Försäkringsförmedlartjänster, hemförsäkring och andra försäkringsrelaterade tjänster

Vår nya funktion av försäkringsförmedlartjänster och andra försäkringsrelaterade tjänster bidrar till ett ännu större mervärde för våra medlemmar. Vår struktur kommer innebära flera trygga och omfattande avtal som gemensamt bidrar till att medlemmens försäkringsaffär och att det skadeförebyggande arbetet ständigt kan vara i fokus. Syftet med implementeringen av denna nya funktion har varit att kunna erbjuda konkurrenskraftiga försäkringstjänster med rätt försäkringsutbud.

Vi har för avsikt att dela in försäkringsförmedlartjänster och de andra försäkringsrelaterade tjänsterna i fyra olika avtal. Syftet med att dela upp det, i fyra segment, är för att skapa mervärde, lyfta fram väsentliga områden, konkurrensutsätta tjänsterna mer och för att skapa en kvalitetskedja. Vår idé och struktur grundar sig i att våra medlemmars behov ska styra.

Tillsammans ska de äga sina försäkringsaffärer, med stöd av oss på HBV.

Omfattning

24-190 Försäkringsförmedling – företagsförsäkring

Denna upphandling avser försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkring/företagsförsäkring. Uppdraget avser rådgivning, upphandling (enligt lagen om offentlig upphandling) samt implementering och skötsel av våra medlemmars försäkringslösningar. Förmedlingstjänsten omfattar de försäkringsområden som ett medlemsbolag har behov av inom skadeförsäkring/företagsförsäkring.

Försäkringsförmedlaren ska biträda våra medlemmar och ge kvalificerad rådgivning. Förmedlaren ska också vara behjälplig vid framtagandet av upphandlingsunderlag eller kunna genomföra upphandlingar åt våra medlemmar. Förmedlaren ska handla hederligt, rättvist och professionellt. Uppdraget förväntas ske omsorgsfullt och med iakttagande av god försäkringsdistributionssed.

Kontinuerlig uppföljning kommer ske av oss på HBV.

24-191 Skadehantering och stöd vid inträffad skada – opartisk stöttning till medlem

Denna upphandling avser viss typ av skadehantering inom skadeförsäkring. Uppdraget avser processdriven skadehantering för att effektivisera och optimera medlems skadehantering vid eventuell händelse av skada eller vid specifikt behov.

Avtalet kommer erbjuda:

  • Allmän rådgivning och konsultation avseende skadereglering, skadebedömning med mera
  • Vägledning vid anmälan av skada
  • Förnyad prövning, så kallad ”second opinion” (ett utlåtande vid redan hanterad skada).


Målet med upphandlingen är bland annat att frigöra tid för våra medlemmar men också för att ge vägledning och rekommendationer baserat på skador/incidenter.

24-192 Risk, säkerhet och skadeförebyggande – risk management

Ett område som avser ett aktivt skadeförebyggande arbete. Våra medlemmar ska erbjudas möjligheten till att arbeta skadeförebyggande för att minimera skadeutfallet.

Upphandlingen avser ett kompetensstöd för att minimera skador. Risk managementarbete, säkerhetstänkande och skadeförebyggande åtgärder.
Värdering, besiktning, bedömning av skador och utbildning är några av tjänsterna i denna upphandling.

Målet med upphandlingen är att minimera störningar, skador och avbrott i allmännyttan.

24-193 Försäkringsförmedling – hemförsäkring för de boende

Vår ambition är enkel; vi vill skapa den bästa boendeformen.

Denna upphandling avser en gruppförsäkringslösning för våra medlemmar och deras hyresgäster. De boende hos våra medlemmar ska erbjudas möjligheten till att teckna en hemförsäkring.
Det finns flera fördelar med att tillhöra en gruppförsäkringslösning. Den främsta är att priset ofta är lågt och att gruppföreträdaren (i det här fallet försäkringsförmedlaren) har förhandlat fram en lösning som passar gruppens behov.

För att vi ska kunna uppnå fördelarna och effektiviteten med en gruppförsäkring behöver vi få en volymindikation av vilka som har för avsikt att implementera lösningen.

Som medlem är ni automatiskt avropsberättigade, men vi ber er fylla i dokumentet Information från medlem, 24-193 Försäkringsförmedling Hemförsäkring för att vi ska kunna skapa en volymuppskattning som är nödvändig i utformningen av en gruppförsäkringslösning.

Läs mer i Inbjudan.

På- och avanmälan

Kontakta ansvarig inköpsstrateg Alexandra Hægerstrand Björkman om ni önskar veta mer om på- och avanmälan inför annonsering av de olika upphandlingarna.

Annonsering

Samtliga fyra upphandlingar planeras annonseras under december 2023.

Avtalstid

Planerad avtalsstart är 2024-03-01. Avtalstiden för samtliga fyra upphandlingar kommer troligtvis att vara två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Sammanlagd avtalstid kan maximalt vara fyra år inklusive förlängningar.