Försäkringsförmedlartjänster

Generellt är försäkringskostnader för våra medlemmar en stor och oförutsägbar kostnad som upplevs gradvis ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker.

Vår idé

Vår idé om att upphandla tjänsten försäkringsförmedlare grundar sig i att medlemmarnas gemensamma behov och köparmakt skapar bättre villkor, premier och möjlighet till kontroll. Ett avtal med en eller flera försäkringsförmedlare skulle ge våra medlemmar ett mervärde avseende tjänster inom försäkring.

Vårt mål

Vårt mål med att erbjuda transparenta försäkringslösningar genom upphandlad försäkringsförmedlare är att:

 • Optimera riskexponeringen för våra medlemmar genom att använda föreningen HBV för att samla och fördela riskerna. (Vi kan komma att agera gruppföreträdare).
 • Minska kostnader för tecknade försäkringslösningar.
 • Minska kostnader för upphandling av försäkringslösningar.
 • Minska risken för upphandlingsfel av försäkringslösningar.
 • Säkerställa tillgången till information om försäkringslösningar.
 • Skapa tillgänglighet till råd och stöd om försäkringslösningar.
 • Skapa tillgänglighet till upphandlingsstöd och kravställning av försäkringslösningar.
 • Säkerställa att förebyggande riskarbete kan erbjudas våra medlemmar.
 • Säkerställa och kartlägga våra medlemmars försäkringsbehov.
 • Teckna försäkringslösningar på våra medlemmars begäran.
 • Hantera och förvalta försäkringsavtal och skador.