upphandlingen, en så kallad tidig dialog. Genom dialog med potentiella leverantörer får HBV en bättre bild av vilka lösningar som är möjliga eller som kan utvecklas. Dialogen leder ofta till fler lösningsförslag från fler leverantörer, och på så vis en förbättrad konkurrens och effektivare upphandlingar.

Referensgrupper

Vi söker nu referensdeltagare till våra två referensgrupper!

Grupp 1: 1–5 representanter från våra medlemsbolag
Grupp 2: 1–5 representanter från potentiella leverantörer

I det fall intresset är stort för att delta i referensgrupperna kommer de fem första anmälda per grupp att antas. 

Kontakt

Har du frågor eller vill du ställa upp som referensdeltagare? Kontakta vår inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman.

Vi förstärker på både inköp och ekonomi

Vi förstärker på både inköp och ekenomi

Den här sommaren har vi förstärkt vår personalstyrka på både inköpsavdelningen och på enheten för ekonomi.

Den 22 augusti började Carina Hedren arbeta som redovisningsekonom på enheten för ekonomi och Fredrik Möller började arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.

Den 15 augusti började Maria Nyquist arbeta som inköpsstrateg på enheten för ramavtal och Sofia Chowdhury började arbeta som ekonomiassistent på enheten för ekonomi. Atilla Kilic som tidigare haft sin LIA hos oss började arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.

Den 4 juli började Tina Nordlund arbeta som inköpsstrateg på enheten för konsultavtal.  

Ni kan läsa mer om våra nya kollegor här>> (ny länk måste till)

Det är härligt att ha er på plats och vi hälsar er alla varmt välkomna.

Behöver ni hjälp med upphandlingar?

Behöver ni hjälp med upphandlingar?

HBV erbjuder våra medlemmar experthjälp vid egna upphandlingar av årsentreprenörer, som till exempel löpande elarbeten, måleri, fastighetsskötsel och VVS. Uppdragen anpassas till varje medlems specifika behov. Till hösten förstärker vi vår enhet för konsultavtal med fler medarbetare för att kunna erbjuda vår hjälp till så många medlemmar som det är möjligt. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi hjälper er med upphandling

Vår ambition är att hjälpa så många medlemsbolag som möjligt. Om ni har behov av konsulthjälp med era upphandling/-ar så fyller ni i anmälningsblanketten ”Önskemål om hjälp vid upphandling” och skickar den till konsultuppdrag@hbv.se Vi återkommer därefter snarast möjligt med besked. För att vara säkra på att hinna hjälpa er behöver vi få in er anmälan nio månader innan avtalet måste vara klart.

I uppdraget ingår framtagande av:

  • upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag
  • annonsering
  • kvalificering och utvärdering
  • tilldelning och framtagande av avtal

Arvode

För vanliga upphandlingar, exempelvis ramavtal och andra avtal som

  • rörarbeten
  • elarbeten
  • måleri
  • golvarbeten

är arvodet 70 000 kronor per upphandling. En uppdragsbekräftelse upprättas av HBV för varje uppdrag.

Vid samordnad upphandling med exempelvis kommunen eller en annan upphandlande myndighet tillkommer 10.000 kronor per upphandling.

För upphandlingar där tidsåtgången beräknas till fler än 65 timmar, till exempel nybyggnationer, konsultupphandlingar, inre- och yttre skötsel och liknande eller om val av upphandlingsförfarandet är något annat än förenklat- eller öppet förfarande bedöms arvodet individuellt för varje upphandling. Baserat på 1 100 kronor per timme.

Vid uppdrag med upp till fem upphandlingar ingår en resa samt restid. Vid uppdrag med fler än fem upphandlingar ingår ytterligare en resa samt restid. Ytterligare resor debiteras med utlägg för reskostnad samt restid.

HBV använder TendSign för genomförande av upphandlingsprocessen.

Debitering

Vid undertecknad uppdragsbekräftelse kommer 50 procent av arvodet att faktureras och resterande 50 procent kommer att faktureras efter avslutat uppdrag. Fakturering sker via e-fakturering och betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum.

Arbete som utförs på löpande räkning debiteras med 1 100 kronor per timme.

Eventuella tilläggsuppdrag

Följande arbetsuppgifter ingår ej i det fasta arvodet utan debiteras separat efter beställning av medlemsbolaget:

  • Kontraktsmöten/startmöte: 1 500 kronor per möte exklusive faktisk kostnad för resor och restid (1 100 kronor per timme)
  • Handläggande av eventuell överprövning utförd av HBVs jurist debiteras 1 500 kronor per timme. Handläggande med hjälp av extern advokat debiteras faktisk kostnad.

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Trevlig sommar!

Trevlig sommar!

Vi önskar alla en riktigt varm och skön sommar! HBVs växel har öppet som vanligt under hela sommaren, måndag–torsdag klockan 08:00-16:00 och fredag klockan 08:00-15:30, lunchstängt alla dagar mellan klockan 12:00-13:00. Det går alltid bra att skicka ett meddelande till oss på info@hbv.se.

Vårt kontor har öppet alla dagar klockan 10:00-12:00.

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Vi har tidigare skrivit med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med indirekta inköp från Ryssland ser ut på följande sätt idag.

EU införde sanktioner den 8 april om att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt till eller i förhållande till:

   1. ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter
       eller organ som är etablerade i Ryssland

   2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent
       direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1

   3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för,
       eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.

Förbudet inbegriper, om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen.

Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022 och förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022. Sanktionerna omfattar upphandlingar/avtal över tröskelvärdet.

I och med sanktionerna så genomför HBV uppföljning för att säkerställa att våra befintliga avtal inte omfattas av ovanstående. Om det skulle visa sig att någon av omständigheterna ovan är aktuella kommer HBV att vidta åtgärder och informera våra medlemmar/avropsberättigade. Informationen kommer i första hand ske via HBVs hemsida.

Mer information om sanktionerna finner ni på Upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/forbud-tilldela-och-fullgora-offentliga-kontrakt/

Fem medlemmar prisade under HBVs föreningsstämma

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, delade under tisdagens föreningsstämma ut utmärkelsen Inköpspriset till fem av sina medlemmar.

Vi delar ut Inköpspriset priset till de bolag som har störst avropad omsättning hos oss per lägenhet i storlekskategorierna 100-1 000 lägenheter, 1 001-5 000 lägenheter, 5 001-9 000 lägenheter samt över 9 000 lägenheter. Pris tilldelas också bolaget med störst omsättning totalt.

Priserna tillföll följande medlemmar: 

100-1 000 lägenheter:  Sollentunahem AB

1 001-5 000 lägenheter: AllboHus Fastighets AB

5 001-9 000 lägenheter: Kalmarhem AB

> 9 000 lägenheter: Hyresbostäder i Norrköping AB

Total omsättning: ÖrebroBostäder AB

Vi välkomnar en ny kollega

Vi välkomnar en ny kollega

Den 16 maj börjar vår nya kollega Alexandra Hægerstrand Björkman hos oss på HBV. Hon arbetar idag som försäkringsmäklare där hon förmedlar försäkringar till kunder. Hos oss kommer hon att arbeta med att upphandla och teckna avtal med just försäkringsmäklare avseende fastighetsrelaterade försäkringar, i vårt nya avtalsområde Försäkring. Alexandra har gått ett YH-utbildning i Offentlig upphandling på Påhlmans Handelsinstitut och hon har även gått en diplomutbildning i Företagsförsäkring via IFU vilket innebär att vi tror att hon kommer passa perfekt hos oss. Varmt välkommen Alexandra!

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkändes ytterligare två medlemmar i föreningen. Nu består vi tillsammans av 381 medlemmar i form av bostadsbolag, kommuner och fastighetsbolag runtomkring i Sverige.

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län i Dalsland och gränsar till kommunerna Dals-Eds, Bengtsfors, Mellerud, Vänersborg, Uddevalla och Munkedal. 

Kiruna kommun ligger mellan bergen Luossavaara och Kiirunavaara i Norrbottens län i Lappland. Det är den nordligaste och till ytan den största kommunen i Sverige den till kommunerna Pajala och Gällivare. Kiruna kommun gränsar även till kommuner i både Norge och Finland.

Vi hälsar båda två varmt välkomna till HBV!

Anpassning av vår organisatoriska struktur

Anpassning av vår organisatoriska struktur

HBV, allmännyttans inköpsfunktion, är en del av våra medlemmars process för anskaffning av fastighetsrelaterade varor och tjänster. Nu anpassar vi vår organisatoriska struktur från och med den 1 mars för att ytterligare öka vår förmåga att jobba med affärsutveckling, fördjupad kvalitet i våra ramavtal och grundläggande samordnade avtal och möjligheten att genomföra specifika konsultuppdrag för våra medlemmar.

Se och hör vår VD Johan Almesjö berätta mer om det i vårt senaste nyhetsbrev här >>