Försäkringsförmedlar-tjänster

hand som håller ett skydd över två stycken trähus

Försäkringskostnader är generellt sett en stor och oförutsägbar kostnad för våra medlemmar och den upplevs gradvis ha ökat för många. Detta till följd av indexeringar, skador och specifika samt komplexa risker. HBVs idé om att upphandla tjänsten försäkringsförmedlare grundar sig i att våra medlemmars gemensamma behov och köparmakt skapar bättre villkor, premier och möjlighet till kontroll. Ett avtal med en eller flera försäkringsförmedlare skulle ge våra medlemmar ett mervärde avseende tjänster inom försäkring.

HBVs mål med att erbjuda transparenta försäkringslösningar genom upphandlad försäkringsförmedlare är att:

  • Optimera riskexponeringen för våra medlemmar genom att använda föreningen HBV för att samla och fördela riskerna (vi kan komma att agera gruppföreträdare).
  • Minska kostnader för tecknade försäkringslösningar.
  • Minska risken för upphandlingsfel av försäkringslösningar.
  • Säkerställa tillgången till information om försäkringslösningar.
  • Skapa tillgänglighet till råd och stöd om försäkringslösningar.
  • Skapa tillgänglighet till upphandlingsstöd och kravställning av försäkringslösningar.
  • Säkerställa att förebyggande riskarbete kan erbjudas våra medlemmar. 
  • Säkerställa och kartlägga våra medlemmars försäkringsbehov.
  • Teckna försäkringslösningar på våra medlemmars begäran.
  • Hantera och förvalta försäkringsavtal och skador. 

Upphandlingens genomförande

HBV arbetar just nu med att sätta en strategi som är bäst tillämpad för vårt mål. Ett första steg till ett bra ramavtal är att uppmuntra fler försäkringsförmedlarföretag att så småningom delta i vår upphandling. Det kommer ske i enlighet med transparensprincipen. 

Kontakt

Frågor om försäkringsförmedlartjänster besvaras av ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand-Björkman.

Uppdaterad 2022-07-16

Kontakt