Försäkringsförmedlartjänster

Försäkringsförmedlartjänster

Generellt är försäkringskostnader för våra medlemmar en stor och oförutsägbar kostnad som upplevs gradvis ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker. Vi har för avsikt att under våren 2023 upphandla försäkringsförmedlartjänster för att erbjuda ett tryggt och omfattande avtal för våra medlemmar.

Vår idé

Vår idé om att upphandla försäkringsförmedlartjänster grundar sig i att medlemmarnas gemensamma behov och köparmakt skapar bättre villkor, premier och möjlighet till kontroll. Ett avtal med en eller flera försäkringsförmedlare skulle ge våra medlemmar ett mervärde avseende tjänster inom försäkring.

Försäkringsrelaterade tjänster som ska inrymmas i avtalet

Vi har för avsikt att erbjuda ett avtal med flera försäkringsförmedlare inom områdena; förmedlingstjänster, skadetjänster, konsulttjänster och konsumentförsäkringar.

Syftet med att erbjuda tjänster inom flera områden är för att tydliggöra avtalets omfattning men också för att möta de olika behoven. Vi tänker oss att följande tjänster ska inrymmas i avtalet:

 • utformning av individuellt anpassade försäkringslösningar
 • upphandlingsstöd och genomförandet av upphandlingar av försäkringsprodukter
 • löpande försäkringsservice
 • riskbedömning, rådgivning, kartläggning och implementering av försäkringslösningar
 • skadetjänster
 • incidentrapportering (exempelvis: följa skador under självrisk)
 • regresshantering (följa och bistå medlems regresshantering)
 • skadeförebyggande-, risk- och säkerhetstjänster
 • identifiera och föreslå utvecklingsarbeten
 • planera, driva, utveckla och följa upp det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet
 • utbildningar
 • hemförsäkring.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.