Nyhetskategori: Medlemsinfo

Lagändring kemikalieskatt

Lagändring kemikalieskatt

Från och med den 1 juli 2023 ändras lagen som innefattar kemikalieskatten. I lagen 2016:1067 ändras dels skattesatsen men också rätten till avdrag. Skattesatsen sänks från 12 kr/kg till 11 kr/kg och max skattebelopp ändras till 489 kronor. Avdragssystemet ändras så att rätten till avdrag enbart påverkas om varan innehåller brom, klor eller fosfor. Hur ämnet är tillsatt påverkar inte längre avdragsrätten vilket innebär att skatten ändras på samtliga varor.

Lagändringen medför ändringar i prislistorna hos vissa av våra avtalade leverantörer som har varor som innehåller brom, klor eller fosfor. Läs mer i vår avtalskatalog under respektive ramavtal.

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkändes tre nya medlemmar, Ljusdals kommun, Tierps Kommunfastigheter AB samt Ydre kommun och nu består föreningen av 383 medlemmar.

Ljusdal ligger i Hälsingland i Gävleborgs län och namnet Ljusdal syftar till placeringen i Ljusnans dalgång. Området där tätorten Ljusdal nu ligger, har varit bebott under flera tusen år och när Norra stambanan färdigställdes 1880, påbörjades utvecklingen från jordbruksbygd till stationssamhälle. Ljusdal är även en känd bandyort.

Tierp ligger i Uppsala län i landskapen Uppland och Gästrikland. Tierp har en stark tradition av industrier och än idag ger det en hel del arbetstillfällen i kommunen. I Tierp finns det ett rikligt kulturarv med flera historiska bruk och platser. Exempelvis Vendel är en plats som har gett upphov till Vendeltiden, år 550-800 efter Kristus.

Ydre ligger i Östergötlands län i landskapet med samma namn och kommunen är belägen på norra sidan av Sydsvenska höglandet, vid sjön Sommens södra strand. Sommen-området är känt för sina gamla kurorter och vilohem. Ydre är till invånarantalet Sveriges minsta kommun utanför Norrland.

Kontorets öppettider under Kristi himmelsfärd

Kontorets öppettider under Kristi himmelsfärd

I samband med Kristi himmelsfärdsdag har kontoret öppet på onsdag den 17 maj klockan 08.00–12.00, stängt torsdag den 18 maj och fredag den 19 maj. På måndag den 22 maj har kontoret öppet som vanligt. Vi önskar dig en fin helg.

 

 

 

 

Årets föreningsstämma genomförd

Årets föreningsstämma genomförd

Vår årliga föreningsstämma genomfördes den 11 maj på Quality Hotel Globe i Stockholm. Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar bjöds det på en inspirationsföreläsning med Björn Fägersten, VD, Politea om ”Hur geopolitiken ritar om marknadens spelplan”.

Stämman fastslog räkenskaperna för 2022 och den 16 maj skickade vi det definitiva Återbäringsbeskedet 2022 till våra medlemmar. Återbäringen som är en del av det överskott som föreningens årsresultat ger fastslogs till 1,5 procent. Ingen förändring har skett i styrelsens sammansättning. Styrelsen representeras av följande personer:

Ulf Rohlén, Styrelseordförande, VD, ÖrebroBostäder AB
Stefan Sandberg, Vice Ordförande, VD, AB Svenska Bostäder
Anders Nordstrand, Styrelseledamot, VD, Sveriges Allmännytta
Anna Nordén, Styrelseledamot, Vice VD och Utvecklingschef, Framtiden Byggutveckling AB
Jerker Eriksson, Styrelseledamot, VD, AB Bostaden i Umeå
Lotta Björklund, Styrelseledamot, VD, Mitthem AB
Marie Thelander Dellhag, Styrelseledamot, VD, MKB Fastighets AB
Mikael Sjölander, Ordinarie revisor, Ernst & Young AB

Tack för en väl genomförd stämmoförhandling och ett extra stort tack till Johan Johansson, VD, Stiftelsen Bodenbo som var stämmans ordförande och till Lise-Lotte Billborn, Förvaltningschef/Vice VD, Armada Bostäder AB som var stämmans sekreterare.

Kontorets öppettider maj till september

Kontorets öppettider maj till september

Vi har ändrade öppettider på kontoret under perioden 2 maj till den 1 september. Kontoret är öppet måndag till torsdag mellan klockan 08.00–16.00 och på fredagar mellan klockan 08.00 – 15.30. Lunchstängt alla dagar klockan 12.00–13.00. Vi önskar er en fin vår och en trevlig sommar.

Årets första nummer av HBV-Magasinet

Årets första nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer årets första nummer av HBV-Magasinet ut och det här numret har tema Medlemsspecifika tjänster. Vi träffar Jan Forsberg, driftchef på LudvikaHem och vi pratar med projektchef Alf Lilletofte på Leksandsbostäder AB och hans kollegor Conny Widén, projektledare och Olle Oskarsson som arbetar som både vice VD och gatuchef. Vår hållbarhetsstrateg Jörgen Ågren berättar om vårt hållbarhetsråd och vi presenterar även programmet för vårens stämma och Hållbara dagar. Som alltid, har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>>

Besök HBV-torget på Fastighetsmässan

Den 15–16 mars är det dags för Fastighetsmässan på Kistamässan i Stockholm. HBV deltar som utställare tillsammans med ett flertal av våra avtalsleverantörer. Se oss även på scenen den 15 mars klockan 14.30 då vi genomför ett panelsamtal under rubriken ”Hållbart inköp – vad innebär det?”.

Registrera din kostnadsfria entrébiljett här>>

Fastighetsmässan är mötesplatsen för förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter. Här har du möjlighet att knyta kontakter med leverantörer av fastighetslösningar som hjälper dig att ställa om dina fastigheter för att möta förändringarna. Produktintensiva utställare och tjänsteföretag finns på plats, alla med morgondagens förvaltarbransch som sin spelplan. Du har också möjlighet att ta del av ett stort seminarieprogram samt många möjligheter till vidare nätverkande och kontakt med kollegor i branschen. Att besöka mässan är helt kostnadsfritt. HBV medverkar på mässan som hållbarhetspartner och på vårt HBV-torg finns ett antal av våra avtalsleverantörer på plats.

Kom gärna och besök oss!

Nedan angivna leverantörer gör oss sällskap på HBV-torget:
Dafo Brand AB (HBV:5)
Deltronic Security AB (HBV:2)
Diversey Sverige AB (HBV:8)
Interoc Dörr & Fönster (HBV:3)
LIB Luck & InredningsBolaget (HBV:9)
MANN + HUMMEL Vokes Air AB (HBV:1)
Mockfjärds Fönster AB (HBV:4)
Modexa AB (HBV:6)
Rexel Sverige AB (HBV:7)

Scenframträdande

Datum: 15 mars
Tid: 14.30–15.00

Hållbart inköp – vad innebär det?

Vi lever i en värld med många osäkra parametrar och påverkas av såväl inre som yttre krafter. 

Hur påverkar det ett hållbart inköpsarbete och vad menar vi med ett hållbart inköpsarbete?  Vi resonerar om hållbart inköp utifrån flera perspektiv, geopolitiskt, lokalt, logistiskt och ur ett säkerhetsperspektiv.  

Medverkande:
Johan Almesjö, VD, HBV
Björn Fägersten, CEO, Politea
Johan Jemdahl, CEO Qarlbo Energy
Jeanette Lesslie Wikström, VD, Säkerhetsbranschen
Chris Österlund, VD, AB Botkyrkabyggen

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkände styrelsen tre nya medlemmar i föreningen och vi består nu av 381 medlemmar. De medlemmar som godkändes var Kungsörs KommunTeknik AB, Olofströms kommun samt Sala kommun.

Kungsörs KommunTeknik är en del av Kungsörs kommun, som ligger i Västmanlands län i Södermanland och Västmanland. Kungsör har gamla anor och redan för 3 000 – 4 000 år sedan var trakten där Kungsörs kommun ligger bebodd.

Olofströms kommun ligger i Blekinge och gränsar till kommunerna Osby, Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Tingsryd och Älmhult. Olofström är känt för sitt fiske trots att det är Blekinges enda inlandskommun, däremot kommunen är omgiven av hundratals sjöar.

Sala kommun ligger i Västmanlands län i landskapen Västmanland och Uppland. Sala är kanske mest känd för sin silvergruva men även gruvans konstgjorda vattensystem med Ekeby dammar är värt ett besök.

Vi hälsar alla tre varmt välkomna till HBV!

Årsbesked skickas 11 januari

Årsbesked skickas 11 januari

Onsdagen den 11 januari skickar vi ut årsbeskeden digitalt till våra medlemmar, därefter finns möjlighet att se siffrorna även på Mina sidor.

Årsbeskeden innehåller, utöver information om föregående års omsättning, även information om innestående återbäring med mera. Slutgiltigt besked om återbäring för 2022 kommer först efter vår föreningsstämma den 11 maj.

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Tyck till om försäkringsförmedlartjänster

Vi på HBV – allmännyttans inköpsfunktion har för avsikt att under våren 2023 upphandla försäkringsförmedlartjänster för att erbjuda ett tryggt och omfattande avtal för er, medlemmar. Vi har under hösten 2022 haft dialoger med representanter från våra referensgrupper som består av både medlemmar och potentiella leverantörer. Dialogerna har gett oss en bild av hur behoven ser ut, även om dess skiljer sig åt. Vi har också skapat oss en uppfattning om hur vi bäst ska utforma avtalet.

Vi har för avsikt att erbjuda ett avtal med flera försäkringsförmedlare inom områdena; förmedlingstjänster, skadetjänster, konsulttjänster och konsumentförsäkringar. Syftet med att erbjuda tjänster inom flera områden är för att tydliggöra avtalets omfattning men också för att möta de olika behoven. 

Följande tjänster tänker vi ska inrymmas i avtalet:

 • utformning av individuellt anpassade försäkringslösningar
 • upphandlingsstöd och genomförandet av upphandlingar av försäkringsprodukter
 • löpande försäkringsservice
 • riskbedömning, rådgivning, kartläggning och implementering av försäkringslösningar
 • skadetjänster
 • incidentrapportering (exempelvis: följa skador under självrisk)
 • regresshantering (följa och bistå medlems regresshantering)
 • skadeförebyggande-, risk- och säkerhetstjänster
 • identifiera och föreslå utvecklingsarbeten
 • planera, driva, utveckla och följa upp det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet
 • utbildningar
 • hemförsäkring.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.


Ny medlem

Ny medlem

Vid tidigare styrelsemöte godkändes Kalmar kommun som ny medlem i föreningen och vi består nu av 383 medlemmar i form av allmännyttiga bostadsbolag, fastighetsbolag och kommuner runtomkring i Sverige.

Kalmar kommun ligger i landskapet Småland. Kommunen gränsar i söder till Torsås kommun, i väster till Emmaboda kommun och Nybro kommun, i norr Mönsterås kommun och i öster Borgholms kommun och Mörbylånga kommun på Öland. I öster gränsar kommunen även till Kalmarsund och Östersjön.

Kalmar slott, med anor från 1100-talet, har blivit en symbol för Kalmar, mycket tack vare Kalmarunionen.

Vi hälsar Kalmar kommun varmt välkomna till HBV!

HBVs NKI 2022

HBVs NKI 2022

Medlemmarna är fortsatt nöjda med HBV, visar resultatet av årets NKI (Nöjd Kund Index). Våra medlemmar ser stor medlemsnytta med HBV och våra medarbetare får höga betyg för professionellt bemötande och rätt kompetens avseende lagar och regler för offentlig upphandling.

Årets undersökning visar att våra medlemmar fortsatt ser ett stort värde med att tillhöra HBV som inköpsorganisation. Att kunna nyttja våra samordnade upphandlingar och på så sätt slippa göra egna, spar både tid och resurser. Medlemmarna upplever också att de får rätt avtalade priser på sina inköp via HBVs ramavtal.

Årets NKI blev 75 ( 77 föregående år) och vi är mycket glada för det resultatet. Det betyder att medlemmarna tycker att vi uppfyller deras förväntningar och är nöjda med vårt arbete.

Stort tack till alla våra medlemmar som tog sig tid att svara på vår enkät om årets NKI. Era svar är mycket viktiga i vårt arbete att vara ert förstahandsval vid upphandling och för att tillsammans skapa långsiktigt hållbara affärer.

Nytt nummer av HBV-Magasinet

Nytt nummer av HBV-Magasinet

I veckan kommer det fjärde numret av HBV-Magasinet ut. I det här numret kan du bland annat läsa om vår nya hemsida och om våra medlemsspecifika upphandlingar. Du kan även läsa om de äldre ljuskällorna som ska fasas ut samt om de nya reglerna för avfallshantering. Advokat John Hane berättar om innebörden av 6:3 och vi rapporterar från både Hållbara dagar och HBV Inköpsdag. Som alltid har vi även en hel del avtalsnyheter med i tidningen. Trevlig läsning!

Du hittar det senaste numret här >>