Försäkringsförmedlartjänster

Försäkringsrelaterade tjänster

Vi på HBV har för avsikt att under våren 2024 erbjuda våra medlemmar försäkringsförmedlartjänster och andra försäkringsrelaterade tjänster.

Vår struktur kommer innebära fyra trygga och omfattande avtal som gemensamt bidrar till att våra medlemmars försäkringsaffär ständigt kan vara i fokus. Syftet med implementeringen av denna nya funktion har varit att skapa ett större mervärde för medlemmar genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga försäkringstjänster och försäkringsprodukter.

Vår idé och omfattning

Vår idé och ambition är enkel, vi vill skapa den bästa boendeformen! Det är medlemmarnas behov som ska styra, tillsammans ska de ha möjlighet att äga sina försäkringsaffärer, med stöd av oss på HBV.

24-190 Försäkringsförmedling – företagsförsäkring

Denna upphandling avser försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkring/företagsförsäkring. Uppdraget avser rådgivning, upphandling (enligt lagen om offentlig upphandling) samt implementering och skötsel av våra medlemmars försäkringslösningar. Förmedlingstjänsten omfattar de försäkringsområden som ett medlemsbolag har behov av inom skadeförsäkring/företagsförsäkring.

Försäkringsförmedlaren ska biträda våra medlemmar och ge kvalificerad rådgivning. Förmedlaren ska också vara behjälplig vid framtagandet av upphandlingsunderlag eller kunna genomföra upphandlingar åt våra medlemmar. Förmedlaren ska handla hederligt, rättvist och professionellt. Uppdraget förväntas ske omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed.

Kontinuerlig uppföljning kommer ske av oss på HBV.

24-191 Skadehantering och stöd vid inträffad skada – opartisk stöttning till medlem

Denna upphandling avser viss typ av skadehantering inom skadeförsäkring. Uppdraget avser processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera medlems skadehantering vid eventuell händelse av skada eller vid specifikt behov.

Avtalet kommer erbjuda:

  • Allmän rådgivning och konsultation avseende skadereglering, skadebedömning med mera
  • Vägledning vid anmälan av skada
  • Förnyad prövning, så kallad ”second opinion” (ett utlåtande vid redan hanterad skada).


Målet med upphandlingen är bland annat att frigöra tid för våra medlemmar men också för att ge vägledning och rekommendationer baserat på skador/incidenter.

24-192 Risk, säkerhet och skadeförebyggande – risk management

Ett område som avser ett aktivt skadeförebyggande arbete. Våra medlemmar ska erbjudas möjligheten till att arbeta skadeförebyggande för att minimera skadeutfallet.

Upphandlingen avser ett kompetensstöd för att minimera skador. Risk managementarbete, säkerhetstänkande och skadeförebyggande åtgärder. Värdering, besiktning, bedömning av skador och utbildning är några av tjänsterna i denna upphandling.

Målet med upphandlingen är att minimera störningar, skador och avbrott i allmännyttan.

24-193 Försäkringsförmedling – hemförsäkring för de boende

Denna upphandling avser en gruppförsäkringslösning för våra medlemmar och deras hyresgäster. De boende hos våra medlemmar ska erbjudas möjligheten till att teckna en hemförsäkring.
Det finns flera fördelar med att tillhöra en gruppförsäkringslösning. Den främsta är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren (i det här fallet försäkringsförmedlaren) har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

Läs mer under Pågående upphandlingar, där finns även blanketter för På- och avanmälan samt vilka uppgifter som behövs lämnas för att ta del av hemförsäkringslösningen.

Var med och tyck till

Vi vill gärna hör vad ni tycker om vår strategi och ambition kring hur avtalet ska utformas. Kontakta vår ansvariga inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman så berättar hon mer om upphandlingen.