Nyhetskategori: Medlemsinfo

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Uppdatering gällande Rysslands invasion av Ukraina

Vi har tidigare skrivit med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med indirekta inköp från Ryssland ser ut på följande sätt idag.

EU införde sanktioner den 8 april om att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt till eller i förhållande till:

   1. ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter
       eller organ som är etablerade i Ryssland

   2. juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent
       direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt 1

   3. fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för,
       eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt 1–2.

Förbudet inbegriper, om de står för mer än 10 procent av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i upphandlingen.

Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april 2022 och förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022. Sanktionerna omfattar upphandlingar/avtal över tröskelvärdet.

I och med sanktionerna så genomför HBV uppföljning för att säkerställa att våra befintliga avtal inte omfattas av ovanstående. Om det skulle visa sig att någon av omständigheterna ovan är aktuella kommer HBV att vidta åtgärder och informera våra medlemmar/avropsberättigade. Informationen kommer i första hand ske via HBVs hemsida.

Mer information om sanktionerna finner ni på Upphandlingsmyndighetens hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/sanktioner-paverkan-upphandling/forbud-tilldela-och-fullgora-offentliga-kontrakt/

Fem medlemmar prisade under HBVs föreningsstämma

Allmännyttans inköpsfunktion, HBV, delade under tisdagens föreningsstämma ut utmärkelsen Inköpspriset till fem av sina medlemmar.

Vi delar ut Inköpspriset priset till de bolag som har störst avropad omsättning hos oss per lägenhet i storlekskategorierna 100-1 000 lägenheter, 1 001-5 000 lägenheter, 5 001-9 000 lägenheter samt över 9 000 lägenheter. Pris tilldelas också bolaget med störst omsättning totalt.

Priserna tillföll följande medlemmar: 

100-1 000 lägenheter:  Sollentunahem AB

1 001-5 000 lägenheter: AllboHus Fastighets AB

5 001-9 000 lägenheter: Kalmarhem AB

> 9 000 lägenheter: Hyresbostäder i Norrköping AB

Total omsättning: ÖrebroBostäder AB

Vi välkomnar en ny kollega

Vi välkomnar en ny kollega

Den 16 maj börjar vår nya kollega Alexandra Hægerstrand Björkman hos oss på HBV. Hon arbetar idag som försäkringsmäklare där hon förmedlar försäkringar till kunder. Hos oss kommer hon att arbeta med att upphandla och teckna avtal med just försäkringsmäklare avseende fastighetsrelaterade försäkringar, i vårt nya avtalsområde Försäkring. Alexandra har gått ett YH-utbildning i Offentlig upphandling på Påhlmans Handelsinstitut och hon har även gått en diplomutbildning i Företagsförsäkring via IFU vilket innebär att vi tror att hon kommer passa perfekt hos oss. Varmt välkommen Alexandra!

Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vid det senaste styrelsemötet godkändes ytterligare två medlemmar i föreningen. Nu består vi tillsammans av 381 medlemmar i form av bostadsbolag, kommuner och fastighetsbolag runtomkring i Sverige.

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län i Dalsland och gränsar till kommunerna Dals-Eds, Bengtsfors, Mellerud, Vänersborg, Uddevalla och Munkedal. 

Kiruna kommun ligger mellan bergen Luossavaara och Kiirunavaara i Norrbottens län i Lappland. Det är den nordligaste och till ytan den största kommunen i Sverige den till kommunerna Pajala och Gällivare. Kiruna kommun gränsar även till kommuner i både Norge och Finland.

Vi hälsar båda två varmt välkomna till HBV!

Anpassning av vår organisatoriska struktur

Anpassning av vår organisatoriska struktur

HBV, allmännyttans inköpsfunktion, är en del av våra medlemmars process för anskaffning av fastighetsrelaterade varor och tjänster. Nu anpassar vi vår organisatoriska struktur från och med den 1 mars för att ytterligare öka vår förmåga att jobba med affärsutveckling, fördjupad kvalitet i våra ramavtal och grundläggande samordnade avtal och möjligheten att genomföra specifika konsultuppdrag för våra medlemmar.

Se och hör vår VD Johan Almesjö berätta mer om det i vårt senaste nyhetsbrev här >>

Nu består vi av 379 medlemmar

Nu består vi av 379 medlemmar

På det senaste styrelsemötet godkände styrelsen vår senaste medlem, Borgholmshem AB. Borgholm är en populär turistort och ligger på Öland i Kalmar län och namnet Borgholm återfinns i dokument från 1280-talet. Vi hälsar Borgholmshem välkomna till vår förening, som nu består av 379 medlemmar.

Mina sidor i ny design och fler rapporter

Mina sidor i ny design och fler rapporter

Nu kan du få en snabb överblick över dina trepartsavtal. I den nya rapporten framgår vilken kreditgräns och vilka öppna poster (obetalda fakturor) som finns hos respektive entreprenör. Genom att följa upp dina gjorda inköp skapas förutsättningar för ännu bättre affärer. Via rapporter som finns i Mina sidor kan du enkelt följa upp företagets inköp och få en god bild av omsättning per leverantör, per kundtyp och per ramavtal. Dessutom kan du också ta del av företagets års- och återbäringsbesked med information om volymbonus, utdelning och återbäringsgrundande omsättning.

Vem kan logga in?

Alla HBVs medlemmar har möjlighet att logga in på Mina sidor.

Hur får jag inloggningsuppgifter?

Den som är företagsledare eller kommunchef bestämmer vem av medarbetare som ska ha åtkomst till portalen, därför behöver företagsledare eller kommunchef skicka ett godkännande till info@hbv.se med medarbetarens namn, epost och befattning. Därefter skickar HBV ut en länk med inloggningsuppgifter till medarbetaren.